Ecosistemul Mării Negre

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 3867
Mărime: 184.86KB (arhivat)
Publicat de: Despina Moraru
Puncte necesare: 9
Studiu de caz

Cuprins

 1. Cap.1 Biotopul şi biocenoza, componente ale ecosistemului
 2. 1.1 Ecosistemul
 3. 1.2 Biocenoza
 4. 1.3 Biotopul
 5. Cap.2 Principalele ecosisteme în Romania
 6. 2.1 Acvatice
 7. 2.2 Terestre
 8. Cap. 3 Ecosistemul Mării Negre
 9. 3.1 Originea numelui
 10. 3.2 Fluvii şi râuri care se varsă în Marea Neagră
 11. 3.3 Ecosistemul Mării Negre
 12. 3.4 Biotopul Mării Negre
 13. 3.5 Alte caracteristici
 14. Bibliografie

Extras din proiect

Cap.1 Biotopul şi biocenoza, componente ale ecosistemului

1.1 Ecosistemul

Ecosistemul reprezintă unitatea elementară structurală şi funcţională a ecosferei. Ecosistemul este parte componentă a ecosferei.

Ecosistemul este un sistem ecologic, alcătuit din biocenoză (componenta biotică), biotop (componenta abiotică) şi interacţiunile dintre acestea. Acest sistem funcţionează ca un întreg, fiindu-i necesare toate componentele, pentru a-şi îndeplini funcţiile. Ecosistemul se găseşte într-o continuă evoluţie, realizându-se un echilibru dinamic între componentele sale.

Componentele ecosistemelor

1.2 Biocenoza

Biocenoza, componenta biotică a ecosistemului, reprezintă totalitatea indivizilor din specii de plante, animale sau microorganisme care trăiesc pe/ în biotop. Între indivizii unei biocenoze se stabilesc multiple relaţii: relaţii de hrănire (trofice), relaţii de apărare, relaţii de răspândire şi relaţii legate de reproducere. Acestea sunt relaţii interpopulaţionale sau interspecifice.

a) Componentele trofice ale biocenozei sunt grupate în 3 niveluri de bază:

- Producătorii primari reprezentaţi de indivizii speciilor de plante din ecosistem şi o serie de microorganisme autotrofe (bacterii). Producătorii primari sunt cei care sintetizează substanţe organice, din săruri minerale, apă, bioxid de carbon în prezenţa luminii solare, în procesul de fotosinteză. În acest proces, plantele transformă energia electromagnetică a soarelui în energie chimică, înmagazinată în substanţe organice sintetizate.

- Consumatorii sunt categoriile trofice care se hrănesc cu substanţele organice preparate de producătorii primari sau alte categorii trofice. Aceştia pot ocupa diferite poziţii în structura trofică a biocenozei:

- Consumatorii primari (fitofagii şi ierbivorele) în care sunt cuprinse mamiferele ierbivore, insectele şi păianjenii care se hrănesc cu plante, ciupercile parazite care produc boli parazitare plantelor

- Consumatorii secundari (zoofagi sau carnivore de ordinul I) care se hrănesc cu plante: specii din regnul animal (unele mamifere carnivore, insecte entomofage, reptile, unele păsări, unele specii de peşti) sau specii din regnul vegetal (ciuperci care parazitează specii de animale).

- Consumatorii terţiari (zoofagi sau carnivore de ordinul al II-lea) se hrănesc cu consumatorii secundari. Fac parte din această categorie: vulturii, râsul, ştiuca etc.

- Consumatorii cuaternari sunt paraziţi sau prădători ai consumatorilor terţiari. Ei se pot hrăni şi cu consumatori primari sau secundari.

- Descompunătorii sunt categorii de organisme, bacterii sau ciuperci, care descompun materia moartă, rezultată după moartea plantelor sau a animalelor. Ei închid circuitul materiei, realizând descompunerea materiei organice în substanţe minerale, din care o parte rămân în sol, reintrând în circuitul de hrănire al plantelor.

În afară de aceste categorii de bază mai sunt unele categorii trofice care au funcţii speciale, în unele ecosisteme:

- Specii necrofage- se hrănesc cu cadavrele animalelor: specii de gândaci, moluşte

- Specii coprofage - se hrănesc cu excrementele altor consumatori: larvele unor muşte, adulţii unor gândaci etc

- Specii omnivore – sunt consumatori care se hrănesc şi cu hrană de origine vegetală şi cu hrană de origine animală

- Specii detritofage - se hrănesc cu detritus (material rezultat din dezmembrarea organismelor vegetale).

