Împăduriri

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 14 fișiere: doc, xls
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 24519
Mărime: 264.83KB (arhivat)
Publicat de: Heracleea Dima
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Leonte
Silvicultura - Impaduriri

Cuprins

 1. A.Piese scrise
 2. Cap.1.Descrierea generală a unităţii de producţie
 3. 1.1. Localizarea geografică şi situaţia administrativă
 4. 1.2. Studiul condiţiilor staţionale
 5. 1.2.1. Condiţii geologice şi geomorfologice
 6. 1.2.2. Condiţii climatice
 7. 1.2.3. Condiţii edafice
 8. 1.2.4. Condiţii staţionale
 9. 1.3. Studiul vegetaţiei forestiere
 10. 1.3.1. Formaţiuni forestiere şi tipuri fundamentale de pădure
 11. 1.3.2. Analiza structurii actuale a fondului forestier
 12. Cap.2.Fundamentarea soluţiilor de împădurire
 13. 2.1. Identificarea suprafeţelor de împădurit şi caracterizarea unităţilor de cultură forestieră
 14. 2.2. Situaţia actuală a terenurilor de împădurit
 15. 2.3. Necesitatea şi oportunitatea intervenţiei cu lucrări de împădurire
 16. 2.4. Eşalonarea intervenţiilor cu lucrări de regenerare artificială în cadrul u.c.f. -urilor
 17. 2.5. Analiza lucrărilor de împadurire executate anterior în cuprinsul unităţii de producţie.
 18. Cap.3. Stabilirea soluţiilor tehnice de instalare a culturilor forestiere
 19. 3.1. Consideraţii generale
 20. 3.2.Stabilirea intervenţiilor artificiale pe categorii (natură) de lucrări de împăduriri.
 21. 3.3. Alegerea speciilor pentru împădurire şi justificarea lor silvo-economică
 22. 3.4. Alcătuirea compoziţiilor de regenerare şi stabilirea formulelor de împadurire.
 23. 3.5. Metode şi procedee de împădurire.
 24. 3.6. Scheme de împădurire.
 25. 3.7. Pregătirea terenului şi a solului.
 26. 3.8. Stabilirea necesarului materialului de împădurire
 27. 3.9. Epoca de instalare a culturilor şi tehnica de execuţie
 28. Cap.4. Urmărirea, controlul şi întreţinerea culturilor
 29. 4.1. Urmărirea si controlul lucrărilor de împădurire
 30. 4.2. Stabilirea reţelelor de puncte pentru amplasarea şi materializarea pe teren a suprafeţelor de control.
 31. 4.3. Natura,scopul şi tehnica de aplicare a lucrărilor de îngrijire.
 32. 4.4. Planificarea lucrărilor de întreţinere pe U.C.F-uri, de la instalarea culturilor până la atingerea reuşitei depline.
 33. Cap.5.Planificarea şi evaluarea lucrărilor de împădurire
 34. 5.1. Planificarea lucrărilor de împădurire (antimăsurătoare)
 35. 5.2. Stabilirea necesarului de forţă de muncă.
 36. 5.3. Devizul lucrărilor.
 37. 5.4. Analiza eficienţei economice a lucrărilor proiectate.

Extras din proiect

În vederea folosirii raţionale a potenţialului productiv al fondului forestier, a sporirii capacităţii de producţie şi protecţie a pădurii este necesar ca pe fiecare suprafaţă din cuprinsul fondului forestier să se instaleze vegetaţia lemnoasă care să corespundă în cel mai înalt grad factorilor staţionali şi locali cât şi cerinţelor socio-economice de perspectivă.

În acest sens se va întocmi un proiect de împădurire a suprafeţelor lipsite de vegetaţie forestieră, a celor incomplet regenerate pe cale naturală şi artificială precum şi a celor rezultate în urma refacerii sau substituirii arboretelor necorespunzătoare economic şi cultural din cuprinsul U.P. III Brodina de Sus , O.S. Brodina, Direcţia Silvică Suceava.

În cadrul proiectului se vor prevedea şi suprafeţele destinate împăduririi , din afara fondului forestier, pentru ameliorarea terenurilor degradate prin erodare, alunecare, sărăturare, nisipare, cu exces de umiditate sau cu deficit de apă din cuprinsul acestei unităţi.

