Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 9568
Mărime: 63.83KB (arhivat)
Publicat de: Sabin Antoniu Dragu
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Titlul I. Dizolvarea societăţii comerciale 3
 2. 1.1.Noţiuni generale 3
 3. 1.2.Cauzele dizolvării 3
 4. 1.3.Modalităţi de dizolvare 9
 5. Titlul II. Lichidarea societăţii comerciale 11
 6. 2.1. Noţiunea de lichidare a societăţii comerciale 11
 7. 2.2. Principiile lichidării societăţii comerciale 11
 8. 2.3. Modificările produse de trecerea la faza de lichidare a societăţii comerciale 14
 9. 2.4. Statutul lichidatorilor 15
 10. 2.5. Desfăşurarea lichidării societăţii comerciale 19
 11. 1) Lichidarea activului şi pasivului 19
 12. Titlul III . Concluzii 27
 13. Bibliografie 28

Extras din licență

Titlul I. Dizolvarea societăţii comerciale

1.1.Noţiuni generale

Dizolvarea constituie o etapă intermediară în încetarea existenţei unei societăţi comerciale, pentru că aşa cum se menţionează expres în art.228 alin.1 din Legea nr.31/1990, dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

În conformitate cu Legea nr.31/1990, hotărârea privind dizolvarea societăţii comerciale se ia fie de către adunarea asociaţilor, fie de către instanţa judecătoreacă şi numai în mod excepţional,dizolvarea societăţii se produce în temeiul legii.

Dizolvarea nu afectează personalitatea juridică a societăţii, deoarece operaţiunile care se desfăşoară în cadrul acestei etape au numai rolul de a declanşa procesul de încetare a existenţei societăţii.

1.2.Cauzele dizolvării

Cauzele de dizolvare ale societăţilor comerciale sunt:

1) cauze generale, care sunt valabile pentru toate formele juridice de societăţi comerciale;

2) cauze specifice, care sunt valabile numai pentru anumite forme juridice de societăţi comerciale.

Acestea sunt fie stabilite prin lege (art.227 alin (1) lit.a-f) fie prin actul constitutiv (art.227 alin (1) lit.g). Dacă în privinţa cauzelor de dizolvare prevăzute de lege nu este nici o problemă în sensul că acestea conduc obligatoriu la dizolvare,se pune problema dacă lista cauzelor de dizolvare poate fi extinsă şi la altele aşa cum dispune art. 227 alin (1) lit g din Legea nr.31/1990: "dizolvarea poate interveni şi pentru alte cauze prevăzute de actul constitutiv".

1) Cauzele generale de dizolvare sunt urmatoarele:

a) trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii;

b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii

c) realizarea obiectului de activitate al societăţii;

d) declararea nulităţii societăţii;

e) hotărârea adunării generale;

f) hotărârea tribunalului;

g) falimentul societăţii;

h) alte cauze de dizolvare prevăzute de lege;

i) alte cauze prevăzute de actul constitutiv.

a) Trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii

Societatea comercială este constituită pentru a desfăşura o activitate comercială pe durata de timp stabilită în actul constitutiv. În lipsa unei clauze exprese cuprinse în actul constitutiv al societăţii comerciale prin care să se stabilească durata societăţii, se consideră că societatea a fost înfiinţată pe perioadă nedeterminată.

Efectul dizolvării societăţii ca efect al expirării duratei acesteia poate fi evitat, în cazul în care asociaţii decid prelungirea duratei societăţii. Chiar dacă prelungirea duratei de funcţionare a societăţii nu are semnificaţia constituirii unei noi persoane juridice ,ci numai continuarea ei, această modificare trebuie să fie efectuată aşa cum prevede art.204 din Legea nr.31/1990.

Hotărârea privind prelungirea duratei societăţii se ia de către adunarea asociaţilor, în condiţiile de cvorum şi majoritate prevăzute de lege pentru adunarea extraordinară. Actul adiţional care constată hotărârea privind prelungirea duratei societăţii, încheiat în forma impusă de lege trebuie menţionat în registrul comerţului şi publicat în Monitorul Oficial.

b) Imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii

Obiectul de activitate al societăţii reprezintă un element esenţial al contractului de societate, astfel încât legiuitorul a decis că în cazul în care apare imposibilitatea realizării sale să intervină dizolvarea societăţii.

c) Realizarea obiectului de activitate al societăţii

O cauză generală prin care se realizează dizolvarea de drept a societăţii comerciale în drepul francez este realizarea obiectului de activitate al societăţii, precum şi încetarea activităţii societăţii.

