Societăți comerciale

Referat
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 12581
Mărime: 1.93MB (arhivat)
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. NOTIUNEA DE SOCIETATE COMERCIALA 2
 2. ETAPELE PARCURSE PENTRU CONSTITUIREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE 3
 3. CAPITALUL 5
 4. Capitalul social si patrimoniul societatii : 5
 5. Functiile capitalului social : 5
 6. FORME JURIDICE DE SOCIETĂŢI COMERCIALE 7
 7. SRL- SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA 7
 8. SA- SOCIETATEA PE ACTIUNI 7
 9. SCA -SOCIETATEA IN COMANDITA PE ACTIUNI 7
 10. SNC SOCIETATEA IN NUME COLECTIV 7
 11. SCS SOCIETATEA IN COMANDITA SIMPLA 7
 12. SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA(S.R.L.) 8
 13. SOCIETATE PE ACTIUNI (S.A.) 13
 14. SOCIETATEA IN COMANDITA PE ACTIUNI (SCA) 21
 15. SOCIETATEA IN NUME COLECTIV 26
 16. SOCIETATEA IN COMANDITA SIMPLA (SCS) 32
 17. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATI 37
 18. CONCLUZII 39
 19. BIBLIOGRAFIE 40
 20. ANEXA-FORMULARE NECESARE CONSTITUIRII UNEI SOCIETATI COMERCIALE 41

Extras din referat

NOTIUNEA DE SOCIETATE COMERCIALA

Dezvoltarea economiei de piata a determinat o continua extindere a sferei de aplicare a dreptului comercial si totodata a contribuit la constituirea unor noi ramuri ale dreptului, cu un obiect distinct si norme specifice anumitor domenii de activitate.Intre aceste noi ramuri figureaza si dreptul societatilor comerciale.

Notiunea de drept al societatilor comerciale este acceptata de doctrina romana si straina, cuprinzand in continutul sau, ansamblul de norme care privesc relatiile juridice ale societatilor comerciale privind actele de comert efectuate.

Normele juridice care formeaza continutul dreptului societar, sunt in principal norme care privesc organizarea de sine statatoare a societatii comerciale intr-o forma legal organizata(cea mai organizata forma de comert), avand un patrimoniu propriu, distinct de al membrilor sai si intr-un scop concret si anume executarea unei activitati comerciale si impartirea beneficiilor.

Notiunea de societate comerciala are un dublu inteles.Astfel in sens restrans societatea comerciala este un contract,in temeiul caruia,doua sau mai multe persoane se inteleg sa puna in comun anumite bunuri pentru a desfasura impreuna o activitate economica si sa imparta intre ele beneficiile rezultate.

In sens larg, societatea comerciala este o grupare de persoane si/sau juridice, constituita potriivit legii,prin actul de vointa al asociatilor care pun in comun cunostintele,activitatile si resursele pentru a exercita aacte de comert in scopul de a obtine beneficii. Punctul central al dreptului societar este personalitatea juridica. Legea nr. 31/1990 cunoaste numai societatile comerciale care au calitatea de subiect de drept,deci cele care au personalitate juridica.

Potrivit experientei romanesti din perioada interbelica precum si legislatiei internationale actule,exista doua tipuri fundamentale de societati comerciale : societati de persoane si societati de capital.

Dobandirea personalitatii juridice este legata de indeplinirea anumitor conditii :inmatricularea societatii in Registrul Comertului, care confera existenta publica si opozabilitate fata de terti.

Prin existenta ei distincta de cea a asociatilor, societatea comerciala are o serie de atribute, care evoca atributele persoanei fizice ;

1. societatea comerciala are un nume care este ales liber, cu respectarea legii, in cazul diferitelor forme de societate comerciala ;

2. societatea comerciala se poate afla in unele raporturi de interes care evoca ideea de familie-societati mama si societati filiala

3. societatea comerciala are un patrimoniu propriu, care este distinct de patrimoniul asociatilor si un sediu propriu ;

4. nationalitatea este un principiu definitoriu al societatilor comerciale.

Societatile comerciale au capacitatea juridica, adica poseda aptitudinea de a avea si exercita drepturi de a-si asuma obligatii prin indeplinirea unor fapte de comert.

