Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 26876
Mărime: 379.51KB (arhivat)
Publicat de: Iulian Petre
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Ababii

Cuprins

 1. Introducere 8
 2. 1. Baze de date orientate pe obiect 11
 3. 1.1. Noţiune de bază de date orientată pe obiect 11
 4. 1.2. Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte 12
 5. 1.2.1. Modelul de date orientat pe obiecte 14
 6. 1.2.2. Operaţiile modelului de date orientat pe obiecte. 14
 7. 1.2.3. Reguli de integritate ale modelului de date orientat pe obiecte 15
 8. 1.3. Limitele bazelor de date orientate obiect 16
 9. 1.4. Caracteristici fundamentale ale bazelor de date 17
 10. 2. Delphi – limbaj orientat pe obiecte 23
 11. 2.1. Limbaje orientate pe obiecte 23
 12. 2.2. Reprezentant al limbajelor orientate pe obiecte – Delphi 24
 13. 2.2.1. Performanţă – optimizarea compilatorului pe 32 biţi 27
 14. 2.2.2. Mediul Delphi şi sistemul Windows 29
 15. 2.2.3. Mediul Delphi şi tehnologia OLE 31
 16. 2.3. Avantajele mediului Delphi în raport cu bazele de date 31
 17. 2.4. Performanţele programelor Delphi de baze de date 33
 18. 3. Procedura de evaluare academică şi acreditare 36
 19. 3.1. Organul evaluării şi acreditării 36
 20. 3.2. Criteriile evaluării şi acreditării 37
 21. 3.3. Modul de acreditare şi periodicitatea evaluării 38
 22. 4. Descrierea sistemului informaţional – C.N.E.A.A.I.I. 2 39
 23. 4.1. Descrierea generală a sistemului informaţional “C.N.E.A.A.I.I.” 39
 24. 4.2. Descrierea programului “Registrul instituţiilor” al
 25. sistemului informaţional “C.N.E.A.A.I.I.” 44
 26. 4.3. Componentele Delphi utilizate la elaborarea bazei de date 53
 27. 4.3.1. Descrierea componentelor Delphi pentru accesul la date 54
 28. 4.3.2. Descrierea componentelor Delphi pentru controlul datelor 60
 29. 4.3.3. Descrierea componentelor Delphi din pagina QuickRpt 68
 30. 5. Protecţia muncii şi mediului ambiant 75
 31. 5.1. Analiza condiţiilor de muncă 75
 32. 5.2. Factorii nocivi ce acţionează asupra operatorului 79
 33. 5.3. Aprecierea pericolului lucrărilor lucrului la monitor lor de muncă în sala de calculatoare 86
 34. 5.4. Securitatea electrică.protecţia prin “legare la nul” 89
 35. 5.5. Locul de muncă la efectuarea lucrului şezând 92
 36. 5.5.1. Principii generale 92
 37. 5.5.2. Caracteristicile de dimensiune a locului de muncii 93
 38. 6. Partea economică a proiectului 96
 39. 6.1. Determinarea volumului de lucru necesar pentru îndeplinirea
 40. proiectului 96
 41. 6.2. Evaluarea economică a sistemului informaţional "C.N.E.A.A.I.I." 98
 42. 6.3. Evaluarea preţului de cost al SI “C.N.E.A.A.I.I.” 101
 43. 6.4. Evaluarea eficacităţii de la implementarea SI “C.N.E.A.A.I.I.” 103
 44. Concluzie 105
 45. Bibliografie 107

Extras din proiect

Introducere

Esenţa oricărei baze de date este păstrarea informaţiei. Informaţia păstrată în baza de date este foarte diversă – de la simple câmpuri textuale până la câmpurile ce păstrează imagini grafice. De asemenea, este important de menţionat, că bazele de date moderne pot păstra volume enorme de informaţie.

