Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 17284
Mărime: 528.80KB (arhivat)
Publicat de: Tiberia Balazs
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Şef de lucrări Drd. Ing. Dan Munteanu
Universitatea "Dunărea de jos" Galaţi Facultatea de Ştiinta Calculatoarelor Departamentul de Formare Continuă şi TransferTehnlogic Specializarea: Informatică Aplicată şi Programare Seria A XX-A (Tulcea)

Cuprins

 1. 1 INTRODUCERE 3
 2. 1.1 MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI 3
 3. 1.2 CE ESTE BIBLIOTECONOMIA 3
 4. 2 ANALIZA PROBLEMEI 8
 5. 2.1 SISTEME COMERCIALE DISPONIBILE PE INTERNET 8
 6. 2.1.1 Google Book Search 8
 7. 2.1.2 WizBooks© Program specializat pentru gestiunea cărţilor şi clienţilor unei biblioteci. 9
 8. 2.1.3 Program, software evidenţa bibliotecă - OBRE SOFT 10
 9. 2.2 SISTEME GRATUITE 11
 10. 2.2.1 OpenBiblio 11
 11. 2.2.2 Biblioportal (realizat cu fonduri UE, recomandat a fi folosit de intituţii) 12
 12. 3 SPECIFICAREA CERINŢELOR 14
 13. 4 PROIECTAREA SISTEMULUI 16
 14. 4.1 DIAGRAMA BAZEI DE DATE 16
 15. 5 IMPLEMENTARE 18
 16. 5.1 ALEGERE TEHNOLOGII 18
 17. 5.1.1 Scurtă prezentare HTML 18
 18. 5.1.2 Scurta prezentare PHP 21
 19. 5.1.3 Scurta prezentare SQL (Structured Query Language) 24
 20. 5.2 IMPLEMENTARE 28
 21. 5.3 DESCRIERE FUNCŢIONALITĂŢI ŞI TESTARE 32
 22. 5.3.1 Adăugare resursă, autor, cititor, domeniu nou 32
 23. 5.3.1 Modificare/ştergere resursă, autor, cititor, domeniu 33
 24. 5.3.1 Căutare 34
 25. 5.3.2 Împrumutare 35
 26. 5.3.3 Returnare 36
 27. 5.3.4 Vizualizare 37
 28. 5.3.5 Raport cu cărţile afişate după domenii 37
 29. 5.3.6 Raport cu cărţile împrumutate între o perioadă dată 38
 30. 6 INSTALARE 39
 31. 6.1 INSTALARE PE UN SERVER WEB 40
 32. 6.2 INSTALARE LOCALĂ 46
 33. 7 BIBLIOGRAFIE 48
 34. 8 ANEXA 1 LISTE PROGRAME SURSĂ 50

Extras din proiect

1 Introducere

Trebuie menţionat faptul că lucrarea de faţă îşi propune înainte de toate să identifice cele mai importante aspecte şi probleme ale biblioteconomiei precum şi descrierea implementării unui sistem informatic(digital) de gestiune a unei biblioteci.

1.1 Motivaţia alegerii temei

Plecând de la dictonul elen: “O bibliotecă este un loc de sănătate pentru spirit.” şi a faptului că sunt profesor de istorie am considerat întodeauna că elevul învaţă fără să-şi dea seama prin citirea unei cărţi.

Biblioteca şcolară constituie un bun câştigat în viaţa şcolii româneşti, astfel încât nimeni nu poate concepe absenţa ei din vreo instituţie de învăţământ. Poate că unii s-ar întreba de ce este neapărat nevoie ca în şcoală să existe o bibliotecă, de vreme ce elevii se pot duce să-şi cumpere cărţile şi din librării ori să şi le achiziţioneze din bibliotecile publice. Într-o bibliotecă şcolară ar trebui să se găsească acele cărţi, fie de beletristică, fie de specialitate, care să reprezinte programa şcolară, dar şi cărţile care să ajute la formarea spirituală a elevilor, iar elevul are nevoie de o atentă îndrumare asupra lecturii sale, pe care nu o poate găsi altundeva decât în cadrul şcolii.

