Cererea și Oferta de Muncă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5887
Mărime: 164.18KB (arhivat)
Publicat de: Roxana Barbu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Liviu Scutariu

Cuprins

  1. CAPITOLUL I: CEREREA DE MUNCĂ
  2. 1.1. Concept şi definire 3
  3. 1.2. Particularităţi ale pieţei muncii 4
  4. CAPITOLUL II: OFERTA DE MUNCĂ
  5. 2.1. Concept şi definire 7
  6. 2.2. Factorii care influenţează forţa de muncă 7
  7. CAPITOLUL III: STUDIU DE CAZ-CEREREA ŞI OFERTA DE MUNCĂ DIN ROMÂNIA
  8. BIBLIOGRAFIE 21

Extras din proiect

CAPITOLUL I:CEREREA DE MUNCĂ

1.1.Concept şi definire

Orice activitate economică, pentru desfaşurarea ei, necesită factorul muncă alaturi de ceilalţi factori de producţie.

Cererea de muncă reprezintă cantitatea totala de muncă necesară desfăşurării activităţilor economico-sociale dintr-o ţară la un moment dat. Ea are ca punct de plecare nevoia de muncă, dar nu este egală cu acesta. Deci, din cererea de muncă nu fac parte muncile nesalarizate, precum: munca femeilor casnice, a militarilor în stagiu, a elevilor şi studenţilor, altor persoane care nu vor să muncească, având alte venituri. Astfel spus, cererea de muncă este reprezentată de nevoia de muncă salarizată. Satisfacerea nevoii de muncă se realizează, prin utilizarea disponibilităţilor de muncă existente în societate, adică cantitatea de muncă ce poate fi depusă de populaţia aptă a ţării respective în perioada dată. Şi în acest caz trebuie avut în vedere faptul că nu toate disponibilităţile de muncă se constituie în oferta de muncă ci numai cele care urmează să fie salarizate, remunerate.

Dacă se au in vedere: volumul productivităţii muncii şi timpul legal de muncă pentru o perioadă determinată, putem stabili nevoia de muncă, deci forţa de muncă necesară in perioada respectivă.

Cererea are ca punct de plecare nevoia de serviciu de munca din partea utilizatorilor acesteia (întreprinderi,administraţii,bănci, etc.). Condiţia generală a transformării nevoilor de muncă în cerere de muncă este remunerarea sau salarizarea. Aceasta se concretizează deci în ofertă de locuri de muncă salariate. Atât cererea cât şi oferta de muncă sunt categorii şi mărimi dependente de:

a) dezvoltarea economico-socială a unei ţări, amplasarea şi structura activităţii economice şi ale activităţii sociale ;

b) fenomenele şi procesele social-demografice.

Relaţiile de interdependenţă dintre primul element şi al doilea în opiniile specialiştilor au fost şi sunt nu numai diferite dar chiar opuse. De exemplu T R. Malthus a fost unul dintre primii care s-au ocupat de problema relaţiilor dintre populaţie şi dezvoltare. Legăturile complementare dintre a) şi b) au fost reduse de Malthus la determinarea directă şi unilaterală dinspre venituri spre natalitate, căci sporirea mai puternică a natalităţii ar duce automat la scăderea veniturilor familiale. În lucrarea sa eseu asupra principiului populaţiei, Malthus încearcă să demonstreze că mijloacele de trai, mijloacele de subzistenţă ar creşte în progresie aritmetică, pe când populaţia s-ar dezvolta în progresie geometrică.

Istoria economiei şi evoluţia demografică în ţările dezvoltate evidenţiază situaţii foarte variabile şi contradictorii ale dinamicii celor două procese. De pildă, ameliorarea condiţiilor de viaţă a influenţat mult comportamentul demografic familial în sensul scăderii natalităţii şi a nivelului de copii în familii (în Franţa, Germania, Marea Britanie, Anglia).

1.2. Particularităţi ale pieţei muncii

Orice activitate economică, pentru desfaşurarea ei, necesită factorul muncă alături de ceilalţi factori de producţie.

Daca se au în vedere: volumul productivităţii muncii şi timpul legal de muncă pentru o perioadă determinată, putem stabili nevoia de muncă, deci forţa de muncă necesară în perioada respectivă.

Piaţa muncii sau a forţei de muncă reprezintă spaţiul economic în care are loc confruntarea liberă a cererii de muncă cu oferta de muncă.

Cererea de muncă este reprezentată de deţinătorii de capital, în calitate de cumpărători iar oferta de muncă o reprezintă posesorii de forţă de muncă, în calitate de vânzători.

Piaţa muncii nu este omogena, ci se compune din segmente pe domenii de activitate, zone economice, meserii, niveluri de calificare.

În acest sens putem distinge:

- piaţa locala a muncii subdiviziune geografică cu particularitaţi pecuniare, costuri, psihologii, mobilitate;

- piaţa externă a muncii, subdiviziune care priveste un anumit număr de lucrători, fiecare fiind disponibil sau potenţial disponibil pentru a ocupa locurile de muncă ce se oferă prin competiţie;

- piaţa internă a muncii, subdiviziune în care cererea şi oferta de muncă sunt interne fiecarei firme şi accesibile direct pieţei externe a muncii, însă o percepţie diferită a celor din interior în raport cu cei din afară. Ea priveşte ocuparea diferitelor funcţii prin avansare, transfer, concurs in înteriorul firmei.

