Fiscalitatea operațiunilor comerciale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 38481
Mărime: 144.64KB (arhivat)
Publicat de: Larisa Pintilie
Puncte necesare: 10

Extras din proiect

I. Repere genearle cu privire la comercianţi

1. Noţiunea de comerţ

În sens economic, comerţul reprezintă activitatea realizată cu scopul de schimb şi circulaţie a mărfurilor de la producători la consumatori. Pornind de la această abordare, comerţul ar consta în operaţiunile curpinse în intervalul dintre momentul producerii mărfurilor şi cel al intrării lor în circulaţie, până la momentul ajungerii acestora la consumatori. Aceste operaţiuni sunt realizate de comercianţi, denumiţi, uzual, şi negustori, agenţi economici diferiţi de producătorii mărfurilor.

În sens juridic, noţiunea de comerţ are un conţinut mai larg decât cel al noţiunii definite cu sens economic, cuprinzând nu numai operaţiunile de interpunere în circulaţia mărfurilor, pe care le realizează comercianţii, ci şi operaţiunile de producere a mărfurilor, realizate de fabricanţi, executarea de lucrări şi prestarea de servicii, realizate de antreprenori, respectiv presatatorii de servicii, în general, întreprinzătorii. În concluzie, comerţul cuprinde operaţiunile de producere şi de circulaţie a mărfurilor.

2. Faptele de comerţ

Operaţiunile de comerţ constituie obiectul de studiu al dreptului comercial şi sunt reglementate de Codul comercial român. Codul comercial român are la bază sistemul obiectiv , în sensul că normele sale se aplică comerţului, adică acelor acte juridice, fapte şi operaţiuni calificate de lege ca fapte de comerţ, indiferent de persoana care le săvârşeşte.

Art. 3 , C. com. rom., stabileşte actele şi operaţiunile considerate fapte de comerţ, cărora li se aplică Codul comercial, indiferent dacă persoana care le săvârşeşte are sau nu calitatea de comerciant.

Totodată, art. 7, C. com. rom., atribuie calitatea de comerciant oricărei persoane care săvârşeşte fapte de comerţ cu caracter profesional, indiferent de natura activităţii.

3. Noţiunea de comerciant şi interesul practic al definirii acesteia

Prin stabilirea faptelor de comerţ la art. 3, C. com., se ajunge la determinarea calităţii de comerciant. De asemenea, potrivit art. 7, C. com., “Sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ, având comerţul ca o profesiune obişnuită şi societăţile comerciale”. Altfel spus, potrivit art. 7, C. com., calitatea de comerciant poate fi atribuită oricărei persoane care săvârşeşte fapte de comerţ cu caracter profesional, indiferent de natura activităţii – persoanele fizice care săvârşesc fapte de comerţ ca profesiune obişnuită (comercianţii individuali), precum şi persoanele juridice – societăţile comerciale (comercianţii colectivi) care au ca obiect activitatea comercială.

Persoana fizică este definită nu prin apartenenţa sa la un grup profesional, ci prin faptele de comerţ pe care le săvârşeşte, cu titlu profesional.

O dată dobândită calitatea de comerciant, toate actele şi operaţiunile efectuate de această persoană sunt prezumate a fi comerciale (art. 4).

Avem în vedere comercianţii în accepţiunea juridică, nu şi economică, ce îi limitează la categoria negustorilor – persoanele care realizează activitatea de circulaţie a mărfurilor. În domeniul economic, ca noţiune generică este folosită cea de “agenţi economici”, “întreprinzători”, “operatori economici”.

Concluzionând, subiecte ale raporturilor comerciale pot fi atât comercianţii, cât şi necomercianţii, potrivit sistemului obiectiv. Însă, în principal, activitatea comercială se realizează de către comercianţi, comerciantul fiind considerat “cel mai de seamă actor al vieţii economice şi juridice”.

Codul comercial român nu conţine o definiţie a comerciantului. Pornind de la dispoziţiile de referinţă ale acestuia, comerciantul a fost definit în doctrina juridică ca fiind “orice persoană fizică sau juridică care desfăşoară, în mod profesional, o activitate comercială, indiferent de forma acesteaia“.

