Contabilitate financiară - partea I

Curs
9.1/10 (8 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 54360
Mărime: 1.21MB (arhivat)
Publicat de: Petru Ștefan
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Elena HLACIUC, Camelia MIHALCIUC
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. Cap. I Bazele teoretice şi organizatorice privind contabilitatea financiară 7
 3. 1.1 Abordări conceptule privind contabilitatea financiară a întreprinderilor. 7
 4. 1.2. Întreprinderea – locul de organizare, conducere şi aplicare a contabilităţii financiare 7
 5. 1.3. Patrimoniul – obiect de studiu al contabilităţii financiare 8
 6. 1.4. Principiile, convenţiile, normele şi regulile contabile – obiective ale contabilităţii financiare 9
 7. 1.5. Contabilitatea financiară – obiect al normării, normalizării şi armonizării contabile 10
 8. 1.5.1. Conceptele de normă contabilă, normalizare, reglementare şi armonizare contabilă 10
 9. 1.5.2. Armonizarea contabilă pe plan regional şi mondial 11
 10. 1.5.3. Normalizare, reglementare şi armonizare contabilă în România 11
 11. 1.6. Întrebări de control 12
 12. Cap. II Contabilitatea fluxurilor privind capitalul 13
 13. 2.1. Delimitări conceptuale privind conţinutul, structura şi formele de manifestare a capitalurilor 13
 14. 2.2. Organizarea sistemului informaţional contabil, a sistemului de documente şi a evidenţei operative a capitalurilor 14
 15. 2.3. Evaluarea curentă a capitalurilor 15
 16. 2.3.1. Evaluarea capitalului social 15
 17. 2.3.2 Evaluarea obligaţiunilor 17
 18. 2.4. Organizarea contabilităţii capitalului social 18
 19. 2.4.1. Contabilitatea capitalului social 18
 20. 2.4.2. Contabilitatea constituirii capitalului social 18
 21. 2.4.3. Contabilitatea majorării capitalului social 22
 22. 2.4.3.1 Creşterea capitalului social prin aporturi noi în natură şi/sau în numerar 23
 23. 2.4.3.2. Creşterea capitalului social prin operaţiuni interne 24
 24. 2.4.3.3. Creşterea capitalului prin dubla mărire 25
 25. 2.4.3.4. Creşterea capitalului prin conversia unor datorii în acţiuni 25
 26. 2.4.4. Contabilitatea reducerii capitalului social 27
 27. 2.4.4.1. Reducerea capitalului social prin acoperirea pierderilor 27
 28. 2.4.4.2. Reducerea capitalului social prin rambursarea către asociaţi sau acţionari 28
 29. 2.4.4.3. Răscumpărarea şi anularea acţiunilor proprii 29
 30. 2.4.4.4. Exemple privind răscumpărarea propriilor acţiuni 29
 31. 2.4.4.5. Contabilitatea micşorării – creşterii capitalului 30
 32. 2.4.4.6. Contabilitatea amortizării capitalului 31
 33. 2.5. Contabilitatea primelor legate de capital 31
 34. 2.6. Contabilitatea rezervelor din reevaluare 33
 35. 2.7. Contabilitatea rezervelor întreprinderii 35
 36. 2.8. Contabilitatea acţiunilor proprii 37
 37. 2.9. Contabilitatea rezultatului reportat 38
 38. 2.10. Contabiliatatea rezultatului exerciţiului 40
 39. 2.11. Contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii 42
 40. 2.12. Contabilitatea provizioanelor 43
 41. 2.13.Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate 45
 42. 2.13.1. Contabilitatea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 45
 43. 2.13.2. Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung 46
 44. 2.13.3. Contabilitatea datoriilor privind imobilizările financiare 47
 45. 2.13.4. Contabilitatea altor împrumuturi şi datorii asimilate 47
 46. 2.13.5. Contabilitatea dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate 48
 47. 2.14. Întrebări de control 49
 48. Cap.III. Contabilitatea fluxurilor de imobilizări 50
 49. 3.1. Notiuni generale 50
 50. 3.2. Organizarea sistemului informational – contabil al imobilizarilor 51
 51. 3.3. Evaluarea şi reevaluarea imobilizărilor 52
 52. 3.4. Contabilitatea imobilizărilor necorporale 53
 53. 3.4.1. Generalităţi 53
 54. 3.4.2. Sistemul de conturi utilizat pentru contabilitatea imobilizărilor necorporale 54
 55. 3.4.3. Operaţiuni contabile privind imobilizările necorporale 55
 56. 3.5. Contabilitatea imobilizarilor corporale 59
 57. 3.5.1. Generalităţi privind imobilizările corporale 59
 58. 3.5.2 Conturi utilizate pentru înregistrarea imobilizărilor corporale 60
 59. 3.5.3 Contabilitatea operaţiilor privind imobilizările corporale 61
 60. 3.6. Amortizarea imobilizarilor 65
 61. 3.6.1. Generalităţi 65
 62. 3.6.2. Metode de amortizare 66
 63. 3.7. Contabilitatea imobilizarilor financiare 70
 64. 3.7.1. Noţiuni generale 70
 65. 3.7.2. Conturi utilizate pentru înregistrarea imobilizărilor financiare 71
 66. 3.7.3. Contabilitatea operaţiilor privind imobilizările financiare 72
 67. 3.8. Întrebări de control 73
 68. CAP IV.Contabilitatea fluxurilor informaţionale privind stocurile 75
 69. 4.1. Notiuni generale 75
 70. 4.2.1. Documente primare utilizate pentru evidenţa stocurile 76
 71. 4.2.2. Contabilitatea analitică a stocurilor 77
 72. 4.2.3 Contabilitatea sintetică a stocurilor 78
 73. 4.3. Evaluarea elementelor de stocuri 79
 74. 4.3.1. Evaluarea stocurilor la intrarea în patrimoniu 79

