Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare

Proiect
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 5696
Mărime: 174.69KB (arhivat)
Publicat de: Doru Constantin
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: MATEESCU PAMFILIA

Cuprins

 1. Memoriu justificativ 2
 2. CAP. I Consideraţii teoretice asupra procesului de distilare rectificare 3
 3. 1.1 Generalităţi
 4. 1.2 Echilibrul lichid vapori
 5. 1.3 Amestecuri ideale
 6. 1.4 Diagrama presiunilor
 7. 1.5 Diagrama de fierbere
 8. 1.6 Diagrama de echilibru
 9. 1.7 Amestecuri neideale
 10. 1.8 Amestecuri nemiscibile sau parţial miscibile
 11. CAP. II Metode de distilare rectificare 9
 12. 2.1 Distilarea simplă
 13. 2.2 Distilarea integrală
 14. 2.3 Antrenarea cu vapori
 15. 2.4 Metode speciale de distilare: azeotropică, extractivă şi moleculară
 16. 2.5 Tipuri de rectificare
 17. CAP.III Coloane de rectificare 16
 18. 3.1 Coloane cu talere
 19. 3.2 Coloane cu umplutură
 20. CAP. IV Metode de distilare – rectificare aplicate în laboratorul de analize
 21. chimice 19
 22. 4.1 Distilarea simplă
 23. 4.2 Distilarea fracţionată
 24. 4.3 Distilarea la presiune redusă sau sub vid
 25. CAP. V Exploatarea şi întreţinerea utilajelor pentru distilare rectificare 23
 26. CAP.IV Norme de protecţia muncii 26
 27. BIBLIOGRAFIE 28

Extras din proiect

MEMORIU JUSTIFICATIV

Lucrarea intitulată “Separarea amestecurilor lichide prin distilare rectificare” a fost concepută pentru susţinerea examenului pentru certificarea competenţei profesională în învăţământul liceal filiera “Tehnologia” profilul “Resurse naturale şi protecţia mediului” în specialitatea “Tehnician în chimie industrială”.

Lucrarea aceasta îsi propune să aprofundeze cunoştinţele din domeniul”Procese şi utilaje”.

Importanţa lucrării este legată de aplicaţiile industriale ce se întâlnesc în cazul obţinerii unui component în stare cât mai pură sau pentru a îndepărta un anumit component din amestec.

Lucrarea este structurată pe şase capitole.

Capitolul I intitulat Consideraţii teoretice asupra procesului de distilare rectificare prezintă conţinutul propriu zis al lucrării cu subcapitolele sale, fiecare având un scop bine definit.

Capitolul II intitulat Metode de distilare rectificare prezintă metodele prin care poate avea loc separarea componenţilor din amestec.

Capitolul III intitulat Coloane de rectificare prezintă utilajele cu ajutorul cărora se realizeaza rectificarea.

Capitolul IV intitulat Metode de distilare rectificare aplicate în laboratorul de analize chimice prezintă metodele de separare a amestecurilor lichide ce se pot aplica în laborator.

Capitolul V intitulat Exploatarea si intreţinerea utilajelor pentru distilare rectificare prezintă pornirea instalaţiei, supravegherea acesteia si măsurile care se iau in cazul opririi alimentării cu apă rece sau reducerea debitului apei de răcire.

Capitolul VI intitulat Norme de protecţia muncii prezintă principalele cauze ale accidentelor ce pot apărea în procesul de lucru si măsuri de siguranţă ce trebuie luate pentru prevenirea acestora.

CAP.I CONSIDERAŢII TEORETICE ASUPRA PROCESULUI DE DISTILARE RECTIFICARE

1.1. Generalităţi

Separarea amestecurilor lichide prin distilare rectificare se bazează, în general, pe diferenţa dintre temperaturile de fierbere ale substanţelor care formează amestecul. Acest mod de separare se face la amestecurile ce constau din doi sau mai mulţi componenţi lichizi volatili.

Distilarea reprezintă una dintre cele mai răspândite operaţii de separare a amestecurilor lichide şi a amestecurilor de gaze lichefiate. Distilarea este operaţia de separare a componentelor unui amestec de lichid pe baza diferenţei de volatilitate (presiune de vapori) a acestora.

Această operaţie constă în încălzirea amestecului de substanţe lichide până la momentul fierberii, moment în care, componentul volatil se va transforma în vapori urmat de condensarea acestora printr un proces de răcire.

Componentul cu punctul de fierbere mai scăzut se numeşte component uşor volatil iar cel cu punct de fierbere mai ridicat se numeşte component greu volatil. În timpul fierberii vaporii degajaţi sunt mai bogaţi în componentul uşor volatil iar lichidul rămas nevolatilizat se îmbogăţeşte în componentul greu volatil.

Un proces de distilare constă în două procese distincte: un proces de vaporizare prin fierbere şi unul de condensare. Ansamblul proceselor vaporizare condensare aplicat o singură dată la un amestec de lichide nu duce la o separare completă a componenţilor si de aceea, pentru obtinerea unui grad mare de puritate, se foloseşte operaţia de rectificare.

Rectificarea constă într un proces de distilări simple, repetate de un număr mare de ori în aparate speciale numite coloane de rectificare.

Cu cât se fac mai multe distilări şi condensări cu atât separarea componenţilor va fi mai completă.

