Analiza legăturii dintre Produsul Intern Brut și Investițiile Străine Directe

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5671
Mărime: 189.77KB (arhivat)
Publicat de: Dumitru Blaga
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bratu Giorgiana
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Produsul Intern Brut .. 4
 3. - Definiție. Metode de calcul
 4. Investiții străine directe ..5
 5. - Definiție și Forme .
 6. - Rolul potențial al investițiilor străine directe. ..
 7. Analiză grafică a variabilelor studiate în perioada de analiză 7
 8. Modele de studiere a impactului ISD asupra economiei naționale a României . 8
 9. Analiză Econometrică .11
 10. Concluzii .14
 11. Bibliografie .15
 12. Anexă .. 16

Extras din proiect

Introducere

În zilele noastre se acordă din ce în ce mai mult importanță problemei investițiilor străine directe(ISD), investiții ce constituie un factor principal de stimulare a creșterii economice.La nivel de stat, atragerea ISD a devenit o preocupare majoră de cele mai multe ori fiind bazată pe prezumția că fluxurile mai mari de ISD aduc anumite beneficii economiei țării primitoare. Ele contribuie la Produsul Intern Brut (PIB), la formarea brută de capital fix (total investiții în economia gazdă) și la balanța de plăți.

De-a lungul timpului a existat o serie de studii empirice care au demonstrat o legătură pozitivă între niveluri mai mari ale PIB-ului și fluxurile de ISD, chiar dacă această legătură nu rămâne valabilă pentru toate regiunile. Impactul ISD depinde major de condițiile oferite de economia gazdă, de nivelul autohton de investiție/economisire, de modalitatea în care acestea intră în economie (fuziuni și achiziții) și sectorul vizat, precum și de capacitatea unei țări de a reglementa investițiile străine directe.

Astfel că, obiectivul acestei lucrări îl reprezintă studierea relației dintre nivelul PIB - ului și cel al investițiilor străine directe, prin analiza statistică a datelor disponibile pentru România în ultimii ani, alegând pentru estimarea modelului de regresie un număr de 21 de observații, corespunzătoare intervalul 1995 - 2015 și realizând în prealabil o analiză descriptivă a datelor. În cazul obținerii unui model valid, vom realiza o prognoză privind evoluția PIB - ului în viitor.

În prima parte a proiectului vom defini noțiunile teoretice legate de variabilele studiate, evoluția lor în perioada considerată și considerațiile teoretice și empirice care au avut ca obiect analizarea relației dintre ISD și creșterea economică, pe baza diverselor modele reprezentative. În completarea proiectului, vom încerca să demonstrăm relația teoretică dintre ISD și PIB,pe baza unei analize econometrice, parcurgând pașii menționați mai sus (estimare și validare model de regresie, respectiv realizarea unei previziuni).

Produsul Intern Brut

Definiție.Metode de calcul

Produsul Intern Brut este un idicator macroeconomic, care reprezintă valoarea de piață a tuturor bunurilor și serviciilor destinate consumului final din cadrul granițelor unei țări dintr-o anumită perioadă de timp, inclusiv producția companiilor străine care își desfașoară activitatea pe teritoriul țării, dar exclusiv producția companiilor autohtone în afara țării.

PIB-ul indică puterea unei economii prin afișarea valorii de piață a bunurilor și serviciilor produse în cadrul unei economii într-un anumit an. Principalele componente ale PIB sunt consumul, investițiile, exporturile nete, cheltuielile și bunurile guvernamentale, din care consumul individual reprezintă circa două treimi din PIB. Indicele deflator PIB este folosit adesea în legatură cu PIB-ul pentru a masura modificările în costul nominal al bunurilor și serviciilor dintr-o țara.

