Operațiuni bancare europene

Proiect
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4833
Mărime: 29.86KB (arhivat)
Publicat de: Pompiliu Crăciun
Puncte necesare: 6

Cuprins

  1. 1. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 3
  2. 1.1. Scopul şi funcţiile Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 3
  3. 1.2. Capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 4
  4. 1.3. Organizare si management 5
  5. 2. Operaţiunile Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 6
  6. 2.1. Operatiunile BERD in Europa Centrala si de Est 6
  7. 2.2. BERD si industria feroviara 11
  8. 2.3. Operatiunile BERD in Romania 13
  9. Bibliografie 17

Extras din proiect

.1 Scopul şi funcţiile Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi dezvoltare (BERD) a fost creată în anul 1991 în contextul transformărilor profunde care au marcat climatul politic şi economic din ţările Europei centrale şi răsăritene.

Consiliul Europei a lansat la o iniţiativă franceză, în decembrie 1989, ideea creării unei Bănci europene în vederea susţinerii transformărilor sistemelor economice şi a consolidării democraţiei în ţările Europei centrale şi răsăritene. Acordul de creare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a fost semnat la 20 mai 1990 de ţările Uniunii Europene şi de Banca europeană de Investiţii şi a început să funcţioneze la 15 aprilie 1991

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare susţine reconstrucţia şi dezvoltarea economică a ţărilor din centrul şi estul Europei,intensificarea tranzacţiei la economia de piaţa, promovarea iniţiativei private şi aplicarea principiilor pluripartidiste , pluralismului şi economiei de piaţă.

În vederea realizării scopului său de a sprijni tranziţia la economia de piaţă a ţărilor din centrul şi estul Europei, Banca Europeană pentru Reconstruţie şi Dezvoltare asistă ţările în implementarea reformelor economice structurale şi sectoriale repectiv demonopolizarea, descentralizarea şi privatizarea prin următoarele măsuri :

- promovarea prin intermediul investitorilor privaţi şi a altor investitori a creării, îmbunătăţirii şi extinderii sectorului privat productiv şi îndeosebi a întreprinderilor mici şi mijlocii;

- mobilizarea capitalurilor interne şi externe şi îmbunătăţirea managementului pentru realizarea investiţiilor;

- promovarea investiţiilor în domeniul productiv, în servicii, în infrastructură, realizarea unui mediu competitiv şi susţinerea creşterii productivităţii muncii;

- furnizarea de asistenţă în pregătirea, finanţarea şi implementarea proiectelor de investiţii individuale sau în cadrul unor programe de investiţii;

- stimularea şi încurajarea dezvoltării pieţelor de capital;

- sprijinirea realizării unor proiecte viabile în timp din punct de vedere economic care implică mai multe ţări membre;

- promovarea unor activităţi şi realizarea unor proiecte în domeniul mediului;

- realizarea altor activităţi şi furnizarea altor servicii care să asigure tranziţia la economia de piaţă şi promovarea iniţiativei private.

În realizarea funcţiilor sale , Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi dezvoltare coopereaza cu ţările membre, cu Fondul Monetar Internaţional, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Corporaţia Financiară Internatională, Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor şi cu alte organisme publice sau private, implicate în dezvoltarea economică a ţărilor din centrul şi estul Europei.

Calitatea de membru al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare poate fi acordată:

- ţărilor europene sau ltor ţări membre ale FMI;

- Comunităţii Economice Europene şi Băncii Europene de Investiţii.

Membrii fondatori ai Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi dezvoltare au fost ţările membre ale Comunităţii Economice Europene:Belgia, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Luxembourg, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania. Printre membrii BERD se mai află SUA, Canada, Japoina, Australia, Noua Zeelandă, Coreea de Sud, Maroc, Trcia, Cipru, Malta, Bulgaria, Polonia, Romania, Ungaria.

1.2. Capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Capitalul autorizat al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare se cifrează la 10 miliarde EURO reprezentat de un milion de acţiuni(nominale şi la purtător) cu valoarea nominală de 10.000 de EURO care sunt disponibile pentru subscriere membrilor. Numărul iniţial de acţiuni subscrise de tările admise drept membri se decide de către Consiliul Guvernatorilor .

Consiliul Guvernatorilor, revede la intervale de 5 ani, capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucţie si Dezoltare cu o putere de vot de cel putin două treimi din numărul total. În cazul unei creşteri a capitalului autorizat, fiecare membru are oportunitatea rezonabilă de a subscrie, în condiţiile şi termenii determinaţi de Consiliul Guvernatorilor în raport de proporţia la capitalul subscris anterior.

Subscrierile iniţiale la capitalul social au fost realizate de ţările Uniunii Europene (55%), Comisia Comunităţii Europene şi Banca Europeană de Investiţii (3%), alte ţări ale Europei de Vest (12%), SUA(10%), Japonia, Germania, Franţa, Italia, Marea Britanie (fiecare 8,5%), Canada(3,4%), Australia(1%), Coreea de Sud (0,65%), Mexic(0,3%), Maroc, Egipt, ţările Europei Centrale şi Orientale şi din fosta URSS(10,7%).

