Dreptul de opțiune succesorală

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4270
Mărime: 125.88KB (arhivat)
Publicat de: Claudiu B.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Claudiu-Constantin Drăgan
Facultatea de Drept
Universitatea "Petre Andrei", Iasi

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. Capitolul 1
 3. 1.1. Dreptul subiectiv de opțiune succesorală
 4. 1.2. Subiectele dreptului de opțiune succesorală
 5. 1.3. Actul juridic de opțiune succesorală
 6. 1.4. Condiții de validitate ale actului de opțiune succesorală
 7. Capitolul 2
 8. 2.1. Termenul de opțiune succesorală
 9. 2.2. Suspendarea termenului de opțiune succesorală
 10. 2.3. Repunerea în termenul de opțiune succesorală
 11. 2.4. Renunțarea la moștenire
 12. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

FACULTATEA DE DREPT

DREPTUL DE OPȚIUNE SUCCESORALĂ

Responsabil seminar:

Claudiu-Constantin DRĂGAN

An III

IAȘI, 2020

CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1

1.1. Dreptul subiectiv de opțiune succesorală

1.2. Subiectele dreptului de opțiune succesorală

1.3. Actul juridic de opțiune succesorală

1.4. Condiții de validitate ale actului de opțiune succesorală

Capitolul 2

2.1. Termenul de opțiune succesorală

2.2. Suspendarea termenului de opțiune succesorală

2.3. Repunerea în termenul de opțiune succesorală

2.4. Renunțarea la moștenire

BIBLIOGRAFIE

INTRODUCERE

În momentul decesului celui care lasă moștenirea, patrimoniul acestuia se transmite moștenitorilor săi legali sau testamentari și aceasta chiar fără vreo manifestare de voință din partea celor chemați să culeagă moștenirea. Cu alte cuvinte patrimoniul succesoral se transmite ca urmare a decesului lui de cuius către moștenitorii legali sau testamentari ai acestuia, independent de vreo manifestare de voință în acest sens, din partea celor din urmă. Dacă este adevărat că transmisiunea moștenirii operează automat , în puterea legii, tot atât de adevărat este că nici moștenitorii nu sunt siliți să primească moștenirea (nemo invitus heres). De astfel , art. 1106 C. civ. prevede că:„nimeni nu poate fi obligat să accepte o moștenire ce i se cuvine”. Un drept poate fi exercitat, dar la el se și poate renunța după voința titularului, în conformitate cu legea ( art. 1100 C. civ.)

Așa fiind, succesibilii sunt îndreptățiți prin lege să opteze, fie în sensul de a accepta moștenirea, ipoteză în care își consolidează dobândirea drepturilor succesorale devenind succesori, fie de a renunța la moștenire, ipoteză în care dobândirea drepturilor succesorale este desființată retroactiv, ei devenind străini de moștenire.

Succesibilii sunt ținuți să-și exercite dreptul de opțiune succesorală fie în sens pozitiv, fie în sens negativ, prin unul din modurile permise de legea noastră civilă și într-un anumit termen. Prin urmare, succesibilii au dreptul lega de a opta între a accepta sau a renunța la succesiune, dar în niciun caz nu pot fi obligați să accepte sau să renunțe la aceasta. Patrimoniul succesoral, transmis de drept succesibilului lui de cuius, care însă moare mai înainte de a exercita dreptul de opțiune succesorală cu privire la acesta, se retransmite, de drept, către propriii moștenitori [art. 1105 alin. (1) C. civ.]. Suntem astfel în prezența retransmiterii dreptului de opțiune succesorală. Retransmiterea dreptului de opțiune succesorală nu generează obligația moștenitorilor de a accepta moștenirea la care are vocație autorul lor; fiecare succesibil având posibilitatea de a opta cu privire la aceasta. Partea succesibilului, care beneficiază de retransmiterea dreptului de opțiune și care renunță la aceasta, va profita celorlalți moștenitori ai autorului lor.

Capitolul 1

1.1. Dreptul subiectiv de opțiune succesorală

Este dreptul născut în persoana succesibililor, la data deschiderii moștenirii, de a alege între acceptarea succesiunii și renunțarea la aceasta. Acceptarea succesiunii reprezintă opțiunea succesibilului de a păstra titlul de moștenitor conferit de lege , iar renunțarea ( repudierea) succesiunii semnifică abandonarea acestuia.

Prin renunțare la succesiune se înțelege manifestarea de voință a succesibilului, care, exercitându-și dreptul de opțiune în termenul prevăzut de lege ( art. 1103 C. civ.), declară că nu își dorește să uzeze de drepturile pe care vocația sa succesorală i le conferă, desființând retroactiv titlul său de moștenitor .

1.2. Subiectele dreptului de opțiune succesorală

Dreptul de opțiune succesorală poate fi exercitat de orice persoană care are chemare la moștenirea lăsată de către cel decedat atât în cadrul devoluțiunii succesorale legale, cât și în al celei testamentare, indiferent de felul chemării ( universală, cu titlu universal sau cu titlu particular), precum și de persoanele care dovedesc un interes în exercitarea lui. Cu alte cuvinte sunt îndreptățite să exercite dreptul de opțiune succesorală toate persoanele care îndeplinesc cumulativ condițiile cerute de lege pentru a moșteni.

