Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan

Proiect
8.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 19791
Mărime: 145.80KB (arhivat)
Publicat de: Ana L.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. CAP.I. DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE SI POZITIA
 2. FATA DE PIATA
 3. 1.1.Infintarea si statutul juridic pag1
 4. 1.2 Elemente de identificare si caracterizare pag2
 5. 1.3.Scurt istoric pag2
 6. 1.4.Ramura si obiectul de activitate pag3
 7. 1.5.Piata si clientii pag5
 8. 1.6.Structura organizatorica pag6
 9. 1.7.Patrimoniu societatii comerciale pag8
 10. 1.8.Rezultatele economico-financiare pag9
 11. CAP.II.BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE EVALUARII
 12. INTREPRINDERII
 13. 2.1.Valoarea interprinderii Si evaluarea- pag11
 14. 2.2.Categorii de valoare asociate intreprinderii- pag13
 15. 2.2.1.Valoarea de piata- pag13
 16. 2.2.2.Valoarea patrimoniala si valoarea prin flux- pag14
 17. 2.2.2.1.Valoarea patrimoniala- pag16
 18. 2.2.2.2.Valoarea financiar prin flux- pag17
 19. 2.2.2.3.Valoarea economica prin flux- pag19
 20. 2.3.Valoarea elementelor necorporale ale intreprinderii- pag20
 21. 2.3.1.Valoarea fondului comercial- pag20
 22. 2.3.2.Valoarea de Good-Will- pag21
 23. 2.4.Relatia fundamentala a valorii intreprinderii- pag22
 24. 2.5.Etapele evaluarii intreprinderii- pag23
 25. 2.5.1.Definirea actiunii- pag25
 26. 2.5.2.Cunoasterea generala a intreprinderii- pag27
 27. 2.5.3.Diagnosticul general- pag30
 28. 2.5.4.Diagnosticul contabil si general- pag32
 29. 2.5.5.Examinarea prevederilor pentru anii viitori- pag33
 30. 2.5.6.Alegerea metodelor de evaluare,a variabilelor si a parametrilor- pag34
 31. 2.5.7.Aplicarea relatilor de calcul si conturarea concluzilor- pag36
 32. 2.6.Prezentarea generala a metodelor de evaluare a intreprinderii- pag37
 33. 2.6.1.Modelul de evaluare patrimonial- pag39
 34. 2.6.1.1.Fundamentele modelului- pag39
 35. 2.6.1.2.Calculul valorii patrimoniale a intrepr. utilizând inform. contabile- pag40
 36. 2.6.2.Modele de evaluare a intreprinderii bazate pe capitalizarea rezultatului- pag43
 37. 2.6.2.1.Modelul de evaluare bazat pe actualizarea dividentelor pag43
 38. 2.6.2.2.Modelul de evaluare bazat pe actualizarea profiturilor nete pag44
 39. 2.6.2.3.Modele de evaluare bazate pe actualizarea fluxurilor de numerar .pag45
 40. 2.6.3.Modele de evaluare cu partajarea viitorului pag49
 41. 2.6.3.1.Fundamentele modelelor pag49
 42. 2.6.3.2.Modele de evaluare bazate pe ratele de Good-Will pag50
 43. 2.6.3.2.1.Modelele Uniunii Europene a Expertilor Contabili (UEC) . pag50
 44. 2.6.3.2.2.Modelul anglo-saxon pag51
 45. 2.6.3.3.Modelul de evaluare bazat pe capitalul permanent necesar exploatarii .pag51
 46. 2.6.3.4.Alte modele de evaluare cu partajarea viitorului pag52
 47. 2.6.3.4.1.Modelul practicienilor pag52
 48. 2.6.3.4.2.Modelul direct (german) pag53
 49. 2.6.3.4.3.Modelul achizi;iei rezultatelor anuale pag53
 50. 2.6.3.4.4.Modelul ratei cu risc si al ratei fara risc pag54
 51. CAP.III ANALIZA DIAGNOSTIC IN VEDEREA EVALUARII
 52. 3.1.Diagnosticul juridic pag55
 53. 3.2.Diagnosticul comercial si de productie pag62
 54. 3.3.Diagnosticul resurselor umane pag69
 55. 3.4.Diagnosticul tehnic (industrial) pag72
 56. 3.5.Diagnosticul financiar-contabil pag80
 57. 3.6.Sinteza diagnosticului pag85
 58. CAP. IV APLICAREA MODELELOR DE EVALUARE PENTRU
 59. S.C.CILINDRUL S.A. CALAN
 60. 4.1.Evaluarea patrimoniala pag87
 61. 4.2.Evaluarea intreprinderii prin flux pag91
 62. 4.3.Evaluarea mixta pag93
 63. CAP.V CONCLUZII PRIVIND EVALUAREA “S.C. CILINDRUL
 64. S.A. CALAN”

