Determinarea impozitului pe veniturile salariale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 4768
Mărime: 560.53KB (arhivat)
Publicat de: Alexpyratul A.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. ARGUMENT 2
 2. CAPITOLUL 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND VENITURILE BUGETARE 3
 3. 1.1. Definirea si structura veniturilor bugetare 3
 4. 1.2. Impozitul si elementele sale 4
 5. 1.3. Clasificarea impozitelor 6
 6. CAPITOLUL 2. IMPOZITELE PE VENITURILE SALARIALE 9
 7. 2.1. Venituri de natura salariilor 9
 8. 2.2. Impozitul pe salarii 12
 9. 2.3. Deducerea personală 13
 10. CAPITOLUL 3. APLICAȚII PRACTICE 16
 11. ANEXE 19
 12. BIBLIOGRAFIE 21

Extras din proiect

ARGUMENT

Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărui apariție este legată de existența statului si a banilor. De la apariția lor, impozitele au fost concepute si aplicate diferit, in funcție de dezvoltarea economico-socială si de cheltuielile publice acceptate in fiecare stat. Informații despre impozitele, taxele si cheltuielile publice din antichitate provin, în special, din istoria statelor antice, grec si roman.

Noțiunea, de impozit, provine din limba latină „imputus”. Plata impozitului are caracter obligatoriu pentru toate persoanele fizice si juridice care realizează venituri dintr-o anumită sursă sau care posedă un anumit tip de avere, pentru care, conform legii, datorează impozit. Sursa din care se plătește impozitul este diferită in funcție de forma pe care o îmbracă venitul realizat de persoanele fizice si juridice si este prevăzută de lege. Astfel, pentru agenții economici, sursa este profitul, pentru proprietarii funciari este renta, iar pentru salariați este salariul. Pentru liberii profesioniști si micii meseriași sursa impozitului este venitul realizat din activitatea pe care aceștia o desfășoară.

Unii autori consideră salariul ca fiind o plată pentru închirierea forței de muncă sau pentru muncă, alții, ca preț pentru cumpărarea mărfii dorită de muncă, iar o a treia categorie de autori susține că este o sumă plătită celui care își “închiriază serviciile”, dar care formează și se comportă urmând, în linii generale , aceleași reguli ca prețul oricărei alte mărfi. Asupra acestui venit, salariul, se adaugă o prelevare obligatorie si nerambursabilă la bugetul statului , numită impozit pe veniturile salariale (salarii).

Rolul impozitelor de stat se manifestă pe plan financiar, economic si social, cel mai important fiind rolul impozitelor care se manifestă pe plan financiar, deoarece acesta constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Pe plan social, rolul impozitelor se concretizează in faptul că prin intermediul lor, statul procedează la redistribuirea unei părți importante din produsul intern brut intre grupuri sociale si indivizi, între persoanele fizice si cele juridice.

Am ales să tratez această temă, “ Determinarea impozitului pe veniturile salariale ” ,deoarece mi-a atras atenția complexitatea și structura acestui impozit și consider că este un subiect de actualitate care trebuie avut in vedere.

CAPITOLUL 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND VENITURILE BUGETARE

1.1. Definirea si structura veniturilor bugetare

Veniturile bugetului de stat reprezintă acea parte a veniturilor publice cuvenită puterii centrale a statului, pentru a fi folosită apoi în scopul îndeplinirii obiectivelor și programelor puterii centrale, pe perioada ultimului an bugetar.

Realizarea veniturilor bugetare se face în funcție de necesitatea repartiției venitului național, structura economiei naționale, gradul de dezvoltare teritorială a țării și nivelul de dezvoltare a forțelor de producție. În acest context, creșterea veniturilor bugetare este un obiectiv al politicii macroeconomice, influențat de o serie de factori.

În România veniturile publice sunt structurate pe criterii economice în conformitate cu structura sistemului bugetar.

Structura veniturilor bugetare este următoarea:

I. Venituri curente

A) Venituri fiscale, din care:

1) Impozite directe:

a) impozit pe profit;

b) impozit pe salarii și venituri, din care :

- cote și sume defalcate pentru bugetele locale (se scad);

c) alte impozite directe;

d) contribuții.

2) Impozite indirecte, din care:

a) TVA, din care:

- încasat;

- sume defalcate pentru bugetele locale (se scad);

b) accize;

c) taxe vamale;

d) alte impozite indirecte.

B) Venituri nefiscale

II. Venituri din capitală

III. Operațiuni financiare

Cererea de venituri publice este determinata de nivelul si evoluția cheltuielilor publice.

