Leasing financiar vs Leasing operațional

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2857
Mărime: 55.64KB (arhivat)
Publicat de: Ionut S.
Puncte necesare: 6
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Extras din proiect

Rezumat: Prezenta lucrare își propune să demonstreze care este cea mai bună variantă de leasing și daunele interese cu privire la acesta, în legătură cu limitarea răspunderii utilizatorului în contractul de leasing, prin modificarea O.G.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing. Modernizarea întreprinderilor a ridicat totdeauna probleme financiare deosebite, căpătând valențe noi în ajunul celui de-al doilea război mondial, în legătura cu necesitatea de a înlocui materialele distruse, scoase din uz sau depășite tehnologic. Din cauza costului ridicat al materialelor care depășeau cu mult peste bugetul alocat de fiecare întreprindere în parte, acestea erau interesate în obținerea de credit de la instituțiile financiare. Cum în ziua de astăzi, împrumutătorul-banca care deținea dreptul de proprietate asupra bunului cumpărat cu credit, iar împrumutatul rămânea un simplu uzufructuar al bunului cumpărat, vânzarea în rate a fost înlocuită cu vânzarea pe credit,dând naștere contractului de leasing.

Cuvinte cheie: leasing,vânzare-cumpărare,închiriere,împrumut, daune-interese.

Introducere

Motivul pentru care am ales acest domeniu, având o pondere ridicată a dezvoltării sale în România, vine din vasta observare și înțelegerea complexității mecanismelor economiei de piață. Doctrina juridică în materia leasing-ului este deosebit de abundentă, fapt ce dovedește interesul teoreticienilor pentru această operațiune juridică specială.

Separat de efortul depus de doctrină juridică, privind ,,elucidarea” misterelor leasingului, contractele de leasing financiar și operațional din zilele noastre a impus formularea unei propuneri de modificare a textului O.G.51/1997 privind leasingul și operațiunile de leasing.

Dacă în sistemul de common-law teza preponderentă constă în a se considera că leasing-ul crează un drept temporar de utilizare a bunurilor, având drept consecință faptul că utilizatorul bunului suportă practic toate riscurile care revin în mod normal proprietarului, fiind astfel de domeniul proprietății personale, în sistemul de drept civil (al țărilor europene) el face parte din dreptul obligațiilor, tendința fiind de a-l considera o tehnică contractuală nouă, complexă, modernă și originală.

1. RECENZIA LITERATURII DE SPECIALITATE

1.1. Definiție:

Potrivit OG nr.51/1997 republicată, operațiunile de leasing sunt cele prin care o parte, denumită locator/finanțator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosință asupra unui bun al cărui proprietar este, celeilalte părți, denumită utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăți periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârșitul perioadei de leasing locator/finanțator se obligă să respecte dreptul de opțiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing., ori de a înceta raporturile contractuale. Leasingul este o creație a sistemului anglo-american . În sistemul common-law, în aplicarea principiului relativ al contractului(privaty of contract), nu se recunoaște existența unui raport juridic obligațional direct între utilizator și furnizor.

Ordonanța 51/1997 republicată, privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată în M.OF. nr. 9 din 12 ianuarie 2000.

1.2. Terminologie:

Pentru operațiunile de leasing6 doctrina românească a folosit următorii termeni: finanțator, considerat prin Ordonanța 51/1997 privind leasingul și operațiunile de leasing locatar (în engleză=lessor, în franceză=le credit bailleur), utilizatorul-locatar (în engleză=lessee, în franceză=le crédit-preneur) și furnizorul (în engleză=supplier, în franceză=le fournisseur).

Ca operațiune trilaterală, Convenția UNIDROIT definește leasing-ul ca fiind instituția prin care o parte (finanțatorul) încheie, la indicația unei alte părți (utilizatorul) un contract de furnizare cu o a treia parte (furnizorul), în virtutea căruia ea dobândește un material în condițiile aprobate de utilizator, în partea care îl privește pe el, și încheie un contract de leasing cu utilizatorul, prin care îi dă dreptul să folosească materialul în schimbul unei chirii.