Obiectivul esenţial urmărit de proiect îl constiutie înfiinţarea unor culturi forestiere de mare stabilitate ecologică şi cu o mare valoare economică. Principalele direcţii de acţiune pentru atingerea acestui deziderat constau în:

- alegerea judicioasă a speciilor, în sensul unei concordanţe depline între cerinţele acestora şi specificul ecologic al staţiunii;

- asocierea speciilor alese de aşa manieră astfel încât fiecare în parte sa-şi îndeplinească rolul atribuit în compoziţia de regenerare;

- folosirea unui material de împădurire selecţionat şi ameliorat ;

- instalarea culturilor la timp prin adoptarea corespunzătoare a tehnologiilor ;

- stabilirea şi aplicarea la momentul oportun a lucrărilor de întreţinere necesare până când culturile ating reuşita definitivă;

- identificarea şi combaterea dăunătorilor ce ar putea compromite culturile;

Prin elaborarea proiectului se vor stabili soluţiile tehnice în raport cu condiţiile în care se va lucra, se va determina efortul economic necesar, efectul economic pe care se scontează pentru ca în final, să se analizeze eficienţa economică a lucrărilor.

Cap.1 Descrierea generală a unităţii de producţie

1.1. Localizarea geografică şi situaţia administrativă

Unitatea de gospodărire Solcan face parte din U.P.III Brodina de Sus, O.S.Brodina, D.S. Suceava

Este delimitată în nord de autostrada E22 care o desparte de Ocolul Silvic Brodina de Jos , urmând apoi spre vest parcelele 148A şi B, 146 A şi B, 145A şi B, Tr. Cunschi, urmând apoi o culme ce desparte U.G.-ul Măliniş de restul parcelelor ocolului. În sud întâlnind o culme ce separă Ocolul silvic Brodia de Sus de Ocolul silvic Moldoviţa. În nord est găsim P. Negru urmând apoi înspre est tot o culme.

Din totalul suprafeţelor ocupate în U.P.III Brodina de Sus, pentru acest proiect s-au luat în studiu 12 unităţi amenajistice, denumite în continuare unităţi de cultură forestieră (u.c.f) cu suprafaţa totală de 66.4 ha. Aceste 12 u.c.f.-uri conţin 2 u.c.f.-uri prevăzute cu lucrări de împădurire propriu-zisă , 2 u.c.f.-uri prevăzute cu lucrări de reîmpădurire, 2 u.c.f-uri prevăzute cu lucrări de refacere, 2 u.c.f.-uri prevăzute cu lucrări de substituire, 2 u.c.f-uri prevăzute cu lucrări de completare şi 2 u.c.f-uri prevăzute cu lucrări de ameliorare.

1. Studiul condiţiilor staţionale

1.Condiţii geologice şi geomorfologice

U.P. III Brodina de Sus este situată în regiunea colinelor înalte şi mai puţin a celor mijlocii.

Condiţiile de solificare reprezentative sunt S-a format pe substrate bogate în minerale calcice şi feromagneziene, în cazul de faţă pe gresii fine calcaroase, care explică formarea acestui sol în plină zonă a argiluvisolurilor; Roca de solificare este din zonă, fiind puţin variată, numai unele caracteristici specifice ale specifice ale rocilor au determinat şi unele particularităţi specifice ale solurilor. Astfel, solurile formate pe marne au specific apariţia fenomenului de pseudogleizare. Roca de solificare, fiind fără duritate a determinat soluri profunde, cu slab conţinut de schelet.

Apa freatică este accesibilă rădăcinilor doar pe terenuri joase.

În funcţie de factorul pedogenetic, existent s-au format soluri brune luvice cu subtipurile: brun luvic tipic,brun eumezobazic tipic, brun eumezobazic gleizat

Brun acid tipic

Zona luată în studiu se caracterizează prin prezenţa unor culmi largi, cu aspecte de terase superioare.