Calculul P.I.B. se realizează, în general, pornind de la trei metode:

metoda valorii adăugate (metoda producției) prin însumarea valorilor adăugate brute create în sectoarele sau ramurile economiei se obține valoarea adăugată brută la nivelul economiei VAB = ∑▒VABi, unde VABi- valoarea adăugată brută în sectorul i. Valoarea adăugată brută se exprimă în prețurile de bază (ale factorilor de producție), care includ subvențiile pe produs dar exclud impozitele pe produs și taxa pe valoarea adăugată. Pentru a obține PIB, care se exprimă la prețurile pieței, se folosește relația:

PIB = VAB + IP +TV - SV, unde:

VAB - valoarea adăugată brută (la prețurile pieței)

IP - impozite pe produs, inclusiv taxa pe valoare adaugată

TV - taxe vamale

SV - subvenții pentru produs și pentru import

metoda cheltuielilor (metoda utilizarii producției finale) presupune evidențierea cheltuielilor pentru bunurile și serviciile finale în funcție de destinația acestora: consumului (privat) (CP), consumul public (CPL), formarea brută a capitalului (FBC) și exportul net (EXN). Valoarea PIB la prețurile pieței se obține însumând toate aceste cheltuieli, conform relației următoare:

PIB = (CP + CPL )+ FBC + (E- I)

sau, altfel structurat

PIB = CF + FBCF + ΔS + EXN

unde: CF - consumul final; FBCF - formarea brută a capitalului fix; ΔS - variația de stoc; I - importul;E - exportul;

metoda veniturilor constă în însumarea elementelor care exprimă compensarea factorilor de producție concretizată în veniturile primite de proprietarii acestora (sub formă de salarii, dobânzi, rente, profituri), în alocațiile pentru consumul de capital fix, amortismente și în impozite. Relația de calcul este următoarea:

PIB = R + EBE + IPRI - SV, unde:R - remunerarea muncii; EBE - excedentul brut de exploatare; IPRI - impozitele legate de producție și de import; SV - subvenția de exploatare;

Bibliografie

„Studii Financiare - Probleme financiare actuale, Rolul investițiilor străine directe în condițiile obligativității îndeplinirii criteriilor de convergență”, dr. Mihail Vincențiu IVAN, dr. Viorela IACOVOIU.

„Fluxuri ale investițiilor străine directe din România - modele de analiză”, Drd. Marinela GEAMĂNU

Anghel Ion E. (2002). „Investițiile străine directe în România”, București, Editura Expert

https://hummer9999.files.wordpress.com/2010/09/indicatori-macroeconomici-de-rezultate.pdf

„Lucrare de cercetare - Impactul investițiilor străine directe asupra economiei naționale a României”, Profesor univ. dr. Stelian STANCU

„Investițiilor străine directe - determinant principal al creșterii sustenabile în România?”Prof. univ. dr. Marilen PIRTEA - Publicație în Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 3/2009

http://www.zf.ro/special/cum-au-evoluat-investitiile-straine-in-ultimii-ani-11342142

http://www.zf.ro/analiza/schimbarea-economiei-romaniei-in-ultimii-zece-ani-ce-modificari-a-adus-criza-si-ce-va-urma-10764247

Preview document

Analiza legăturii dintre Produsul Intern Brut și Investițiile Străine Directe - Pagina 1
Analiza legăturii dintre Produsul Intern Brut și Investițiile Străine Directe - Pagina 2
Analiza legăturii dintre Produsul Intern Brut și Investițiile Străine Directe - Pagina 3
Analiza legăturii dintre Produsul Intern Brut și Investițiile Străine Directe - Pagina 4
Analiza legăturii dintre Produsul Intern Brut și Investițiile Străine Directe - Pagina 5
Analiza legăturii dintre Produsul Intern Brut și Investițiile Străine Directe - Pagina 6
Analiza legăturii dintre Produsul Intern Brut și Investițiile Străine Directe - Pagina 7
Analiza legăturii dintre Produsul Intern Brut și Investițiile Străine Directe - Pagina 8
Analiza legăturii dintre Produsul Intern Brut și Investițiile Străine Directe - Pagina 9
Analiza legăturii dintre Produsul Intern Brut și Investițiile Străine Directe - Pagina 10
Analiza legăturii dintre Produsul Intern Brut și Investițiile Străine Directe - Pagina 11
Analiza legăturii dintre Produsul Intern Brut și Investițiile Străine Directe - Pagina 12
Analiza legăturii dintre Produsul Intern Brut și Investițiile Străine Directe - Pagina 13
Analiza legăturii dintre Produsul Intern Brut și Investițiile Străine Directe - Pagina 14
Analiza legăturii dintre Produsul Intern Brut și Investițiile Străine Directe - Pagina 15
Analiza legăturii dintre Produsul Intern Brut și Investițiile Străine Directe - Pagina 16

