Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 20584
Mărime: 793.97KB (arhivat)
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Capitolul 1 Generalităţi privind
 2. automatele programabile 3
 3. 1.1.Definiţii şi caracteristici 3
 4. 1.2. Clasificarea automatelor programabile 5
 5. 1.2.1.Automate microprogramate (algoritmice) 6
 6. 1.2.1.1 Structuri de microsecvenţiatoare 6
 7. 1.2.1.2.Structura de bază a unui automat microprogramat 8
 8. 1.2.2. Automate programabilevectoriale 10
 9. Capitolul 2 Tipuri de comunicaţie între
 10. automatele programabile 12
 11. 2.1. Comunicaţii seriale - RS232 13
 12. 2.2. Bucla de curent 20mA 15
 13. 2.3. Comunicaţia serială RS422/423 17
 14. 2.4. Comunicaţia serială RS485 17
 15. 2.5. Controlul fluxului (transferului de date) 17
 16. 2.5.1. Protocolul de transmisie 18
 17. 2.6. Module de comunicaţii pentru AP 20
 18. 2.6.1. Iniţierea comunicaţiilor 21
 19. 2.6.2. Comunicaţia între mai multe AP 21
 20. Capitolul 3 Reţele de auomate programabile 22
 21. 3.1. Introducere 22
 22. 3.2. Reţele AS-i 23
 23. 3.2.1. Introducere 23
 24. 3.2.2. Controlul prin program a unei reţele AS-i 27
 25. 3.2.3. Utilizarea procesorului de comunicaţie CP242-8 27
 26. 3.2.3.1. Accesarea ciclică datelor de pe o reţea AS-i 30
 27. 3.2.3.2 Comanda în regim handshaking a CP şi retelei AS-I 32
 28. 3.3. Reţele PROFIBUS 37
 29. 3.3.1. Introducere 37
 30. 3.3.2. Protocolul de comunicare 38
 31. 3.3.3. Configurarea unei reţele PROFIBUS 49
 32. 3.3.3.1. Configurarea masterului 42
 33. 3.3.4. Realizarea comunicaţiei între DP
 34. Master şi procesoarele de comunicaţie 43
 35. Capitolul 4 Alegerea şi punerea în funcţiune
 36. a automatelor programabile 44
 37. 4.1. Studiu de fezabilitate 44
 38. 4.2. Alegerea automatului programabil 45
 39. 4.3. Instalarea unui automat programabil 48
 40. 4.4. Testarea şi punerea în funcţiune a unui automat programabil 48
 41. 4.5. Siguranţa în funcţionare a automatelor programabile .50
 42. Capitolul 5 Comanda motoarelor electrice asincrone
 43. folosind automate programabile 60
 44. 5.1. Introducere 60
 45. 5.2. Comanda motoarelor electrice asincrone cu rotorul în scurtcircuit 60
 46. 5.2.1 Comanda motoarelor asincrone cu rotorul în
 47. scurtcircuit utilizand comutatoare stea-tringhi 62
 48. 5.2.2 Comanda motoarelor asincrone cu rotorul în
 49. scurtcircuit utilizand comutatoare stea-triunghi 64
 50. 5.2.3.Comanda motoarelor electrice asincrone
 51. utilizând autotransformatorul de pornire 65
 52. 5.3. Comanda motoarelor electrice asincrone cu rotorul bobinat 66
 53. 5.4. Comanda motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit
 54. cu ajutorul automatului programabil Mitsubishi 68
 55. 5.4.1. Prezentarea automatului programabil Mitsubishi 68
 56. 5.4.1.1. Reguli de extensie ale automatului programabil 68
 57. 5.4.2. Schemele electrice de forţă şi de comandă 71
 58. Concluzii 75
 59. Bibliografie 77

Extras din proiect

CAPITOLUL 1.

GENERALITĂŢI PRIVIND AUTOMATELE PROGRAMABILE

1.1.Definiţii şi caracteristici.