Piaţa muncii, ca piaţă a celui mai important factor de producţie, se află în legatură directă cu celelalte pieţe: a bunurilor, monetară şi a capitalului. Ea recepţionează semnalele de pe fiecare piaţă şi îşi formează propriile exigenţe faţă de acestea. Echilibrul pieţei muncii conditioneaza echilibrul celorlalte pieţe

Preview document

Cererea și Oferta de Muncă - Pagina 1
Cererea și Oferta de Muncă - Pagina 2
Cererea și Oferta de Muncă - Pagina 3
Cererea și Oferta de Muncă - Pagina 4
Cererea și Oferta de Muncă - Pagina 5
Cererea și Oferta de Muncă - Pagina 6
Cererea și Oferta de Muncă - Pagina 7
Cererea și Oferta de Muncă - Pagina 8
Cererea și Oferta de Muncă - Pagina 9
Cererea și Oferta de Muncă - Pagina 10
Cererea și Oferta de Muncă - Pagina 11
Cererea și Oferta de Muncă - Pagina 12
Cererea și Oferta de Muncă - Pagina 13
Cererea și Oferta de Muncă - Pagina 14
Cererea și Oferta de Muncă - Pagina 15
Cererea și Oferta de Muncă - Pagina 16
Cererea și Oferta de Muncă - Pagina 17
Cererea și Oferta de Muncă - Pagina 18
Cererea și Oferta de Muncă - Pagina 19
Cererea și Oferta de Muncă - Pagina 20
Cererea și Oferta de Muncă - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Cererea si Oferta de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Cererea și oferta de muncă în România

Capitolul 1 Cererea de munca Concept. Legea cererii Cererea este o categorie economica ce exprima, in anumite conditii social-istorice nevoia...

Dimensiuni ale pieței muncii în România

INTRODUCERE Piaţa muncii din România s-a confruntat cu schimbări importante în contextul procesului de tranziţie economică, manifestat prin...

Oferta forței de muncă în România

Introducere Functionarea oricarui sistem de productie este de neconceput fara prezenta si interventia omului. Procesele de productie a bunurilor...

Piața Muncii în România

Introducere Piața muncii este un domeniu extrem de sensibil al economiei, care resimte mult mai acut decât celelalte piețe toate influențele...

Șomajul

Din multitudinea problemelor economice, inflatia si şomajul sunt, adesea, cele mai importante probleme cu care se confrunta o natiune. Ori de cate...

Cererea și oferta de muncă în România

I. MECANISMUL DE FUNCŢIONARE AL PIEŢEI MUNCII Piaţa muncii are două componente: cererea de forţă de muncă şi oferta de forţă de muncă iar...

Cererea și Oferta de Muncă în România

Piaţa muncii Definire Piaţa muncii reprezintă spaţiul economic în cadrul căruia se confruntă cererea de muncă cu oferta de muncă, au loc...

Șomajul

I. Somajul Somajul - fenomen permanent in toate tarile, prin dimensiunea si durata sa ridica o serie de probleme privind definirea, cauzele,...

Te-ar putea interesa și

Impactul salariului minim în economie

Scopul lucrării de faţa este de a identifica evoluţia salariului minim şi a impactul acestuia asupra ratei şomajului. Am ales această temă deoarece...

Evaluarea Măsurilor Active la Nivelul Județului Hunedoara în Perioada 2008-2010

Introducere În prezent, şomajul este unul dintre dezechilibrele care afectează în proporţii diferite toate ţările, inclusiv cele subdezvoltate şi...

Cererea și oferta de muncă în România

Capitolul 1 Cererea de munca Concept. Legea cererii Cererea este o categorie economica ce exprima, in anumite conditii social-istorice nevoia...

Cererea și oferta de muncă în România

Capitolul 1 PIAȚA MUNCII Piața muncii reprezintă ansamblul actelor de vanzare-cumpărare a forței de muncă, al relațiilor specifice acestora, ce...

Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale

Introducere Dezvoltarea economică este fundamentală pentru existenţa omului. Totodată, omul ocupă cel mai important loc în dezvoltarea economică,...

Piața muncii - previziune

1.Piata muncii reprezinta spatiul economic in care tranzactioneaza in mod liber utilizatorii de munca (detinatorii de capital) in calitate de...

Piața muncii - reglementată sau nu

1. Piata muncii Piaţa muncii reprezintă locul abstract în care se întâlneşte cererea de muncă cu oferta de muncă. Piaţa muncii nu poate fi...

Cererea și Oferta de Forță de Muncă în Economia Românească de Tranziție

Cererea de forţă de muncă reprezintă ansamblul relaţiilor, raporturilor şi conexiunilor privind volumul şi structura forţei de muncă pe profesii şi...

Ai nevoie de altceva?