Extras din curs

INTRODUCERE

Reglementările şi metodologiile care formează sistemul contabil din ţara noastră permit asigurarea unui sistem normat de contabilitate bazat pe reguli, metode şi principii clare şi precise privind contabilitatea financiară destinată terţilor (acţionari, furnizori) şi a unor libertăţi sporite caracteristice economiei de piaţă, în ceea ce priveşte contabilitatea de gestiune (managerială), astfel încât aceasta din urmă să poată fi adaptată specificului fiecărei unităţi patrimoniale şi necesităţilor decizionale.

Contabilitatea financiară are ca obiect esenţial înregistrarea fluxurilor existente între întreprindere şi mediul ei economic şi social, în timp ce contabilitatea analitică şi de gestiune se preocupă cu predilecţie de condiţiile de exploatare interne ale întreprinderii.

Contabilitatea financiară furnizează informaţii utile atât utilizatorilor interni (managerii întreprinderii), cât şi celor externi. în marea categorie a utilizatorilor externi sunt incluşi investitorii actuali şi potenţiali, finanţatorii bancari şi alţi creditori, agenţiile guvernamentale (puterea publică), consilierii privind investiţiile şi analiştii financiari, partenerii comerciali, salariaţii şi, la modul general, marele public.

Contabilitatea financiară are ca scop principal, determinarea periodică, de regulă la închiderea exerciţiului financiar a situaţiei patrimoniului şi al rezultatului exerciţiului.

Obiectivul principal al contabilităţii financiare constă astfel în furnizarea de informaţii sintetice privind poziţia financiară, performanţele şi modificările poziţiei financiare.