Accesarea informaţiei are loc prin intermediul sistemului de gestiune al bazei de date, care ne permite să modificăm, sau pur şi simplu să vizionăm informaţia păstrată. Însă, timpul şi posibilităţile omului de analiză a informaţiei sânt limitate. În afară de aceasta, în majoritatea cazurilor, avem nevoie numai de unele câmpuri din baza de date, fără accesarea celorlalte.

Acest lucru, ne conduce la concluzia, că sânt necesare mijloace specializate de prezentare a informaţiei din baza de date, care vor asigura accesul numai la informaţia strict necesară, ceea ce va duce la micşorarea cheltuielilor de timp în lucrul cu baza de date, ceea ce, la rândul său, este un factor foarte important în viaţa contemporană.

Astfel de mijloace specializate de prezentare a informaţiei din baza de date sânt generatoarele de rapoarte. Însăşi ideea de realizare a generatoarelor de rapoarte a apărut demult şi este prezentă şi în sistemele mai vechi sub diferite forme, însă posibilităţile lor erau reduse. Cel mai des generatoarele de rapoarte sânt încorporate în sistemul de gestiune al bazei de date. O altă modalitate sânt generatoarele de rapoarte specializate, care de obicei sânt create strict pentru baza de date respectivă.

Odată cu apariţia mecanismelor de tipul ODBC (Open Database Conectivity) sau BDE (Borland Database Engine) a apărut posibilitatea de creare a generatoarelor de rapoarte universale, care pot crea rapoarte asupra diverselor baze cu condiţia că acestea sânt menţinute de sistemele sus numite. Ca exemplu de astfel de program poate servi MS Query, care lucrează cu orice bază de date, driver-ul căreia este prezent în ODBC.

În ltimii zece ani, tehnologia sistemelor informatice a avansat rapid şi a obţinut succese remarcabile. Calculatorul pătrunde în tot mai multe domenii de activitate iar pretenţiile utilizatorilor cresc într-un ritm compatibil cu cel al progresului tehnologic. Structurile clasice de date bazate pe text şi valori numerice fie se dovedesc insuficiente, fie complexitatea lor depăşeşte posibilităţile de prelucrare oferite de tehnologiile clasice.

Aplicaţiile asociate cu disciplinele tehnologice cum ar fi: proiectarea asistată la calculator, sisteme informatice geografice şi sisteme bazate pe cunoştinţe, presupun stocarea unor cantităţi mari de informaţii cu o structură complexă. Aceste aplicaţii necesită suport pentru tipurile de date care nu pot fi reprezentate în sistemele clasice. De exemplu, în bază de date care să susţină un puternic sistem de proiectare în domeniul ingineriei necesită stocarea unor cantităţi mari de date sub forma de diagrame şi descrieri ale proiectului tehnic. De asemenea, aplicaţiile de proiectare asistată de calculator pot solicita monitorizarea unor desene formate din grupuri de elemente complexe ce trebuie să fie combinate, separate, suprapuse şi modificate astfel încât să permită rularea unor programe variate de proiectare.

Dacă eforturile de extindere a tehnologiilor actuale în domeniul achiziţiei, stocării şi prelucrării noilor tipuri de informaţii ca elemente singulare sunt mai adesea finalizate cu succes, nu acelaşi lucru se poate spune despre administrarea corespunzătoare a unor colecţii complexe de astfel de date.

Bazele de date "clasice" bazate pe modelul relaţional (fie de tip SQL, fie de tip Xbase) oferă prea puţin suport pentru tipurile neconvenţionale de date.

În ultima decadă s-a constatat prioritatea conceptelor de obiect şi introducerea lor în tehnologia sistemelor informatice. Recent, conceptele de obiect au fost înglobate şi în tehnologia SGBD-urilor, rezultând producţia de sisteme de gestiune a bazelor de date orientate pe obiecte (SGBD-OO).

