Istoria contablitatii instituțiilor publice

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 8860
Mărime: 55.65KB (arhivat)
Publicat de: Valeriu Șerban
Puncte necesare: 9
UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI, FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR, CLUJ-NAPOCA

Cuprins

 1. 1. Introducere 3
 2. 1.1. Motivaţia alegerii temei 3
 3. 1.2. Stabilirea obiectivelor 3
 4. 1.3. Metodologia cercetării 3
 5. 1.4. Literatura de specialitate 4
 6. 2. Apariţia contabilităţii 5
 7. 2.1. Implicaţii economice, politice, legislative 5
 8. 2.2. Tendinţe preluate din evoluţia internaţională 7
 9. 3. Etapizarea evoluţiei contabiltăţii, cu particularizări asupra contabiltăţii instituţiilor publice 9
 10. 3.1. Debutul şi formarea literaturii contabile româneşti (dupa 1831) 10
 11. 3.2. Etapa „realismului socialist” (1947-1990) 12
 12. 3.3. Etapa actuală (după 1990) 13
 13. 4. Aprecierea stadiului actual 15
 14. 5. Concluzii 18
 15. 6. Bibliografie 19

Extras din referat

1. Introducere

1.1. Motivaţia alegerii temei

Am ales această temă pentru că nu aveam cunoştinţe foarte vaste în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, iar studierea evoluţiei ei cât şi a convergenţei şi armonizării cu standardele internaţionale de contabilitate reprezintă o bună ocazie de aprofundare. De asemenea, ne-am gândit că prin studierea acestei teme vom dobândi cunoştinţe care ne vor fi de folos în profesiile noastre, ne mai vorbind de faptul că studiu e un prilej de îmbogăţirea cunoştinţelor generale.

1.2. Stabilirea obiectivelor

• Identificarea primelor repere în evoluţia contabilităţii publice româneşti de la formele incipiente de modificare la aplicarea sistemului socialist de contabilitate

• Prezentarea reglementărilor contabile care au marcat etapele în evoluţia contabilităţii instituţiilor publice româneşti postdecembriste

• Prezentarea armonizării contabilităţii publice şi a beneficiilor contabilităţii de angajament

• Identificare elementelor de convergenţă şi a diferenţelor între standardele internaţionale de contabilitate pentru sectorul public şi normele naţionale prin prezentarea unui studiu comparativ asupra tratamentului contabil şi al raportării între situaţiile financiare şi IPSAS

1.3. Metodologia cercetării

În România, transformările care au avut loc în plan contabil în sectorul public în ultimii zece ani au fost profunde, sistemul contabil românesc fiind supus unui amplu şi serios proces de reformă, în scopul adaptării acestuia la noile condiţii economice, politice, juridice şi nu în ultimul rând, sociale. Unul din obiectivele procesului de reformă a fost acela de implementare a standardelor internaţionale de contabilitate. Prin această lucrare ne-am propus analiza evoluţiei contabilităţii instituţiilor publice din România de la apariţia ei până în prezent. Analiza evoluţiei contabilităţii sectorului public ne va permite să întelegem necesitatea şi abordarea contabilitatăţii sectorului public în relaţie cu reformele realizate pe parcursul existenţei sale. Demersul cercetării are în vedere o sinteză a ideiilor publicate pe această temă în literatura de specialitate, a reglementărilor elaborate naţionale şi internaţionale în vederea implementării unui sistem contabil pentru instituţiile publice care să reflecte şi să ofere o imagine fidelă şi credibilitate acţiunilor şi metodelor contabile folosite. În realizarea obiectivelor, în acestă lucrare se vor folosi ca metode de cercetare:

• Analiza documentelor

• Metoda comparativă a standardelor naţionale de contabilitate pentru sectorul public cu cele internaţionale

• Tehnica revizuirii literaturii de specialitate pentru identificarea etapelor de evoluţie a contabilităţii instituţiilor publice cât şi a reformelor întreprinse în vederea dezvoltarii şi alinierii contabilităţii instituţiilor publice româneşti cu standardele înternaţionale.

Elaborând acest studiu, ne propunem drept rezultate obţinerea unei imagine asupra evoluţiei contabilităţii sectorului public din România cât şi obţinerea unei imagini a necesităţii de convergenţă şi armonizare a contabilităţii instituţiilor publice cu standardele internaţionale de contabilitate.

1.4. Literatura de specialitate

Literatura de specialitate oferă informaţii a căror temporalitate este într-adevăr extinsă, însă,trebuie precizat şi faptul că această literatură prezintă numeroase goluri, în special în sfera contabilităţii instutuţionale, în acest sens putem afirma că “puţină atenţie este acordată contabilităţii în sectorul public”

La un nivel internaţional,potrivit profesorului I. Dumitrescu, contabilitatea instituţională a fost cunoscută la început sub denumirea de “contabilitate camerală”, sau “cameralistă”. Pe teritoriul României, contabilitatea instituţională este atribuită Unirii Principatelor române, în 1859, când în timpul lui Alexandru Ioan Cuza a fost votat un Regulament de Finanţe (1860); cu toate că înregistrări contabile ale statului datează cu mult înaintea acestui regulament, sub forma Condicilor de vistierie ori dărilor de seamă, regulamentul din 1860 este considerat prima lege de organizare financiară.