Automatele programabile sau PLC-urile sunt echipamente electronice destinate automatizării proceselor industriale cu caracter preponderent secvenţial situate, din punct de vedere al complexitaţii între echipamentele cu relee sau tranzistoare şi calculatoarele electronice.

Simbolul folosit pentru automatele programabile este reprezentat în fig.1.1.

Fig.1.1. Schema bloc a unui automat

Prin x(t), z(t) şi y(t) s-au notat variabilele de intrare, ieşire şi respectiv stare, în momentul de timp t.

Automatele programabile au depăşit performanţele tehnico-economice ale dispozitivelor de comandă realizată în logică cablată prin: capacitatea sporită de prelucrare a datelor, flexibilitate în adaptarea la la cerinţele procesului de condus şi la modificări post instalare, simplitate in programare.

Flexibilitatea, fiabilitatea, insensibilitatea la perturbaţii precum şi o serie de cerinţe privid facilităţile oferite la introducerea sau la modificarea programelor de lucru sunt doar câteva dintre caracteristicile de bază ce se impun la ora actuală echipamentelor de conducere pentru majoritatea aplicaţiilor (inclusiv pentru cele ce utilizează roboţi industriali). Într-o mare măsură aceste cerinţe sunt acoperite de automatele programabile.

Prin concepţia sa automatul programabil este adaptat pentru mediul industrial, poate opera într-o plajă largă de temperatură şi umiditate, este uşor adptabil la interfaţarea cu orice proces şi nu impune probleme deosebite privind instruirea personalului de deservire, datorită facilităţilor de programare oferite Toate aceste caracteristici, la care se mai pot adăuga robusteţea generală a echipamentului şi preţul de costul relativ redus, fac ca automatele programabile să constitue o pondere importantă în sistemele de conducere ale roboţilor industriali şi ale proceselor de producţie în general.

Automatul progamabil este un sistem ce realizează, cu logică programată, toate funcţiile cerute de procesul condus, diferenţele dintre aplicaţii fiind doar cele de program de aplicaţie (program înscris în memorii de tip EPROM, care prezintă avantajul modificării simple şi rapide a informaţiei înscrise).

Automatele programabile sunt destinate conducerii proceselor secvenţiale de complexitate medie, din diverse ramuri de activitate, cum ar fi:

- maşini-unelte, maşini de injecţie, prese;

- linii de turnare sau galvanizare de complexitate medie, linii de transfer;

- manipulatoare şi roboţi industriali.

Pentru aplicaţii de mare complexitate, caracterizate prin timpi de răspuns extrem de mici, calcule aritmetice complexe, transferuri multiple de date, conducerea proceselor devine posibilă doar prin utilizarea calculatoarelor de proces, care au însă un cost mare şi necesită personal de înaltă calificare pentru întreţinerea şi dezvoltarea sistemului.

Cele mai simple automate programabile au schema minimală bloc prezentată în figura 1.2.

Fig.1.2. Schema bloc minimală a unui AP

Programul de conducere a procesului controlat PC de PLC se realizează prin consola de programare CP. Dacă acesta este bine realizat din punct de vedere al sintaxei, el este acceptat de memoria CP(este o memorie volatilă de tip RAM).

În vederea verificării practice a acestuia programul din memoria RAM a consolei este transferat în memoria volatilă (RAM) a blocului MP(memoria de program). Se verifică funcţionarea sistemului format din AP şi PC sub toate aspectele. După rularea activă a programului se fac corecţiile necesare şi programul finalizat este transferat în memoriile nevolatile(ROM) ale MP. Acum AP este operaţional.