Preview document

Împăduriri - Pagina 1
Împăduriri - Pagina 2
Împăduriri - Pagina 3
Împăduriri - Pagina 4
Împăduriri - Pagina 5
Împăduriri - Pagina 6
Împăduriri - Pagina 7
Împăduriri - Pagina 8
Împăduriri - Pagina 9
Împăduriri - Pagina 10
Împăduriri - Pagina 11
Împăduriri - Pagina 12
Împăduriri - Pagina 13
Împăduriri - Pagina 14
Împăduriri - Pagina 15
Împăduriri - Pagina 16
Împăduriri - Pagina 17
Împăduriri - Pagina 18
Împăduriri - Pagina 19
Împăduriri - Pagina 20
Împăduriri - Pagina 21
Împăduriri - Pagina 22
Împăduriri - Pagina 23
Împăduriri - Pagina 24
Împăduriri - Pagina 25
Împăduriri - Pagina 26
Împăduriri - Pagina 27
Împăduriri - Pagina 28
Împăduriri - Pagina 29
Împăduriri - Pagina 30
Împăduriri - Pagina 31
Împăduriri - Pagina 32
Împăduriri - Pagina 33
Împăduriri - Pagina 34
Împăduriri - Pagina 35
Împăduriri - Pagina 36
Împăduriri - Pagina 37
Împăduriri - Pagina 38
Împăduriri - Pagina 39
Împăduriri - Pagina 40
Împăduriri - Pagina 41
Împăduriri - Pagina 42
Împăduriri - Pagina 43
Împăduriri - Pagina 44
Împăduriri - Pagina 45
Împăduriri - Pagina 46
Împăduriri - Pagina 47
Împăduriri - Pagina 48
Împăduriri - Pagina 49
Împăduriri - Pagina 50
Împăduriri - Pagina 51
Împăduriri - Pagina 52
Împăduriri - Pagina 53
Împăduriri - Pagina 54
Împăduriri - Pagina 55
Împăduriri - Pagina 56
Împăduriri - Pagina 57
Împăduriri - Pagina 58
Împăduriri - Pagina 59
Împăduriri - Pagina 60
Împăduriri - Pagina 61
Împăduriri - Pagina 62
Împăduriri - Pagina 63
Împăduriri - Pagina 64
Împăduriri - Pagina 65
Împăduriri - Pagina 66
Împăduriri - Pagina 67
Împăduriri - Pagina 68
Împăduriri - Pagina 69
Împăduriri - Pagina 70
Împăduriri - Pagina 71
Împăduriri - Pagina 72
Împăduriri - Pagina 73
Împăduriri - Pagina 74
Împăduriri - Pagina 75
Împăduriri - Pagina 76
Împăduriri - Pagina 77
Împăduriri - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • 1 Tema proiectului.doc
 • 10 Analiza eficientei.doc
 • 11 Grila salarizare 2006.doc
 • 2 Categorii de lucrari.doc
 • 3 Cap_1.doc
 • 4 Cap_2.doc
 • 5 Cap_3a.doc
 • 6 cap 3.5.doc
 • 7 cap 3.7-3.9.doc
 • 8 cap 4.doc
 • 9 Antemasuratoare.doc
 • impaduriri II.doc
 • ucf imp.xls
 • ucf xl.xls

Alții au mai descărcat și

Implicarea ONG-ului ECO-CIVICA în problema distrugerii spațiilor verzi din București

PARTEA TEORETICA 1.1. Scurt istoric Ec--Civica este singurul ONG reprezentat in Comisia de Avizare Tehnica a proiectelor ce pot avea impact...

Convenția Națiunilor Unite

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. — Romania adera la Conventia Natiunilor Unite pentru combaterea desertificarii in tarile...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ecologie

Scop Dezvoltarea competenţelor în gestionarea situaţiilor care implică interacţiunea om-natură Obiective discutarea factorilor care...

Dendrologie Semestrul 2

LECŢIA 13. FAMILIA MORACEAE Lindl. Familia Moraceae cuprinde arbori şi arbuşti sau plante ierboase din regiunile calde ale emisferei nordice....

Arhitectură Peisageră și Design Forestier

Cap. I. GENERALITATI 1.1. Definitia si obiectul disciplinei Arhitectura peisagera, numita si Arhitectura peisajului sau Proiectarea spatiilor...

Fiziologie

CAPITOLUL I CELULA VEGETALA 1.1. Definitie, forma, dimensiuni Celula (gr. cytos – cavitate) este unitatea morfo-functionala fundamentala...

Te-ar putea interesa și

Proiect diplomă - împăduriri forestiere

CAP.I. DESCRIEREA GENERALĂ A UNITĂŢII DE PRODUCŢIE 1. 1. Localizarea geografică şi situaţia administrativă Unitatea de producţie U.P. II. Belchia...

Perdele forestiere din câmpul Olteniei

Introducere Ca parte semnatară a “Convenţiei privind Combaterea Deşertificării” din 1994, România trebuie să-şi aducă contribuţia la realizarea...

Împăduriri

PIESE SCRISE 1. Descrierea unitAtii de bazA (de productie) 1.1. Asezarea geograficA. Padurea de folosinta forestiera apartinand comunei...

Împăduriri

1. Descrierea unităţii de bază (de producţie) 1.1.Aşezare geografică Unitatea de producţie III Pades face parte din ocolul silvic Ana-Lugojana,...

Împăduriri

Tema referatului: Pentru satisfacerea necesarului de puieti pe specii si sortimente în vederea executarii lucrarilor anuale de împaduriri din...

Împăduriri

1. Surse de seminte Plantaje pentru producerea de seminţe forestiere Plantajele, cunoscute şi sub denumirea de plantaţii semincere, sunt culturi...

Soluția optimă de împădurire a unei suprafețe

Argumentul lucrării Suprafaţa care face obiectul acestui studiu este o porţiune neregenerată de 3,5 ha, parte din ua 36A din UP II Dolheşti,...

Dispoziții comune referitoare la fondul forestier și vegetația forestieră

Dispozitii comune referitoare la fondul forestier si vegetatia forestiera din afara acestuia Padurile, terenurile destinate impaduririi, cele care...

Ai nevoie de altceva?