Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 40757
Mărime: 170.86KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Ignat
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Univ. Toma Roman
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA ECONOMIA AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI SPECIALIZAREA ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE RURALĂ

Cuprins

 1. Capitolul 1. Evoluţia mediului rural .2
 2. Capitolul 2. Agricultura românească din perspectivă istorico-sociologică .6
 3. 2.1. Agricultura României în tranziţie .6
 4. 2.2. Agricultorii, proprietatea funciară şi rolul agriculturii .16
 5. Capitolul 3. Impactul politicilor agricole asupra gospodăriilor rurale .27
 6. 3.1. Caracteristicile socio-economice ale comunităţilor rurale .27
 7. 3.2. Calitatea vieţii rurale .39
 8. 3.3. Resursele economice .51
 9. Capitolul 4. Potenţialul de dezvoltare al ruralului .63
 10. 4.1. Satul românesc – produs turistic insuficient valorificat .63
 11. 4.2. Piaţa rurală – cadrul de desfăşurare al comerţului rural .67
 12. Capitolul 5. O politică durabilă şi coerentă a dezvoltării rurale .80
 13. 5.1. Modelul Comunităţii Europene de dezvoltare rurală .80
 14. 5.2. Unele soluţii posibile de acţiune .84
 15. Capitolul 6. O privire de ansamblu şi către viitor asupra ruralităţii .90
 16. 6.1. Tendinţele ruralităţii româneşti .90
 17. 6.2. O dilemă: ţăranul etern sau ruralul pluriactiv .94
 18. Bibliografie .97

Extras din proiect

CAPITOLUL 1

Evoluţia mediului rural

Dacă apariţia mediului urban este legată de o anumită etapă (mijlocie sau superioară) a dezvoltării sociale şi umane a “maturizării” condiţiilor proprii societăţii omeneşti, în schimb constituirea mediului rural se identifică, în esenţă, cu constituirea societăţii şi a civilizaţiei umane (în forma ei iniţială). Îndelungata „confruntare” economică, politică şi socioculturală dintre sat şi oraş, fără de care n-am putea înţelege evoluţia societăţii, mai ales a aşezămintelor umane şi a structurilor demografice, din antichitate până în zilele noastre, ne-a obişnuit să definim ruralul prin raportare la urban şi comunităţile săteşti prin comparare cu cele orăşeneşti. Satul a existat însă înainte şi independent de apariţia oraşului, iar unele elemente ale ruralului au preexistat constituirii mediului urban.

Trecerea omului de la ceea ce T. Herseni numeşte subzistenţa de pradă la economia de producţie (prin mijlocirea revoluţiei agricole) nu a însemnat numai asigurarea unei hrane mai abundente, a unor condiţii de viaţă mai bune, ci şi constituirea unor aşezări umane stabile (agricultura impunea teritorializarea populaţiei) ce a generat o creştere treptată a populaţiei şi o diversificare a aglomeraţiilor umane. Agricultura care se află la originea imaginii actuale a societăţii umane a generat constituirea ţărănimii – o pătură socială diferită de cea a vânătorilor, pescarilor sau culegătorilor din epocile precedente de existenţa căreia este legată apariţia satelor agricole. Dezvoltarea satelor agricole şi pastorale, mai ales accentuarea diviziunii muncii şi stratificării sociale, generează într-o formă sau alta constituirea târgurilor, a „oraşelor agricole” şi, în ultimă instanţă, a centrelor urbane propriu-zise.

La începuturile ruralului tradiţional, agricultura are o natură „sedentară” şi leagă, de aceea, pe oameni de pământ, de terenurile pe care le lucrează. Ca oameni ai pământului, ţăranii prind parcă rădăcini în locurile în care muncesc. Astfel, aşezările apărute aici se formau în funcţie de relaţiile de rudenie, însă existau şi comunităţi teritoriale în care raporturile familiale treceau pe plan secundar.

Societatea rurală tradiţională sintetizează procesul trecerii de la munca şi viaţa vânătorilor, culegătorilor şi pescarilor, la viaţa şi munca agricultorilor şi păstorilor „sedentari”, dar mai ales procesul de formare a aşezărilor stabile, a satelor agricole.

Ruralul modern

Când vorbim de ruralul modern, nu vorbim despre o „realitate statică”, pe deplin constituită, ci de o realitate în plină devenire, construcţie şi transformare, de un proces social cuprinzător care a început cu multe decenii în urmă şi care continuă şi astăzi.

„Urbanizarea” sau modernizarea satelor, a societăţilor rurale, înseamnă transformarea tuturor elementelor lor caracteristice, evoluţia rapidă a întregului spaţiu social la toate nivelurile. Dezvoltarea economică impune ca agricultorii şi ruralii, în general, să intre „în sistem” în acelaşi timp ca producători şi consumatori.

