Creditele neperformante - cauze și posibilități de prevenire

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4080
Mărime: 264.22KB (arhivat)
Publicat de: Larisa-Gabriela C.
Puncte necesare: 8

Cuprins

  1. CAPITOLUL 1: GENERALITĂȚI PRIVIND CREDITELE NEPERFORMANTE 3
  2. CAPITOLUL 2: CAUZELE ȘI MODALITĂȚILE DE PREVENIRE A CREDITELOR NEPERFORMANTE 5
  3. 2.1. Cauze 5
  4. 2.2. Posibilități de prevenire 7
  5. CAPITOLUL 3: ANALIZA CREDITELOR NEPERFORMANTE ÎN ROMÂNIA 8
  6. CONCLUZII 15
  7. BIBLIOGRAFIE 16

Extras din proiect

CAPITOLUL 1: GENERALITĂȚI PRIVIND CREDITELE NEPERFORMANTE

Un credit bancar poate fi numit neperformant din momentul în care au trecut 90 de zile de când persoana fizică/juridică nu a mai plătit ratele la credit și dobânda aferentă acestuia. De obicei, acest lucru se întâmplă atunci când o persoană fizică își pierde locul de muncă și nu mai poate face dovada rambursării împrumutului în condițiile convenite în contract sau atunci când persoana juridică întâmpină dificultăți financiare. Conform noilor norme propuse, instituțiile de credit își vor putea gestiona mai bine creditele neperformante ca urmare a îmbunătățirii tehnicilor de vânzare a creditelor către clienți .

Creditele neperformante nu reprezintă altceva decât o realitate cotidiană în rândul băncilor, precum în cazul acelor persoane care își pierd locul de muncă sau a firmelor care întâmpină dificultăți financiare. Pentru a înregistra rezultate bune pe termen lung, băncile trebuie să mențină un nivel minim al creditelor neperformante, astfel încât să poată realiza în continuare venituri din acordarea creditelor. Atunci când valoarea creditelor neperformante depăsește nivelul optim, banca va avea de suferit prin prisma profitabilității, deoarece veniturile din urma activității de creditare vor scădea. Ele vor trebui să-și constituie provizioane, ca măsură de precauție pentru acele situații în care se va reduce sau se va anula valoarea împrumutului la un moment dat.

Instituțiile de credit, prin evaluarea corectă a bonității debitorilor, vor putea să evite acordarea de credite riscante. De cele mai multe ori, simpla consiliere a clienților în legătură cu situația financiară a acestora poate fi de-ajuns pentru a evita ca acesta să devină neperformant.

Bonitatea clientului face referire la capacitatea acestuia de onorare a serviciului datoriei și de a rambursa împrumutul la scadență cu dobânzile aferente, dar și de a face dovada deținerii garanțiilor .

Băncile dispun de mai multe opțiuni care pot diminua nivelul creditelor neperformante din evidențele contabile. Una dintre acestea ar fi renegocierea termenilor din contractul de creditare a debitorului, acordându-i o perioadă mai mare de timp în care își poate rambursa împrumutul. Această opțiune permite debitorului să își ramburseze împrumutul în cele din urmă. De asemenea, băncile pot vinde creditele neperformante anumitor investitori, care la rândul lor solicită o actualizare a valorii creditelor. O asemenea tranzacție ar însemna pentru bancă înregistrarea unor pierderi, însă eliminarea în totalitate din evidența contabilă ar însemna pierderi și mai mari.

În cazul în care nicio soluție nu se dovedește a fi reușită, băncile pot acționa pe cale legală pentru a-și recupera cel puțin o parte din credit.

Creditele neperformante prezintă efecte negative atât asupra clienților, cât și a băncii. Principalul risc la care sunt expuși clienții este reprezenatat de pierderea garanției, iar întârzierea la plată sau neplata ratelor au ca rezultat raportarea informațiilor despre debitor către Centrala Riscului de Credit sau alte instituții cu care banca colaborează, ceea ce poate îngreuna obținerea unui credit de la alte instituții de credit. Pentru banca, creditele neperformante reprezintă pierderi financiare, așa cum creditele performante aduc venituri băncii și posibilitatea de a acorda altele noi. Însă, pierderea nu este numai a băncii, ci a întregii societăți.

O bancă care înregistrează un volum mare al creditelor neperformante va fi incapabilă să acorde în mod normal credite firmelor care au nevoie, pentru investiții și crearea de noi locuri de muncă. Dacă, la un moment dat, mai multe bănci se confruntă cu acest lucru, atât economia în ansamblu său, cât și populația vor avea de suferit. Minimizarea investițiilor firmelor și implicit micșorarea numărului locurilor de muncă vor avea afecte nefavorabile asupra creșterii economice .

