Impactul investițiilor străine directe în România

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 13103
Mărime: 283.40KB (arhivat)
Publicat de: Corinush C.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. CAPITOLUL I. INVESTIȚIILE STRAINE DIRECTE - APRECIERI GENERALE ...5
 3. I.1 Aspecte conceptuale 5
 4. I.2.Noțiuni generale privind ISD ..6
 5. I.3 Sinteza factorilor determinanți ai ISD ... 7
 6. I.3.1 Politicile și măsurile aplicabile investițiilor străine directe ..9
 7. I.3.2 Măsuri destinate să faciliteze activitatea societăților ... 10
 8. I.3.3 Determinanții economici .. 10
 9. I.3.3.1 Politicile guvernamentale ... 11
 10. I.4. Modelul push-pull de analiză a fluxurilor de investiții străine directe ..15
 11. I.5.Efectele investițiilor străine directe 16
 12. I.5.1 Creștere economică .16
 13. CAPITOLUL II INVESTIȚIILE STRĂINE DIRECTE ÎN ROMÂNIA 19
 14. II.1.Politica de atragere a ISD în România .19
 15. II.1.1. Înființarea ARD - strategii .. 20
 16. II.1.2. Înființarea ARIS ...20
 17. II.1.2.1 ARIS - Obiective și servicii 21
 18. II.2 Teoria avantajelor competitive 22
 19. II.2.1 Crearea și susținerea avantajelor competitive în România. Rolul investițiilor
 20. străine directe 22
 21. II.3. Evoluția investițiilor străine directe în România .. 24
 22. II.3.1. Impactul investițiilor străine directe în România ..29
 23. CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ S.C. COMCEH S.A .32
 24. III.1. Descrierea companiei ... 32
 25. III.2 Descrierea situațiilor financiare .. 33
 26. III.3. Indicatori de lichiditate .35
 27. III.3.1. Rata lichidității generale .. 36
 28. III.3.2. Rata lichidității reduse ...37
 29. III.3.3 Perspectivele evoluției firmei 37
 30. III.3.3.1. Diagrama Gantt .. 37
 31. A. Scenariul realist (de bază) 38
 32. B. Scenariul optimist . 40
 33. C. Scenariul pesimist 41
 34. Concluzii ... 44
 35. Bibliografie ...46

Extras din licență

INTRODUCERE

Investițiile străine directe, în definiția lor clasică, sunt definite ca fiind o entitate dintr-o țara care a facut o investiție fizică in construirea unei afaceri într-o altă țară. Investițiile directe în clădiri, mașini și echipamente sunt în contrast cu a face o investitie de portofoliu, care este considerată o investiție indirectă. În ultimii ani, având în vedere creșterea rapidă și schimbările în structura de investiții la nivel mondial, definiția a fost extinsă pentru a include achiziționarea unui interes de management durabil într-o societate sau întreprindere în afara țării de origine a firmei de investiții. Ca atare, aceasta poate lua multe forme, cum ar fi o achiziție directă de o firmă străină, construirea unei facilitati, sau de investiții într-un joint-venture sau alianta strategica cu o firmă locală, cu intrare de tehnologie, acordarea de licențe de proprietate intelectuală. In ultimul deceniu, investițiile străine directe au ajuns să joace un rol major în internaționalizarea de afaceri.

Problematica investitiilor straine directe (ISD) a fost si este intens dezbatuta, existând, în acest sens, preocupari atât la nivel national cât si international.

La nivel macroeconomic, am arătat că ISD au susținut creșterea economică atât direct, prin suplimentarea capitalului intern destinat achiziționării de active fixe cât și indirect, prin stimularea investițiilor autohtone, contribuind, prin efecte de antrenare, la dezvoltarea activităților productive,

În plus, investițiile străine au reprezentat o sursă importantă de finanțare a deficitului de cont curent, efectul financiar net (calculat că diferența între intrările și ieșirile de capital) accentuându-se odată cu creșterea intrărilor de capital străin.

De asemenea, am subliniat că ISD au influențat semnificativ nivelul de trai al populației și au demarat cercetări în nenumărate domenii tocmai pentru a obține un nivel de cunoaștere tot mai înalt.

În capitolele care urmează mi-am propus să detaliez noțiunea de investiții străine directe, să urmăresc sursele de finanțare pentru aceste investiții, să apreciez impactul lor asupra stării economiei unei țări, apoi, în capitolul II, m-am axat pe cazul României venind cu date și exemple concrete analizate atât din perspectiva macroeconomică, cât și din perspectiva evoluției țării noastre în perioada de tranziție.

