Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale

Proiect
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 45694
Mărime: 136.81KB (arhivat)
Publicat de: Crin Filip
Puncte necesare: 11
A fost prezentat la Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica din cadrul Universitatii Stefan cel Mare din Suceava

Cuprins

 1. I. Introducere
 2. Societăţile comerciale la modul general: istoric, caracterizare generală, forme.
 3. II. Dizolvarea societăţilor comerciale
 4. A. Noţiunea de dizolvare a societăţilor comerciale
 5. 2.1. Cauze generale de dizolvare a societăţilor comerciale
 6. 2.2. Căile dizolvării societăţii comerciale
 7. B. Cauze comune de dizolvare a societăţilor comerciale
 8. 2.1. Trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii
 9. 2.2. Imposibilitatea realizării obiectului sau realizarea acestuia (dizolvarea de drept)
 10. 2.3. Declararea nulităţii societăţii
 11. 2.4. Hotărârea Adunării Generale (dizolvare voluntară)
 12. 2.5. Hotărârea tribunalului
 13. 2.6. Falimentul societăţii
 14. 2.7. Alte cauze prevazute de lege sau actul constitutiv al societăţilor
 15. C. Cauze speciale de dizolvare a societăţilor comerciale în funcţie de fiecare formă de societate reglementată de lege
 16. 2.1. Dizolvarea societăţilor de capital: S.A. ; S.C.A.
 17. 2.2. Dizolvarea societăţilor de persoane: S.C.S. ; S.N.C.
 18. D. Efectele dizolvării
 19. III. Lichidarea societăţilor comerciale
 20. A. Aspecte comune lichidării pentru toate formele de societăţi
 21. 3.1. Noţiune
 22. 3.2. Principii generale ale lichidării societăţilor comerciale
 23. 3.3. Drepturile şi obligaţiile lichidatorilor
 24. 3.4. Modificările produse de trecerea la faza de lichidare a societăţilor comerciale
 25. 3.5. Statutul lichidatorilor
 26. 3.6. Lichidarea activului şi pasivului societăţilor comerciale
 27. B. Operaţiuni specifice procedurii de lichidare
 28. 3.1. Înlocuirea organelor de administrare
 29. 3.2. Predarea gestiunii
 30. 3.3. Restrângerea obiectului gestiunii
 31. 3.4. Drepturile creditorilor sociali
 32. 3.5. Drepturile asociaţilor
 33. 3.6. Întocmirea şi executarea bilanţului final
 34. 3.7. Radierea societăţilor comerciale din Registrul Comerţului
 35. IV. Studiu de caz
 36. V. Concluzii
 37. VI. Bibliografie

Extras din proiect

I. Societăţile comerciale la mod general

1.1. Istoric

a) Perioada antică

Societatea comercială a apărut în forme incipiente încă din perioada antichităţii. Oamenii au încercat astfel din cele mai vechi timpuri să coopereze, unindu-şi resursele şi mijloacele pentru a realiza acele proiecte care depăşeau posibilităţile individuale ale fiecăruia.

În dreptul roman, contractul de societate prin care două sau mai multe persoane puneau în comun anumite bunuri sau venituri pentru a obţine un avantaj economic a creat societatea tuturor bunurilor prezente şi viitoare ale asociaţilor (societas omnium bonorum), societatea care avea ca obiect un singur lucru (societas unius rei) şi societatea al cărei obiect îl formau veniturile (societas questus).

Indiferent de forma sa , societatea era lipsită însă de personalitate juridică, bunurile care formau fondul social aparţinând asociaţilor în proprietate, şi nu societăţii, ca patrimoniu distinct al acesteia.

b) Perioada Evului Mediu

În perioada Evului Mediu, societatea comercială îşi conturează caracteristicile pe fondul dezvoltării comerţului care a generat necesitatea obţinerii de credite.

Germenii societăţii în comandită au apărut în Italia, mecanismul contractului de „commenda” fiind menit să înlăture interdicţiile impuse de dreptul canonic clericilor, nobililor şi militarilor, mari deţinători de capitaluri, de a acorda împrumuturi cu dobândă.

În temeiul contractului de commenda, o persoană (sau mai multe) denimită commendator, încredinţa unei alte persoane, comerciant, numită tractor, o sumă de bani ori o cantitate de mărfuri pentru a face comerţ în alte ţări, urmând ca beneficiile să se împartă între ele.

În acest mod, creditorul împrumutător de fonduri devenea asociat al comerciantului, eludându-se astfel incompatibilitatea calităţii de comerciant cu cea de cleric, nobil sau militar. Riscul creditorului era limitat la suma sau bunurile pe care acesta le încredinţa comerciantului.

Această instituţie a fost folosită şi în Franţa, iar începând din anul 1673, a fost reglementată sub denumirea de societate în comandită.

Un progres în evoluţia societăţii l-a reprezentat faptul că sumele de bani şi bunurile puse în comun de către asociaţi constituiau un patrimoniu distinct şi care avea drept titular parsoana juridică, recunoscută ca atare.

Înfiinţarea primelor societăţi pe acţiuni datează din secolul al XVII-lea şi este legată de expansiunile coloniale ale unor ţări maritime ca Olanda, Anglia, Franţa.