Ca şi în dreptul român, această cauză de dizolvare are o frecvenţă redusă în practică, deoarece majoritatea societăţilor comerciale au prevăzut în cadrul obiectului lor activităţi care se pot desfăşura pe perioadă nedeterminată sau care pot fi înlocuite cu altele.

Bibliografie

Stanciu D.Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. All Beck

Stanciu D.Cărpenaru, Procedura reorganizării şi lichidării judiciare,Ed. Atlas Lex,1996

Stanciu D.Cărpenaru, Sorin David, Cătălin Predoiu, Gheorghe Piperea, Legea societăţilor comerciale, Ed. C.H.Beck, 2006

O.Căpăţână, A.Savin, R. Leşe, Probleme referitoare la dizolvarea unei societăţi comerciale

O.Căpăţână, Societăţile comerciale,Ed. Lumina ,Bucureşti,1991

Crina-Mihaela Letea, Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale, Ed. Hamangiu,Bucureşti, 2008

M.Scheaua, Legea societăţilor comerciale nr.31/1990 comentată şi adnotată, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003

***Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

***Legea insolvenţei nr. 85/2006

***Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului

***Legea nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă

***Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice,asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice,înregistrarea fiscală a acestora,precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice

Preview document

Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 1
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 2
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 3
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 4
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 5
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 6
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 7
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 8
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 9
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 10
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 11
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 12
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 13
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 14
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 15
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 16
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 17
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 18
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 19
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 20
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 21
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 22
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 23
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 24
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 25
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 26
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 27
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 28

Conținut arhivă zip

 • Dizolvarea si Lichidarea Societatilor Comerciale.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea dizolvării și lichidării societăților comerciale

INTRODUCERE Lucrarea prezinta operatiunile ocazionate de dizolvarea si lichidarea voluntara si cea judiciara a societatilor...

Lichidarea unei societăți comerciale

LICHIDAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE I. INTRODUCERE Disparitia unei societati comerciale ca entitate economica, sociala si juridica se produce...

Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

INTRODUCERE Evenimentele din ultimii ani au determinat multiple şi profunde mutaţii în toate sferele vieţii sociale. Având în vedere că ne...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Aplicații practice privind lichidarea unei societăți în caz de faliment

Potrivit legii, insolventa sau falimentul reprezinta acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Bazele Contabilității

Grupa 10 “capital Si Rezerve” 101- “capital” Capitalul Este Reprezentat In Functie De Forma Juridical A Entitatii In: - Capital Social -...

Te-ar putea interesa și

Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale

Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul...

Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale

I. Societăţile comerciale la mod general 1.1. Istoric a) Perioada antică Societatea comercială a apărut în forme incipiente încă din perioada...

Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale

Notiuni generale privind societatea comeciala Societatea este un contract prin care doua sau mai multe persoane se învoiesc sa puna ceva în...

Dizolvarea și lichidarea - societăților comerciale

Capitolul 1 Dizolvarea societăţilor comerciale Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale sunt două noţiuni diferite, dar ambele se referă...

Societatea comercială în nume colectiv

Capitolul I FORMELE JURIDICE DE SOCIETATE COMERCIALA 1.Introducere si generalitati 1.1. Diversitatea formelor asociative termenul de...

Contabilitate aprofundată - lichidarea și dizolvarea societății comerciale

Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale. Operaţiuni care se efectuează cu ocazia dizolvării şi lichidării şi contabilitatea acestora...

Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale

Introducere Societatea comercială se constituie pentru a desfăşura o activitate comercială pe durata de timp stabilită în actul constitutiv....

Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale

CAPITOLUL I SOCIETATEA COMERCIALĂ - NOȚIUNI GENERALE Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui...

Ai nevoie de altceva?