Operațiunea de export la Romcom Tradind

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 11814
Mărime: 141.48KB (arhivat)
Publicat de: Dorin J.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dragu Andrei, Cized Alan

Cuprins

 1. PARTEA I. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE DERULĂRII UNEI OPERAŢIUNI DE EXPORT
 2. CAP. I. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI.3
 3. 1.1. Forma juridică de organizare şi cadrul legal. Scurt istoric al firmei.3
 4. 1.2. Volumul afacerilor şi structura producţiei.5
 5. 1.3. Numărul de personal. Structura personalului.
 6. Gradul de calificare al personalului.5
 7. 1.4. Problematica exportului. Structura exporturilor. Rezultatele obţinute.6
 8. 1.5. Strategia şi tactica firmei în derularea exporturilor: strategia pe termen
 9. scurt, mediu şi lung.7
 10. CAP. II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A FIRMEI.9
 11. 2.1. Structura generală.9
 12. 2.2. Structura compartimentului de import – export.10
 13. CAP. III. CERCETAREA PIEŢELOR EXTERNE PENTRU
 14. CONSOLIDAREA POZIŢIEI PE PIAŢĂ SAU
 15. IDENTIFICAREA UNOR OPORTUNITĂŢI DE EXPORT.13
 16. 3.1. Produsul avut în vedere la export. Pieţele supuse analizei.13
 17. 3.2. Analiza măsurilor de politică comercială. Elaborarea unui studiu conjunctural.14
 18. 3.3. Segmentarea pieţelor externe şi identificarea posibilităţilor de export.14
 19. CAP. IV. ADOPTAREA DECIZIEI DE A EXPORTA.17
 20. 4.1. Fundamentarea motivaţiei de a pătrunde pe pieţele externe.17
 21. 4.2. Verificarea resurselor finanţare şi gestionarea riscului.17
 22. CAP. V. ELABORAREA PROGRAMULUI DE MARKETING.19
 23. 5.1. Politica de produs.19
 24. 5.2. Politica de preţ.19
 25. 5.3. Politica de distribuţie.19
 26. 5.4. Politica de promovare.20
 27. PARTEA II. DERULAREA EFECTIVĂ A UNEI OPERAŢIUNI DE EXPORT
 28. CAP. VI. CEREREA ŞI OFERTA DE MĂRFURI.21
 29. 6.1. Recepţia cererilor de ofertă şi analiza acestora.21
 30. 6.2. Oferta de mărfuri.23
 31. CAP. VII. NEGOCIEREA COMERCIALĂ INTERNAŢIONALĂ.24
 32. 7.1. Pregătirea negocierilor.24
 33. 7.2. Negocierea propriu – zisă.25
 34. CAP. VIII. CONTRACTUL DE VÂNZARE – CUMPĂRARE
 35. INTERNAŢIONALĂ DE MĂRFURI.27
 36. 8.1. Conţinutul şi forma contractului.27
 37. 8.2. Principalele clauze contractuale.27
 38. CAP. IX. CALCULUL PROFITABILITĂŢII AFACERII.30
 39. CAP. X. DESCHIDEREA ACREDITIVULUI.33
 40. CAP. 11. LOGISTICA INTERNAŢIONALĂ.35
 41. 11.1. Expediţia internaţională – documente întocmite.35
 42. 11.2. Trasportul internţional – documente întocmite.35
 43. 11.3. Asigurarea – documente întocmite.36
 44. 11.4. Vămuirea mărfurilor – documente întocmite.37
 45. CAP. 12. EFECTUAREA PLĂŢILOR.38
 46. 12.1. Constituirea şi verificarea dosarului ce trebuie depus la bancă.38
 47. 12.2. Plata acreditivului.38
 48. CAP. 13 SCRISOARE FINALĂ.39
 49. CAP. 14. ACTIVITĂŢI POST –VÂNZARE.40

Extras din proiect

CAP.1. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI

1.1.Forma juridică de organizare şi cadru legal

Societatea comerciala ROMCOM TRADING este o societate pe acţiuni, persoană juridică română,constituită în baza HG nr. 1213 din 20.11.1990 ce îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legii şi ale actului constitutiv.

Societatea pe acţiuni este constituită prin asocierea mai multor persoane care contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri numite acţiuni, pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale în scopul împărţirii beneficiilor şi care răspund pentru obligaţiile sociale numai în limita acţiunilor lor; aportul subiecţilor societăţii i-a forma subscrierii de titluri de valoare şi sunt răspândite în lume datorită avantajelor pe care le prezintă :

reprezintă o entitate juridică separată şi distinctă de proprietarii ei ca persoane fizice;

permite colectarea economiilor cetăţenilor şi convertirea acestora în capitaluri investite în activitatea economică;

asigură cadru favorabil practicării unei gestiuni flexibile a afacerilor societăţi prin aceea că renumerotarea se face în funcţie de profitul obţinut şi de partea din aceasta alocată pentru plata dividendelor ;

răspunderea fiecărui proprietar pentru datoriile societăţii este limitată la nivelul capitalului propriu investit în afacere ;

viaţa societăţii nu este afectată de pierderea unui acţionar.