Extras din proiect

CAP. I.

DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE

SI POZITIA FATA DE PIATA

1.1 ÎNFIINTARE SI STATUT JURIDIC

Societatea comerciala S.C CILINDRUL S.A. CALAN s-a înfiintat în conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si a Hotarârii Adunarii Generale extraordinare a Actionarilor S.C SIDERMET S.A. CALAN din data de 16.02.1998, prin divizarea partiala a S.C SIDERMET S.A. CALAN.

S.C CILINDRUL S.A. este o persoana juridica româna, având forma juridica de societate pe actiuni, înregistrata în Registrul Comertului sub

nr. J 20/199/1998 si la Ministerul Finantelor ca platitoare de T.V.A având codul fiscal R 10380993. Societatea nu a efectuat preschimbarea certificatului de înmatriculare si nu detine Codul Unic de Înregistrare.

Statutul societatii este conform prevederilor legii, toate modificarile la acesta fiind stipulate in cereri de mentiuni înregistrate în Registrul Comertului.

Societatea S.C CILINDRUL S.A. CALAN are ca activitate principala fabricarea cilindrilor de laminor, conform contractelor încheiate cu societati comerciale beneficiare.

1.2. ELEMENTE DE IDENTIFICARE SI CARACTERIZARE

Denumirea S.C. CILINDRUL S.A. CALAN

Sediul social: Loc. Calan, str. Furnalistului nr. 17, jud. Hunedoara

Telefon / Fax: Tel. 0254/731641, 0254/730560

Fax: 0254/731461

Forma juridica de organizare: Societate comerciala pe actiuni, persoana juridica româna.

Documentul în baza caruia s-a constituit: Hotarârea Adunarii Generale extraordinare a Actionarilor S.C. Sidermet S.A. Calan din data de 16.02.1998

Cod Fiscal: R 10380993

Nr. de ordine în Registrul Comertului: J20/199/1998

Capital social: - la constituire - la 31.07.2002 9.568.575.000 lei

10.154.675.000 lei

Numar de salariati la 31.12.2004 138

Cifra de afaceri la 31.12.2003 Cifra de afaceri la 31.12.2004 76.879.933 mii lei

84.871.313 mii lei

Profit (pierdere) la 31.12.2003 Profit (pierdere) la 31.12.2004 - 3.297.056 mii lei

-16.865.971 mii lei

1.3. SCURT ISTORIC

Societatea S.C CILINDRUL S.A CALAN, cu sediul in localitatea CALAN, str. Furnalistului nr.17, judetul Hunedoara, infiintata prin divizarea S.C SIDERMET S.A. CALAN in anul 1998, este producatoare de cilindri de laminor, metale feroase sub forme primare, blocuri, placi, turnare metale neferoase in forma finita sau nefinita pentru industria metalurgica, a moraritului si panificatiei, fabricare utilaje pentru metalurgie, industie chimica si altele.

Obiectul principal de activitate îl constituie conform statutului, fabricarea fontei.