Etapele procesului de creditare nu trebuie tratate cu superficialitate deoarece se vor acorda cu ușurință împrumuturi care în final nu vor putea fi recuperate decât prin executarea garanțiilor, lucru nefavorabil atât pentru instituția de credit pentru că vor apărea imobilizări de fonduri concomitent cu obținerea unui profit mai mic, cât și pentru debitor care poate pierde sume mari de bani poate intra în faliment. Recuperarea sumelor acordate drept credite reprezintă pentru bancă o ultimă soluție ce poate fi aplicată, deoarece acest lucru determină o multitudine de riscuri, costuri și timp îndelungat. De aceea, o primă soluție care se aplică în cazul celor ce nu rambursează principalul și dobânzile aferente timp de mai multe luni, ar fi recuperarea împrumuturilor pe cale amiabilă, debitorul fiind atenționat de bancă prin anumite scrisori asupra sumelor restante și a eventualelor consecințe ce pot apărea dacă împrumutul nu va fi rambursat în cele ce urmează.

Bibliografie

Cărți/Suport de curs/Reviste:

1. Căpraru B., Retail Banking, Ed. C.H.Beck, București, 2009

2. Conf.dr.Filip Bogdan, Suport de curs- Corporate banking;

3. Revista Piața Financiară nr. 07-08, iulie-august 2019;

Site-uri:

1. www.bankingsupervision.europa.eu;

2. www.bnr.ro;

3. www.consilium.europa.eu;

4. www.ec.europa.eu;

5. www.kpmg.ro;

6. www.mrfinance.ro;

7. www.theglobaleconomy.com;

- BNR-Raport asupra stabilității financiare 2018

- BNR-Raport anual 2018

Preview document

Creditele neperformante - cauze și posibilități de prevenire - Pagina 1
Creditele neperformante - cauze și posibilități de prevenire - Pagina 2
Creditele neperformante - cauze și posibilități de prevenire - Pagina 3
Creditele neperformante - cauze și posibilități de prevenire - Pagina 4
Creditele neperformante - cauze și posibilități de prevenire - Pagina 5
Creditele neperformante - cauze și posibilități de prevenire - Pagina 6
Creditele neperformante - cauze și posibilități de prevenire - Pagina 7
Creditele neperformante - cauze și posibilități de prevenire - Pagina 8
Creditele neperformante - cauze și posibilități de prevenire - Pagina 9
Creditele neperformante - cauze și posibilități de prevenire - Pagina 10
Creditele neperformante - cauze și posibilități de prevenire - Pagina 11
Creditele neperformante - cauze și posibilități de prevenire - Pagina 12
Creditele neperformante - cauze și posibilități de prevenire - Pagina 13
Creditele neperformante - cauze și posibilități de prevenire - Pagina 14
Creditele neperformante - cauze și posibilități de prevenire - Pagina 15
Creditele neperformante - cauze și posibilități de prevenire - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Creditele neperformante - cauze si posibilitati de prevenire.docx

Alții au mai descărcat și

Creditele neperformante - Cauze și posibilități de prevenire

Capitolul 1. Aspecte generale cu privire la creditele neperformante Un credit bancar este considerat neperformant atunci când trec mai mult de 90...

Cauzele Apariției Creditelor Neperformante

O listă exhaustivă a cauzelor apariţiei creditelor neperformante ar fi imposibil de alcătuit. În majoritatea cazurilor, un credit neperformant...

Evoluția activității de creditare la nivelul agregat al sistemului bancar

1. Dinamica creditului neguvernamental in perioada 2004-2008 Analiza dinamicii creditului neguvernamental in perioada sus-mentionata va fi...

Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în România

I.Evoluția creditării Creditul neguvernamental a avansat cu 7,9% în anul 2018, până la 251 miliarde lei (54 miliarde euro), cu un ritm de creștere...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

Te-ar putea interesa și

Analiza Creditării pe Termen Scurt

CAPITOLUL 1 CREDITUL BANCAR ÎN ROMÂNIA 1.1. Evoluţia creditului de-a lungul anilor Cu 20 de secole î.e.n., în Codul regelui Hmurabbi din regatul...

Managementul Riscului de Creditare - Raiffeisen Bank

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ Noţiunea de risc poate fi definită ca un angajament care poartă o incertitudine datorită...

Implicații ale Instrumentelor Financiare Derivate de Credit Asupra Activității Bancare

Activitatea bancară este supusă unei game largi de riscuri, cum ar fi riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul de piaţă. Pentru aceste...

Creditele neperformante - Cauze și posibilități de prevenire

Capitolul 1. Aspecte generale cu privire la creditele neperformante Un credit bancar este considerat neperformant atunci când trec mai mult de 90...

Implicații ale Instrumentelor Derivate de Credit Asupra Activității Financiar - Bancare

Capitolul 1 Abordări teoretice privind derivatele de credit Potrivit concepţiei economice tradiţionale, rolul sistemului bancar, respectiv al...

Gestionarea Riscului de Creditare

CAPITOLUL I RISCURILE BANCARE 1.1. Definirea riscurilor bancare. Notiunea de risc poate fi definita ca un angajament care poarta o incertitudine...

Creditul - Componentă Importantă a Plasamentului Bancar

1. CREDITUL – COMPONENTĂ IMPORTANTĂ A PLASAMENTULUI BANCAR Creditul este operaţiunea prin care se iau in stăpanire imediata resurse in schimbul...

Cauzele Apariției Creditelor Neperformante

O listă exhaustivă a cauzelor apariţiei creditelor neperformante ar fi imposibil de alcătuit. În majoritatea cazurilor, un credit neperformant...

Ai nevoie de altceva?