Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 33245
Mărime: 591.22KB (arhivat)
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere 1
 2. Capitolul 1. Evolutia istorica a conceptiei asupra evayiuni fiscale in Romania
 3. 1. Activitati criminale 4
 4. 2. Infractiunile de evaziune fiscala 5
 5. Capitolul 2. FUNCŢIILE EVAZIUNII FISCALE
 6. 2.1 Funcţia generală a evaziunii fiscale 18
 7. 2.2 Funcţia evaziunii fiscale elaborată prin prisma
 8. comportamentului uman 19
 9. 2.3 Funcţia evaziunii fiscale în România 23
 10. Capitolul 3. MANIFESTĂRILE EVAZIUNII FISCALE
 11. 3.1 Manifestările sociologice ale evaziunii fiscale 25
 12. 3.2 Manifestările tehnice ale evaziunii fiscale 29
 13. 3.2.1 Frauda fiscală naţională 30
 14. 3.2.2 Frauda fiscală internaţională 33
 15. 3.3 Frauda în materia contractelor comerciale şi civil 42
 16. Capitolul 4. METODE DE MĂSIRARE ŞI COMBATERE A EVAZIUNIII FISCALE
 17. 4.1 Investigarea tematica a fraudei si actiuni speciale 51
 18. 4.2 Stabilirea organismelor de control al fraudei tematice 52
 19. 4.3 Modelul strategic de lupta impotriva fraudei 55
 20. 4.4 Instrumente şi metode de măsură a evaziunii fiscale 58
 21. 4.5 Metode de combatere a evaziunii fiscale 66
 22. 4.5.1 Evaziunea fiscală datorită operaţiunilor efectuate de agenţii
 23. economici prin conturile bancare 70
 24. 4.5.2 Creşterea eficienţei controlului organelor
 25. Ministerului de Finanţe 75
 26. Capitolul 5. Studiu de caz
 27. Evaziunea fiscala si implicatiile ei asupra bugetului statului Romaniei 80
 28. Bibliografie 89

Extras din proiect

Introducere

" Evaziunea fiscală a fost întotdeauna activă şi ingenioasă pentru motivul ca Fiscul, lovind indivizii în averea lor, îi atinge în cel mai sensibil interes: interesul bănesc"

După revoluţia din 1989 încercăm să definim tranziţia şi reforma, fenomene pe care le trăim şi pe care încercăm să le depăşim.

Pe prim planul vieţii este adus mereu domeniul economicului, considerându-se că odată cu instalarea mecanismului economiei de piaţă, România va realiza tranziţia, şi, deci va face reforma.

In acest context domeniul financiar şi gestionarea banului public sunt privite ca o prioritate în drumul spre reformele necesare consolidării unei economii care să corespundă cerinţelor europene.

Convinşi fiind că timpurile pe care le trăim sunt definite prin coordonate puternice ca: lege şi fărădelege, competenţă, concurenţă, interese proprii şi comune şi toate acestea se reflectă clar şi în domeniul financiar, acolo, unde uneori circuitul banului public sfidează legea.

Competenţa şi solidaritatea sunt sunt două dintre regulile de conduită din societăţile moderne şi acestea ar trebui să se regăsească în conţinutul reformelor pe care le aşteptăm cu toţii. Suntem cetăţeni europeni şi ai lumii, dar rămânem cetăţenii României prin motivaţiile istorice ale statului naţional, creatoare de sentimente deseori în contradicţie cu raţionalitatea actelor economice.

Dreptul modern trebuie să realizeze o punte de legătură şi mai mult să îmbine această dublă necesitate între raţional şi iraţional, între eficienţă şi sentimente, între competiţie şi solidaritate, mai ales pentru a da cetăţeanului încredere în prosperitatea sa şi a societăţii în care trăieşte.

Evaziunea fiscală are unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele de astăzi se confruntă şi ale cărei consecinţe nedorite caută să limiteze cât mai mult, eradicarea fiind practic imposibilă.

Evaziunea fiscală, ca fenomen, se întâlneşte deopotrivă atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

Fenomenul evazionist are o evoluţie determinată de activitatea concertată a unor factori, cum sunt: dinamica economiei reale, dimensiunea legislativă şi instituţională, nivelul fiscalităţii, alţi factori interni sau externi.

