Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 29542
Mărime: 2.49MB (arhivat)
Publicat de: Marinel Călin
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. Cadrul activitatii de evaluare, standardele si principiile de evaluare, procesul de evaluare
 3. 1.1 Cadrul activitatii de evaluare
 4. 1.2 Organizarea profesiei de evaluator
 5. 1.3 Standarde de evaluare
 6. 1.4 Principii fundamentale de evaluare. Principii de evaluare a întreprinderii
 7. 1.4.1 Principii fundamentale de evaluare
 8. 1.4.2 Principii de evaluare a întreprinderii
 9. 1.5 Definirea problemei de evaluare a întreprinderii
 10. 1.6 Diagnosticul întreprinderii
 11. 1.7 Aplicarea celor trei abordari ale evaluarii întreprinderii
 12. 1.7.1 Abordarea pe baza de active
 13. 1.7.2 Abordarea pe baza de venit
 14. 1.7.3 Abordarea prin comparatie
 15. 1.8 Reconcilierea valorii si estimarea valorii finale
 16. CAPITOLUL II
 17. Abordari si metode utilizate în evaluarea întreprinderii
 18. 2.1 Abordari în evaluarea întreprinderii
 19. 2.2 Metode de evaluare a întreprinderii
 20. 2.2.1 Metode înscrise în abordarea pe baza de venit
 21. 2.2.2 Metode înscrise în abordarea prin comparatie
 22. 2.2.3 Metode înscrise în abordarea pe baza de active
 23. 2.3 Capitalul actionarilor si capitalul investit
 24. 2.3.1. Capitalul investit
 25. 2.3.2 Capitalul actionarilor
 26. 2.4 Avantaje si dezavantaje ale metodelor de evaluare
 27. 2.5. Abordarea pe baza de venit în evaluarea întreprinderii
 28. 2.5.1 Logica abordarii pe baza de venit
 29. 2.5.2 Metoda capitalizarii venitului
 30. 2.5.3 Metoda actualizarii fluxurilor de lichiditati
 31. 2.5.4 Studiu practic privind evaluarea pe baza de venit
 32. 2.6 Abordarea prin comparatie în evaluarea întreprinderii
 33. 2.6.1 Logica abordarii prin comparatie de piata
 34. 2.6.2 Elemente de comparatie
 35. 2.6.3 Bursele de informatii
 36. 2.6.4 Metode uzuale
 37. 2.6.4.1 Medota comparatiei cu tranzactii de pachete minoritare
 38. 2.6.4.2 Metoda comparatiei cu vânzari de firme necotate
 39. 2.6.4.3 Metoda comparatiei cu tranzactii anterioare cu subiectul evaluarii
 40. CAPITOLUL III
 41. Diagnosticul performatelor economico – financiare ale firmei
 42. 3.1 Analiza cifrei de afaceri
 43. 3.1.1 Studiu practic privind evaluarea si analiza cifrei de afaceri
 44. 3.2 Analiza pe baza contului de rezultate
 45. 3.2.1 Studiu practic privind evaluarea si analiza contului de rezultate
 46. 3.3 Analiza cash flow-urilor (CFW)
 47. 3.3.1 Exemplu ilustrativ de aplicare a metodei
 48. 3.4. Analiza echilibrului financiar pe baza de bilant
 49. CAPITOLUL IV
 50. Studiu de caz „Diagnosticul economico-financiar al S.C. ALPROM S.A.
 51. 4.1 Managementul si organizarea societatii
 52. 4.2 Diagnoza generala
 53. 4.3 Analiza rentabilitatii firmei
 54. 4.4 Oportunitatea si avantajele privatizarii societatii. Concluziile analizei diagnostic

Extras din proiect

I. CADRUL ACTIVITATII DE EVALUARE, STANDARDELE SI PRINCIPIILE DE EVALUARE. PROCESUL DE EVALUARE

1.1 Cadrul activitatii de evaluare

Activitatea practica de evaluare a întreprinderii este deosebit de comple¬xa si reprezinta adesea o enigma chiar pentru economisti. Utilizarea unor informatii din numeroase domenii sau discipline (juridic, tehnic, fiscal, piete financiare, analiza economico-financiara etc.) face cu atât mai dificil demer¬sul întelegerii evaluarii si impune lucrul în echipa, implicând totodata:

a) Existenta unui cadru profesional, metodologic, acceptat si recunoscut în cadrul comunitatii economico-financiare respective, cadru ce nu contravi¬ne reglementarilor legale.

