Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 21472
Mărime: 92.52KB (arhivat)
Publicat de: Adi Nechita
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Toma

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONSTITUIREA ŞI
 3. FUCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
 4. SEC'ŢIUNEA I: ASPECTE INTRODUCTIVE pag. 6
 5. 1. Reglementarea juridică a societăţilor
 6. comerciale în România pag. 6
 7. 2. Definiţia societăţii comerciale pag. 7
 8. 3. Natura juridică a societăţii comerciale pag. 7
 9. 4. Formele societăţii comerciale pag. 8
 10. 5. Clasificarea societăţii comerciale pag. 9
 11. SECŢIUNEA A II - A: CONSTITUIREA SOCIETĂŢILOR
 12. COMERCIALE pag. 11
 13. 1. Precizări prealabile pag. 11
 14. 2. Actele constitutive ale societăţii comerciale pag. 11
 15. 3. Întocmirea actelor constitutive pag. 14
 16. 4. Înmatricularea societätilor comerciale pag. 15
 17. SECŢIUNEA A III - A: FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR
 18. COMERCIALE pag. 16
 19. 1. Precizări prealabile pag. 16
 20. 2. Regimul juridic al bunurilor aduse ca aport
 21. în societatea comercială pag. 16
 22. 3. Drepturile asociaţilor la dividende pag. 17
 23. 4. Organele societăţii comerciale pag. 18
 24. CAPITOLUL II
 25. REGULI GENERALE DE LICHIDARE A SOCIETĂŢILOR
 26. COMERCIALE
 27. SECŢIUNEA I: ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND LICHIDAREA
 28. SOCIETĂŢILOR COMERCIALE pag. 22
 29. 1. Precizări prealabile pag. 22
 30. 2. Reglementarea juridică a lichidării
 31. societăţii comerciale. pag. 24
 32. 3. Noţiunea de lichidare a societăţii comerciale. pag. 25
 33. 4. Principiile generale ale lichidării societăţii comerciale pag. 26
 34. 5. Modificările produse de trecerea la faza
 35. de lichidare a societăţii comerciale pag. 33
 36. SECŢIUNEA A II - A: ETAPELE LICHIDĂRII SOCIETĂŢILOR
 37. COMERCIALE pag. 37
 38. 1. Momentul începerii operaţiunilor de lichidare
 39. a societăţilor comerciale pag. 37
 40. 2. Înlocuirea administratorilor cu lichidatorii pag. 43
 41. 2.1. Precizări prealabile pag. 43
 42. 2.2. Calitatea de lichidator pag. 43
 43. 2.3. Numirea lichidatorilor pag. 44
 44. 2.4. Natura juridică a funcţiei lichidatorilor pag. 45
 45. 2.5. Puterile lichidatorilor pag. 46
 46. 2.6. Îndatoririle lichidatorilor pag. 49
 47. 2.7. Răspunderea lichidatorilor pag. 50
 48. 3. Predarea gestiunii pag. 51
 49. 4. Terminarea operaţiunilor comerciale pag. 53
 50. 5. Lichidarea activului şi pasivului societăţii comerciale pag. 55
 51. 5.1. Precizări prealabile pag. 55
 52. 5.2. Lichidarea activului societăţii comerciale pag. 55
 53. 5.3. Lichidarea pasivului societăţii comerciale pag. 59
 54. 5.4. Drepturile acţionarilor cuvenite din lichidarea
 55. societăţii şi plăţile anticipate în contul părţilor
 56. cuvenite acţionarilor din lichidare pag. 62
 57. 6. Întocmirea bilanţului final, executarea lui
 58. şi partajul bunurilor societăţii între asociaţi pag. 64
 59. 6.1. Întocmirea bilanţului final şi executarea lui pag. 64
 60. 6.2. Partajul bunurilor societăţii între asociaţi pag. 67
 61. 7. Închiderea lichidării societăţii comerciale pag. 68
 62. 7.1. Precizări prealabile pag. 68
 63. 7.2. Radierea societăţii din registrul comerţului pag. 69
 64. 7.3. Depunerea registrelor societăţii pentru păstrare pag. 70
 65. 7.4. Răspunderea pentru plata creanţelor creditorilor
 66. sociali după lichidarea societăţii comerciale pag. 71
 67. SECŢIUNEA A III - A: ROLUL INSTANŢEI DE JUDECATĂ ÎN CURSUL LICHIDĂRII SOCIETĂŢII COMERCIALE pag. 73
 68. CAPITOLUL III
 69. REGULI SPECIFICE DE LICHIDARE A SOCIETATILOR COMERCIALE
 70. SECŢIUNEA I: LICHIDAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ÎN NUME COLECTIV, ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ SAU CU ASPUNDERE LIMITATĂ pag. 76
 71. SECŢIUNEA A II- A: LICHIDAREA SOCIETĂŢILOR PE ACŢIUNI
 72. ŞI ÎN COMANDITĂ PE ACŢIUNI pag. 78
 73. CAPITOLUL IV
 74. CONCLUZII PRIVIND LICHIDAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ŞI ELEMENTE DE PRACTICĂ JUDICIARĂ
 75. SECŢIUNEA I: PRINCIPALELE CONCLUZII PRIVIND LICHIDAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE pag. 81
 76. SECŢIUNEA A II- A: ASPECTE DE PRACTICĂ
 77. JUDICIARĂ pag. 85
 78. BIBLIOGRAFIE pag. 97

