Analiza balanței serviciilor a Republicii Moldova în perioada 9 luni ale anului 2020 - tendințe, factori, perspective

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3483
Mărime: 103.00KB (arhivat)
Publicat de: Mihaela M.
Puncte necesare: 7
Materie: Relații valutar-financiare internaționale
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

  1. 1. INTRODUCERE 3
  2. 2. BALANȚA DE PLĂȚI: NOȚIUNI INTRODUCTIVE ...4
  3. 3. BALANȚA SERVICIILOR ..5
  4. 3.1. ANALIZA BALANȚEI SERVICIILOR A REPUBLICII MOLDOVA ÎN PERIOADA 9 LUNI ALE ANULUI 2020 .7
  5. CONCLUZIE ...14
  6. BIBLIOGRAFIE ..

Extras din proiect

1. INTRODUCERE

Actualitatea temei. Actualitatea temei respective se desprinde din faptul că balanța serviciilor joacă un rol important în aprecierea activității unei țări, și mai ales a serviciilor prestate între rezidenți și nerezidenți.

Scopul lucrăriiconstă în analiza balanței serviciilor pentru anul 2020.

Sarcinile care stau la baza lucrării date sunt următoarele:

-evidențierea esenței, structurii și importanței balanței de plăți

-evidențierea esenței balanței serviciilor

-analiza balanței serviciilor pentru 9 luni ale anului 2020

Obiectul investigat îl constituie dinamica balanței de plăți externe a Republicii Moldova.

Subiectul cercetării reprezintă balanța de plăți externe, cuprinzând totalitatea creanțelor și datoriilor țării în raporturile sale cu străinătatea.

Metodologia aplicată în lucrare se bazează pe următoarele:

- observarea directă și indirectă a realității economice, prin intermediul informației analizate cu ajutorul abstracției științifice;

- metoda analizei, comparației, analogiei și sintezei care au permis cercetarea esenței obiectului lucrării și formularea de concluzii.

- utilizarea metodelor statistice și economice

Baza informaționlă. Surse de date servesc Anuarele statistice, Buletinele (lunare, trimestriale, semestriale și anuale) ale Biroului Național de Statistică, Băncii Naționale a Moldovei, Rapoartele Băncii Naționale a Moldovei.

Structura studiului analitic. Structura lucrării este formată din: introducere, două capitole, încheiere și bibliografia.

2. BALANȚA DE PLĂȚI: NOȚIUNI INTRODUCTIVE

Balanța de plăți externe este una dintre noțiunile cele mai importante ale economiei internaționale, cuprinzând totalitatea creanțelor și datoriilor țării în raporturile sale cu străinătatea, exigibile în cursul unei perioade, de obicei un an, precum și mișcările de capital înregistrate în aceiași perioadă. Ia este bazată pe principiul contabilității în dublă partidă, înrtegistrând la activ încasările, respectiv creanțele exigibile în perioada de referință, iar la pasiv plățile, respectiv datoriile exigibile în aceiași perioadă, indiferend dacă operațiunile comerciale sau financiare care le-au generat au fost efectuate în această perioadă sau anterior.

Se elaborează pe plan: global - pentru relațiile economice și comerciale ale unei țări cu restul lumii; regional - pentru relațiile cu un grup de țări și bilateral - pentru relațiile cu o anumită țară. Balanța de plăți a unei țări reprezintă un raport periodic între intrările și ieșirile de mijloace valutare ale bugetului său valutar, în relațiile economice internaționale provenite din tranzacțiile încheiate cu străinătatea de spre rezidenții săi, de natură economică sau orice altă natură care implică plăți internaționale. Dacă intrările sunt mai mari decât ieșirile, balanța este activă sau excedentă, iar dacă sunt mai mici, balanța este pasivă sau deficitară. Balanța este echilibrată în caz de egalitate între intrările și ieșirile valutare. În mod firesc, ieșirile nu pot să fie mai mari decât intrările decât numai dacă se afectează rezervele valutare bugetare sau rezervele de aur. În sens larg, balanța de plăți a unei țări se suprapune cu balanța de conturi. Deci, ea apare ca un cont general statistic ce funcționează după principii contabile, alcătuit din subconturi de sine stătătoare în care sunt înregistrate fluxurile reale (bunuri, servicii) și cele financiare (valută, devize, aur) dintr-o țară și restul lumii.