Societatea comerciala dobandeste folosinta deplina a drepturilor sale din ziua inmatricularii ei in Registrul Comertului.Capacitatea de folosinta a societatilor comerciale, este limitata de :principiul specialitatii ei,principiul pluralitatii organelor de conducere si exercitarea de catre organele societatii a atributiilor lor, in limitele puterilor ce le-au fost conferite prin lege si actul constitutiv ; principiul raspunderii persoanelor fizice care alcatuiesc organele societatii comerciale, pentru modul cum realizeaza capacitatea de exercitiu.

Organele de conducere ale societatii comerciale sunt reglementate de art. 43-45 din Decretul nr. 31/1954, in functie de fiecare tip de societate comerciala.Societatea comerciala isi indeplineste drepturile si obligatiile prin organele sale, ale caror acte obliga insasi societatea, potrivit prevederilor legii comerciale.Aceasta raspundere poate fi :civila,de drept comercial,administrativa si penala.

Organele societatii comerciale sunt :

-adunarea generala ,care este organ de deliberare si decizie ;

- administratorul unic, sau administratorii, constituiti sau nu, in consiliul de administratie ca organ de administrare si gestiune

- cenzorii, ca organ de control al gestiunii societatii

Capacitatea de exercitiu a societatii comerciale nu poate fi mai intinsa decat capacitatea de folosinta.

Infiintarea oricarei forme de societate, trebuie sa parcurga urmatoarele trei faze obligatorii: faza consensuala, faza judiciara, faza de inmatriculare si publicitate.

Potrivit art.1491 din Codul Civil : “societatea este un contract prin care doua sau mai multe personae se invoiesc sa puna ceva in comun, cu scop de a imparti foloasele ce ar putea deriva”. Astfel, societatile comerciale se constituie pe baza unor acte juridice numite acte constitutive. Aceste acte pot fi de doua feluri : contract de societate si statut. Unele dintre societatile comerciale se constituie in mod valabil pe baza unui contract de societate,cum ar fi cazul societatilor in nume colectiv sau in comandita simpla, altele cum este cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic pe baza statutului, si in fine societatile cu raspundere limitata si societatile pe actiuni pe baza contractului de societate si a statutului. In cazul in care pentru constituirea valabila a unei societati comerciale este necesara incheierea unui contract de societate si a unui statut, acestea pot fi incheiate sub forma unui inscris unic denumit act constitutiv (art .5 alin.3 din Legea 31/1990 ) .

ETAPELE PARCURSE PENTRU CONSTITUIREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE

1. Stabilirea locului/spatiului unde societatea va avea sediul principal si, daca este cazul, a sediilor secundare.

a).se poate face intr-un spatiu proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori aflate in folosinta acestora;

b).se pregatesc/obtin acte doveditoare pentru spatiu: extras de carte funciara de la proprietari; contract de inchiriere, subinchiriere, comodat; avizul favorabil al proprietarilor sau chiriasilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul in cauza (pe orizontala si verticala).

2. Se stabileste denumirea (firma) societatii si, daca este cazul, emblema societatii.

a).firma si emblema se stabileste de asociati si trebuie sa se deosebeasca de firma si emblema altor societati;

b).firma si emblema trebuie sa fie scrise in primul rand in limba romana;

c).firma si emblema se verifica la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde se stabileste sediul firmei, eliberandu-se dovada inregistrarii si rezervarii acestora pe o perioada de 3 luni;

3. Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au ales-o.

a).pentru intocmirea actului constitutiv asociatii pot contacta: un avocat, un notar sau se pot adresa Biroului de consultanta din cadrul Camerelor de Comert si Industrie Judetene;

b).la intocmirea actului constitutiv sunt necesare:

-acte de identificare a asociatilor, administratorilor sau reprezentantilor persoane fizice: pasaport, carte de identitate;

-acte de identificare a asociatilor, administratorilor sau reprezentantilor persoane juridice: statut, certificat de inmatriculare/inregistrare fiscala, certificat de bonitate bancara;

-certificat de cazier judiciar pentru fondatorii, administratorii si reprezentantii cetateni straini.