SCOPUL CURSULUI

Prezentul curs de contabilitate financiară, are ca scop într-o primă parte abordarea metodologiei organizării şi conducerii contabilităţii financiare în unităţile patrimoniale din ţara noastră, prezentarea conceptului de normă, normalizari reglementare şi armonizare în contabilitate, prezentarea conceptului de patrimoniu ca obiect de studiu al contabilităţii financiare, prezentarea succintă a categoriilor de întreprinderi în cadrul cărora se organizează contabilitatea financiară, prezentarea fluxului informaţional privind capitaluirile întreprinderii, a imobilizărilor şi stocurilor. În partea a doua sunt tratate fluxurile informaţionale privind decontările cu terţii, contabilitatea trezoreriei, a cheltuielilor şi veniturilorcontabilitatea operaţiilor în afara bilanţului şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.

În forma sa actuală, lucrarea se adresează, în primul rând, studenţilor de la învăţământul la distanţă, fiind elaborată în sistem modular, structurată logic în două module distincte care, luate la un loc, formează un tot unitar coerent.

În acelaşi timp, lucrarea asigură, în egală măsură, fondul de cunoştinţe necesar tuturor studenţilor economişti, fiind un îndreptar util şi specialiştilor care desfăşoară activitate în domeniul economic şi financiar.

OBIECTIVELE PRINCIPALE

Ca obiective generale în cadrul disciplinei de contabilitate financiară sunt fundamentate următoarele:

– aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi metodologice deja acumulate;

– promovarea contabilităţii ca instrument de gestiune pentru întreprindere şi ca instrument de informare şi comunicare privind situaţia patrimonială şi rezultatele întreprinderii pentru acţionari, asociaţi, investitori, bănci, clienţi furnizori, fiscalitate, administraţia de stat şi organele de sinteză informaţională şi previziune;

– evidenţa, calculul, analiza şi controlul costurilor şi rezultatelor prin prisma componentelor activităţilor consumatoare de resurse şi producătoare de rezultate;

– înregistrarea corectă şi completă în contabilitate a tuturor operaţiunilor economico-financiare;

centralizarea şi generalizarea informaţiilor privind existenţa, mişcarea şi transformarea elementelor patrimoniale cu ajutorul bilanţului şi calcularea unor indicatori economico-financiari în vederea realizării analizei economico-financiare.

În ceea ce priveşte conţinutul efectiv al acestei discipline sunt urmărite astfel următoarele obiective conforme cu programa analitică:

1. Prezentarea conţinutului teoretic şi organizatoric al contabilităţii financiare.

2. Prezentarea întreprinderii ca loc de organizare a contabilităţii financiare.

3. Prezentarea patrimoniului ca obiect de studiu al contabilităţii financiare.

4. Prezentarea prezentarea principiilor, convenţiilor şi normelor contabile ca principale obiective ale contabilităţii financiare.

5. Definirea conceptelor de normă contabilă, normalizare, reglementare şi armonizare contabilă.

6. Organizarea sistemului informaţional contabil a fluxurilor de capitaluri.

7. Fundamentarea principiilor de organizare a evidenţei cheltuielilor de producţie şi de calculaţie a costurilor, precum şi precizarea funcţiilor şi rolului contabilităţii calculaţiei costurilor.

8. Sistematizarea etapelor privind constituirea capitalului.

9. Prezentarea detaliată a modalităţilor de reducere şi creştere a capitalului social.

10. Evidenţierea principalelor modalitîţi de evaluare a capitalului social.

11. Prezentarea sistemului informaţional – contabil al imobilizărilor

12. Prezentarea evaluării şi reevaluării imobilizărilor.

13. Prezentarea imobilizărilor necorporale, corporale şi financiare cu evidenţierea principalelor operaţii contabile de reflectare a acestora .

