Analiza serviciilor de turism pe piața românească

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3367
Mărime: 330.04KB (arhivat)
Publicat de: Eugenika A.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pricope Alina Petronela

Cuprins

 1. Întroducere - 3 -
 2. Capitolul 1 Rolul serviciilor de turism în economia României - 3 -
 3. 1.1 Serviciile Turistice. Caracterizare generală. - 3 -
 4. 1.2 Analiza serviciilor de turism în România în perioada 2018-2020 - 4 -
 5. 1.3 Principalele agregate economice specifice serviciilor turistice - 4 -
 6. 1.3.1 Analiza comparativă a structurilor de primire turistică 2018-2020 - 5 -
 7. 1.3.2 Analiza comparativă ocuparea forței de muncă și activitatea pe sex 2018-2020 - 6 -
 8. 1.3.3 Analiza comparativă a călătoriilor din turism ca pondere din PIB 2010-2020 - 7 -
 9. Capitolul 2 Tendințe în evoluția serviciilor de turism din România - 7 -
 10. 2.1Turismul României în pandemie - 7 -
 11. 2.2 Tendințe de evoluție în turismul Românie - 10 -
 12. Concluzii - 11 -

Extras din proiect

Întroducere

După cel de-al II război mondial au apărut noi modificări în viața socială economică a populației precum, se folosește pe larg automatica, cibernetica și alte tehnici de calcul în toate sectoarele de activitate. S-au modernizat mijloacele de transport, iar toată societatea omenească s-a industrializat la scară planetară. Aceasta societate industrializată pune accent pe mari centre urbane, in consecință realizându-se aglomerări ale căilor de transport, familiilor din blocuri etc. Totodata, prin organizarea științifică pe care o promovează, aduce posibilități de creștere a productivității muncii. Dar, in același timp, societatea industrializată produce și efecte negative asupra mediului ( poluarea în masă), precum și, influentează în mod direct sistemul nervos al oamenilor ( stres psihic).

Din acest motiv, apare tendința societății contemporane de a petrece cât mai mult timp liber călătorind, fiind în căutare de locuri liniștite și neaglomerate. În acest context, odată cu creșterea populației, sa diminuat factorul distanță-timp, datorită modernizării mijloacelor de transport, în consecință turismul, devenind o trăsătură remarcabilă a epocii.

Organizația Mondială de Turism (OMT), a definit conceptul de turism astfel ,, reprezintă un fenomem social, cultural și economic care presupune deplasarea oamenilor în orașe sau locuri în afara mediului lor obișnuit în scopuri personale (petrecerea timpului liber) sau de afaceri, pentru o perioadă de peste 24 ore, fără a depăși un an”. Conform acestor aspecte, activitatea turistică presupune elemente cu rol decisiv în realizarea actului turistic și care servesc drept bun argument pentru a include turismul în sectorul terțiar al serviciilor.

Capitolul 1 Rolul serviciilor de turism în economia României

1.1 Serviciile Turistice. Caracterizare generală.

Serviciile turistice reprezintă ,,...ansamblu de activități ce au ca obiect satisfacerea tuturor nevoilor turistului în perioada în care se deplasează” . O parte din aceste activități au ca scop satisfacerea unor necesități (hrană, odihnă), iar altele reprezintă caracteristici specifice turismului (organizarea călătoriilor, agrement etc.).

Trăsăturile serviciilor turistice:

- Imaterialitate

- Nestocabilitate

- Simultaneitatea producției și consumul lor

- Inseparabile de prestatorul acestora

- Intangibile

- Personalizate

- Grad accentuat de sezonalitate

- Complexitate

În ultimii ani, datorită unui ritm accelerat de dezvoltare, cât și a tendințelor de diversificarea, prestarea serviciilor de turism sa imbogățit cu conținut, iar clasificarea acestor se poate realiza după mai multe criterii. În general, pentru a satisface consumatorul, derularea prestației turistice presupune următoarele tipuri de servicii:

- Servicii de cazare;

- Servicii de alimentație;

- Servicii de agrement-diverstisment;

- Servicii de trasnport;

- Servicii suplimentare (informații, activități culturale, închirieri de obiecte etc.).

1.2 Analiza serviciilor de turism în România în perioada 2018-2020

După cum am povestit anterior, turismul ca sector economic, include o gamă largă de servicii, începând cu informare, cazare, alimentație, agrement etc. În economia națională, turismul reprezintă un element stimulator, presupunând o cerere anumită de servicii și bunuri care pune în mișcare o creștere în sfera producției acestora. În acest context, cererea determină o ajustare a ofertei, aceastea din urmă materializându-se în dezvoltarea structurilos turistice și indirect stimulează producția ramurilor participante. În consecință dezvoltarea turimului duce la un semnificativ spor de producție.

Aportul serviciilor turistice la creare PIB diferă de la o zonă la altă, de la un continent la altul, in funcție de nivelul acestuia și de dezvoltarea economiei țărilor respective. Astfel, în Europa - principala zonă turistică a lumii - cota de participare a turismului la PIB este de 14,0%, pe când în România, turismul a participat doar cu 2-3% la creare PIB.

1.3 Principalele agregate economice specifice serviciilor turistice

Agregatele economice sunt foarte utile, întrucât oferă indicatori statistici referitori la ramurile turismului. Principalele mărimi statistice sunt următoarele:

- Structurile de primire turistică;

- Ocuparea forței de muncă și activitatea pe sex și vârstă - date anuale;

- Valoarea adăugată brută din industriile turismului (VABIT);

- Valoarea adăugată brută directă din turism (VABDT);

- Produsul intern brut direct din turism (PIBDT).

1) Structurile de primire turistică, reprezintă toate construcțiile și amenajările, care oferă serviciul de cazare permanent sau sezonier turiștilor.