Forma juridică a SC. ROMCOM TRADING SA. poate fi schimbată prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în condiţiile acrului constitutiv.

Acţionarii societăţii sunt : Popescu Mircea care deţine pachetul majoritar (58%), Sârbovan Eugen, deţinător a 36% din totalul acţionarilor, iar restul de 6% este deţinut de alţi acţionari.

Figura 1.1. Distribuirea procentuală a acţiunilor

Această societate este o firmă cu capital majoritar român, este o firmă orientată spre piaţă şi client. Organul suprem al societăţii este Adunarea Generală a Acţionarilor care cuprinde toţi acţionarii ţi are numit un administrator care poate convoca aceasta adunare (sau acţionarii) ori de câte ori este nevoie.

SC. ROMCOM TRADING SA. s-a înfiinţat anul 1994, iar cei unsprezece ani de activitate a dat dovadă de experienţă, profesionalism; beneficiază de o echipă de lucru formată din oameni capabili, competenţi, o echipă întreagă de specialişti care-şi folosesc timpul cu eficacitate în scopul adăugării unui plus de eficienţă firmei.

1.2. Volumul afacerii şi structura producţiei

Primul obiectiv al firmei este de a câştiga fidelitatea clientului şi de a-i satisface cerinţele la un nivel cât mai superior, astfel produsele sale oferă cea mai ridicată valoare în raport cu preţul, precum şi efectele pozitive asupra profitabilităţii pe termen lung.

Produsele şi serviciile puse la dispoziţie de către SC. ROMCOM TRADING SA. sunt :

cherestea;

semifabricate (freze, paneluri);

obiecte de mobilier;

parchet;

service : paluxare, lustruire, raşchetare, montaj, întreţinere şi recondiţionare.

Capacităţile de producţie, maşini – unelte universale şi maşini - unelte de precizie (circular, abricht, pantzig, strunguri cu copiere prin palpare, şlefuitor cu urmărire ultrasonică) permit prelucrarea de repere în condiţii de previzii riguros controlate.

Produsele care fac obiectul de activitate al acestei societăţi sunt destinate firmelor de construcţii imobiliare şi a celor de design interior, precum şi firmelor producătoare de mobilier.

Ponderea produselor în totalul producţiei se prezintă astfel:

cherestea 45%;

semifabricate 25%;

obiecte de mobilier 10%;

parchet 20%;

Fig. nr. 1.2. – Structura producţiei

Se observă că ponderea cea mai mare este deţinută de cherestea, pentru care există o cerere mare în prezent pe piaţă, fiind urmată de semifabricate, parchet, iar cea mai mică pierdere o deţin obiectele de mobilier.

1.3. Numărul de personal. Structura personalului.

Gradul de calificare a personalului

În prezent, societatea are un număr de 65 de angajaţi cu carte de muncă, din care:

serviciul producţiei: 51;

serviciul comercial: 6;

serviciul financiar: 3;

serviciul tehnic: 4;

Director general: 1.

Preview document

Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 1
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 2
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 3
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 4
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 5
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 6
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 7
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 8
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 9
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 10
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 11
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 12
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 13
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 14
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 15
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 16
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 17
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 18
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 19
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 20
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 21
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 22
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 23
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 24
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 25
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 26
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 27
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 28
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 29
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 30
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 31
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 32
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 33
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 34
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 35
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 36
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 37
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 38
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 39
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 40
Operațiunea de export la Romcom Tradind - Pagina 41

Conținut arhivă zip

 • Operatiunea de Export la Romcom Tradind.doc

Alții au mai descărcat și

Operațiunea de export la SC Mahle SRL

PARTEA I. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE DERULĂRII UNEI OPERAŢIUNI DE EXPORT Cap. 1 PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI 1.1. Scurt istoric al firmei...

Internaționalizarea unei firme producătoare de produse petroliere din România

Rezumat executiv Lider in domeniul petrolier regional, Rompetrol - o companie multinationala, a cunoscut o evolutie in timp din punct de vedere a...

Activitatea de Export a Murfatlar SRL

REZUMAT In studiul de faţa s-a analizat un caz real al unei firme producătoare de VINURI din România ce se află deja pe piaţa externă, dar...

Activitatea de Export la SC KIRI SRL

CAP.I. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI 1.1. Date generale Denumirea firmei: S.C. KIRI S.R.L. Sediul: Strada Martir Gogu Opre Nr. 23, Timişoara,...

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Tehnici de comerț exterior

1.Cadrul general al tranzacţiilor internaţionale Obiective: înţelegerea motivelor intervenţiei guvernamentale asupra comerţului prin stimulente şi...

Ai nevoie de altceva?