Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 21051
Mărime: 98.59KB (arhivat)
Publicat de: Marusia Șerban
Puncte necesare: 12
UNIVERSITATEA ”ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. Introducere 2
 3. Capitolul I
 4. Întreprinzătorul si întreprinderea
 5. 1.1.Definirea şi evoluţia notiunii de întreprinzător 3-4
 6. 1.2. Procedura avizării şi constituirea unei firme proprii 5-6
 7. 1.2.1. Reglementarea actuala.Legea nr.31/1990,republicată 5
 8. 1.2.2. Etapele de constituire a unei societati comerciale 6
 9. 1.3.Constituirea societatilor comerciale 7-12
 10. Capitolul II
 11. Organizarea contabilitatii in societatile comerciale
 12. 2.1.Dimensiunile termenului de “contabilitate” 13
 13. 2.2.Organizarea si realizarea sistemului informational contabil in cadrul societatilor comerciale 16-34
 14. 2.2.1. Societatea în nume colectiv 16-19
 15. 2.2.2. Societatea in comandita simpla 20-21
 16. 2.2.3. Societatea pe actiuni 22-27
 17. 2.2.4. Societatea in comandita pe actiuni 28-31
 18. 2.2. 5. Societatea cu raspundere limitata 31-34
 19. 2.3.Continutul metodei in contabilitate si sfera sa de cuprindere 35
 20. 2.4.Documente justificative in contabilitatea societatilor comerciale 36
 21. 2.5.Tratamente contabile 37
 22. 2.6.Situatii financiare anuale 38
 23. 2.7.Normalizare ,reglementare si armonizare contabila 38-39
 24. CAPITOLUL III
 25. EVIDENŢA CONTABILĂ A SOCIETATILOR COMERCIALE
 26. 3.1.Patrimoniul societatii – obiect al reprezentarii contabile 40
 27. 3.2.Sistemul informational,sistemul de documente si evidenta operativa a capitalului 41
 28. 3.3. Organizarea contabilitatii capitalului
 29. 3.3.1. Structura si formele de manifestare a capitalurilor 42
 30. 3.3.2. Evaluarea capitalurilor 43
 31. 3.3.3. Contabilitatea constituirii capitalului social 44-49
 32. 3.3.4. Operaţii de majorare a capitalului social 50-53
 33. 3.3.5. Operaţii de reducere a capitalului social 54-55
 34. 3.4. Contabilitatea cheltuielilor de constituire 56-57
 35. CAPITOLUL IV
 36. Studiu de caz 59-75
 37. Concluzii şi propuneri 76-79
 38. Bibliografie 80

Extras din licență

INTRODUCERE

Societăţile comerciale sunt cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane şi financiare pentru realizarea unor scopuri sociale precum şi pentru satisfacerea unor interese personale ale înteprinzatorilor,contribuind la dezvoltarea comunicaţiilor care au permis extinderea pieţelor cu toate consecinţele benefice asupra civilizaţiei moderne.

Legea 31/1990 privind societăţile comerciale contine înfiinţarea societăţilor în nume colectiv, societatea în comandită simplă, societate pe acţiuni, societate în comandită pe acţiuni şi asociaţia în participaţie.

Constituirea unei societati comerciale impune încheirea actelor constitutive cu respectarea cerintelor legii privind actele juridice.

Societatea comerciala dobandeşte personaliate juridică prin încheirea unor formalităţi cerute de lege.

Aceste formalităţi se întemeiază, dupa caz pe contractul de societate sau pe contractul de societate şi statutul societatii.

Constituirea societăţilor comerciale este reglementată prin OUG 76/2001 prin care se instituie o procedură unică de înregistrare şi autorizare a funcţionării societăţilor comerciale, în urma căreia societatea devine persoană juridică si totodata este autorizată să funcţioneze.

Autorizarea presupune obţinerea avizelor, autorizaţiilor/acordurilor strict necesare pentru începerea activităţii acestora.

Prin înregistrare comerciantul dobandeşte un cod unic de înregistrare sub care va figura in Registrul Comertului precum şi la organele fiscale.

Totodată, comerciantului i se eliberează un certificat de înregistrare sau un certificat de înscriere, după caz.

