Econometrie și pachete software

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 4059
Mărime: 425.94KB (arhivat)
Publicat de: Marius B.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Dr. Nicolae-Marius Jula
Facultatea de Administratie si Afaceri
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti
Specializare: Cibernetică Economică

Extras din proiect

Introducere

- Definirea fenomenului

Asistența medicală reprezintă menținerea sau îmbunătățirea sănătății prin prevenirea, diagnosticarea și tratarea bolilor, rănilor și alte deficiențe fizice și mintale ale oamenilor. Asistența medicală este furnizată de către medici și asistenți medicali, profesioniști în domeniul sănătății.

- Importanta si actualitatea fenomenului

Asistența medicală joacă un rol foarte important în viața omului, într-o continuă îmbunătățire și dezvoltare, fiind de mare actualitate datorită stării pandemice în care ne situăm în momentul actual.Totodată, accesul la serviciile medicale a fost îngreunat, vizitele la medic și multe programări de rutină au fost amânate, prioritare fiind persoanele cu afecțiuni grave ale virusului Sars-Cov-2, dar și gradul de răspândire a acestuia.

- Ipotezele de lucru

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), un sistem de sănătate care funcționează bine necesită un mecanism de finanțare, o forță de muncă bine instruită și remunerată în mod corespunzător, informații fiabile pe care să se bazeze deciziile și politicile și o infrastructură bine întreținută pentru a furniza medicamente de calitate și tehnologii.

Având în vedere condițiile sociale problematice, „cauze fundamentale” ale deteriorării stării de sănătate, ne așteptăm să obținem rezultate care să ne confirme că o creștere a gradului de ocupare a forței de muncă va facilita accesul personalului la asistență medicală, precum și la servicii de calitate.

Studii devenite clasice au demonstrat influența educației asupra sănătății, facând comparații între decalajele educaționale fapt ce reflectă în mare măsură diferențele referitoare la expunerea factorilor de risc, indicând disparități în ceea ce privește accesul la asistența medicală. Așadar, Nivelul educației influențează semnificativ accesul la asistență medicală.

Analiza literaturii în domeniu a furnizat informații și despre infrastructură, intrucât ne vom aștepta ca o îmbunătățire a acesteia să determine o creștere a accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate.

- Factorii de influență ai asistenței medicale

Conform cercetărilor studiate există numeroși factori ce vor contribui la nevoi nesatisfăcute de asistență medicală. Analiza privind asistența medicală va fi urmată din punct de vedere ai factorilor ce urmează:

- Factori sociali: Ocupația/ocuparea fortei de munca, Conditiile de trai (de locuire/ de muncă /de mediu), Educația

Factorii sociali diminuează accesul la asistență medicală din cauza zonelelor rurale neaccesibile, diferențelor în ceea ce privește acoperirea demografică, limitarea accesului la educație, șanse reduse de participare pe piața forței de muncă și de participare la viața socială etc.

- Factori comportamentali: Stiluri de viață, Obiceiuri sănătoase și nesănătoase, Igiena

Factorii comportamentali au, de asemenea, o influență importantă asupra stării de sănătate, fapt ce previne nevoia unei asistențe medicale. Studiile sugerează că adoptarea,,comportamentelor de risc pentru sănătate poate fi rezultatul deprivării și stresului din mediul social” (Mackenbach, 2002), de pildă, fumatul, consumul excesiv de alcool, dieta bogată în carbohidrați, sedentarismul rezultă ca un răspuns la condițiile dificile de viață.

- Factori economici: Infrastructura și calitatea sistemului medical, Venitul

Nevoile nerezolvate în materie de asistență medicală reprezintă o măsură importantă a accesibilității.Potrivit studiilor, este de cinci ori mai probabil ca gospodăriile cu venituri mici să raporteze nevoi nerezolvate în materie de asistență medicală in comparatie cu gospodăriile cu venituri mari. Există, de asemenea, angajamente pentru a crește eficiența sistemului de sănătate și a reduce inegalitățile în ceea ce privește accesul, prin dezvoltarea infrastructurilor sanitare.