Studiul de caz face referire la o societate comercială din Călărași, care beneficiază de investiții străine directe. Acesta reprezintă un exemplu concret de atragere și dezvoltare a acestui sector în țara noastră.

CAPITOLUL I

INVESTIȚIILE STRAINE DIRECTE - APRECIERI GENERALE

I.1 Aspecte conceptual

Economia mondială poate fi privită, din punct de vedere sistematic, ca un cumul al tuturor rezultatelor interacțiunilor activităților economice desfășurate la nivel global. Felul în care oamenii dintr-o anumită tara de pe glob își obțin veniturile, felul în care aleg să le cheltuiască, să le economisească sau să le transforme în avuție depind, în mod cert, de economia altor țări sau sunt în legătură cu veniturile, cheltuielile și economiile altor națiuni. Această legătură există, în mod sporadic, și în trecut, dar se manifestă cu o amploare mult mai mare în prezent; aceasta s-a intensificat și și-a extins sfera de cuprindere, lucru evidențiat mai ales de modul de propagare a crizei economice manifestate după anul 2008.

Pe de altă parte, economia mondială influențează condițiile economice din fiecare țară la un moment dat. Aceasta corelație este evidențiata prin intermediul comerțului internațional, prin natura relațiilor internaționale, prin modul de desfășurare a producției internaționale, cât și prin mobilitatea forței de muncă și a transferului de tehnologie. Aceste legături conectează fiecare țară la economia mondială, însă ele nu produc rezultate uniforme, adică creșterea economică nu este uniforma, unele țări dezvoltându-se mai rapid decât altele.Un alt factor care actioneaza cu putere în sensul creșterii interdependențelor economice la nivel modial este reprezentat de globalizarea circulației informațiilor sub forma accesului la internet, a accesului la televiziunea prin cablu și satelit și la celelalte forme de comunicare în masă.

Extindrea activităților economice de la scara locală la cea regionala, națională, continentala și apoi globală a condus la formarea economiei mondiale, mai întâi prin intermediul comerțului și, mai apoi, prin intermediul investițiilor străine directe.

Încă din anul 2002, un studiu realizat de OCDE arata ca investițiile străine directe reprezintă o parte integrantă a unui sistem economic international deschis, precum și un catalizator major al dezvoltării.

Bibliografie

1. Anghel, Ion - Investițiile străine directe în România, Ed. Expert, 2009, pag. 31-36

2. Apergis, F.- Foreign Direct Investment Inward and Foreign Direct Investment Outward, 2008, Global Economy Journal, pag. 2

3. Bartels, Frank - The evolving nature of FDI Industrial Organisation and Challenges for Policy and Practice, 2005, pag. 17

4. Blomström, Magnus & Kokko, Ari - The economics of foreign direct investment incentives , Working Paper, 2003, pag.168

5. Bonciu, Florin - Investițiile străine directe și nouă ordine economică mondială, Ed. Universitara, București, 2009, pag. 12, 122-127

6. Boșcaiu, Voicu (Centrul de Statistică Matematică, București) și Mazilu, Anca (Institutul de Economie Mondială, București)- Investițiile străine directe, CRPE/ Lucrare nr.29/Noiembrie 2001

7. Doukas, John; Lang, LHP -Foreign direct investment, diversification and performance, Ed. Palgrave Macmillan, 2008, pag. 155-158

8. Denuta, Ioan - Investițiile străine directe în țările est și central-europene, Ed. Economică, București, 2008, pag. 89-90

9. Graham, Edward M.- Multinationals and Foreign Investment în Economic Development, Ed. Palgrave Macmillan, 2007, pag. 8

10. Graham, Edward M. & Krugman, Paul R. - Foreign directinvestment în the USA, Ed. Institute for Internațional Economics, 1995, pag. 7

11. Iacovoiu, Viorela Beatrice - Investițiile străine directe între teorie și practică economică, Ed. ASE, București, 2009, pag. 71

12. Negritoiu, Misu - Salt înainte. Dezvoltarea și ISD, ed. Pro & Expert, București, 2006, pg. 53.

13. Rusu, Mirela - Investițiile străine directe, Ed. Paideia, București, 2009, pag. 53

14. Salomon, Xavier Martin and Robert - Tacitness, Learning, and Internațional Expansion: A Study of Foreign Direct Investment, Organization Science, Vol. 14, No. 3 (May - Jun., 2003), pag. 304