Preview document

Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 1
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 2
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 3
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 4
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 5
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 6
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 7
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 8
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 9
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 10
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 11
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 12
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 13
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 14
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 15
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 16
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 17
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 18
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 19
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 20
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 21
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 22
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 23
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 24
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 25
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 26
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 27
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 28
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 29
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 30
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 31
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 32
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 33
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 34
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 35
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 36
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 37
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 38
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 39
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 40
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 41
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 42
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 43
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 44
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 45
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 46
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 47
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 48
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 49
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 50
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 51
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 52
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 53
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 54
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 55
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 56
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 57
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 58
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 59
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 60
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 61
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 62
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 63
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 64
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 65
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 66
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 67
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 68
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 69
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 70
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 71
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 72
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 73
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 74
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 75
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 76
Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Studii privind Implementarea AP in Procesele Industriale.doc

Alții au mai descărcat și

Aplicații Festo

Capitolul 1.Introducere 1.1. Instalatia Festo Compact Workstation Această staţie a fost dezvoltată şi produsă in scopul formarii profesionale şi...

Automation Process of an Elevator System

PROJECT DESCRIPTION 1. PROJECT DESCRIPTION 1.1. BRIEF HISTORY OF LIFTS The first reference of the use of lifts is the work of the roman...

Sisteme de Automatizare

Modulul SISTEME DE AUTOMATIZARE este destinat pregătirii elevilor din domeniul TEHNIC, nivel 3, (clasa a XI-a- liceu tehnologic şi clasa a XII-a...

Proiect Conducerea Proceselor Industriale

INTRODUCERE Sistemele de reglare automată (SRA) sunt întâlnite în toate ramurile economiei şi mai cu seamă în procesele tehnologice industriale, a...

Emulator de Procese pentru Automate Programabile

Introducere Simularea evenimentelor discrete este o abordare foarte bună în ceea ce privește modelarea unui sistem real și pentru a-i reproduce...

Magistrala Profibus

Abstract Conducerea unui proces industrial nu se poate realiza fara accesul la o baza obiectiva de date care sa caracterizeze starile si...

Automatizări Industriale în Mecatronică

Definirea sistemului flexibil de prelucrare Sistemul flexibil de prelucrare SFP poate fi definit ca un ansamblu integrat de maşini-unelte...

Concepte de automatizare modernă

Argument Proiectul cu tema “Concepţie de automatizare industrială modernă” este structurat în 5 capitole, fiecare capitol având subcapitolele...

Te-ar putea interesa și

Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea

CAPITOLUL I – INTRODUCERE ÎN NOŢIUNEA DE PLAM 1.1. Ce este un PLAM? Un Plan Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) sau LEAP - Local Environmental...

Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România

1. INTRODUCERE Necesitatea de a realiza activităţi de mentenanţă porneşte de la faptul că există procese de uzură. Uzura este un proces tehnic,...

Impactul aderării României la UE asupra economiei naționale - integrare financiar-monetară europeană

Introducere “Europa este ca o casa divizata. Aripa sa de vest se afla în bune conditii. Un acoperis sigur, încalzire centrala, totul stralucind de...

Aplicarea Ingineriei Financiare pe Piața Valorilor Mobiliare

Sistemul financiar joacă un rol fundamental în funţionarea economiei moderne. Cercetări recente au evidenţiat rolul major ce revine sistemului...

Evaluarea unui Proiect de Investiții în Domeniul Metalurgic și Cel al Automatizărilor Industriale

1. PREZENTARE GENERALĂ S.C. GALFINBAND S.A. Sediul: Galaţi, Str. Smârdan nr. 2 bis Anul înfiinţării: societatea a fost înfiinţată în 1984 ca o...

Analiza economico-financiară

Calitatea s-a constituit ca o strategie competitiva, aplicata in mod original proceselor industriale, si mai recent, serviciilor. Calitatea este o...

Economie și integrare europeană

Primele condiţii impuse unui stat candidat la aderare sunt criteriile de la Copenhaga care prevăd: - stabilitatea instituţiilor ce garantează...

Locuri de muncă în domeniul programului de studiu în România

1. Introducere Domeniile ingineriei economice și ale managementului industrial reprezintă sectoare de importanță crucială pentru dezvoltarea...

Ai nevoie de altceva?