Profesorul C. G. Demetrescu face o analiză amănunţită, în limita informaţiei existente, a evoluţiei contabilităţii pe plan naţional şi internaţional, şi implicit în sectorul public; autorul recunoaşte, ca şi Parker de altfel, lipsa izvoarelor de informare, după acesta, “ele rezumîndu-se la lucrarea Istoria critică a literaturii contabile din Romania”(1947), un „compendiu” al disciplinei, semnat de însuşi Demetrescu. În lucrarea din 1972, autorul urmăreşte evoluţia ştiinţei contabile, implicit şi a celei instituţionale, şi evidenţiază punctele cheie în traseul acesteia; sunt fixate apariţia şi evoluţia noţiunii de „partidă dublă”, sursele de inspiraţie ale literaturii româneşti (în principal traduceri din italiană, germană, engleză ori rusă) şi tendinţele preluate din evoluţia internaţională. Cum lucrarea a apărut în 1972, prezintă sub forma stadiului „curent”, situaţia contabilităţii socialiste de la vremea respectivă; posibilitatea de a privi în trecut, nu spre o simplă istorie, ci spre o imagine fidelă a acelei perioade, ajută la o mai bună înţelegere a proceselor care au dus la modificarea şi alterarea disciplinei contabile pentru adaptarea la noua economie.

Potrivit lui G. Bistriceanu (1992), prima lege care reglementează domeniul contabilităţii domeniului public apare în 1864, şi defineşte într-o măsură relativ restrânsă, modalităţile de elaborare, adaptare, respectiv executare bugetară. Cum lucrările de specialitate din perioada de debut şi pînă în „realismul socialist” contabil prezintă acumularea noţiunilor din punct de vedere istoric şi formarea gîndirii contabile, în ansamblu, putem spune că literatura post-comunistă aduce completările şi modificările necesate adaptării contabilităţii la noua economie, şi prezintă ansamblul reformelor integrate de aceasta.

Autori din perioada modernă, ca Alecu Georgeta, studiază impactul implementării standardelor internaţionale IPSAS, în cadrul contabilităţii sectorului public în Romania; autoarea este de părere că: “o dată cu implementarea IPSAS, calitatea informaţiilor furnizate prin situaţii financiare poate şi trebuie să fie îmbunătăţită continuu, pentru a furniza informaţii relevante, credibile şi totodată, pentru a asigura comparabilitate între perioadele de raportare şi între entităţile publice dinaceeaşi ţară”. Un alt nume al literaturii recente este Ristea Mihai, care studiază importanţa şi impactul armonizării contabilităţii instituţionale, la noile standarde europene.

Preview document

Istoria contablitatii instituțiilor publice - Pagina 1
Istoria contablitatii instituțiilor publice - Pagina 2
Istoria contablitatii instituțiilor publice - Pagina 3
Istoria contablitatii instituțiilor publice - Pagina 4
Istoria contablitatii instituțiilor publice - Pagina 5
Istoria contablitatii instituțiilor publice - Pagina 6
Istoria contablitatii instituțiilor publice - Pagina 7
Istoria contablitatii instituțiilor publice - Pagina 8
Istoria contablitatii instituțiilor publice - Pagina 9
Istoria contablitatii instituțiilor publice - Pagina 10
Istoria contablitatii instituțiilor publice - Pagina 11
Istoria contablitatii instituțiilor publice - Pagina 12
Istoria contablitatii instituțiilor publice - Pagina 13
Istoria contablitatii instituțiilor publice - Pagina 14
Istoria contablitatii instituțiilor publice - Pagina 15
Istoria contablitatii instituțiilor publice - Pagina 16
Istoria contablitatii instituțiilor publice - Pagina 17
Istoria contablitatii instituțiilor publice - Pagina 18
Istoria contablitatii instituțiilor publice - Pagina 19

Conținut arhivă zip

 • Istoria Contablitatii Institutiilor Publice.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale

INTRODUCERE Societăţile comerciale sunt cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane şi financiare pentru realizarea unor...

Principiile Contabilității

Capitolul 1. Contabilitatea. Obiect. Statut. Metodă Contabilitatea este considerată știința și arta stăpânirii afacerilor, ea ocupându-se cu...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Poziția Republicii Moldova în candrul armonizării și convergenței contabile internaționale

INTRODUCERE Contabilitatea este știința și arta gestionării afacerilor și reprezintă un sistem complex de colectare, identificare, grupare,...

Contabilitatea instituțiilor publice

Date de identificare a cursului Prin didactica prezentării, acest curs se adresează studenţilor interesaţi de specificul contabilităţii...

Ai nevoie de altceva?