Balanța de plăți externe oferă posibilitatea analizei indicatorilor raportului de schimb la nivel macroeconomic, dând orientări cu privire la direcțiile de dezvoltare ale producției naționale, cu deosebire în domeniul industrial. Ea permite compararea proporției dintre venitul național, care își are originea în surse externe și venitul național plătit străinătății, precum și proporția în care economia unei țări primește sau acordă străinătății ajutor economic și financiar.

Se poate spune că balanța de plăți este unul din instrumentele cele mai importante în mâinile autorităților guvernamentale în modelarea și coordonarea politicii economice externe.

Balanța de plăți îndeplinește următoarele funcții:

-este o sursă de informații, deoarece dă posibilitatea să capeți o închipuire despre nivelul legăturilor internaționale reciproce ale țării, despre schimbările structurale în tranzacțiile internaționale;

-caracteristica balanței de plăți înafară de cea practică are și valoare științifică, deoarece permite modelarea proceselor de dezvoltare economică deschisă;

-servește ca orientare pentru organele conducerii de stat, deoarece măsurile monetare și fiscale, precum și măsurile care stimulează concurența, deseori sunt consecința stării balanței de plăți, rezultatul influenței internaționale care se fixează de balanța de plăți.

Bibliografie

1. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/9_20_Echilibrarea%20balantei%20de%20plati%20externe.pdf

2. https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Anuar_Statistic/2015/23_Balanta_plati.pdf

3. https://www.bnm.md/files/Norme_met_2020_rom.pdf

4. https://www.bnm.md/files/03_BP_2020_q1_1.pdf

5. https://www.bnm.md/files/03-BP%202020%20q2.pdf

6. https://www.bnm.md/files/02_BP_2020_q3.pdf

Preview document

Analiza balanței serviciilor a Republicii Moldova în perioada 9 luni ale anului 2020 - tendințe, factori, perspective - Pagina 1
Analiza balanței serviciilor a Republicii Moldova în perioada 9 luni ale anului 2020 - tendințe, factori, perspective - Pagina 2
Analiza balanței serviciilor a Republicii Moldova în perioada 9 luni ale anului 2020 - tendințe, factori, perspective - Pagina 3
Analiza balanței serviciilor a Republicii Moldova în perioada 9 luni ale anului 2020 - tendințe, factori, perspective - Pagina 4
Analiza balanței serviciilor a Republicii Moldova în perioada 9 luni ale anului 2020 - tendințe, factori, perspective - Pagina 5
Analiza balanței serviciilor a Republicii Moldova în perioada 9 luni ale anului 2020 - tendințe, factori, perspective - Pagina 6
Analiza balanței serviciilor a Republicii Moldova în perioada 9 luni ale anului 2020 - tendințe, factori, perspective - Pagina 7
Analiza balanței serviciilor a Republicii Moldova în perioada 9 luni ale anului 2020 - tendințe, factori, perspective - Pagina 8
Analiza balanței serviciilor a Republicii Moldova în perioada 9 luni ale anului 2020 - tendințe, factori, perspective - Pagina 9
Analiza balanței serviciilor a Republicii Moldova în perioada 9 luni ale anului 2020 - tendințe, factori, perspective - Pagina 10
Analiza balanței serviciilor a Republicii Moldova în perioada 9 luni ale anului 2020 - tendințe, factori, perspective - Pagina 11
Analiza balanței serviciilor a Republicii Moldova în perioada 9 luni ale anului 2020 - tendințe, factori, perspective - Pagina 12
Analiza balanței serviciilor a Republicii Moldova în perioada 9 luni ale anului 2020 - tendințe, factori, perspective - Pagina 13
Analiza balanței serviciilor a Republicii Moldova în perioada 9 luni ale anului 2020 - tendințe, factori, perspective - Pagina 14
Analiza balanței serviciilor a Republicii Moldova în perioada 9 luni ale anului 2020 - tendințe, factori, perspective - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Analiza balantei serviciilor a Republicii Moldova in perioada 9 luni ale anului 2020 - tendinte, factori, perspective.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza Diagnosticului Financiar

Echilibrul financiar şi condiţiile de finanţare pot fi apreciate la un moment dat, prin realizarea unei analize statice pe bazǎ de bilanţ, fie pe...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?