Cartea are calitatea de neînlocuit de a fi cel mai stimulator instrument de informare pentru gândirea omenească. Cinematografia, radioul, televiziunea, internetul, deşi implică o participare emotivă crescută, sunt forme mult mai pasive – mintal – decât cartea. Cartea presupune o reconstrucţie, un efort, o activitate intelectuală. Cartea dezvoltă intelectul, nu-l sleieşte. Cartea dezvoltă răspunderea personală. Fiecare carte este o luptă, un proiect la sfârşitul căruia se poate spune : am înţeles-o (sau: nu am înţeles-o). Cartea dă acele mari satisfacţii pe care le dă munca, realizarea palpabilă, acţiunea dusă până la sfârşit. Numărul de cărţi tipărite, difuzate, numărul de cititori ai bibliotecilor continuă să fie indicii primordiali de măsurare a culturii unui popor. Biblioteca este instituţia de cultură prin excelenţă.

Bibliotecile, ca deţinătoare ale tezaurului de cunoştinţe şi ca centre de difuzare ale acestora, sunt verigi ale culturii în orice timp şi societate, continuând să fie şi în epoca contemporană izvoare de cultură. Este cunoscut faptul că de la apariţia televiziunii şi a calculatoarelor, numărul cărţilor în lume nu a scăzut, ci, dimpotrivă, a crescut de aproape patru ori. Aşadar, în viitor cartea va fi în continuare principalul mijloc de învăţare, de educaţie, de creaţie şi de cercetare.

1.2 Ce este biblioteconomia

Definitie: Biblioteconomia se preocupă de organizarea, catalogarea, clasificarea şi funcţionarea bibliotecilor, inclusiv orientarea de carte, propaganda de carte, completarea şi organizarea fondului bibliotecilor, conservarea cărţilor.

Cuvântul bibliotecă îşi are originea în limba greacă veche: biblon = carte; théké = dulap, loc de păstrare a cărţilor. Deci bibliotecă înseamnă loc de păstrare a cărţii. Spre sfârşitul Evului Mediu, în concepţia umanistă biblioteca reprezenta triada: loc, dulap, cărţi; ea era un muzeu de carte, un depozit de valori spirituale. Biblioteconomia se preocupă de organizarea, catalogarea, clasificarea şi funcţionarea bibliotecilor, inclusiv orientarea de carte, propaganda de carte, completarea şi organizarea fondului bibliotecilor, conservarea cărţilor.

Definitie: Biblioteca şcolară este o colecţie organizată de documente (cărţi, reviste, ziare, mijloace audio-vizuale etc.) cu caracter enciclopedic şi adecvate nivelului şi profilului şcolii; prin activitatea desfăşurată, biblioteca participă la realizarea scopurilor învăţământului.

Sarcinile bibliotecii şcolare sunt:

1. să participe la pregătirea elevilor pentru procesul instructiv-educativ şi la formarea culturii generale a acestora;

2. să dezvolte gustul tuturor elevilor pentru lectura cărţilor cu mare valoare instructivă şi educativă;

3. să contribuie la formarea şi dezvoltarea la elevi a deprinderilor şi tehnicilor de muncă intelectuală, pregătindu-i pentru un studiu individual eficient;

4. să dezvolte sentimentul responsabilităţii la elevi, deprinzându-i să mânuiască cu grijă un bun colectiv pe care îl folosesc;

5. să ajute personalul didactic al şcolii în ridicarea calităţii procesului de învăţământ, asigurând publicaţii de referinţă şi de informare curentă.

Sarcinile bibliotecarului şcolar:

- organizează activitatea bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit normelor legale şi în cadrul orarului stabilit de conducerea unităţii şcolare;

- răspunde de păstrarea şi securitatea fondurilor de publicaţii;

- organizează colecţiile bibliotecii potrivit normelor biblioteconomice indicate de M.E.C.T.;

- se îngrijeşte de completarea judicioasă a colecţiilor de publicaţii, ţinând cont de necesităţile cărora trebuie să le răspundă biblioteca şcolară;

- ţin la zi documentele de evidenţă a fondurilor de publicaţii şi a activităţilor de bibliotecă şi asigură permanent instrumentele de informare necesare orientării rapide în colecţiile bibliotecii;

- elaborează planul de muncă şi darea de seamă anuală a bibliotecii şi completează dările de seamă statistice;

- răspunde operativ şi eficient nevoilor de lectură şi documentare ale cititorilor;

- desfăşoară, atât singuri, cât şi în colaborare cu cadrele didactice, muncă de propagandă a cărţii, punând la dispoziţia elevilor şi a personalului didactic liste de noutăţi intrate în bibliotecă, bibliografii şi organizând vitrine, expoziţii şi prezentări de cărţi, seri literare etc.;