Într-o enumerare exhaustivă, au drept de opțiune succesorală:

a) Moștenitorii legali, indiferent de clasa din care fac parte, inclusiv soțul supraviețuitor . În aprecierea dreptului de opțiune se ține seama de principiul priorității clasei de moștenitori și de principiul proximității gradului de rudenie din cadrul aceleiași clase de moștenitori. De exemplu, descendent din clasa I, moștenitor în rang preferat acceptă moștenirea, el își consolidează drepturile succesorale dobândite și totodată anihilează drepturile de opțiune ale moștenitorilor subsecvenți, din clasa a II-a, a III-a, a IV-a, desființându-le drepturile succesorale pe care aceștia le-au dobândit la data deschiderii succesiunii . Altfel spus dacă succesibilii în grad preferabil acceptă moștenirea, dreptul acestora asupra moștenirii se va consolida retroactiv, de la data deschiderii moștenirii, iar opțiunea succesibililor subsecvenți va fi lipsită de efecte juridice, drepturile lor asupra moștenirii desființându-se retroactiv. Dacă titularul dreptului subiectiv de opțiune succesorală încetează din viață fără a-l fi exercitat ( dar înainte de împlinirea termenului de 1 an ( prevăzut de art. 1103 C. civ.), aceasta se transmite către moștenitorii săi nefracționat ( art. 963 C. civ.)

b) legatarii (universali, cu titlu universal și cu titlu particular), nici aceste persoane nu sunt obligate să primească legatul prin care au fost gratificate. Problema dreptului de opțiune succesorală prezintă interes, mai ales în cazul legatarilor universali și cu titlu universal, întrucât ei, dacă acceptă succesiunea, sunt ținuți să suporte pasivul succesoral, motiv pentru care aceștia își pot manifesta voința și în sensul renunțării la legat sau pot să-l accepte sub beneficiu de inventar, înlăturându-și sau limitându-și astfel răspunderea. Legatarul cu titlu particular are posibilitatea de a-și manifesta dreptul de opțiune succesorală, întrucât în anumite condiții, și el este ținut pentru pasivul succesoral.

Bibliografie

- Boroi, G. (2016). Fișe de drept civil. București: Editura Hamangiu.

- Deak, F. (2014). Tratat de drept succesoral, vol. 3, Trasmisiunea și partajul moștenirii. București: Editura Universul juridic.

- Genoiu, I. (2014). Drept civil. Succesiuni . București: Editura C.H. Beck.

- Macovei, D., & Cadariu, I. E. (2005). Drept civil. Succesiuni. Iași: Editura Junimea.

Preview document

Dreptul de opțiune succesorală - Pagina 1
Dreptul de opțiune succesorală - Pagina 2
Dreptul de opțiune succesorală - Pagina 3
Dreptul de opțiune succesorală - Pagina 4
Dreptul de opțiune succesorală - Pagina 5
Dreptul de opțiune succesorală - Pagina 6
Dreptul de opțiune succesorală - Pagina 7
Dreptul de opțiune succesorală - Pagina 8
Dreptul de opțiune succesorală - Pagina 9
Dreptul de opțiune succesorală - Pagina 10
Dreptul de opțiune succesorală - Pagina 11
Dreptul de opțiune succesorală - Pagina 12
Dreptul de opțiune succesorală - Pagina 13
Dreptul de opțiune succesorală - Pagina 14
Dreptul de opțiune succesorală - Pagina 15

Conținut arhivă zip

 • Dreptul de optiune succesorala.docx

Te-ar putea interesa și

Dreptul Subiectiv de Opțiune Succesorală

Capitolul I 1. Dreptul subiectiv de opţiune succesorală 1.1. Noţiune În principiu, moartea unei persoane face ca patrimoniul acestuia să se...

Renunțarea la Moștenire

Capitolul I. Dreptul de optiune succesorala 1. Termeni Prin succesiune (sau mostenire) se întelege transmiterea patrimoniului unei persoane...

Acceptarea moștenirii

Introducere In dreptul roman, conform art. 644, 696, 899 alin.1 din C.civ., transmiterea patrimoniului succesoral sau a bunurilor determinate din...

Stingerea Obligațiilor Civile

Modurile de stingere a obligaţiilor care duc la realizarea creanţei creditorului § 1. Modurile de stingere a obligaţiilor Prin stingerea...

Dreptul de opțiune succesorială

La decesul unei persoane, patrimonial sau se transmite, din chiar clipa mortii, mostenitorilor sai, legali sau testamentari. Astfel cum s-a aratat...

Dreptul de Opțiune Succesorală

Art. 644 Cod civil enumera succesiunea printre modurile de dobandire si de transmitere a dreptului de proprietate. Desi nedefinit de catre...

Dreptul de Opțiune Succesoral

2. Conditiile dreptului la mostenire Aspecte generale. Codul civil, în titlu „Despre calitatile cerute pentru a succede” (art. 654-658) prevede...

Curs selectiv pentru examenul de definitivat pentru notari publici

I. ACTUL JURIDIC CIVIL Subiectul nr.1 Notiunea actului juridic. Clasificarea actelor juridice dupa numarul partilor, dupa scopul urmarit la...

Ai nevoie de altceva?