Companii precum Compania Olandeză a indiilor Orientale datând din anul 1602, Compania Olandeză a Indiilor Occidentale apărută în anul 1621 sau Compania Insulelor Americii pentru colonizarea Insulelor Martinica şi Guadelup au fost constituite pe baza unor patente regale sau concesiuni, cu participarea unui număr de posesori de fonduri.

Contribuţiile asociaţilor alcătuiau un patrimoniu distinct de cel al asociaţilor şi care avea ca titular compania, în calitate de persoană juridică.

Aceste contribuţii la formarea patrimoniului au fost denumite „acţiuni”, iar risurile asociaţilor erau limitate la respectivele contribuţii.

c) Perioada modernă

Codul comercial francez din 1807 a reprezentat parima reglementare sistematică a societăţilor comerciale, conţinând dispoziţii referitoare la formele de societate existente în activitatea comercială .

Forma de societate cunoscută sub numele de societé générale este consacrată sub denumirea de societate în nume colectiv. Asociaţii au o raspundere nelimitată şi solidară pentru obligaţiile societăţii, iar societatea are personalitate juridică.

Pe baza contractului de command, Codul comercial francez a reglementat societatea în comandită, care cuprinde două categorii de asociaţi: comanditaţii, care au o răspundere nelimitată şi solidară şi comanditarii, care răspund numai în limita contribuţiilor lor.

Reglementarea Codului comercial francez din 1807 a cuprins şi Societatea anonimă cu cele două forme ale sale: societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni.

Reglementările altor ţări ca Italia, Olanda, Belgia, Spania etc. au preluat aceste forme ale societăţilor comerciale.

Prin intermediul Codului comercial italian din 1882 din care s-a inspirat, legiuitorul român a consacrat aceste forme ale societăţilor comerciale din anul 1887 în Codul comercial român.

Pe parcursul secolelor al XIX-lea şi al XX-lea, societăţile comerciale au cunoscut o mare dezvoltare datorită progreselor ştiinţei şi tehnicii.

La sfârşitul secolului al XIX-lea, a apărut o nouă formă de societate, societatea cu răspundere limitată, care reuneşte caracteristici ale societăţii în nume colectiv, dar şi ale societăţii pe acţiuni. Societatea cu răspundere limitată cuprinde un număr restrâns de asociaţi, iar răspunderea lor este limitată la contribuţiile acestora la formarea capitalului social. Reglementată pentru prima oară în Germania, în anul 1892, ulterior a fost preluată şi de legislaţia franceză, actualmente fiind forma de societate cea mai frecventă în activitatea comercială din toate ţările lumii.

Preview document

Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 1
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 2
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 3
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 4
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 5
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 6
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 7
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 8
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 9
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 10
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 11
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 12
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 13
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 14
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 15
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 16
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 17
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 18
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 19
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 20
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 21
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 22
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 23
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 24
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 25
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 26
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 27
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 28
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 29
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 30
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 31
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 32
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 33
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 34
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 35
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 36
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 37
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 38
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 39
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 40
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 41
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 42
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 43
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 44
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 45
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 46
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 47
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 48
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 49
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 50
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 51
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 52
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 53
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 54
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 55
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 56
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 57
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 58
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 59
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 60
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 61
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 62
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 63
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 64
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 65
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 66
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 67
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 68
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 69
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 70
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 71
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 72
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 73
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 74
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 75
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 76
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 77
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 78
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 79
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 80
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 81
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 82
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 83
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 84
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 85
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 86
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 87
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 88
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 89
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 90
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 91
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 92
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 93
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 94
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 95
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 96
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 97
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 98
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 99
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 100
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 101
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 102
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 103
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 104
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 105
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 106
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 107
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 108
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 109
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 110
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 111

Conținut arhivă zip

 • Dizolvarea si Lichidarea Societatilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Evaziune Fiscală

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Precizări terminologice Atât în vorbirea curentă, cât şi în literatura de specialitate, cuvântul „finanţe”...

Reconstituirea

Capitolul l NOŢIUNEA, SCOPUL Şl IMPORTANŢA RECONSTITUIRII 1. Noţiunea reconstituirii 1.1. Precizări şi definiţie Reconstituirea a fost...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept Comercial

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I ASPECTE GENERALE 1. Noţiune, obiect, definiţie, caractere Denumirea de „drept comercial”...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale

Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul...

Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale

Notiuni generale privind societatea comeciala Societatea este un contract prin care doua sau mai multe persoane se învoiesc sa puna ceva în...

Dizolvarea și lichidarea - societăților comerciale

Capitolul 1 Dizolvarea societăţilor comerciale Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale sunt două noţiuni diferite, dar ambele se referă...

Societatea comercială în nume colectiv

Capitolul I FORMELE JURIDICE DE SOCIETATE COMERCIALA 1.Introducere si generalitati 1.1. Diversitatea formelor asociative termenul de...

Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale

Titlul I. Dizolvarea societăţii comerciale 1.1.Noţiuni generale Dizolvarea constituie o etapă intermediară în încetarea existenţei unei...

Contabilitate aprofundată - lichidarea și dizolvarea societății comerciale

Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale. Operaţiuni care se efectuează cu ocazia dizolvării şi lichidării şi contabilitatea acestora...

Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale

Introducere Societatea comercială se constituie pentru a desfăşura o activitate comercială pe durata de timp stabilită în actul constitutiv....

Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale

CAPITOLUL I SOCIETATEA COMERCIALĂ - NOȚIUNI GENERALE Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui...

Ai nevoie de altceva?