Preview document

Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 1
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 2
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 3
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 4
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 5
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 6
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 7
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 8
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 9
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 10
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 11
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 12
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 13
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 14
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 15
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 16
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 17
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 18
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 19
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 20
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 21
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 22
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 23
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 24
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 25
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 26
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 27
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 28
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 29
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 30
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 31
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 32
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 33
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 34
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 35
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 36
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 37
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 38
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 39
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 40
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 41
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 42
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 43
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 44
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 45
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 46
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 47
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 48
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 49
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 50
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 51
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 52
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 53
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 54
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 55
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 56
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 57
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 58
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 59
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 60
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 61
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 62
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 63
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 64
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 65
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 66
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 67
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 68
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 69
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 70
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 71
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 72
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 73
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 74
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 75
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 76
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 77
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 78
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 79
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 80
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 81
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 82
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 83
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 84
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 85
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 86
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 87
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 88
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 89
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 90
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 91
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 92
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 93
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 94
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 95
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 96
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 97
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 98
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 99
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 100
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 101
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 102
Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte - Pagina 103

Conținut arhivă zip

 • Proiectarea Bazelor de Date Orientate pe Obiecte.DOC

Alții au mai descărcat și

Evidența clienților și furnizorilor - baze de date Access

1. Prezentarea aplicatiei 1.1. Prezentare generala Lucrarea oferă o analiză a modalităţilor practice de utilizare a instrumentelor informatice...

Baze de date - Dealer mașini

Introducere In cadrul acestei documentatii sunt descrisi pasii facuti pentru a elabora tema aleasa si a rezolva cerintele asociate temei. Tema:...

Baze de date on-line pentru comerțul electronic

Introducere : Argumentarea alegerii studiului de caz . “Baze de date on-line pentru comertul electronic “ : - Etimologic , termenul de comert vine...

Baze de Date - gestionarea unui salon de cosmetice

1. Descrierea temei și schema conceptuală Descrierea temei Am creat o bază de date formată din 7 tabele, care vine în ajutorul procesului de...

Arhitectura calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Bază de date care să monitorizeze informațiile dintr-o firmă

INTRODUCERE Definirea problemei: Sa se creeze o baza de date care sa monotorizeze informatiile dintr-o firma. 1.Analiza structurala 1.1...

Baze de Date

STRUCTURA CURSULUI : I. Fundamentele bazelor de date 3 cursuri II. Prezentarea SGBD – uluiVisual Foxpro. III. Prezentarea unui SGBD –ului...

Te-ar putea interesa și

Limbaj de Interogare Orientat pe Obiect

Limbajul de interogare orientat pe obiect (OQL) este un standard al limbajului de interogare pentru baze de date orientate pe obiect. OQL este...

Instrumentație virtuală bazată pe tehnologii web pentru monitorizarea unei centrale nucleare

Abstract In this project are presented various web tehnologies and with their help an HMI (human machine interface) is made.HMI presented in this...

Site Prezentare - Xtremebase.Com

1 Introducere 1.1 Scurtă introducere E greu să cred că există vreun domeniu al ştiinţei şi nu numai în care calculatorul să nu îşi fi făcut...

Bază de date supermarket

ISTORIE Microsoft Office Access,denumit anterior si Microsoft Access, este un sistem managerial de baza d edate relationate creat de Microsoft...

Baze de Date și Utilizarea Acestora

Cap 1 Introducere În ultimii ani, dezvoltarea sistemelor de baze de date reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte în domeniul...

Promovarea Turismului prin Internet

CAPITOLUL I METODE MODERNE DE PROIECTARE A UNUI SISTEM INFORMATIC 1.1. Cerinţe generale în utilizarea unei metode de proiectare a sistemului...

Funcțiile și utilizarea principalelor programe folosite în cartografia computerizată

GIMP GIMP este un acronim pentru GNU Image Manipulation Program. Este un program multi- platforma pentru editarea de imagini de tip raster, fiind...

Ai nevoie de altceva?