Într-un ecosistem, materia şi energia circulă pe traseul producători primari – consumatori - descompunători, realizând un circuit închis: producătorii primari sintetizează materie organică din substanţe minerale, consumatorii de diferite ordine transformă substanţele organice ale producătorilor primari în substanţe organice proprii, iar descompunătorii descompun materia organică provenită din producătorii primari şi din consumatori, după moartea acestora, în substanţe minerale.

Preview document

Ecosistemul Mării Negre - Pagina 1
Ecosistemul Mării Negre - Pagina 2
Ecosistemul Mării Negre - Pagina 3
Ecosistemul Mării Negre - Pagina 4
Ecosistemul Mării Negre - Pagina 5
Ecosistemul Mării Negre - Pagina 6
Ecosistemul Mării Negre - Pagina 7
Ecosistemul Mării Negre - Pagina 8
Ecosistemul Mării Negre - Pagina 9
Ecosistemul Mării Negre - Pagina 10
Ecosistemul Mării Negre - Pagina 11
Ecosistemul Mării Negre - Pagina 12
Ecosistemul Mării Negre - Pagina 13
Ecosistemul Mării Negre - Pagina 14
Ecosistemul Mării Negre - Pagina 15
Ecosistemul Mării Negre - Pagina 16
Ecosistemul Mării Negre - Pagina 17
Ecosistemul Mării Negre - Pagina 18

Conținut arhivă zip

 • Ecosistemul Marii Negre.doc

Alții au mai descărcat și

Ecosistemul Delta Dunării

CAP. I. ISTORIC 1. Asezare, intindere Dunarea, izvorand din Germania, adunand afluentii din zece tari si traversand patru capitale, dupa un...

Ecosisteme Naturale - Marea Neagră

Cap I. Ecologia ca ştiinţă – noţiuni generale Motto: “Ecologia restaurează demnitatea omului de a fi cetăţean al biosferei, cu toate drepturile şi...

Gestiunea deșeurilor periculoase

ARGUMENT Printre problemele care solicită o atenție deosebită, prin implicațiile majore asupra mediului înconjurător și, implicit, asupra...

Degradarea mediului înconjurător

1. Ca urmare a acţiunilor omului, uneori necontrolate şi nechibzuite, alteori fireşti, impuse de necesitatea dezvoltării economice şi sociale,...

Ecosisteme Acvatice

Ecosistemele sunt unitati functionale si structurale rezultate din integralitatea biotopuloi si biocenozei. Mediul de viata este reprezentata de...

Ecosistemul - pădurea

ECOSISTEMUL reprezinta rezultatul interactiunii dintre elementele vii si anorganice,dintr-un mediu de viata si teritoriu geografic.Ecosistemul este...

Ecosistemul Urban

ECOSISTEMUL URBAN Omul, ca orice fiinta vie, nu se afla în afara legilor care guverneaza viata pe planeta noastra, ci s-a format si dezvoltat în...

Ecosisteme Recifale

Rezumat Un recif de corali este un sistem cu totul aparte, in cadrul caruia relatiile dintre organismele care il alcatuiesc sunt extrem de...

Te-ar putea interesa și

Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră

I. NOTIUNI GENERALE 1. Noţiuni generale despre produsele petroliere În ceea ce priveşte modul de formare a petroului brut (ţiţei) s-au emis mai...

Poluarea Mediului și Conservarea Naturii

INTRODUCERE Poluarea nu este un fenomen recent şi nici accidental. Începuturile civilizaţiei umane sunt legate de apariţia primelor surse de...

Ecosisteme Naturale - Marea Neagră

Cap I. Ecologia ca ştiinţă – noţiuni generale Motto: “Ecologia restaurează demnitatea omului de a fi cetăţean al biosferei, cu toate drepturile şi...

Evaluare ecotoxicologică prin intermediul biotestelor a litoralului românesc al Mării Negre

Ecosistemele prezintă particularități diferite care determină un anumit comportament al substanței toxice în interacțiunea acesteia cu organismele...

Zona costieră a României - Marea Neagră

CAPITOLUL 1: GENERALITĂŢI 1.1 Date generale – zona costieră Lungimea litoralului României este de 244 kilometri, reprezentând 7,65% din lungimea...

Planul de contingență

NOTIUNI GENERALE O premisa de baza pentru un bun management strategic este conceperea unor planuri de actiune pentru a gestiona evenimente...

Fauna și flora Mării Negre

I. INTRODUCERE Plantele sunt reprezentate prin peste 304 specii de alge macrofite, majoritatea alge rosii, la care se adauga algele brune si...

Biodiversitatea ecosistemelor acvatice curgătoare și stătătoare

ARGUMENT Umanitatea este ea însăşi o parte a biodiversităţii şi existenţa noastră în lume ar fi imposibilă fără aceasta. Calitatea vieţii,...

Ai nevoie de altceva?