Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 8152
Mărime: 89.68KB (arhivat)
Publicat de: Livia Negrea
Puncte necesare: 7
Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Extras din proiect

Spitalul de Copii Fălticeni, este unitate sanitară cu personalitate juridică, înfiinţat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr. 1132/1992 în subordinea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Suceava şi asigură asistenţă medicală completă de specialitate , curativă şi de recuperare a bolnavilor din municipiu şi judeţ internaţi şi în ambulatoriul integrat, pentru bolnavii de pe teritoriul municipiului şi comunelor arondate în scopul apărării, păstrării şi îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei în vârstă de până la 18 ani .

Sediul unităţii este în Municipiul Fălticeni , Str. Ion Creangă nr. 1, judeţul Suceava Spitalul de Copii Fălticeni este spital de specialitate cu un număr de 270 de paturi, asigurând asistenţă medicală (spitalicească şi ambulatorie) populaţiei de până la 18 ani şi asigură asistenţă medicală într-o specialitate, pediatrie, în conexiune cu alte specialităţi complementare.

ACTIVITATEA MEDICALĂ

Spitalul asigură asistenţă medicală de urgenţă, curativă, preventivă şi de recuperare a pacienţilor, numai în cazul în care tratamentul ambulator nu a fost eficace, prin internarea bolnavilor.

Serviciile medicale se acordă prin:

- spitalizare continuă

- spitalizare de zi

Serviciile medicale cuprind consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului medical, recuperator, cazare si masă.

Serviciile medicale acordate de spital sunt:

- de urgenţă

- de specialitate - recuperare

Atribuţiile principale ale spitalului :

- asigură servicii medicale de calitate, siguranţa actului medical şi eficienţa acestuia, în scopul recuperării sănătăţii celor internaţi;

- acordă asistenţă medicală bolnavilor, în toate stadiile de evoluţie a bolii, prin cooperarea permanentă a medicilor din spital sau din alte unităţi sanitare (asistenţă medicală, stabilirea diagnosticului, efectuarea tratamentului, aplicarea unor măsuri de prevenire a apariţiei unor invalidităţi şi complicaţiilor date de boală etc);

- dezvoltă şi perfecţionează continuu asistenţa medicală, corespunzător evoluţiei ştiinţei medicale;

- asigură specializarea şi formarea profesională a personalului medico-sanitar propriu şi a instruirii personalului medico-sanitar aflat în stadii practice în spital;

- utilizează eficient resursele umane şi mijloacele tehnice de investigaţie şi tratament ;

- se informează şi se documentează în domeniul folosirii medicamentelor, urmărirea calităţii acestora în vederea ridicării eficienţei tratamentului şi evitarea riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse;

- internează numai cazurile de îmbolnăvire care necesită spitalizare;

- garantează respectarea drepturilor bolnavilor în concordanţă cu legislaţia în vigoare;

- prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, bolilor profesionale, a bolilor cronice şi degenerative, precum şi adaptarea şi aplicarea la specificul teritoriului a programelor naţionale de sănătate publică;

- asigură controlul şi supravegherea medicală sistematică a unor categorii de bolnavi şi a unor grupe de populaţie expuse unui risc crescut de îmbolnăvire;

- asigură primul ajutor medical şi asistenţa medicală de urgentă;

- asigură efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi al altor îngrijiri medicale bolnavilor ambulatori şi spitalizaţi;

- asigură recuperarea medicală a bolnavilor, invalizilor şi deficienţilor;

- desfăşoară activităţi proprii de cercetare potrivit posibilităţilor de dotare şi încadrare;

- informează bolnavul sau persoanele cele mai apropiate asupra bolii şi evoluţiei acesteia, în scopul asigurării eficienţei tratamentului aplicat;

- creează o ambianţă plăcută, asigură o alimentaţie corespunzătoare afecţiunii, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, precum şi servirea mesei în condiţii de igienă ;

- realizează condiţii necesare pentru aplicarea măsurilor de prevenire a infecţiilor intraspitaliceşti, protecţia muncii şi paza contra incendiilor, conform normelor în vigoare;

- asigură asistenţă medicală a funcţionalităţii unităţii în perioade de calamitaţi (înzăpezire, inundaţii etc) sau în alte situaţii cu caracter deosebit;

- spitalul are obligaţia să înregistreze , să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile legate de activitatea sa , conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii .

FINANŢAREA SPITALULUI

În conformitate cu Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Spitalul de Copii Fălticeni este finanţat din venituri proprii care provin din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate în baza contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Suceava . Spitalul de Copii Fălticeni este finanţat şi de la bugetul de stat prin bugetul M.S. şi de la bugetul Consiliului Judeţean Suceava, sume care vor fi utilizate numai pentru destinaţiile pentru care au fost alocate.

De la bugetul de stat se asigură:

- desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;

- dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanţă, în condiţiile legii;

- expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;

- modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale.

Preview document

Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 1
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 2
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 3
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 4
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 5
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 6
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 7
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 8
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 9
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 10
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 11
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 12
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 13
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 14
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 15
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 16
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 17
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 18
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 19
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 20
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 21
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 22
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 23
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 24
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 25
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 26
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 27
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 28
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 29
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 30
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 31
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 32
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 33
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 34
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 35
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 36
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 37
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 38
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 39
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 40
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 41
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 42
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 43
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 44
Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Publica - Spitalul de Copii Falticeni.doc

Ai nevoie de altceva?