Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 16013
Mărime: 100.38KB (arhivat)
Puncte necesare: 10
contabilitatea imobilizarilor corporale - SC ITAL-KOL SRL

Cuprins

 1. CAP. I Prezentarea firmei 3
 2. 1.1 Date generale privind SC ”ITAL-KOL” SRL 3
 3. 1.2 Principalii indicatori economico financiari privind activitatea societaţii comer-
 4. ciale 3
 5. 1.3 Structura organizatorică 3
 6. CAP. II Contabilitatea imobilizărilor corporale 5
 7. 2.1 Delimitări si structuri privind imobilizările 5 6
 8. 2.2 Contabilitatea terenurilor 6
 9. 2.2.1 Contabilitatea terenurilor propriu-zise 6
 10. 2.2.2 Contabilitatea amenajărilor de terenuri 7
 11. 2.3 Contabilitatea imobilizărilor corporale de natura mijloacelor fixe 8
 12. 2.3.1 Definirea mijloacelor fixe 8
 13. 2.3.2 Obiectivele si factorii contabilităţii mijloacelor fixe 9
 14. 2.3.3 Organizarea contabilitaţii mijloacelor fixe 9
 15. 2.3.3.1 Clasificarea si codificarea mijloacelor fixe 10
 16. 2.3.3.2 Unitatea de evidenţă şi evaluare a mijloacelor fixe 18
 17. 2.3.3.3 Organizarea documentaţiei primare şi a evidenţei operative
 18. a mijloacelor fixe 19
 19. 2.3.3.4 Organizarea contabilităţii analitice a mijloacelor fixe 20
 20. 2.3.3.5 Organizarea contabilităţii sintetice a mijloacelor fixe 22
 21. 2.4 Contabilitatea imobilizărilor corporale în curs 24
 22. 2.5 Contabilitatea deprecierii imobilizărilor corporale 25
 23. 2.5.1 Contabilitatea amortizării imobilizărilor corporale 25
 24. 2.5.2 Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor corpo-
 25. rale şi în curs 27
 26. CAP. III Reflectarea în contabilitate a operaţiilor privind imobilizările corporale la SC
 27. „ITAL-KOL” SRL 29
 28. 3.1 Contabilitatea operaţiilor privind intrările de imobilizări corporale 29
 29. 3.2 Contabilitatea operaţiilor privind ieşirile de imobilizări corporale 33
 30. 3.3 Contabilitatea operaţiilor privind imobilizările în curs 35
 31. CAP. IV Analiza utilizării imobilizărilor corporale şi a reflectării în performantele eco-
 32. nomico financiare ale SC "ITAL-KOL" SRL 39
 33. 4.1 Analiza utilizării imobilizărilor corporale 39
 34. 4.2 Concluzii şi propuneri 44
 35. Anexă 1
 36. Bibliografie

Extras din proiect

CAPITOLUL I

Prezentarea firmei

1.1. Date generale privind SC "ITAL-KOL" SRL Şag

Denumirea societăţii este SC "ITAL-KOL" SRL sediul social este în localitatea Şag, strada a-XI-a nr.64, Nr înregistrare ORC: J35/3176/1993; Cod fiscal R6470443

Forma juridică este persoană juridică română şi anume societate cu răspundere limitată cu capital integral privat mixt 50% român si 50% italian având 8 asociati.

Societatea a luat fiinţă în baza legii 31/1990 şi a început să funcţioneze din 23.09.1993 ca societate cu răspundere limitată cu un capital social de 425000 lei având activitate de productie si comercializare de adezivi pentru fixarea plăcilor ceramice, de şape autonivelante si gleturi pentru perete.In anul 1997 s-a efectuat majorarea capitalului social la suma de 316000000 lei prin aportul asociatilor 50% în lei si 50% în USD. Capitalul social este împarţit în 3160 părţi sociale cu valoarea nominală de 100000 lei fiecare, repartizate între asociaţi proporţional cu participarea fiecăruia la capitalul social. Fiecare parte sociala subscrisă şi vărsată de asociaţi conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a asociaţilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profilului conform prevederilor statutului societaţii şi a dispoziţiilor legale. Finanţarea societăţii se face din surse proprii, prin capitalul social, prin credite personale ale asociaţilor şi prin credite obţinute de la bănci pe bază de garanţii.

1.2. Principalii indicatori economico-financiari privind

activitatea societaţii comerciale

La 31.12.2003:

Cifra de afaceri 103.011.173

Venituri totale 106.098.308

Profit din exploatare 17.737.464

Profit brut al exerciţiului 12.332.261

Număr de persoane 43

1.3. Structura organizatorică

Directorul general al firmei are în subordine 3 directori şi anume: directorul de marketing, directorul de producţie şi directorul economic.