- Variabilele/indicatori care cuantifică atât fenomenul cât, și factorii de influență

Asistenta medicala- Consultarea unui medic per locuitor (,,Statistică internațională- Analize comparative’’-Liviu-Stelian Begu)

- Factori sociali:

(i) Ocuparea fortei de munca-Proportia persoanelor ocupate in total populatie, rata somajului (,, Statistică internațională- Analize comparative’’-Liviu-Stelian Begu)

(ii) Conditiile de trai- Rata de deprimare materiala severa, Ponderea persoanelor care locuiesc in locuinte subocupate in functie de tipul de gospodarie si de venit(,, Statistică internațională- Analize comparative’’-Liviu-Stelian Begu)

(iii)Educatia- Nivelul mediu de studiu(,, Statistică internațională- Analize comparative’’-Liviu-Stelian Begu)

(iv) Migratia- rata migratiei fortei de munca din domeniul sanatatii(,, Statistică internațională- Analize comparative’’-Liviu-Stelian Begu)

- Factori comportamentali:

(i) Stil de viata- Consumul de calorii per locuitor

(i) Obiceiuri nesanatoase-Prevalenta fumatului

- Factori economici

(i) Infrastructura si calitatea-Ponderea cheltuielilor cu sanatatea in PIB, personal sanitar angajat in spital, profesionisti in asistenta medicala, paturi de spital, rata de ocupare a patului de ingrijire

(ii) Venitul- nivelul veniturilor raportat la necesitatile gospodariei

Bibliografie

- Minca D, Sanatate publica si Management Sanitar, Editura „Universitatea Carol Davila”, București, 2005

- PRECUPEȚU I., POP C. ,, Pentru o abordare socială în domeniul sănătății. factorii structurali ai determinării stării de sănătate”, Revista Calitatea vietii, pp 5-22, Bucuresti: http://www.revistacalitateavietii.ro/2017/CV-3-2017/01.pdf

- Dragoi C., Miron D, Impactul economic al sistemelor de sanatate, Revista Jurnalul Economic, Nr. 22, Decembrie 2006, Bucuresti: http://www.rejournal.eu/sites/rejournal.versatech.ro/files/articole/2014-05-12/2352/rej22decembrie2006p5-p13.pdf

- OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2017), Romania: Profilul Sănătății în 2017, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels. http://dx.doi.org/10.1787/9789264285392-ro

- Raport comun privind sistemele de îngrijire a sănătății și de îngrijire pe termen lung și privind sustenabilitatea fiscală - European Economy, Institutional Paper 37, octombrie 2016; DG Afaceri Economice și Financiare și Comitetul pentru politică economică:

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/joint-report-health-careand-long-term-care-systems-fiscal-sustainability-0_ro

- Starea sănătății în UE: Profiluri de țară în domeniul sănătății: https://ec.europa.eu/health/state/country_profiles_ro

Preview document

Econometrie și pachete software - Pagina 1
Econometrie și pachete software - Pagina 2
Econometrie și pachete software - Pagina 3
Econometrie și pachete software - Pagina 4
Econometrie și pachete software - Pagina 5
Econometrie și pachete software - Pagina 6
Econometrie și pachete software - Pagina 7
Econometrie și pachete software - Pagina 8
Econometrie și pachete software - Pagina 9
Econometrie și pachete software - Pagina 10
Econometrie și pachete software - Pagina 11
Econometrie și pachete software - Pagina 12
Econometrie și pachete software - Pagina 13
Econometrie și pachete software - Pagina 14
Econometrie și pachete software - Pagina 15
Econometrie și pachete software - Pagina 16
Econometrie și pachete software - Pagina 17
Econometrie și pachete software - Pagina 18
Econometrie și pachete software - Pagina 19
Econometrie și pachete software - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Econometrie si pachete software.pdf

Te-ar putea interesa și

Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană

1. UNIUNEA EUROPEANĂ 1.1. Prezentare a Uniunii Europene şi scurt istoric La baza actului de naştere a Comunităţilor Europene stă declaraţia din 9...

Impactul Fiscalizării Asupra Pietei de Capital din România

CAPITOLUL I. ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIIND FISCALITATEA 1.2. Definire, funcţiile şi rolul fiscalităţi 1.1.1. Sistemul fiscal Sistemul fiscal...

Analiza computațională a unui sistem cibernetic-economic

Introducere Analiza de mediu de afaceri reprezintă un subiect de interes atât pentru companii cât și pentru clienții acestora.Însă diferența...

Bugetul

1. Bugetul - elemente introductive 1.1. Conceptul de buget Bugetul a apărut în perioada istorică contemporană din rațiuni ce țin de actul...

Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene

I. Politică fiscală romanească – componentă a politicilor fiscale europene I.1. Conceptul de politică fiscală: Sistemul fiscal acţionează asupra...

Analiza comparativă a trei pachete software din aceeași categorie

Introducere În activitatea industrială, rezultatele muncii se caracterizează prin produse palpabile și concrete. În domeniul tehnologiei...

Ai nevoie de altceva?