Societatea comercială în nume colectiv

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 9027
Mărime: 3.42MB (arhivat)
Publicat de: Cristina C.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Roscan Dorin

Cuprins

 1. CAPITOLUL I Formele juridice de societate comerciala 3
 2. 1. Introducere si generalitati 3
 3. 1.1. Diversitatea formelor asociative 3
 4. 1.2. Societatile comerciale.Elemente distinctive 3
 5. 1.3. Elemente de asemanare si distinctie cu societatea civila 3
 6. 1.4. Cadrul general al constituirii si functionarii S.C. 4
 7. 1.5. Norme comune privind constituirea societatilor comerciale 5
 8. 1.5.1. Actul constitutiv al societatii comerciale 5
 9. 1.5.2. Procesul constituirii societatilor comerciale 6
 10. 1.5.3. Conditii de fond generale comune actelor constitutive 7
 11. 1.5.4. Conditii de fond specifice actelor constitutive 7
 12. 1.5.5. Conditii de forma obligatorii ale actului constitutiv 8
 13. 1.5.6. Formalitati pentru constituirea S.C.A. prin subscriptie publica 8
 14. 1.5.7. Statutul societatii 8
 15. 1.5.8. Constituirea structurilor societare 9
 16. 1.5.9. Cuprinsul actului constitutiv 9
 17. 1.6. Organe de conducere si control 10
 18. 1.6.1. Administrarea societatii 10
 19. 1.6.2. Adunarea generala 11
 20. 1.6.3. Controlul activitatii sociale 12
 21. 1.7. Dizolvarea si lichidarea societatii comerciale 12
 22. 1.7.1. Dizolvarea societatii comerciale 12
 23. 1.7.2. Lichidarea societatii comerciale 13
 24. 1.8. Falimentul 14
 25. CAPITOLUL II Societatea comerciala in nume colectiv 17
 26. 2. Despre S.N.C. 17
 27. 2.1. Asociatii 17
 28. 2.2. Numarul de asociati 17
 29. 2.3. Actul de infiintare al S.N.C. 18
 30. 2.4. Firma sau denumirea societatii 18
 31. 2.5. Emblema 18
 32. 2.6. Sediul social 18
 33. 2.7. Obiectul de activitate 18
 34. 2.8. Capitalul social 18
 35. 2.9. Aportul asociatilor 19
 36. 2.10. Conducerea societatii 19
 37. 2.11. Controlul societatii 19
 38. 2.12. Participarea asociatilor la profit si pierderi 20
 39. 2.13. Continutul actului constitutiv 20
 40. 2.14. Modificarea actului constitutiv 20
 41. 2.15. Excluderea si retragerea asociatilor 21
 42. 2.16. Fuziunea si divizarea societatii 21
 43. 2.17. Dizolvarea societatii 21
 44. 2.18. Lichidarea societatii 22
 45. CAPITOLUL III.1 Studiu de caz 23
 46. 3. Prezentarea generala a S.C. Voicila magazin mixt S.N.C. 23
 47. 3.1.1. Date generale 23
 48. 3.1.2. Domeniul de activitate 23
 49. 3.1.3. Organizarea firmei 24
 50. CAPITOLUL III.2 Piata firmei 25
 51. 3.2.1. Furnizorii 25
 52. 3.2.2. Clientii 25
 53. 3.2.3. Concurenta 25
 54. 3.2.4. Promovarea 26
 55. 3.2.5. Date financiare 27
 56. CAPITOLUL III.3 Sortimentul serviciilor,modul de distribuire,mijloace de promovare 31
 57. ANEXA 37

Extras din proiect

Capitolul I

FORMELE JURIDICE DE

SOCIETATE COMERCIALA

1.Introducere si generalitati

1.1. Diversitatea formelor asociative

termenul de “socitetate” in acceptiunea juridica desemneaza o asociere intre mai multe persoane, fizice sau juridice, care cad de acord sa puna in comun anumite bunuri pentru a desfasura o activitate lucrativa si a impartii profitul obtinut.