2) Valoarea adăugată brută din industriile turismului (VABIT) se obține prin însumarea valorilor adăugate brute totale din toate industriile turismului. Acesta exclude industriile neturistice a căror producție a fost achiziționată de vizitatori.

3) Valoarea adăugată brută directă din turism (VABDT) reprezintă suma părții din valoarea adăugată brută generată de industriile turismului și de alte industrii ale economiei care sunt direct în serviciul vizitatorilor. ,,Direct” face referire la valoarea care conduce doar la consumul vizitatorilor.

4) Produsul intern brut direct din turism (PIBDT) reprezintă consumul turistic interior ca parte a valorii adăugate (la prețuri de bază) generată de toate industriile la care se adaugă suma impozitelor nete asupra producției și importurilor incluse la prețuri de achiziție.

În continuare, se vor prezenta statistic indicatorii economici principali ca parte din serviciile turistice, analiză comparativă între anii 2018-2019-2020. Pentru a se realiza analiza serviciilor de turism sau creat așa numitele ,,achete statistice” care au constituit drept sursă de date pentru completarea tabelelor și graficelor. Printre populația țintă au fost turiștii nerezidenți, cât și persoanele rezidente cu vârsta de cel puțin 15 ani.

Bibliografie

1. Boghean, C., Economia Turismului, Suceava , pag 3-6;

2. Dumitru, N., Contribuția Turismului în procesul creșterii economice, Journal of Tourism, No. 3, București, România;

3. Ioncică, M., Economia Serviciilor Abordări Teoretice și implicații practice, Editura Uranus, pag 14-17;

4. Institutul Național de Statistică, Balanța Forței de muncă la 1 ianuarie 2018;

5. Institutul Național de Statistică, Balanța Forței de muncă la 1 ianuarie 2019;

6. Institutul Național de Statistică, Balanța Forței de muncă la 1 ianuarie 2020;

7. Institutul Național de statistică, România în cifre, Sinteze, Breviar Statistic. 2021;

8. Ispas, A., (2017), Economia Turismului, Universitatea Transilvania din Brașov, Suport de curs pentru ID, Brașov, pag 75-111;

9. Pîrjol, F., Maxim, R.G., Nagy, A., Trends in Romanian Tourism, Timișoara;

10. Popa, N., (2012), Rolul serviciilor Turistice privind Evoluția Ofertei în Sector Turismului, Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir”;

11. Popescu, A., (2021), THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON ROMANIA'S TOURIST FLOWS IN THE YEAR 2020;

12. Strategia Națională a României pentru dezvoltarea turismlui 2019-2030, (2018), Volumul 1: Raport privind Evaluarea Reapidă a sectorului touristic, București, România;

13. Untaru Elena-Nicoleta, (2012), Economia serviciilor Aplicații,Proiecte, Studii de caz, Editura Universității Transilvania din Brașov;

14. 11 Key Techology Trends Emerging in the Travel & Tourism Industry, Revfine Optimising Revenue, Travel and Tourism Tips, https://www.revfine.com/technology-trends-travel-industry/

Preview document

Analiza serviciilor de turism pe piața românească - Pagina 1
Analiza serviciilor de turism pe piața românească - Pagina 2
Analiza serviciilor de turism pe piața românească - Pagina 3
Analiza serviciilor de turism pe piața românească - Pagina 4
Analiza serviciilor de turism pe piața românească - Pagina 5
Analiza serviciilor de turism pe piața românească - Pagina 6
Analiza serviciilor de turism pe piața românească - Pagina 7
Analiza serviciilor de turism pe piața românească - Pagina 8
Analiza serviciilor de turism pe piața românească - Pagina 9
Analiza serviciilor de turism pe piața românească - Pagina 10
Analiza serviciilor de turism pe piața românească - Pagina 11
Analiza serviciilor de turism pe piața românească - Pagina 12

Conținut arhivă zip

 • Analiza serviciilor de turism pe piata romaneasca.docx

Te-ar putea interesa și

Strategii și Politici de Marketing în Cadrul Agenției Marshal Turism

INTRODUCERE Tranziţia la economia de piaţă aduce schimbări substanţiale în modul de desfăşurare a activităţii agenţilor economici; agenţii...

Strategie ANT

România a reprezentat o destinatie turistica importanta pentru piata zonala, promovând, cu precadere, produsele turistice de litoral, statiunile...

Planificarea Stategica de Marketing a Produsului Turtistic - Hotelul Rin

1. INTRODUCERE Ca urmare a cresterii eonomice ce s-a inregistrat in ultimii ani precum si a cresterii turismului de afaceri din Romania, am...

Politica de Distribuție a Serviciilor Turistice pe Piața Românească

Introducere Prea bogata ca sa poata fi cuprinsa intr-o definitie, sfera turismului il are in centrul sau pe "Homo viator", adica pe omul care...

Strategii de marketing - prezentarea lanțului all inclusive

Capitolul I .Misiunea şi obiectivele în cadrul Rin Grand Hotel 1.1 Scurt istoric RIN HOTELS reprezintă conceptul din care fac parte hotelurile de...

Proiect Marketing Turistic

1. Expunere introductiva Infiintata in 2003 ca o agentie tur operator, OdC Travel ofera in principal servicii de turism de loisir si turism...

Raport de consultanță agenție de turism

Prezentarea firmei ACP Consulting Firmele de consultanţă în turism se regăsesc pe piaţa românească într-un număr foarte mic, dar potenţialul...

Analiza Statistică a Hotelului Euro Polizu Bucuresti

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII 1.1 Date de identificare Societatea commercială EURO HOTELS INTERNATIONAL CO S.R.L. a reuşit să se impună pe...

Ai nevoie de altceva?