Plan managerial comisie metodică

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1106
Mărime: 25.87KB (arhivat)
Publicat de: Sofica T.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tomescu Sofica
Este un plan managerial pe care eu l-am folosit la comisia pe care o conduc.

Extras din proiect

Motto:

„Pentru fiecare om viața sa este o școală de la leagăn până la mormânt, tot ce suntem, ce facem, ce gândim, vorbim, auzim, dobândim, posedăm, nu este altceva decât o anumită scară pe care urcăm din ce în ce mai mult, spre a ajunge cât mai sus, fără însă a putea atinge vreodată suprama treaptă. „ (Comenius)

Obiectivul general :

Abordarea unei învățări centrate pe elev, diferențiate, având ca scop creșterea nivelului de competență și formare al elevilor, ridicarea standardului calității procesului instructive-educativ.

Ținând cont de prioritățile MECTS, având în vedere principiile promovate în sistemul de învățământ național precum și realizarea misiunii școlii, Comisia metodică “Discipline Umaniste”, consideră prioritare următoarele direcții de acțiune:

-actualizarea instrumentelor de monitorizare și evaluare a activității

-asigurarea accesului la educație al tuturor copiilor

-asigurarea calității în educație

-reconsiderarea dimensiunii evaluării în scopul orientării și optimizării învățării

-consilierea în vederea întocmirii adecvate a documentelor

-asigurarea formării permanente

-încurajarea inițiativelor, a comunicării deschise

-asigurarea transparenței, identificarea nevoilor de educație

-colaborarea eficientă cu familiile elevilor și cu comunitatea locală

Obiective specifice:

- Asigurarea bunei proiectări și organizarea optimă a activității

- Îndrumarea procesului instructiv-educativ și coordonarea activității

- Asigurarea calității evaluării și monitorizarea modalităților de evaluare

- Îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor de comunicare

- Atingerea standardelor profesionale prin învățare permanent

Aria didactică:

- parcurgerea sistematică a materiei, respectând particularitățile clasei de elevi

- întocmirea planificărilor pentru anul școlar 2016-2017

- conservarea dimensiunii originale a studiului disciplinelor cuprinse în comisie/catedră

- promovarea interdisciplinarității

- perfecționarea continuă a cadrelor didactice

- interes pentru dezvoltarea și dotarea catedrei cu mijloace moderne necesare procesului de predare-evaluare

- utilizarea lecțiilor AEL și impulsionarea membrilor catedrei de a crea lecții în programul AEL

- îmbogățirea și diversificarea instrumentelor de lucru și a materialelor didactice folosite în procesul de predare-învățare-evaluare

- crearea competențelor adecvate pentru elevii noștri astfel încît ele să exprime o medie calitativă corespunzătoare

- comunicare permanentă cu elevii în chestiuni științifice și didactice

- organizarea simulării examenului de Evaluare Națională (clasa a VI-a; clasa a VIII-a)

- discutarea rezultatelor și a măsurilor de îmbunătățire a acestora

- stimularea și dezvoltarea potențialului creativ al elevilor

- asigurarea echilibrului între obiectivele cognitive, atitudinale și cele comportamentale, ceea ce va contribui la responsabilizarea elevilor

- responsabilizarea elevilor pentru învațare(gândire independentă și pozitivă, implicarea active în învațare pentru propriul progres)

- respectarea personalității copilului-drept la opinie, susținerea unei idei, a unui punct de vedere, libertate de exprimare

- implicarea activă în învațare prin crearea unor situații problemă

- transparență și corectitudine în evaluarea elevilor.

Preview document

Plan managerial comisie metodică - Pagina 1
Plan managerial comisie metodică - Pagina 2
Plan managerial comisie metodică - Pagina 3
Plan managerial comisie metodică - Pagina 4
Plan managerial comisie metodică - Pagina 5
Plan managerial comisie metodică - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Plan managerial comisie metodica.docx

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Analiza și Proiectarea Sistemelor Informatice

Cap. I Analiza sistemului informațional 1.1. Prezentarea generala a organizației Colegiul Național Economic ,,Theodor Costescu” a fost înfiinţată...

Fundamentarea și Execuția Cheltuielilor Bugetare la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr 2 Comănești

Cap 1.Organizarea și funcționarea Centrului Școlar pentru educație Incluzivă nr.2 Comănești 1.1.Scurt istoric Centrul Şcolar se află că locaţie...

Managementul Strategic al unui Colegiu Tehnic

1. Particularităţi ale managementului strategic educaţional în sectorul public Managementul indică o anumită mentalitate, o manieră proprie, dar...

Perfecționarea managementului calității procesului educațional

1. INTRODUCERE Schimbările radicale de ordin politic înfăptuite la sfârşitul secolului XX la nivel internaţional, dispariţia graniţelor, libera...

Specificul Profesiei de Psiholog Școlar

I. Aspecte definitorii ale profesiei de psiholog şcolar 1. Coordonatele profesiei de psiholog Psihologul poate fi apreciat ca fiinţă legală şi...

Rolul Auditului Intern în Procesul de Management al Riscurilor

Audit intern Auditul intern are scopul de a asigura conformitatea situatiilor financiare cu normele legislative.Acesta este realizat de catre...

Managementul instituțiilor publice

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA GRUPULUI SCOLAR INDUSTRIAL MATERIALE DE CONSTRUCTII DIN ORASUL ADOLESCENTILOR I.1. Scurt istoric Scoala...

Funcția de organizare și planificare - planul managerial al liceului Vitomirești

I. CONSIDERAŢII TEORETICE Planificarea este o activitate complexă prin care se stabilesc obiective, activităţi sau acţiuni, termene,...

Ai nevoie de altceva?