Procedura se desfaşoară în cadrul Biroului Unic, care va elibera certficatul de înregistrare.

Eliberarea certificatului de înregistrare şi a avizelor/autorizaţiilor necesare dă dreptul comerciantului să-şi înceapă activitatea.

CAPITOLUL I

INTREPRINZATORUL SI INTREPRINDEREA

1.1. Definirea şi evoluţia notiunii de întreprinzător

Viata omului este de neconceput fara munca.pentru a satisface nevoile sale ,omul schimba natura si o modeleaza,evoluiaza si se transforma pe sine.

Doar prin munca omul se realizeaza material , se afirma in societate si creeaza premisele dezvoltarii generatiilor viitoare.

Nu este suficient doar dispunerea muncii si a resurselor naturale si de utilaje ,de capitaluri pentru a se produce efectul dorit ,trebuie sa se coordoneze aceste elemente sub forma intreprinderii.

A fi întreprinzător este o experienţă unică, cu satisfacţii deosebite însă şi cu mari frustări. Pentru a derula o afacere, întreprinzătorul trebuie să fie în acelaşi timp proprietar, manager, proiectant, cumpărător, vânzător.

Desigur, nimeni nu poate fi expert în toate aceste domenii, însă trebuie să aibă destule cunoştinţe din fiecare domeniu pentru a desfăşura o asemenea activitate

Noţiunea de “întreprinzător” provine din cuvântul franţuzesc (entreprendre), care înseamnă a întreprinde, a se apuca de făcut ceva. În decursul timpului această noţiune a avut diferite semnificaţii. În perioada timpurie, întreprinzătorul tipic putea fi găsit în rândul negustorilor.

În evul mediu, deoarece comerţul era considerat un act degradant, şi a Economistul francez Richard Cantillon, consideră întreprinzătorul figura principală din economie, îşi asumă riscuri deoarece cumpără la un preţ cert şi vinde la un preţ incert, prin urmare, achiziţionează în condiţii de risc.

În secolul al XIX-lea întreprinzătorul era considerat un manager, un administrator.

Economistul francez J.B.Say afirmă: “el este chemat să estimeze cu bună acurateţe importanţa unui produs, să estimeze nivelul cererii şi al mijloacelor de producţie - la un moment dat el trebuie să angajeze un număr mare de salariaţi - în alt moment să comande sau să cumpere materii prime, să găsească consumatori şi să acorde o atenţie permanentă ordinii şi economiei”.

În secolul al XX-lea, întreprinzătorul este recunoscut ca fiind o persoană creativă, cu idei inovatoare de afaceri care contribuie la creşterea şi profitabilitatea întreprinderii.

Definiţie - întreprinzătorul este persoana care iniţiază şi derulează o acţiune, asumându-şi riscurile asociate inovării în schimbul unor satisfacţii personale.

Această definiţie subliniază patru aspecte esenţiale ale întreprinzătorului:

- este un iniţiator în domeniul său de activitate;

- îşi asumă riscurile derivate din acţiunea sa;

- este un inovator;

- are satisfacţii în munca sa: materiale, psihologice, morale sau sociale;

Pentru un economist, întreprinzătorul este persoana care combină resurse materiale, financiare şi umane, astfel încât să se ajungă la creşterea valorii. Pentru un psiholog, întreprinzătorul este o persoană puternic motivată de realizarea anumitor obiective particulare. Pentru un om de afaceri, întreprinzătorul poate fi un concurent serios sau un partener de afaceri.

Se pot distinge următoarele tipuri de întreprinzători:

- Micii întreprinzători – persoane care iniţiază o afacere cu un ritm de creştere scăzut. Ei iniţiază afacerea cu banii proprii, fără a apela la diferite instituţii financiare. Statisticile afirmă că peste 85 % din afaceri se încadrează în această categorie.

- Întreprinzătorii - persoane orientate spre creştere; sunt orientaţi mai mult spre obiective decât spre mijloace; aceştia tind să se identifice cu managerii. Se constată că 12 % din întreprinzători fac parte din această categorie.