Forme asociative:

1 cu scop lucrativ (societati comerciale, regii autonome)

2 fara scop lucrativ (fundatiile)

3 de natura juridica civila (societati agricole)

4 de natura juridica comerciala (societatiile comerciale, asociatiunea in participatiune)

5 cu personalitate juridica (societatiile cooperatiste)

6 fara personalitate juridica (societatiile civile)

1.2. Societatiile comerciale. Elemente distinctive

societatiile comerciale se deseobesc de diversele asociatii si de alte grupuri de persoane de tip apropiat prin urmatoarele:

a) au un scop lucrativ, adica un scop pecuniar, de a realiza si impartii foloasele practice prin asociere si distribuite numai in favoarea membriilor sau

b) sunt grupuri de persoane dar si de capitaluri, societatiile comerciale nu pot exista fara un patrimoniu comun

c) isi pot fragmenta, in mod fictiv, capitalul social, in fractiuni reprezentate printr-un titlu ce poarta denumirea de parti sociale sau dupa caz actiuni

d) prin scopurile lor lucrative contribuie decisiv la dezvoltarea economica

e) obiectivul lor este realizarea si impartirea profitului

1.3. Elemente de asemanare si distinctie cu societatea civila

Asemanari: ambele societati au un patrimoniu; iau nastere printr-un contract; reprezinta o grupare de persoane si bunuri cu scop economic; urmaresc realizarea unui beneficiu si impartirea lui

Deosebiri: societatea comerciala se deseobeste de societeatea civila prin faptul ca are o tripla natura:

a. )natura contractuala este conferita de manifestarea de vointa a asociatiilor care se invoiesc sa puna ceva in comun cu scopul de a impartii foloasesle ce ar rezulta. Natura contractuala implica:

1 intelegerea dintre parti

2 fondul comun constituit din totalitatea aporturilor asociatiilor

3 intentia asociatiilor de a conlucra in vederea obtinerii de foloase

b.)natura institutionala a societatii comerciale o deducem din vointa legiuitorului de a reglementa anumite fome de societate si de a le atribui persoalitate juridica. Societatiile comerciale actioneaza independent de persoana asociatiilor, ele exista si functioneaza numai in cadrul stabilit de lege. Pentru a dobandi personalitate juridica societatiile comerciale trebuie sa indeplineasca mai multe conditii de fond si forma. Conditiile de fond debuteaza cu vointa de asociere si conlucrare urmata de constituirea unui patrimoniu, stabilirea unui sediu, adoptarea unui nume, desemnarea organelor reprezentative.

Conditiile de forma se refera la necesitatea incheierii unui inscris, fie sub semnatura privata, fie autentificat.

c.) natura comerciala a societatii deriva din calitatea de comerciant atribuita de lege societatii, prin insasi existenta sa, si efectuarea de acte juridice comerciale.

1.4. Cadrul general al constituirii si functionarii societatiilor comerciale

In vederea efectuarii de acte sau fapte de comert persoanele fizice sau juridice se pot asocia si forma societati comerciale, cu respectarea prevederilor reglementarilor legale.Societatiile comerciale cu sediul in Romania sau persoane juridice romane se pot constitui una din urmatoarele forme:

1. societate in nume colectiv SNC

1 potrivita pt asocierea persoanelor care au o perfecta incredere reciproca sin u necesita un capital semnificativ (nu se prevede restrictive nr de asociati sau marimea capitalului)

2 firma trebuie sa cuprinda numele a cel putin unul din asociati cu mentiunea “societate in nume colectiv

3 obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social si raspunderea nelimitata a tuturor asociatilor

2. societate in comandita simpla SCS

3 si aceasta are caracter “intuitu personae”

4 exista doua categorii de asociati :comanditati si comanditari: cei comanditati reprezinta elemental active al S.C. asigurand gestiunea patrimoniului si coordonarea activitatii, iar cei comanditari doar aduc aport la capitalul social nu pot intervene in conducerea societatii

5 firma trebuie sa cuprinda numele a cel putin unul din asociati cu mentiunea “societate in comandita”

6 obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social si raspunderea nelimitata si solidara a actionarilor comanditati, asociatii comandanti raspund numai pana la concurenta aportului lor.