Extras din proiect

SECTIUNEA I

ASPECTE INTRODUCTIVE

1. REGLEMENTAREA JURIDICA A SOCIETATILOR COMERCIALE IN ROMANIA

Regimul juridic al societatilor comerciale a fost reglementat in Codul Comercial, Cartea I, in Titlul VIII (art. 77-269), intitulat Despre societati si despre asociatiuni comerciale. Prin acest act normativ se reglementau: societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla, societatea anonima (pe actiuni) societatea in comandita pe actiuni si asociatia in participatie.

Intrucât reglementarea societăţilor comerciale cuprinsă in Codul comercial era, in mare măsură, depaşită, ea a fost înlocuită cu o nouă reglementare, care face obiectul Legii numărul 31/1990 privind societăţile comerciale.

Ca urmare a adoptării noii reglementări, dispoziţiile Codului comercial privind societăţile comerciale au fost abrogate, cu excepţia

dispoziţiilor privind asociaţia în participaţiune şi a celor referitoare la asociatia de asigurare mutuală.

Reglementarea cuprinsă în Legea numărul 31/1990 reprezintă, în prezent, reglementarea generală privind societăţile comerciale.

2. DEFINITIA SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comercială reprezintă o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate juridică, în care asociaţii se înteleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comert, în scopul realizării şi impărţirii beneficiilor rezultate(¹.

3. NATURA JURIDICA A SOCIETATII COMERCIALE

Referitor la natura juridică a societăţii comerciale, 7 in doctrină au fost exprimate mai multe concepţii însă indiferent de concepţia adoptată, toţi autorii sunt de acord că la originea oricărei societăţi se află consimţământul individual al asociatilor(².

Chiar dacă nu se reduce la a fi numai un contract, deoarece este o persoană juridică, societatea comercială are o origine contractuală, care îşi pune amprenta nu numai asupra constituirii, ci şi asupra organizării şi funcţionării ei(³.

Preview document

Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 1
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 2
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 3
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 4
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 5
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 6
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 7
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 8
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 9
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 10
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 11
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 12
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 13
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 14
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 15
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 16
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 17
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 18
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 19
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 20
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 21
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 22
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 23
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 24
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 25
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 26
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 27
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 28
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 29
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 30
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 31
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 32
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 33
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 34
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 35
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 36
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 37
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 38
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 39
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 40
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 41
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 42
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 43
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 44
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 45
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 46
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 47
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 48
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 49
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 50
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 51
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 52
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 53
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 54
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 55
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 56
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 57
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 58
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 59
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 60
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 61
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 62
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 63
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 64
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 65
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 66
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 67
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 68
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 69
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 70
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 71
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 72
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 73
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 74
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 75
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 76
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 77
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 78
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 79
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 80
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 81
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 82
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 83
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 84
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 85
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 86
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 87
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 88
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 89
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 90
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 91
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 92
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 93
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 94
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 95
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 96
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 97
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 98
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 99
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 100
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 101
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 102
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 103
Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale - Pagina 104

Conținut arhivă zip

 • Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale
  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale

Capitolul I Societatea comerciala ca persoana juridica 1.1. Notiuni intoductive si tipologia societaţilor comerciale Societatea comerciala poate...

Funcționarea societăților comerciale

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE I.1. Introducere Prin intermediul acestui referat mi-am propus sa asimilez cat mai multe informatii despre societatile...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Întreprinderile

Notiuni generale Potrivit art. 3 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert urmatoarele intreprinderi: - intreprinderi de furnituri...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale

Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul...

Constituirea societăților comerciale în dreptul pozitiv românesc

Capitolul I Notiuni introductive privind societatile comerciale 1.1.Originea si evolutia reglementarilor legale privind societatile comerciale...

Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale

I. Societăţile comerciale la mod general 1.1. Istoric a) Perioada antică Societatea comercială a apărut în forme incipiente încă din perioada...

Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

CAPITOLUL I – Operaţiunile privind lichidarea societăţilor comerciale din punct de vedere juridic 1.1. Cauzele juridice care determină starea de...

Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

INTRODUCERE Evenimentele din ultimii ani au determinat multiple şi profunde mutaţii în toate sferele vieţii sociale. Având în vedere că ne...

Contabilitate fiscală

Lichidare hotarata de adunarea generala a asociatilor sau a a actionarilor, in situatia in care de obtine profit din lichidare: Cu aceatsa ocazie...

Managementul regiilor autonome și a societăților comerciale

Definirea managementului Richard L. Dnaft: Managementul presupune atingerea scopului organizational printr-o conducere efectiva si eficienta,ca...

Dreptul Afacerilor

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Locul şi importanţa disciplinei 1. Sub raport didactic: a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt Disciplina de...

Ai nevoie de altceva?