- întreprind, în colaborare cu întregul personal didactic, acţiuni de iniţiere a elevilor în tehnicile biblioteconomice, bibliografice şi de studiu;

Preview document

Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 1
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 2
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 3
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 4
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 5
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 6
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 7
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 8
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 9
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 10
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 11
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 12
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 13
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 14
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 15
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 16
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 17
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 18
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 19
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 20
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 21
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 22
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 23
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 24
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 25
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 26
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 27
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 28
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 29
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 30
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 31
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 32
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 33
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 34
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 35
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 36
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 37
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 38
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 39
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 40
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 41
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 42
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 43
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 44
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 45
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 46
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 47
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 48
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 49
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 50
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 51
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 52
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 53
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 54
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 55
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 56
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 57
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 58
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 59
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 60
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 61
Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Baze de Date - Gestionarea Cartilor intr-o Biblioteca.doc

Alții au mai descărcat și

Crearea unei Pagini Web

Capitolul 1. Introducere în HTML 1.1 Noţiuni generale HyperText Markup Language (HTML) este un limbaj de marcare utilizat pentru crearea...

Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă

INTRODUCERE Activitatea umană desfăşurată în indiferent care domeniu presupune folosirea unei cantităţi mai mici sau mai mari de informaţie....

Gestiunea unei Biblioteci în SQL 2005

In vederea realizarii acestui proiect am folosit SQL Server 2005. Baza de date pe care am lucrat se numeste biblioteca Aplicatia realizeaza o...

Crearea unui Site Web

1. INTRODUCERE 1.1. Contextul Într-o eră în care informaţia devine din ce în ce mai abundentă şi din ce în ce mai necesară apare nevoia ca...

Aplicație informatică privind asistarea operațiilor unei agenții de recrutare de personal

Introducere Dacă secolul XX se spune pe drept cuvânt ca a aparţinut tehnologizării, culminând în ultimii ani cu informatizarea şi dezvoltarea...

Validarea datelor de intrare și manipularea erorilor în programarea web

INTRODUCERE Într-o epocă modernă ca aceasta în care se poate rezolva totul cu ajutorul internetului printr-un simplu ”click” - o singură apăsare a...

Aplicație web pentru gestiunea elevilor

INTRODUCERE Sistemul naţional de învăţământ este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de diferite tipuri, niveluri...

Aplicație web pentru gestionarea activităților didactice

În zilele noaste calculatorul ocupă o poziție destul de importantă în viața omului oferindui o groaza de avantaje care îi ușureaza munca sau îi...

Te-ar putea interesa și

Steganografie criptografică pentru fișiere mp3

1. STEGANOGRAFIA 1.1 INTRODUCERE Steganografia este arta ascunderii de informatie secreta în informatie obisnuita non-secreta. Un atacator se...

Strategii de Soluționare a Situațiilor Conflictuale în Cadrul Organizației

REZUMATUL LUCRĂRII DE LICENŢĂ Motivul abordării acestei teme este faptul că o bună parte din timpul nostru toţi intrăm în conflict unii cu alţii,...

Evidența Elevilor într-o Școală

1. INTRODUCERE Evidenţa cu ajutorul calculatorului reprezintă o activitate care se regăseşte în multe domenii de activitate cum sunt: evidenţa...

Evidență bibliotecă

Din dorinţa de a lucra mai uşor, oamenii tind să folosească calculatorul în tot mai multe proiecte. M-am gândit la o posibilitate de a ţine...

Atragerea spre lectură a elevilor din școala generală, clasele I-VIII din localitatea Șandra

Scopul acestui proiect îl reprezintă atragerea spre lectură a elevilor din Școala Generală, clasele I-VIII din localitatea Șandra. Grupul țintă îl...

Utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicații pentru modernizarea sistemului informațional

I. TEMA : ABORDARI MODERNE IN MANAGEMENTUL PUBLIC SI OPORTUNITATEA ADAPTARII SI IMPLEMENTARII LOR IN INSTITUTIILE PUBLICE DIN ROMANIA II....

Arhitecturi de sisteme de operare mobile (android, iOS) - studii de caz, comparații

1. Android 1.1 Android - introducere Android este o platformă software și un sistem de operare pentru dispozitive și telefoane mobile bazată pe...

Analiza sistemului informațional

Capitolul I Identificarea proiectului Prezentul studiu de caz se aplic

Ai nevoie de altceva?