Sub impactul dezvoltării economice şi al revoluţiei tehnico-ştiinţifice – care a cuprins şi agricultura – societăţile agrar-rurale nu-şi mai pot menţine, desigur, stabilitatea tradiţională economică şi culturală. Producţia specializată – destinată comerţului – ia locul producţiei individuale – destinată autoconsumului.

Progresul social şi dezvoltarea ştiinţelor au făcut ca ţărănimea să dobândească o mentalitate tehnică şi să nu mai atribuie pământului o valoare „mistică”, o forţă copleşitoare, greu de dominat. Treptat se trece de la producţia agricolă orientată spre satisfacerea nevoilor proprii familiei, de la autosubzistenţă la producţia agricolă destinată pieţelor comerciale urban-industriale.

În condiţiile societăţii socialiste, lichidarea marii proprietăţi private şi realizarea cooperativizării agriculturii în ţara noastră şi-au pus în mod fundamental amprenta pe toate celelalte domenii şi transformări ale satului românesc. Vechea diversitate structurală şi vechea ierarhie socială au fost înlocuite cu o nouă diversitate şi cu o nouă ierarhie, în funcţie de noile relaţii socioeconomice. Nu proprietatea privată, ci munca constituie criteriul ascensiunii şi ierarhizării sociale în satul socialist, în ansamblul societăţii noastre. Cantitatea şi calitate muncii, aportul la dezvoltarea colectivităţii în care trăieşte dau posibilitatea (şi, în primul rând, dreptul) individului să ocupe o anumită poziţie în structura socială, în ierarhia rolurilor şi statusurilor sociale.

Ţăranii sunt antrenaţi, ca şi muncitorii, în activităţi de planificare, proiectare, sistematizare şi de conducere a localităţilor şi zonelor în care trăiesc. Participarea la rezolvarea problemelor – fie economice, fie sociale sau culturale – este o garanţie a înţelegerii de către rurali şi agricultori a funcţionării sistemului politic şi economic socialist. Ea constituie, în acelaşi timp, baza unei depline integrări sociale într-o realitate dinamică, „de viteză”, care a cuprins în aceleaşi ritmuri şi dimensiuni atât oraşul, cât şi satul socialist. Ruralul tradiţional a fost astfel nevoit să se deschidă tot mai larg spre societatea globală şi să se apropie – structural şi suprastructural – de societatea modernă sau în curs de modernizare.

Preview document

Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 1
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 2
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 3
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 4
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 5
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 6
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 7
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 8
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 9
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 10
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 11
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 12
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 13
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 14
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 15
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 16
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 17
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 18
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 19
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 20
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 21
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 22
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 23
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 24
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 25
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 26
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 27
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 28
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 29
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 30
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 31
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 32
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 33
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 34
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 35
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 36
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 37
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 38
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 39
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 40
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 41
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 42
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 43
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 44
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 45
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 46
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 47
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 48
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 49
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 50
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 51
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 52
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 53
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 54
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 55
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 56
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 57
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 58
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 59
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 60
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 61
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 62
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 63
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 64
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 65
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 66
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 67
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 68
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 69
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 70
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 71
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 72
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 73
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 74
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 75
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 76
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 77
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 78
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 79
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 80
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 81
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 82
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 83
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 84
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 85
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 86
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 87
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 88
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 89
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 90
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 91
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 92
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 93
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 94
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 95
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 96
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 97
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 98
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 99
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 100
Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural - Pagina 101

Conținut arhivă zip

 • Economia Tranzactionala si Economia de Subzistenta in Mediul Rural.doc
 • prezentare.doc

Alții au mai descărcat și

Tendințe în Evoluția Transporturilor Turistice Interne și Internaționale

Introducere Turismul a constituit la începutul secolului XX un privilegiu al claselor avute, pentru ca în ultimile decenii sa înregistreze o...

Importanța infrastrucurii pentru dezvoltarea regională

I.DEZVOLTAREA REGIONALA IN ROMANIA IN CONTEXTUL DEZVOLTARII REGIONALE EUROPENE Din perspective sistemului European, Romaina se inscrie in Zona...

Timpul Liber, Agrementul și Serviciile Turistice

CAPITOLUL 1- TIMPUL LIBER- IMPORTANŢA ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI Timpul liber este o componentă a nivelului de trai şi a calitaţii vieţii, exprimă...

Analiza unei Afaceri - Agrosape SRL

Capitolul 1 Prezentarea firmei Societatea AGROSAPE S.R.L se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si este platitoare de TVA....

Rolul planului național de dezvoltare în implementarea politicii regionale în România în perspectiva integrării în UE

Rolul Planului National de Dezvoltare in implementarea politicii regionale in Romania in perspectiva integrarii in UE 1. Conceptul de dezvoltare...

Determinarea decalajului regional dintre județele Buzău și Galați

I. Judetul Buzau 1.Scurt Istoric Teritoriul judetului Buzau, leaganul culturii si civilizatiei romane, conserva vestigii care atesta existenta...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALĂ ŞI REGIONALĂ 1.1.Definirea conceptelor Programul...

Ai nevoie de altceva?