14. Prezentarea metodelor de amortizare a imobilizărilor.

15. Prezentarea fluxurilor informaţionale de stocuri.

16. Prezentarea evaluării elementelor de stocuri în cele patru momente esenţiale.

17. Prezentarea organizării sistemului informaţional contabil al decontărilor cu terţii

18. Prezentarea organizării sistemului informaţional al trezoreriei.

19. Prezentarea sistemului informaţional contabil al cheltuielilor şi veniturilor.

20. Evidenţierea contabilităţii operaţiilor în afara bilanţului.

21. Sistematizarea lucrărilor premergătoare întocmirii situaţiilor financiare anuale.

22. Prezentarea şi întocmirea situaţiilor financiare anuale.

Preview document

Contabilitate financiară - partea I - Pagina 1
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 2
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 3
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 4
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 5
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 6
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 7
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 8
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 9
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 10
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 11
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 12
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 13
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 14
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 15
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 16
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 17
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 18
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 19
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 20
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 21
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 22
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 23
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 24
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 25
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 26
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 27
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 28
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 29
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 30
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 31
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 32
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 33
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 34
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 35
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 36
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 37
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 38
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 39
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 40
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 41
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 42
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 43
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 44
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 45
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 46
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 47
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 48
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 49
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 50
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 51
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 52
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 53
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 54
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 55
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 56
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 57
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 58
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 59
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 60
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 61
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 62
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 63
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 64
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 65
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 66
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 67
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 68
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 69
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 70
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 71
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 72
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 73
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 74
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 75
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 76
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 77
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 78
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 79
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 80
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 81
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 82
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 83
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 84
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 85
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 86
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 87
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 88
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 89
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 90
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 91
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 92
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 93
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 94
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 95
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 96
Contabilitate financiară - partea I - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Financiara - Partea I.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Necorporale la SC Scorpion SRL

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE 1.1 Aspecte generale Activele imobilizate reprezintă bunurile şi valorile destinate să...

Aspecte teoretico-practice ale contabilității și gestiunii stocurilor la SC Flavi-Com SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. FLAVI-COM S.R.L. Societatea comercială FLAVI-COM este organizată sub formă de societate cu răspundere...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că o parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabilă sau...

Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA

Introducere Într-o lume a afacerilor extrem de dinamică, întreprinderile trebuie să aibă în vedere investiţii cât mai avantajoase a capitalului pe...

Contabilitatea Capitalurilor

CONTABILITATEA CAPITALURILOR 1. CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA CAPITALURILOR Unităţile patrimoniale, indiferent de tipul şi de forma de organizare,...

Evaluarea Imobilizărilor Necorporale

În prezent, unul dintre scopurile esentiale ale cumpararii unor întreprinderi este achizitionarea unor rezultate ale investitiilor nemateriale,...

Te-ar putea interesa și

Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să evidenţieze modul în care informaţiile relevate de situaţiile financiare sunt prezentate şi...

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Practică în cadrul entității SC Zinvas Car SRL

PARTEA I - DESCRIEREA ENTITĂŢII Entitatea SC ZINVAS CAR S.R.L. a luat fiinţă în data de 13.08.2003. Numarul şi data înregistrării la Registrul...

Contabilitatea și gestiunea imobilizărilor și a stocurilor. evaluare, recunoaștere și tratamente contabile

PARTEA I - Cadrul conceptual legislativ de raportare finaciara asociat stocurilor Cap I - - Istoric privind evolutia raportarii stocurilor...

Analiza costurilor la SC Lucrări Drumuri și Poduri SA Botoșani

CAPITOLUL I DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND COSTURILE Activitatea economică desfăşurată de agenţii economici, indiferent de profilul lor...

Activitatea financiar-contabilă în cadrul SC Parta Com SRL Botoșani

CAPITOLUL I. OBIECTIVE, PRINCIPII ŞI FACTORI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE CONTABILITATE A S.C. PARTA COM S.R.L. BOTOSANI 1. Denumirea, sediul,...

Contabilitatea și tehnologiile informaționale

CAPITOLUL 1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII MODERNE Întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional contabil constituie...

Aspecte juridice și financiare generate de creanțele și datoriile unei societăți

CAPITOLUL 1 BAZELE ORGANIZĂRII ŞI CONDUCERII CONTABILITĂŢII LA SNP PETROM SUCURSALA ARPECHIM PITEŞTI- CA ENTITATE ECONOMICĂ LA NIVELUL ECONOMIEI...

Ai nevoie de altceva?