Fenomenul evazionist este complex, cu implicaţii negative pe multiple planuri şi, ca atare, el trebuie urmărit în permanenţă pentru a fi combătut în mod cât mai eficient.

Pe de altă parte, tranzacţia la economia de piaţă presupune adaptarea corespunzătoare a sistemului financiar, a instrumentelor, a instituţiilor şi organelor financiare, a tehnicilor şi metodelor de lucru, precum şi a reglementărilor juridice cu caracter financiar şi penal.

Prin adoptarea Legii nr. 241 / 2005 s-a realizat, pe plan legislativ, un instrument legal în combaterea criminalităţii economico-financiare, însă nu este suficient, având în vedere creşterea alarmantă a fenomenului evazionist.

Capitolul 1. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONCEPŢIEI ASUPRA EVAZIUNII FISCALE ÎN ROMÂNIA

Referitor la problematica evaziunii fiscale în România legiuitorul roman întotdeauna a fost preocupat de organizarea unui sistem de impunere cât mai activ, de găsirea unor mijloace şi metode cât mai eficace pentru prevenirea şi combaterea fenomenului evazionist. Aceste preocupări s-au accentuat în perioada marii reforme a impozitelor directe din 1821 şi în special din 1929.

Prin măsurile instituite în anul 1923 desfiinţarea impunerii minimale şi atenuarea sancţiunilor severe prevăzute de legea din 1921 împotriva practicilor evazioniste, fiscul a rămas aproape dezarmat în faţa spiritului antifiscal manifestat de unii contribuabili şi a lipsei de pregătire a organelor fiscale.

Legea contribuţiilor directe din 1923 pe lângă părţi bune a avut şi lacune în sensul că, asigură unor intreprinderi posibilitatea de a nu plăti impozitul, astfel că, sarcina fiscală nu era egal repartizată.

De exemplu, imobilele aparţinând întreprinderilor industriale nu erau supuse impozitului pe clădiri şi în consecinţă când întreprinderea se solda cu pierderi fiscul pierdea şi impozitul funciar pe care întreprinderea le-ar fi plătit sub rubrica impozit pe clădiri.

Cea mai răspândită formă de evaziune fiscală a avut-o " inflaţiunea amortizărilor" procedeu ce constă în acţiunea întreprinderii de a exagera valoarea clădirilor şi a instalaţiilor ( sau numărul acestora ) şi de a cere şi obţine de la fisc, dreptul de a scădea din beneficiul de fond de amortizare, corespunzător unor investiţii mai mari decât cele reale. în aceeaşi perioadă în Germania pentru stoparea acestui gen de evaziune se instituia impozitul pe avere alături de impozitul pe profit. Astfel că, întreprinzătorul nu mai supraevalua clădirile deoarece ar fi plătit un impozit mult mai mare la rubrica impozit pe avere.

Aplicarea legii din 1923 a avut drept efect scăderea îngrijorătoare a randamentului impozitelor directe şi în consecinţă apare ca impetuos necesară o modificare radicală a metodelor de impunere pentru categoriile de contribuabili ce se puteau sustrage cu uşurinţă obligaţiilor fiscale şi o legiferare specială a măsurilor de combatere a evaziunii fiscale. Legiferarea acestor măsuri marchează începui luptei evazioniste în România.

Din anul 1929 se constată tendinţa din ce în ce mai prononunţată a legislaţiei române de a restrânge sfera de aplicare a metodei constatării directe pe baza declaraţiei contribuabilului şi de a-l înlocui din sistemul impunerii fixe şi minimale pe baza semnelor exterioare şi prezumţiilor.

Scopul legiuitorului din 1929 a fost de a mări masa impozabilă şi de a limita posibilitatea de evaziune.

Un adevărat cod al evaziunii fiscale a fost introdus în legea contribuţiilor directe şi celelalte legi de impozite şi taxe. In legea contribuţiilor directe din 1933 abaterile de la lege erau clasificate în contravenţiunea simplă şi contravenţiunea calificată şi erau sancţionate cu amenzi ce mergeau până la de 4 ori impozitul la diferenţa venitului astfel sustras şi constatat.