3. societati comerciale comandita pe actiuni SCA

7 capitalul social nu mai este impartit in parti ci in actiuni

8 preponderenta capitalului fata de elementul personal

9 firma societatii are denumire proprie insotita de mentiunea “societate in comandita pe actiuni”

10 obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a actiunionarilor comanditati iar asociantii comanditarii raspund numai pana la concurenta valorilor actiunilor lor.

4. societate pe actiuni SA

11 forma tipica a societatii de capital

12 firma se compune dintr-o denumire proprie insotita de denumirea “societate pe actiuni “ sau “SA”

13 are capitalul social divizat in actiuni, care reprezinta titluri de valoare negociabile transmisibile catre terti si ofera dreptul de a participa la distributia profitului si de a vota in cadrul adunarilor generale

14 actiunile sunt fie nominative (se inscrie pe actiune numele noului proprietar), fie la purtator

15 obligatiile sociale sunt garantate de patrimoniul social, actionarii fiind obligati la plata actiunilor .

5. societate comerciala cu raspundere limitata SRL

16 hibrid care imbina si caracteristicile societatii de persoane cat si cele ale societatii de capital

17 firma se compune dintr-o denumire care sa arate obiectul de activitate si insotita de mentiunea “societate cu raspundere limitata” sau “SRL”

18 are capital divizat in parti sociale

19 obligatiile sunt garantate cu patrimoniul social, asociatii fiind obligati numai la plata partilor sociale, iar in caz de faliment sau lichidare voluntara valoarea acestor parti sociale va servi la plata pasivului.

Ca exceptie de la regula pluralitatii asociatilor exista SRL cu asociat unic.

1.5. Norme comune privind constituirea societatiilor comerciale

1.5.1. Actul constitutiv al societatii comerciale

Indiferent de forma juridica adoptata de societatea comerciala aceasta dobandeste o existenta de fapt si de drept printr-un inscris denumit act constitutiv. Potrivit legii nr 31/1990 actul constitutiv desemneaza atat un inscris unic, cat si contractul de societate sau/si statutul

Actele constitutive ale societatilor comerciale difera in functie de felul acestora:

• Societatiile in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatiile pe actiuni si in comandita pe actiuni sau cu rapundere limitata se constituie prin contract de societate si statut.

• Societate cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa a unei singure persoane, situatie in care se intocmeste numai statutul.

Preview document

Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 1
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 2
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 3
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 4
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 5
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 6
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 7
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 8
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 9
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 10
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 11
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 12
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 13
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 14
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 15
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 16
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 17
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 18
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 19
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 20
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 21
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 22
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 23
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 24
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 25
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 26
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 27
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 28
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 29
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 30
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 31
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 32
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 33
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 34
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 35
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 36
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 37
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 38
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 39
Societatea comercială în nume colectiv - Pagina 40

Conținut arhivă zip

 • Societatea Comerciala in Nume Colectiv.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale

Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul...

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de...

Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale

INTRODUCERE Societăţile comerciale sunt cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane şi financiare pentru realizarea unor...

Contabilitatea dizolvării și lichidării societăților comerciale

INTRODUCERE Lucrarea prezinta operatiunile ocazionate de dizolvarea si lichidarea voluntara si cea judiciara a societatilor...

Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale

SECTIUNEA I ASPECTE INTRODUCTIVE 1. REGLEMENTAREA JURIDICA A SOCIETATILOR COMERCIALE IN ROMANIA Regimul juridic al societatilor comerciale a...

Dizolvarea și lichidarea - societăților comerciale

Capitolul 1 Dizolvarea societăţilor comerciale Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale sunt două noţiuni diferite, dar ambele se referă...

Regimul Juridic al Capitalului Social

Capitolul 1 Prezentare generală a societăţilor comerciale 1.1.Definirea societăţii comerciale În literatura de specialitate s-au formulat mai...

Societăți comerciale

NOTIUNEA DE SOCIETATE COMERCIALA Dezvoltarea economiei de piata a determinat o continua extindere a sferei de aplicare a dreptului comercial si...

Ai nevoie de altceva?