În coloanele de rectificare vaporii obţinuţi prin distilare circulă în contracurent cu lichidul rezultat prin condensarea vaporilor, acest proces numindu se reflux. O parte din lichidul rezultat din condensator se evacuează din coloană ca distilat care formează amestecul brut pentru instalaţia următoare.

Rectificarea se poate realiza prin legarea mai multor instalaţii de distilare simplă.

Bilanţul gazelor de materiale ale operaţiei de distilare se poate exprima prin relaţia:

F = ∆ + W

F amestec de alimentare

∆ distilat

W – reziduu

Bilanţul parţial pentru componenta volatilă se exprimă prin relaţia:

Fxf = ∆xd + Wxw

xd, xf şi xw reprezintă concentraţiile procentuale ale componentelor xf

1.2. Echilibrul lichid vapori

Spre deosebire de lichidul pur care fierbe la o temperatură constantă caracteristică presiunii sub care are loc, fierberea unui amestec depinde atât de presiunea sub care are loc fierberea cât şi de compoziţia lichidului. Amestecul va incepe să fiarbă când suma presiunilor parţiale ale componentelor devine egală cu presiunea sub care se găseşte amestecul.

La o presiune constantă temperetura de fierbere a amestecului creşte o dată cu evaporarea componentelor volatile.

Pentru studierea echilibrului lichid vapori se utilizează relaţii analitice de echilibru cât şi diagrame.

Diferenţiind modul de acţiune al forţelor intermoleculare şi al solubilităţii componentelor constituente se deosebesc mai multe tipuri de amestec. Aceste amestecuri pot fi: ideale, neideale, parţial miscibile si nemiscibile.

1.3. Amestecuri ideale

Presiunea parţială a fiecărei componente deasupra unui amestec ideal depinde de temperatura de fierbere şi concentraţia sa în amestec.

Relaţia de echilibru pentru amestecurile ideale este dată de legea lui Raoult conform căreia, presiunea parţială a unui component deasupra unui amestec ideal este egală cu produsul dintre presiunea vaporilor componentei pure la temperatura de fierbere şi fracţia molară a acestuia în amestec xn.

pn = Pn xn

pn – reprezintă presiunea de vapori a componentei n pure la temperatura de fierbere a amestecului.

Aprecierea posibilitatii de separare a componentelor unui amestec se realizeaza cu ajutorul volatilităţii relative notata cu α, definită de raportul:

α =

Cu cât valoarea volatilităţii relative este mai mare, cu atât separarea celor două componente se face mai uşor.

Preview document

Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 1
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 2
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 3
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 4
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 5
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 6
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 7
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 8
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 9
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 10
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 11
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 12
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 13
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 14
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 15
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 16
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 17
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 18
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 19
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 20
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 21
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 22
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 23
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 24
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 25
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 26
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 27
Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare - Pagina 28

Conținut arhivă zip

 • Separarea Amestecurilor Lichide prin Distilare-Rectificare.doc

Alții au mai descărcat și

Coroziunea

6. METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A MATERIALELOR METALICE Protectia împotriva coroziunii reprezinta totalitatea masurilor care se iau pentru a...

Hidrocarburi aciclice saturate (Alcani)

Hidrocarburile aciclice saturate numite alcani sau parafine, au formula generala CnH2n+2. Conform cu aceasta formula fiecare termen din seria...

Celuloza

CELULOZA este polizaharida cea mai raspindita in natura. Ea corespunde formulei(C6 H10 O5)n, in care n are valori cuprinse intre 700-800 si...

Te-ar putea interesa și

Instalație de Separare a Amestecurilor Lichide Omogene prin Rectificare Continuă

TEMA DE PROIECTARE Să se elaboreze proiectul de inginerie tehnologică pentru o instalaţie de separare a amestecurilor lichide omogene prin...

Instalație de Separare prin Rectificare a Amestecului Lichid Omogen acetonă-benzen

Titlul proiectului Instalaţie de separare prin rectificare a amestecului lichid omogen acetonă-benzen. Tema de proiectare Să se elaboreze...

Proiectarea unei Coloane de Rectificare

Sa se elaboreze proiectul de inginerie tehnologica pentru o instalatie de separare a unui amestec lichid omogen format din benzene si toluene prin...

Tehnologia și Linia Tehnologică pentru Fabricarea Băuturilor Alcoolice Fermentate și Distilate din Prune

CAPITOLUL I Caracteristicile materiilor prime si a produselor finite 1.MATERIA PRIMA-PRUNELE Denumire stiintifica-Prunus domestica Prunul este...

Dimensionare schimbator de căldură și coloană de distilare

1.Schimbătorul de căldură 1.1.Ce este un schimbător de căldură? Schimbătorul de căldură este un dispozitiv ce permite transferul de căldură...

Coloană de rectificare continuă

I. Modul de exprimare a concentrațiilor a doi componenți (A și B) aflate într-un sistem binar de faze LICHID-GAZ (vapori) II. Bazele teoretice ale...

Proiectarea unei Coloane cu Talere

I. Clasificarea si standardizarea otelurilor carbon Exista mai multe criterii de clasificare a otelurilor carbon: dupa structura de echilibru...

Distilarea și Rectificarea

I.1. DISTILAREA – CONSIDERATII TEORETICE Prin distilare se intelege totalitatea modalitatilor de separare a componentilor unui amestec lichid...

Ai nevoie de altceva?