Conținut arhivă zip

 • Analiza legaturii dintre Produsul Intern Brut si Investitiile Straine Directe.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza statistică și modelarea pieței muncii în România

INTRODUCERE Formarea si functionarea pietei muncii este unul din procesele fundamentale si complexe ale tranzitiei la economia de piata in...

Evoluția Profitului Fabiricii de Pâine Postăvarul din Brașov în Perioada 2001-2004

Cap.1 Motivarea temei În prezenta lucrare voi încerca să construiesc un model econometric referitor la evoluţia profitului firmei braşovene de...

Impactul investițiilor străine directe în România

INTRODUCERE Investițiile străine directe, în definiția lor clasică, sunt definite ca fiind o entitate dintr-o țara care a facut o investiție...

Investițiile străine directe și problema protecției mediului

1. INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE Din punct de vedere al destinaţiei investiţiile pot fi de două feluri: interne şi externe. Cele interne se...

Econometrie

1 Analiza comerțului exterior folosind analiza econometrică 1.1 Culegerea datelor 2 Analiza modelului econometric folosind pachete de programe...

Analiza factorilor care influențează PIB între anii 2000-2012 în România

1.Introducere Problema studiat ȋn acest studiu de caz este o problemă la nivelul Romȃniei care afectează populația țării, dar şi imaginea...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Econometrie

Obiectivele prelegerii Din studiul acestui material didactic vei avea cunoștințe despre: q Ce este econometrie q Un scurt istoric al apariției...

Te-ar putea interesa și

Relațiile economice internaționale ale Republicii Moldova

Introducere Economia mondiala este un sistem format din ansamblul relatiilor economice dintre entitati private si publice, nationale si...

Analiza legăturii dintre Produsul Intern Brut și Investițiile Străine Directe

Introducere O importanţă din ce în ce mai mare este acordată astăzi problemei investiţiilor străine directe (ISD), acestea fiind văzute ca factor...

Finanțări externe private în România

I. Caracteristici ale finanțărilor externe private în România 1. Fluxul investiției străine directe în ultimii 10 ani Tabel nr. 1: Fluxul ISD în...

Evoluția ratei dobânzii percepute în sistemul bancar autohton în perioada anului 2008 - factori, parametri, tendințe

INTRODUCERE Actualitatea temei. Analiza politicii ratei dobânzii percepute a sistemului bancar autohton permite de a identifica condiţiile de...

Studiu econometric Eviews

Introducere Produsul intern Brut este indicatorul sintetic cel mai reprezentativ care exprima nivelul de evoluție al economiei naționale. Pentru...

Caracteristicile investițiilor străine directe

DIRECTE Investiţia străină directă (ISD) are câteva caracteristici inconfundabile, care o delimitează de investiţia de portofoliu. Dintre...

Statistica Internațională

CAPITOLUL I Statistica rezultatelor macroeconomice Cuvinte cheie: consumul guvernamental consumul privat deschiderea internationala exportul...

Construcție europeană

CUVÂNT ÎNAINTE Ideea de Comunitatea Europeană datează de aproape două milenii, concretizarea ei fiind rezultatul unor acumulări treptate. Visul lui...

Ai nevoie de altceva?