Pentru acoperirea cererii de venituri publice la un moment dat este necesară existența unei multitudini de factori de influența printre care enumerăm :

- factori economici - concretizați în produsul intern brut și dinamica sa;

- factori monetari, de tipul masă monetară, credit, dobândă, concretizați în preț și

evoluția sa;

- factori sociali - respectiv educaționali, culturali, de sănătate;

- factori demografici - concretizați în numărul și structura populației și care determină

numărul contribuabililor;

- factori politici și militari;

- factori de natură financiară care se concretizează în dimensiunea cheltuielilor publice

ceea ce a condus la apariția unor noi tipuri de venituri publice având drept efect

diversificarea structurii financiare.

Bibliografie

- Daniela Hangan, - Finanțe și Fiscalitate, manual clasa a XI-a

Mihaela Tudor

- Horațiu Sasu - Impozitul pe salarii și Contribuții, editura Rentrop

- Maria Sandu - Contabilitatea și fiscalitatea entităților economice,

editura Reprograph, Craiova , 2020

- Sandu M. - Bazele contabilității , Editia a III-a, Craiova, 2010,

editura Reprograph

- Avram M. - Contabilitate - baze teoretice si aplicative,

Pătrăuțescu M. editura Sitech, Craiova, 2011

- Codul fiscal &

Codul de procedură fiscală - Actualizat 1 februarie 2020, editura Hamangiu

Preview document

Determinarea impozitului pe veniturile salariale - Pagina 1
Determinarea impozitului pe veniturile salariale - Pagina 2
Determinarea impozitului pe veniturile salariale - Pagina 3
Determinarea impozitului pe veniturile salariale - Pagina 4
Determinarea impozitului pe veniturile salariale - Pagina 5
Determinarea impozitului pe veniturile salariale - Pagina 6
Determinarea impozitului pe veniturile salariale - Pagina 7
Determinarea impozitului pe veniturile salariale - Pagina 8
Determinarea impozitului pe veniturile salariale - Pagina 9
Determinarea impozitului pe veniturile salariale - Pagina 10
Determinarea impozitului pe veniturile salariale - Pagina 11
Determinarea impozitului pe veniturile salariale - Pagina 12
Determinarea impozitului pe veniturile salariale - Pagina 13
Determinarea impozitului pe veniturile salariale - Pagina 14
Determinarea impozitului pe veniturile salariale - Pagina 15
Determinarea impozitului pe veniturile salariale - Pagina 16
Determinarea impozitului pe veniturile salariale - Pagina 17
Determinarea impozitului pe veniturile salariale - Pagina 18
Determinarea impozitului pe veniturile salariale - Pagina 19
Determinarea impozitului pe veniturile salariale - Pagina 20
Determinarea impozitului pe veniturile salariale - Pagina 21
Determinarea impozitului pe veniturile salariale - Pagina 22

Conținut arhivă zip

 • Determinarea impozitului pe veniturile salariale.docx

Te-ar putea interesa și

Studiu privind decontarea și înregistrarea în contabilitate a impozitelor directe la constructorul SCM Craiova

- Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%, cu excepţiile prevăzute de lege (respectiv, investitorii din...

Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL

Motto: „La sfârşitul zilei socoteşte nu ceea ce alţii au făcut faţă de tine, ci ceea ce tu ai făcut faţă de alţii” NICOLAE IORGA INTRODUCERE...

Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava

CAPITOLUL 1 PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ 1.1. Conţinut, trăsături, funcţii ale pieţei forţei de muncă Factorul muncă – condiţie generală a oricărei...

Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice

Argument Lucrarea de faţă urmăreşte să surprindă principalele aspecte legate de fiscalitatea de la noi din ţară. Se pune un accent deosebit pe...

Impozitarea Globală a Veniturilor Persoanelor Fizice și Impactul sau social-economic

Timp de decenii sistemul de impozite al României a functionat si s-a dezvoltat ca o componenta a modelului administrativ de conducere, constructia...

Rolul Impozitelor Directe

CONCEPTE TEORETICE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE 1.1 CARACTERIZAREA IMPOZITELOR Denumirea de “fisc” provine din limba latină, unde “fiscus”...

Calculul și înregistrarea salariilor

INTRODUCERE Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor unitatii in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul,...

Studiu privind contabilitatea decontărilor cu personalul la SC Lăzăruc Mihaela SRL

INTRODUCERE Economia actuală a țării noastre care este întro continuă schimbare, în special în domeniile importante de activitate, conduce la...

Ai nevoie de altceva?