Directorul de marketing are în subordine Compartimentul comercial având în componenţă 5 ingineri şi 6 economişti cu specializarea în marketing şi management care se ocupă de studiul pieţei, distribuirea produselor finite şi încheierea contractelor cu clienţii.De asemenea directorul de marketing are în subordine, agenţii comerciali care sunt repartizaţi fiecare pe o anumită zonă a ţării.

Directorul de producţie are în subordine zece muncitori direct productivi, un gestionar la depozitul de produse finite, materiale pentru ambalat şi materii prime şi un inginer chimist care se ocupă de calitatea produselor.

Directorul economic are studii economice superioare (având absolvită facultatea de Ştiinţe Economice specializarea Finanţe-Contabilitate şi calitatea de expert contabil) are în subordine compartimentul financiar contabil. Compartimentul financiar este condus de un economist, care are specializarea finanţe contabilitate şi gradul de contabil autorizar cu studii superioare şi are în subordine trei economisti.Compartimentul contabilitate este condus de un economist care are specializarea de contabilitate şi informatică de gestiune şi are în subordine trei economisti.

Structura organizatorică este conform Anexei 1.

CAPITOLUL II

Contabilitatea imobilizărilor corporale

2.1. Delimitări şi structuri privind imobilizările

Activele imobilizate sau fixe – denumite şi active pe termen lung, imobilizări sau bunuri imobile – cuprind toate acele valori economice de investiţie a căror perioadă de utilitate şi lichidare este mai mare de un an. Ele alcătuiesc baza şi mijloacele de actiune ale întreprinderii. Ca bunuri economice, activele fixe se caracterizează prin durabilitatea mai îndelungată, cât şi prin repetata lor participare la circuitul economic. Funcţia acestor bunuri este fixată în activitatea economică şi socială a întreprinderii sau în activitatea altor întreprinderi, în cazul investiţiilor financiare, fără ca prin utilitatea lor să se delimiteze ca bunuri destinate direct comercializării. În consecinţă ele nu se consumă sau se înlocuiesc dupa prima utilizare.

Anumite bunuri de mică valoare sau scurtă durată (obiecte de inventar şi baracamentele ale căror consum este relativ scurt, nu sunt considerate imobilizări, fiind incluse într-o categorie distinctă în cadrul stocurilor).

Preview document

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 1
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 2
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 3
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 4
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 5
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 6
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 7
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 8
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 9
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 10
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 11
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 12
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 13
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 14
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 15
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 16
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 17
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 18
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 19
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 20
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 21
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 22
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 23
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 24
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 25
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 26
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 27
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 28
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 29
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 30
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 31
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 32
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 33
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 34
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 35
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 36
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 37
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 38
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 39
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 40
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 41
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 42
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 43
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 44
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 45
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 46
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 47
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 48
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 49
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Analiza Utilizarii Lor la SC Ital-Kol SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje

INTRODUCERE Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care...

Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice

Argument Lucrarea de faţă urmăreşte să surprindă principalele aspecte legate de fiscalitatea de la noi din ţară. Se pune un accent deosebit pe...

Organizarea contabilității cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor la UPET SA

CAPITOLUL I 1.1. S.C. “UPET” S.A. TÂRGOVIŞTE – GENERALITĂŢI ŞI STRUCTURĂ 1.1.1.Scopul şi obiectivele lucrării Lucrarea privind organizarea...

Analiza economico-financiară Centrofarm

CAPITOLUL I. PREZENTAREA FIRMEI ŞI A MEDIULUI SĂU DE AFACERI I.1 Identificarea societăţii: Denumire, localizare, obiect de activitate, data...

Contabilitatea și analiza stocurilor - studiu de caz la SC Carpatina SA

CAPITOLUL I INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ " CARPATINA " S.A. 1.1 Obiectul de activitate şi statutul juridic Societatea...

Contabilitatea imobilizărilor la SC Farmec SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ FARMEC” S.A. 1.1. Obiectul de activitate al societăţii S.C. „ FARMEC” S.A cu sediul în localitatea...

Studiu privind organizarea contabilității imobilizărilor corporale la SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura...

Contabilitatea datoriilor și creanțelor salariale față de bugetul asigurărilor sociale

MEMORIUL JUSTIFICATIV Contabilitatea, ca o componenta a sistemului informational economic, are drept scop final prezentarea intreprinderii, asa...

Ai nevoie de altceva?