Potrivit literaturii juridice franceze, comercianţii sunt persoanele care, “având capacitatea de exerciţiu necesară, fac, în nume propriu şi pe contul lor, acte de comerţ cu titlu de profesiune obişnuită”.

Stabilirea calităţii de comerciant prezintă importanţă deoarce, în mod frecvent, impozitele sunt particularizate în lege în raport şi cu calitatea contribuabilului şi/sau plătitorului acestora, după caz.

Pe lângă obligaţiile derivând din calitatea de comerciant, în special, profesionale, comercianţilor le revin şi: obligaţia înregistrării fiscale cu respectarea cerinţelor prevăzute în codul de procedură fiscală, diferită în raport cu cea reglementată pentru persoanele fizice; obligaţia plăţii impozitului pe profit, specific activităţii comerciale.

Preview document

Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 1
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 2
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 3
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 4
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 5
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 6
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 7
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 8
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 9
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 10
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 11
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 12
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 13
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 14
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 15
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 16
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 17
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 18
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 19
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 20
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 21
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 22
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 23
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 24
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 25
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 26
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 27
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 28
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 29
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 30
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 31
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 32
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 33
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 34
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 35
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 36
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 37
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 38
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 39
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 40
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 41
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 42
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 43
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 44
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 45
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 46
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 47
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 48
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 49
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 50
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 51
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 52
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 53
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 54
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 55
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 56
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 57
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 58
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 59
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 60
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 61
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 62
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 63
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 64
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 65
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 66
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 67
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 68
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 69
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 70
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 71
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 72
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 73
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 74
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 75
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 76
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 77
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 78
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 79
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 80
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 81
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 82
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 83
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 84
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 85
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 86
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 87
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 88
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 89
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 90
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 91
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 92
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 93
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 94
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 95
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 96
Fiscalitatea operațiunilor comerciale - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Fiscalitatea operatiunilor comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Întreprinderile

Notiuni generale Potrivit art. 3 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert urmatoarele intreprinderi: - intreprinderi de furnituri...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Legislație și drept comercial

CAP.I LEGISLATIE COMERCIALA 1. Elemente fundamentale ale Dreptului Comercial Român (DCR) si ale Codului Comercial Român (CCR) Documente cu...

Te-ar putea interesa și

Evaziunea Fiscală între Teorie și Realitate

Dimensiunea economiei subterane nu poate fi masurata cu precizie, cifrele variind de la o sursa la alta, dar totusi efectele se fac din plin...

Aspecte juridice, contabile și fiscale privind operațiunile de lichidare a societăților comerciale

Introducere O societate comercială, asemănător fiinţei umane, se naşte, se dezvoltă şi, mai devreme sau mai târziu, dispare. Acest lucru mai poate...

Evaziunea fiscală - cauză sau efect a presiunii fiscale

1. PRESIUNEA FISCALĂ – INSTRUMENT AL POLITICII FISCALE 1.1. PRESIUNEA FISCALĂ Noţiunea de presiune fiscală trebuie studiată în corelaţie cu...

Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului

Introducere " Evaziunea fiscală a fost întotdeauna activă şi ingenioasă pentru motivul ca Fiscul, lovind indivizii în averea lor, îi atinge în cel...

Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale

Introducere Pe piaţa concurenţială aferentă anului 2009 nu există sistemul fiscal perfect, fără neajunsuri, dar crearea lui reprezintă un ţel al...

Procedură fiscală privind TVA-ul la DGFP Vaslui

CAPITOLUL I-Organizarea şi reorganizarea privind procedura fiscală la DGFP VASLUI 1.1. Evoluţii şi tendinţe în organizarea Direcţie Generale a...

Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui

1. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vaslui 1.1 Scurt istoric Până în anul 1989, Finanţele Publice vasluiene...

Proiect practică la SC Liz&Alex SRL

1. PREZENTAREA SOCIETATII: 1.1 Infintare. Denumire. Capital S.C. LIZ&ALEX S.R.L infintata la 28 noiembrie 1994 de catre asociatul unic Dinu...

Ai nevoie de altceva?