Societatea S.C CILINDRUL S.A. CALAN are un capital social initial de 9.568.575.000 lei, respectiv 382.743 actiuni cu o valoare nominala de 25.000 lei, actionari fiind F.P.S. care detinea 97,5% din actiuni si persoane fizice cu 2,5% din actiuni.

În anul 1999, astfel cum rezulta din certificatul de inscriere mentiuni emis de Oficiul Registrului Comertului nr.752/03.03.1999, capitalul social a fost majorat la 10.154.675.000 lei, modificându-se numarul actiunilor la 406.187, valoarea nominala ramânând neschimbata.

Prin H.G. 875/12.10.2000, actiunile detinute de F.P.S. sunt transferate la Ministerul Finantelor Publice.

La data de 31.07.2004,structura actionarului societatii era urmatoarea:

- A.P.A.P.S. cu 97,5% din capitalul social, respectiv 9.901.625.000 lei, reprezentand 396.065 actiuni a câte 25.000 lei fiecare;

- PERSOANE FIZICE 2,5%,respectiv 253.050.000 lei, reprezentând 10.122 actiuni a câte 25.000 lei fiecare.

Preview document

Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 1
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 2
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 3
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 4
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 5
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 6
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 7
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 8
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 9
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 10
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 11
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 12
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 13
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 14
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 15
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 16
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 17
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 18
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 19
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 20
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 21
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 22
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 23
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 24
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 25
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 26
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 27
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 28
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 29
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 30
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 31
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 32
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 33
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 34
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 35
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 36
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 37
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 38
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 39
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 40
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 41
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 42
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 43
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 44
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 45
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 46
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 47
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 48
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 49
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 50
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 51
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 52
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 53
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 54
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 55
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 56
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 57
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 58
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 59
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 60
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 61
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 62
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 63
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 64
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 65
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 66
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 67
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 68
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 69
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 70
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 71
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 72
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 73
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 74
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 75
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 76
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 77
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 78
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 79
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 80
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 81
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 82
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 83
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 84
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 85
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 86
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 87
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 88
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 89
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 90
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 91
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 92
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 93
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 94
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 95
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 96
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 97
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 98
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 99
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 100
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 101
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 102
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 103
Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan - Pagina 104

Conținut arhivă zip

 • Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan
  • Analiza_diagnostic_si_evaluarea_intreprinderii_SC_Cilindru_SA.doc
  • cuprins_proiect.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul Firmei SC Polltec SA

CAPITOLUL 1 1.1 Diagnosticul strategic 1.1.1Abordări conceptuale Necesitatea diagnosticului strategic reiese din raţiunea de a fi a entităţii....

Raport de Evaluare - SC Sima SRL

PREZENTAREA S.C. SIMA S.R.L. Scurt istoric Societatea comerciala SIMA S.R.L. a fost infiintata prin Hotararea judecatoreasca nr. Structura...

Evaluarea societății SC Iris SRL prin abordarea pe bază de active

1. Rezumat SC IRIS SRL cu sediul în BUCURESTI, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/409/2002, cod fiscal nr. RO 14602618, cu sediul...

Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani

INTRODUCERE Evaluarea reprezintă o parte integrantă a analizei economice şi este practic legată de formarea unei opinii asupra valorii pachetului...

Evaluarea întreprinderii - SC Izomat SA

CAPITOLUL I : PREZENTAREA GENERALA A S.C. IZOMAT S.A. Societatea comerciala IZOMAT S.A. a fost infiintata in anul 1990,pentru a produce si...

Diagnosticul și evaluarea situațiilor financiare la Zentiva SA

1. Prezentare gerală – Zentiva S.A. (Sicomed) Societatea Zentiva N.V. este o societate farmaceutică internaţională care se orientează pe...

Necesitatea și conținutul evaluării întreprinderii

I. ASPECTE GENERALE PRIVIND EVALUAREA ÎNTREPRINDERII Evaluarea întreprinderii este un concept complex, greu de definit, care prezintă multiple...

Ai nevoie de altceva?