Resursele ordinare de capital ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sunt formate din:

- capitalul autorizat al băncii respectiv acţiunile nominale sau la purtător;

- fondurile obţinute din împrumuturi;

- fondurile primite prin restituirea împrumuturilor sau garanţiilor;

- venitul obţinut din imprumuturi şi investiţii;

1.3. Organizare si management

Banca Europeana pentru reconstructie si dezvoltare este condusa de catre Consiliul Guvernatorilor, Consiliul Directorilor, de un presedinte, unul sau mai multi vicepresedinti.

Consiliul Guvernatorilor este format din reprezentantii tarilor si institutiilor membre respectiv ministri de finante, guvernatori ai bancilor centrale sau ministri de externe. La fiecare reuniune anuala a Consiliului alege un guvernator in calitate de director.

Consiliul Guvernatorilor delega Consiliul Directorilor unele din atributiile sale cu exceptia urmatoarelor: aproba admiterea de noi membri si conditiile de admitere, majorarea sau reducerea capitalului, suspendarea unui membru, acordurile de cooperare cu alte organizatii, numeste directorii si presedintele, aproba bilantul si contul de profit si pierdere, determina rezervele, aproba modificarea statului.

Consiliul Directorilor, este alcatuit din 23 membri din care 11 sunt alesi de guvernatori care reprezinta Belgia, Danemarca, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Marea Britanie, Comunitatea Economica Europeana si Banca Europeana de Investitii, iar 12 sunt alesi de guvernatori care reprezinta alte tari membre.

Directorii sunt persoane de inalta competenta in domeniul financiar, alesi pe o perioada de trei ani si au un supleant.

Preview document

Operațiuni bancare europene - Pagina 1
Operațiuni bancare europene - Pagina 2
Operațiuni bancare europene - Pagina 3
Operațiuni bancare europene - Pagina 4
Operațiuni bancare europene - Pagina 5
Operațiuni bancare europene - Pagina 6
Operațiuni bancare europene - Pagina 7
Operațiuni bancare europene - Pagina 8
Operațiuni bancare europene - Pagina 9
Operațiuni bancare europene - Pagina 10
Operațiuni bancare europene - Pagina 11
Operațiuni bancare europene - Pagina 12
Operațiuni bancare europene - Pagina 13
Operațiuni bancare europene - Pagina 14
Operațiuni bancare europene - Pagina 15
Operațiuni bancare europene - Pagina 16
Operațiuni bancare europene - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Operatiuni Bancare Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Acordarea împrumuturilor și garanțiile oferite de BIRD

Cap 1. Acordarea împrumuturilor şi garanţiile oferite de Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare 1.1 Resursele BIRD Principala...

Împrumuturile și Garanțiile Acordate de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Capitol 1. Grupul Băncii Mondiale şi locul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul acesteia Grupul Băncii Mondiale este...

Formarea Capitalului BIRD

1.Scurt istoric al BIRD Conform Acordului semnat la Bretton Woods de catre tarile participante, tarile distruse de razboi, cât si cele slab...

Formarea Capitalului BIRD

Cap. 1. BIRD (Banca Mondială) – caracteristici generale Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), numită Banca Mondială, a fost...

Obiectivele Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Capitolul 1. Apariţia BIRD 1.1 Introducere Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD- International Bank for Reconstruction...

BIRD - organizare și funcționare

Reconstructia unei noi ordini internationale dupa cel de-al doilea razboi mondial (1939-1945) implica impunerea unor reguli de conduita in plan...

Obiectivele Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Cap. 1 BIRD – prezentare generală 1.1 BIRD – componentă a Băncii Mondiale Grupul Băncii Mondiale numără cinci instituţii specializate în diverse...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

Te-ar putea interesa și

Banca Centrală Europeană și sistemul european al băncilor centrale

1.1. Principii generale Prin semnarea Tratatului de la Maastricht, s-a decis realizarea Uniunii Economice si Monetare, care se bazeaza pe doua...

Operațiunile Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România

Capitolul 1. Banca Europeană pentru Recostrucție și Dezvoltare – scurtă prezentare 1.1. Crearea BERD Ideea Băncii Europene, invocată de...

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)

Introducere Am ales să studiez despre această temă și anume Banca Europeană de reconstrucție si dezvoltare, deoarece aceasta reprezintă o...

Sistemul european al băncilor centrale

Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC) si Banca Centrala Europeana (BCE) Procesul de constructie politica, economia si sociala a unei...

Operațiunile Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România

CAPITOLUL I : Banca Europeană pentru Recontrucţie şi Dezvoltare Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare reprezintă o instituţie...

Operațiunile Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare este o instituţie financiară suprastatală, înfiinţată în 1991 cu sediul la Londra, care...

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și operațiunile ei în România

Capitolul 1. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 1.1.Înfiinţare În vara anului 1989 au început consultările între cei 24 de membri...

Operațiunile Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Țările Europei Centrale și de Est

Cap 1 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 1.1. Prezentare generală Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a luat...

Ai nevoie de altceva?