Existenta unui cadru legal nu este de natura sa îngradeasca sau sa limite¬ze initiativa si aprecierile specialistului evaluator, dar în multe spete guver¬nul poate impune o valoare administrativa (despagubiri acordate de stat, valoarea de impozitare ele).

În ceea ce priveste cadrul metodologic, acesta este asigurat în primul rând de Asociatia Nationala a Evaluatorilor din România (ANEVAR), asociatie profesionala care a desfasurat o activitate puternica pentru dezvoltarea profe¬siei de evaluator: cursuri de pregatire organizate împreuna cu alte organizatii guvernamentale si neguvernamentale, editari de publicatii si materiale de specialitate, intrarea în sistemul european si international de organizare a pro¬fesiei etc.

b) Notiunile categorial valorice utilizate, cum ar fi:

- preturile libere, formate prin negociere sau cotate în functie de evolutia raportului de schimb al monedei nationale;

- preturile interne utilizate în contabilitatea de gestiune de catre agentii economici;

- pretul de achizitie care reprezinta costul de cumparare al bunurilor, res¬pectiv pretul de constructie; cheltuielile de instalare ale utilajelor complexe pot fi sau nu incluse în costurile de achizitie, în functie de reglementarile în vigoare. Potrivit art. 15 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii se precizeaza: "costul de achizitie al unui bun este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a bunului respectiv";

- valoarea contabila sau valoarea de intrare, care reprezinta valoarea de înregistrare în patrimoniul societatii comerciale;

- valoarea ramasa, care reprezinta valoarea neta (ramasa de amortizat) a unui activ imobilizat la un anumit moment.

Aceste notiuni trebuie considerate exemplificative, întrucât fiecare dintre acesti termeni generali sunt folositi în contextul precizat de standardele pro¬fesionale si tipurile de valoare deja prezentate.

c) Instrumentarul tehnico-economic folosit, cum ar fi:

- aparate de masura (de suprafata, volum greutate), control si reglare. Evaluarea unui teren nu poate fi facuta Iara a cunoaste cu exactitate suprafa¬ta acestuia, dupa cum evaluarea unei întreprinderi cu profil petrochimic implica masuratori, inspectii care sa stabileasca capacitatea unor instalatii complexe. În acelasi timp, legat de problema impactului asupra mediului, tre¬buie cuantificate efectele activitatii instalatiei asupra mediului înconjurator, acestea având influenta directa asupra valorii afacerii;

- rate, coeficienti, indici, diferitele norme/baremuri. De exemplu, în eva¬luarea cladirilor, estimarea costului se poate baza pe coeficienti care actuali¬zeaza valorile de deviz.

1.2 Organizarea profesiei de evaluator

Profesia de evaluator este recunoscuta aproape oriunde în lume ca o pro¬fesie liberala de interes public. Fara a fi tot atât de veche ca alte profesii libe¬rale si aceasta profesie este rezultatul unei necesitati în plan social, necesita¬tea de a evalua proprietati.

În ultimii zeci de ani nevoia de a dezvolta practica evaluarii afacerilor si a proprietatilor imobiliare a devenit evidenta atât în tarile dezvoltate cât si în tarile cu economie în dezvoltare. în SUA, dificultatile cu care s-au con¬fruntat institutiile de creditare în anii "80 au determinat nevoia de a asigura profesionisti situati dincolo de diversele presiuni din afara. în anul 1986, instabilitatea în domeniul proprietatilor imobiliare si al împrumuturilor ipo¬tecare a determinat formarea unui comitet ad-hoc compus din 9 organizatii profesionale din SUA si Canada. în anul urmator a fost înfiintata "The Apprisal Foundation" care si-a propus elaborarea standardelor profesionale în domeniul evaluarii proprietatilor imobiliare si promovarea criteriilor de calificare profesionala a evaluatorilor. Activitatea acestei fundatii este vitala pentru integrarea profesiei în comunitatea financiar-bancara si a industriei proprietatilor imobiliare nord-americane.

În România, realizarea privatizarii întreprinderilor de stat s-a bazat în marea majoritate a cazurilor pe rapoarte de evaluare, iar experienta câstigata de evaluatorii din tara noastra este semnificativa.