15. Sethi, D;Guisinger, SE; Phelan, SE; Berg, DM - Trends în foreign direct investment flows: a theorical and empirical analysis, Ed. Palgrave Macmillan, 2003, pag. 315

16. Vasilescu, Ion - Investiții, Cunoaștere, Eficienta, Vol I, Ed. Eficon Press, București, 2009, pag.128-129, 254-255

17. Voicilaș, Dan Marius -Revista Romană de Geopolitica și Relații Internaționale - RRGRI, Climatul investițional și cadrul instituțional în România, nr. 3-4, 2010

18. Wells, Louis T. & Ahmed, Rafiq - Making Foreign Investment Safe Property Rights and Național Sovereignty, Ed. Oxford Press, 2007, pag. 168

Surse web:

www.insse.ro

www.ectap.ro

http://www.unctad.org/templates/webflyer.asp?docid=13423&intItemID=2068&lang=1

www.arisinvest.ro

www.oecd.org

Preview document

Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 1
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 2
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 3
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 4
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 5
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 6
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 7
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 8
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 9
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 10
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 11
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 12
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 13
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 14
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 15
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 16
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 17
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 18
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 19
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 20
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 21
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 22
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 23
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 24
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 25
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 26
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 27
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 28
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 29
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 30
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 31
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 32
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 33
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 34
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 35
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 36
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 37
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 38
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 39
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 40
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 41
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 42
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 43
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 44
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 45
Impactul investițiilor străine directe în România - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Impactul investitiilor straine directe in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Impactul salariului minim în economie

Scopul lucrării de faţa este de a identifica evoluţia salariului minim şi a impactul acestuia asupra ratei şomajului. Am ales această temă deoarece...

Investițiile străine directe în România

INTRODUCERE Investițiile străine sunt indispensabile dezvoltării economice a unui stat, aducând un aport consistent la creșterea și susținerea...

Investiții străine directe în România

CAP. I. NOTIUNI INTRODUCTIVE Investitia reprezinta, in sens larg, sacrificial unei parti din consumul prezent pentru un consum viitor, posibil si...

Investiții străine directe

Capitolul 1 1.1 Definitia si geneza ISD Investitiile straine directe sunt definite ca proprietatea directa sau indirecta a unei entitati straine...

Analiza legăturii dintre Produsul Intern Brut și Investițiile Străine Directe

Introducere În zilele noastre se acordă din ce în ce mai mult importanță problemei investițiilor străine directe(ISD), investiții ce constituie un...

Investiții Străine Directe în România

Cap. 1 Investițiile străine în România 1.1 Aspecte metodologice privind investițiile străine Identificarea potențialului investițional al țărilor...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial

Aşa cum se întâmplă cu toate fenomenele existente în lume, şi corporatiile transnaţionale (CTN) în iureşul lor de nestăvilit, de către unii sunt...

Investițiile străine directe în România

INTRODUCERE Investițiile străine sunt indispensabile dezvoltării economice a unui stat, aducând un aport consistent la creșterea și susținerea...

Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică

În conditiile globalizarii, problema investitiilor straine directe (ISD), influenta lor asupra modernizarii economiilor în tranzitie, continua sa...

Investiții străine directe

Capitolul 1 1.1 Definitia si geneza ISD Investitiile straine directe sunt definite ca proprietatea directa sau indirecta a unei entitati straine...

Prezenta firmelor multinaționale în România - aspecte în plan economic și în planul raportării financiare

Introducere Una dintre cele mai mari forţe de presiune cu care se confruntă evoluţia ţărilor şi a uniunilor de comerţ internaţional este...

Orientarea Fluxurilor I.S.D. în Perioada Post - Aderare

CAPITOLUL I: DEFINIREA INVESTITIILOR INTERNATIONA-LE 1.1. Investitia. Definitie Ne referim la investitii în legatura cu o activitate care are ca...

Impactul investițiilor străine asupra mediului înconjurător

Investitiile straine directe sunt definite de UNCTAD ca investittii ce implica o relatie pe termen lung si reflecta interesul unei entitati intr-o...

Contribuția investițiilor străine în servicii de consultanță asupra dezvoltării economiei României

INTRODUCERE Rolul major al investitiilor straine directe in relansarea si dezvoltarea economica a Romaniei este deja verificat. Solutie viabila...

Ai nevoie de altceva?