Bibliografie

1. Dorin Clocotici, Gh. Gheorghiu, Operațiunile de leasing, ediția a II-a, Editura Lumina Lex, 2000.

2. Gabriel Tița-Nicolescu, Regimul juridic al operațiunilor de leasing - Editura All Beck, București 2003.

3. Brândușa Ștefănescu, Octavian Căpățână, Tratat de drept al comerțului internațional, vol.ÎI, Partea Specială, Editura Academiei 1987.

4. Brândușa Ștefănescu, Ion Rucareanu, Dreptul comerțului internațional, Editura Didactică și Pedagogică, București 1983.

5. Ion Turcu, Liviu Pop, Contractele comerciale. Formare și executare, vol. Își ÎI , Ed. Lumina Lex, București 1997.

6. Lector univ. Dr. Elena Turcu, Contractul de leasing, Editura Tamangiu 2008

7. Silvia Cristea, Dreptul afacerilor, Ed. Universitară, București, 2008;

8. V. Vasilache, Impactul leasingului financiar asupra echilibrelor financiare ale întreprinderii, Contabilitatea, Expertiza și Auditul Afacerilor, nr. 10, octombrie 2008, p. 50-55.

9. A se vedea D. Clocotici și Gh. Gheorghiu, Operațiunile de leasing, op.cât.,p. 55.

10. http://www.finzoom.ro/articole/ghiduri/leasing-financiar-vs~e34a4840-0572-458d-9c77-1dc935ad2161/?fbclid=IwAR0vKOLMGst7uie4epVExfHFhuBfto6eV7h2VnuhanXypvq5QeboDG5a4a0

Preview document

Leasing financiar vs Leasing operațional - Pagina 1
Leasing financiar vs Leasing operațional - Pagina 2
Leasing financiar vs Leasing operațional - Pagina 3
Leasing financiar vs Leasing operațional - Pagina 4
Leasing financiar vs Leasing operațional - Pagina 5
Leasing financiar vs Leasing operațional - Pagina 6
Leasing financiar vs Leasing operațional - Pagina 7
Leasing financiar vs Leasing operațional - Pagina 8
Leasing financiar vs Leasing operațional - Pagina 9
Leasing financiar vs Leasing operațional - Pagina 10
Leasing financiar vs Leasing operațional - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Leasing financiar vs Leasing operational.docx

Te-ar putea interesa și

Finanțarea prin leasing

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. DEFINITII. Leasingul este o modalitate de finantare a societatilor comerciale care doresc sa achizitioneze utilaje si...

Avantajele și dezavantajele finanțării prin leasing a unei firme

CAP. I LEASINGUL SURSA DE FINANTARE PENTRU AFACERI Dictionarul Economic definste Leasingul - ca o activitatea financiar economica ce consta in...

Contabilitatea Operatiunilor de Leasing Reflectate în Situatiile Financiare conform Standardului International de Contabilitate

INTRODUCERE În orice societate, economiile si investitiile au jucat un rol deosebit de important, atât la nivel macroeconomic cât si la nivelul...

Sistem informațional privind contabilitatea și gestiunea leasingului

INTRODUCERE DE CE LEASING ? Unul din principalele motive pentru care leasing-ul este o alternativa financiara atat de populara in lume este acela...

Leasing Financiar și Operațional

CAPITOLUL I. REGLEMENTARI LEGALE ROMÂNESTI PRIVIND OPERATIUNILE DE LEASING SI SOCIETATILE DE LEASING Viata economica a secolului nostru se...

Leasing - metodă de finanțare

1. Istoric leasing Leasing: ca notiune si raspandirea lui ca forma de finantare dateaza din anii '50, insa baza economica s-a format mai deveme,...

Tratamente Contabile privind Leasingul (IAS 17)

INTRODUCERE – DE CE LEASING ? Unul din principalele motive pentru care leasing-ul este o alternativa financiara atat de populara in lume este...

Leasing operațional și financiar

Definiție Cuvântul "Leasing" vine din limba engleză, de la substantivul "leasing" și verbul "to lease" care s-ar traduce, într-o prima...

Ai nevoie de altceva?