4. Se semneaza actul constitutiv, sub forma autentica, la un birou notarial public.

a).semnarea se poate face direct de catre toti asociatii sau prin imputernicit cu procura speciala autentica;

b).cetatenii straini care nu cunosc limba romana semneaza in prezenta unui interpret autorizat.

5. se depun aporturile in numerar, la o banca sau C.E.C. si se pregatesc actele de proprietate pentru aporturile in natura.

Preview document

Societăți comerciale - Pagina 1
Societăți comerciale - Pagina 2
Societăți comerciale - Pagina 3
Societăți comerciale - Pagina 4
Societăți comerciale - Pagina 5
Societăți comerciale - Pagina 6
Societăți comerciale - Pagina 7
Societăți comerciale - Pagina 8
Societăți comerciale - Pagina 9
Societăți comerciale - Pagina 10
Societăți comerciale - Pagina 11
Societăți comerciale - Pagina 12
Societăți comerciale - Pagina 13
Societăți comerciale - Pagina 14
Societăți comerciale - Pagina 15
Societăți comerciale - Pagina 16
Societăți comerciale - Pagina 17
Societăți comerciale - Pagina 18
Societăți comerciale - Pagina 19
Societăți comerciale - Pagina 20
Societăți comerciale - Pagina 21
Societăți comerciale - Pagina 22
Societăți comerciale - Pagina 23
Societăți comerciale - Pagina 24
Societăți comerciale - Pagina 25
Societăți comerciale - Pagina 26
Societăți comerciale - Pagina 27
Societăți comerciale - Pagina 28
Societăți comerciale - Pagina 29
Societăți comerciale - Pagina 30
Societăți comerciale - Pagina 31
Societăți comerciale - Pagina 32
Societăți comerciale - Pagina 33
Societăți comerciale - Pagina 34
Societăți comerciale - Pagina 35
Societăți comerciale - Pagina 36
Societăți comerciale - Pagina 37
Societăți comerciale - Pagina 38
Societăți comerciale - Pagina 39
Societăți comerciale - Pagina 40
Societăți comerciale - Pagina 41
Societăți comerciale - Pagina 42
Societăți comerciale - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Societati Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Constituirea societăților comerciale

1. Notiuni introductive Societatea comerciala, entitate de natura contractuala, bazata pe asocierea libera a membrilor ei, are o istorie de mii de...

Societatea comercială - noțiune, tipuri de societăți comerciale, clasificări

SOCIETATEA COMERCIALA. NOTIUNE. TIPURI DE SOCIETATI COMERCIALE. CLASIFICARI. INTRODUCERE Noţiunea de societate comercială este departe de a fi un...

Societatea comercială

Societatea Comerciala Constituirea societarilor comerciale Considerari introductive Societatile comerciale au fost si sunt in prezent cel mai...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Actele Constitutive ale Societăților Comerciale

Societatea comerciala, ca si toate celelalte institutii ale dreptului, îsi datoreaza aparitia unor cauze economice si sociale . Pe masura ce...

Constituirea societăților comerciale în dreptul pozitiv românesc

Capitolul I Notiuni introductive privind societatile comerciale 1.1.Originea si evolutia reglementarilor legale privind societatile comerciale...

Contabilitatea dizolvării și lichidării societăților comerciale

INTRODUCERE Lucrarea prezinta operatiunile ocazionate de dizolvarea si lichidarea voluntara si cea judiciara a societatilor...

Lichidarea unei societăți comerciale

LICHIDAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE I. INTRODUCERE Disparitia unei societati comerciale ca entitate economica, sociala si juridica se produce...

Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale

SECTIUNEA I ASPECTE INTRODUCTIVE 1. REGLEMENTAREA JURIDICA A SOCIETATILOR COMERCIALE IN ROMANIA Regimul juridic al societatilor comerciale a...

Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale

Capitolul I Societatea comerciala ca persoana juridica 1.1. Notiuni intoductive si tipologia societaţilor comerciale Societatea comerciala poate...

Managementul constituirii și funcționarii societăților comerciale

INTRODUCERE Legea nr. 31/1990, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, cuprinde in titlul II, reguli generale...

Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Introducere Regulile care reglementează funcționarea societăților sunt cuprinse în art. 65-203 din Titlul III din...

Ai nevoie de altceva?