Actele de corupţie împotriva agenţilor fiscali erau sancţionate cu închisoarea corecţională de la 6 luni la 12 luni. Sancţiunile erau aceleaşi şi pentru agenţii fiscali care cu bună ştiinţă nu au stabilit drepturile statului în conformitate cu prevederile legii.

In literatura judiciară a vremii se făceau distincţii între " infracţiunea fiscală " abaterea fiscală " şi evaziune.

Se considera astfel ca fiind " infracţiune fiscală orice abatere, neascultarea legilor fiscale sancţionată cu o pedeapsă fiscală, nenurmarea sau nesupunerea la legile fiscale putând să rezulte, fie dintr-un fapt de abstenţiune, fie dintr-o acţiune. în acest sens, legiuitorul român aprecia ca infracţiunea fiscală apare ca o consecinţă a dreptului pe care îl are statul de impune şi pedepsi.

Erau considerate " abateri fiscale " - " orice alte fapte impuse sau oprite prin legile fiscale dacă nu sunt sancţionate cu pedepse fiscale şi cu obligaţia de a plăti numai despăgubiri sub formă de majorări de impozit. Altfel spus acestea erau " faptele fiscale " materializate în " acte şi operaţiuni " contrare legii fiscale săvârşite cu scopul de a realiza o sustragere de la obligaţiunea legală de a plăti impozitele.

Preview document

Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 1
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 2
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 3
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 4
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 5
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 6
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 7
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 8
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 9
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 10
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 11
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 12
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 13
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 14
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 15
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 16
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 17
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 18
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 19
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 20
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 21
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 22
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 23
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 24
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 25
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 26
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 27
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 28
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 29
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 30
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 31
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 32
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 33
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 34
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 35
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 36
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 37
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 38
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 39
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 40
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 41
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 42
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 43
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 44
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 45
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 46
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 47
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 48
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 49
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 50
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 51
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 52
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 53
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 54
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 55
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 56
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 57
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 58
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 59
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 60
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 61
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 62
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 63
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 64
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 65
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 66
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 67
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 68
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 69
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 70
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 71
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 72
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 73
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 74
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 75
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 76
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 77
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 78
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 79
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 80
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 81
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 82
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 83
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 84
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 85
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 86
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 87
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 88
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 89
Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului - Pagina 90

Conținut arhivă zip

 • Evaziunea Fiscala si Implicatiile ei Asupra Bugetului Statului.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Dimensiunea Criminalității Bancare în România

Capitolul I : Noţiuni introductive Secţiunea I : Evoluţia instituţiilor bancare în România În România, principalele instituţii bancare au fost...

Controlul financiar de stat și combaterea evaziunii fiscale

Introducere Societatea contemporană se confruntă cu o serie de probleme de natură economică şi financiară, care mai de care mai serioase. Dintre...

Evaziunea Fiscală

INTRODUCERE În urma analizei şi cauzelor şi împrejurărilor în care are loc evaziunea fiscală, am formalizat o funcţiune generală a evaziunii...

Controlul financiar și evaziunea fiscală

Capitolul I Controlul financiar I.1 Noţiuni introductive Termenul „control” îl datorăm expresiei contra rolus, care înseamnă verificarea actului...

Limitarea Presiunii Fiscale și Rolul Său în Prevenirea Evaziunii Fiscale

Introducere Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale de maximă importanţă, cu care, într-o măsură mai mare sau mai mică, toate...

Evaziunea fiscală și incidența ei asupra economiei

Introducere Statul este o instituție dinamică și de mare complexitate cu nenumărate funcții. Îndeplinirea acestor funcții este asigurată de...

Evaziunea Fiscală în România

INTRODUCERE În România, în ultimii zece ani, conceptul de economie subterană a intrat în atenţia mediilor economice şi politice, dar şi în câmpul...

Modalități de Înfăptuire a Evaziunii Legale

CAPITOLUL I. EVAZIUNEA FISCALĂ 1.1. Evaziunea fiscală - consideraţii generale Practica financiară atestă faptul că unele dintre persoanele fizice...

Ai nevoie de altceva?