Preview document

Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 1
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 2
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 3
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 4
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 5
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 6
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 7
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 8
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 9
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 10
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 11
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 12
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 13
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 14
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 15
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 16
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 17
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 18
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 19
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 20
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 21
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 22
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 23
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 24
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 25
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 26
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 27
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 28
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 29
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 30
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 31
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 32
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 33
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 34
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 35
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 36
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 37
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 38
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 39
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 40
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 41
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 42
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 43
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 44
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 45
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 46
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 47
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 48
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 49
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 50
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 51
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 52
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 53
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 54
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 55
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 56
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 57
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 58
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 59
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 60
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 61
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 62
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 63
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 64
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 65
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 66
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 67
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 68
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 69
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 70
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 71
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 72
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 73
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 74
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 75
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 76
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 77
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 78
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 79
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 80
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 81
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 82
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 83
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 84
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 85
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 86
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 87
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 88
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 89
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 90
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 91
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 92
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 93
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 94
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 95
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 96
Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea Intreprinderilor in Cadrul Actiunilor de Privatizare si Restructurare a Firmelor.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare

INTRODUCERE Fiecare sector al economiei are rolul său în circuitul financiar, prin natura produselor și activităților, rata valorii adăugate și...

Evaluarea Întreprinderii

CAPITOLUL I METODE DE EVALUARE 1.1. METODE DE EVALUARE PATRIMONIALE Valoarea unei firme este dată de valorile actuale ale investiţiilor care au...

Investiții străine directe

Capitolul 1 1.1 Definitia si geneza ISD Investitiile straine directe sunt definite ca proprietatea directa sau indirecta a unei entitati straine...

Evaluarea societății SC Iris SRL prin abordarea pe bază de active

1. Rezumat SC IRIS SRL cu sediul în BUCURESTI, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/409/2002, cod fiscal nr. RO 14602618, cu sediul...

Optimizarea Bazei Fiscale a Întreprinderii prin Evaluare

Introducere Toate întreprinderile, în condiţiile dure ale economiei de piaţă sunt cointeresate să obţină rezultate financiare cît mai mari şi de...

Diagnosticul și evaluarea întreprinderii

Cap. I. Diagnosticul întreprinderii I.1. Diagnosticul întreprinderii – notiuni generale În practica administrarii si conducerii societatilor...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Evaluarea Întreprinderii - Note de Curs și Aplicații Practice

CAP.I. FUNDAMENTELE EVALUARII INTREPRINDERII CUPRINS 1. Scurta prezentare a teoriei valorii. 2. Termeni fundamentali in evaluare. Principalele...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea, elaborarea, implementarea și evaluarea strategiei la SC Maxi-Sim SA

INTRODUCERE Actualitatea temei. Una dintre trăsăturile definitorii ale societăţii contemporane este schimbarea în sens general, manifestată pe...

Analiza Diagnostic și Perspectivele de Dezvoltare la SC Lider CMC SRL Suceava

INTRODUCTION Diagnostic analysis is a broad investigation of the main economic, technical, sociological, legal and management aspects of a...

Strategia de Dezvoltare a SC Agriam Invest SRL

Introducere Termenul “strategie” are o istorie multimilenară. Utilizat pentru prima dată pentru a defini “arta războiului” în China antică, în...

Analiza Diagnostic a SC Crinul SA

Conturarea si extinderea noului cadru economic intern de desfasurare a activitatilor de productie si comercializare, conform principiilor economiei...

Politica industrială a Uniunii Europene. Politica industrială a României

1. ECONOMIA INDUSTRIALĂ. GENEZĂ, EVOLUŢIE, CONDIŢIA ACTUALĂ Economia industrială, disciplină în proces de consolidare care îşi afirmă un statut...

Studiu de restructurare privatizare la SC Miorița SA

Prezenta lucrare se intituleaza “STUDIU DE RESTRUCTURARE-PRIVATIZARE LA S.C. MIORITA S.A. BUCURESTI” si a fost realizata pe baza studierii...

Strategii manageriale în condiții de incertitudine

INTRODUCERE Incertitudinea şi riscul reprezintă două coordonate ale mediului economic în care agenţii economici îşi desfăşoară activitatea....

Evaluarea performanțelor sistemului bancar românesc

Datorită rolului crucial pe care băncile îl deţin în cadrul sectorului financiar, fără de care economia modernă nu-şi poate exercita rolul şi...

Ai nevoie de altceva?