- Promotorii - persoane adepte ale unei creşteri foarte susţinute; Ei sunt licenţiaţi, folosesc surse variate de finanţare a afacerii, au ca obiectiv aducerea unei inovaţii pe piaţă.

1.2. Procedura avizării si constituirea unei firme proprii

1.2.1.Reglementarea actuala.Legea nr.31/1990,republicata

Ultima modificare a Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale a fost promulgata prin lege in data de 27 noiembrie 2006 (Legea nr. 441/2006).

Exista prevederi generale, aplicabile tuturor categoriilor de societati si exista si referiri exprese la societatile cu raspundere limitata (SRL-uri) si chiar la microintreprinderi sau firme mici, definite ca atare prin Legea nr. 346/2004.

În conformitate cu Legea nr. 441/2006, de la 1 ianuarie 2007 situatiile financiare prevazute din legea nr. 31/1990 se vor depune numai la registrul comertului. Amintim ca prevede faptul ca situatiile financiare trebuie depuse atat la Registrul Comertului, cat si la Ministerul Finantelor Publice, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/199.

Preview document

Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 1
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 2
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 3
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 4
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 5
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 6
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 7
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 8
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 9
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 10
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 11
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 12
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 13
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 14
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 15
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 16
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 17
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 18
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 19
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 20
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 21
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 22
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 23
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 24
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 25
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 26
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 27
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 28
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 29
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 30
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 31
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 32
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 33
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 34
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 35
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 36
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 37
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 38
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 39
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 40
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 41
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 42
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 43
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 44
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 45
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 46
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 47
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 48
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 49
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 50
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 51
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 52
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 53
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 54
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 55
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 56
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 57
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 58
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 59
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 60
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 61
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 62
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 63
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 64
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 65
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 66
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 67
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 68
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 69
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 70
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 71
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 72
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 73
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 74
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 75
Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Constituirii Societatilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SPECIFICUL ACTIVITĂȚII LA S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. 1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX...

Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială

INTRODUCERE 1.Scopul si obiectivele lucrarii Scopul lucrarii este de a aduce la cunostinta ce importanta are capitalul la înfiintarea unei...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Contabilitatea dizolvării și lichidării societăților comerciale

INTRODUCERE Lucrarea prezinta operatiunile ocazionate de dizolvarea si lichidarea voluntara si cea judiciara a societatilor...

Principiile Contabilității

Capitolul 1. Contabilitatea. Obiect. Statut. Metodă Contabilitatea este considerată știința și arta stăpânirii afacerilor, ea ocupându-se cu...

Istoria contablitatii instituțiilor publice

1. Introducere 1.1. Motivaţia alegerii temei Am ales această temă pentru că nu aveam cunoştinţe foarte vaste în domeniul contabilităţii...

Te-ar putea interesa și

Societatea comercială Lumitrans SRL

CAPITOLUL I INFORMAŢII GENERALE PRIVIND S.C. LUMITRANS S.R.L. 1.1 Obiectul de activitate al S.C. LUMITRANS S.R.L. Societatea Comercială...

Aspecte privind evidența contabilă și analiza capitalurilor la SC Forsev SA

INTRODUCERE În formă generică noţiunea de capital cuprinde totalitatea surselor de finanaţare aflate la dispoziţia unităţilor patrimoniale, între...

Contabilitate aprofundată

1. Definitia contabilitatii financiare Prin geneza, contabilitatea a aparut din nevoia de a raspunde în plan informational si decizional la...

Contabilitate financiară - partea I

INTRODUCERE Reglementările şi metodologiile care formează sistemul contabil din ţara noastră permit asigurarea unui sistem normat de...

Contabilitatea principalelor operații privind ciclul de finanțare

CAPITOLUL 2 CONTABILITATEA PRINCIPALELOR OPERAŢII PRIVIND CICLUL DE FINANŢARE Activitatea de finanţare este reprezentată de ansamblul operaţiilor...

Contabilitate Finaciara

Prin continutul si structura sa, disciplina Contabilitate financiara ofera studentilor cunostinte noi despre fundamentele teoretice si metodologice...

Contabilitate financiară I

Unități de învățare : - Definiția contabilității financiare și concepte specifice - Normalizarea, armonizarea, convergența și conformitatea, în...

Ai nevoie de altceva?