Analiza Costurilor la Societatea Comercială Alpin Constructik SRL

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 3031
Mărime: 29.77KB (arhivat)
Publicat de: Iosif Petrea
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Roxana Nae
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE COMERŢ

Cuprins

  1. 1. O scurtă prezentare a firmei.3
  2. 2. Identificarea costurilor şi clasificarea costurilor.4
  3. • Definirea costurilor.4
  4. • Categorii de costuri.4
  5. 3. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor societăţii.8
  6. 4. Căi de raţionalizare a costurilor.10
  7. 5.Bibliografie.13
  8. Anexe

Extras din proiect

1. O scurtă prezentare a firmei

Societatea Comercială “Alpin Constructik” SRL cu sediul în Iaşi, strada Hlincea, numărul 29, este recunoscută ca persoană juridică prin înregistratea la Registrul Comerţului ce funcţionează pe lângă Tribunalul Iaşi sub numărul J22/2084/2006 respectiv codul de înregistrare fiscală 18962954.

Caracterizare SC. Alpin Constructik SRL :

• Firma a luat fiinţă în anul 2006, pentru a desfăşura construcţii şi lucrări de drept civil.

• Forma de proprietate: societate comercială cu răspundere limitată.

• Activitate preponderentă :cod şi denumire clasa CAEN 4120 “Lucrări de construcţie clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale”.

• Societatea a avut în cursul anului 2007 un număr mediu de 2 angajaţi cu contract individual de muncă iar în 2008 un număr de 8 angajaţi.

• Număr unităţi:1

• Societatea are 1 administrator

• Natura capitalului social: privat

• Capitalul social subscris vărsat:200RON

• Valoare cifră de afaceri şi profit:

31.12.2007 31.12.2008

Cifra de afaceri 241255 455923

Profit 15661 16203

2.Identificarea şi clasificarea costurilor

Costurile sunt expresia valorică a resurselor consumate în procesele de producere şi vânzare a bunurilor şi serviciilor şi pentru mentinerea capacităţilor productive ale întreprinderii. Costurile sunt caracterizate prin: consumul de bunuri materiale sau nemateriale în întreprindere, exprimarea valorică şi referinţa strictă la bunurile şi serviciile produse, la o perioada determinată şi localizare. Amenzile sau sponsorizările facute, de exemplu, nu sunt costuri.

În timp ce costul reflectă un consum de factori de producţie, cheltuielile reflectă plăţi (transferuri de numerar sau disponibilităţi) efectuate sau care se vor efectua în vederea sau în urma unei aprovizionări ori stingerii diverselor obligaţii faţă de terţi.

Cheltuielile de aprovizionare, de exemplu, devin costuri numai în momentul consumului, adică al transformării bunurilor cumpărate, prin procesul de producţie, în alte utilităţi.

Costul de producţie a unui bun cuprinde: costul de achiziţie al materiilor prime şi materialelor consumate, celelalte cheltuieli directe de producţie, precum şi cota de cheltuieli indirecte de producţie determinate raţional ca fiind legate de fabricaţia acestuia. Cheltuielile generale de administraţie, cheltuielile de desfacere şi cele financiare, cu excepţia dobânzilor la creditele bancare contractate pentru producţia cu ciclul lung de fabricaţie, nu se includ în costuri. “Dacă la costul de producţie se adaugă cheltuielile generale de administraţie şi cheltuielile de desfacere se obţine costul complet al produsului fabricat, lucrării executate sau serviciului prestat”. Costul de producţie reflectă consumuri şi alte cheltuieli de producţie.

• Categorii de costuri:

După natura resurselor consumate şi care se reflectă în costuri, costurile pot fi:

a) Costuri cu materii prime, materiale şi alte mărfuri. Întreprinderea industrială consumă în procesele de fabricaţie materii prime şi materiale în timp ce întreprinderea de comerţ, pentru a realiza obiectul său de activitate, încorporează în produsul comercial mărfuri cumpărate pe care nu le mai prelucrează dar le adaugă alte utilităţi. Valoarea mărfurilor cumpărate apare ca un cost material pentru întreprinderea de comerţ.

Preview document

Analiza Costurilor la Societatea Comercială Alpin Constructik SRL - Pagina 1
Analiza Costurilor la Societatea Comercială Alpin Constructik SRL - Pagina 2
Analiza Costurilor la Societatea Comercială Alpin Constructik SRL - Pagina 3
Analiza Costurilor la Societatea Comercială Alpin Constructik SRL - Pagina 4
Analiza Costurilor la Societatea Comercială Alpin Constructik SRL - Pagina 5
Analiza Costurilor la Societatea Comercială Alpin Constructik SRL - Pagina 6
Analiza Costurilor la Societatea Comercială Alpin Constructik SRL - Pagina 7
Analiza Costurilor la Societatea Comercială Alpin Constructik SRL - Pagina 8
Analiza Costurilor la Societatea Comercială Alpin Constructik SRL - Pagina 9
Analiza Costurilor la Societatea Comercială Alpin Constructik SRL - Pagina 10
Analiza Costurilor la Societatea Comercială Alpin Constructik SRL - Pagina 11
Analiza Costurilor la Societatea Comercială Alpin Constructik SRL - Pagina 12
Analiza Costurilor la Societatea Comercială Alpin Constructik SRL - Pagina 13
Analiza Costurilor la Societatea Comercială Alpin Constructik SRL - Pagina 14
Analiza Costurilor la Societatea Comercială Alpin Constructik SRL - Pagina 15
Analiza Costurilor la Societatea Comercială Alpin Constructik SRL - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Analiza Costurilor la Societatea Comerciala Alpin Constructik SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza costurilor unei întreprinderi - SC Petrom SA - România

1. INTRODUCERE Prezentare generalã a companiei Petrom este cea mai importantă companie românească de petrol şi gaze înfiinţatã în 1997, cu...

Profilul Antreprenorului de Succes

Intre iunie 2005 si ianuarie 2006 in 13 state membre UE si in cele doua tari candidate – Romania si Bulgaria – s-a desfasurat o ancheta (Factorii...

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Ai nevoie de altceva?