Evaluarea valorilor mobiliare și gestiunea portofoliului SC Conpet SA

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 1487
Mărime: 272.75KB (arhivat)
Publicat de: Marcela S.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Brătian Vasile
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu

Cuprins

  1. 1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII .3
  2. 2. INTERVALE DE VALORI - CALCUL PROBABILITATE PREȚ(PCT. 2,3,4) . ..6
  3. 3. INTERVALE DE VALORI CU PROB. 65%, 68%, 95%(PCT. 5) ..7
  4. 4. CURSURILE BURSIERE LOGARITMATE ȘI RENTAB. LOGARITMICE(PCT. 6) .8
  5. 5. INTERVALE DE VALORI CURS BURSIER IN VIITOR CU PROB. 75%, 90%, 99% ( PCT. 8) 10

Extras din proiect

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

CONPET este o companie strategică, parte din arhitectura sistemului energetic național, fiind operatorul Sistemului Național de Transport al petrolului prin conducte. Din anul 2002, CONPET este concesionarul activității de operare a Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, în baza Acordului Petrolier de Concesiune încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale, aprobat prin H.G. nr. 793/ 25.07.2002.

Sistemul Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului (SNT) este definit și reglementat prin Legea Petrolului nr. 238 din 7 iunie 2004 și Normele metodologice pentru aplicarea Legii Petrolului, aprobate prin H.G. nr. 2075/2004 și face parte din proprietatea publică a statului, fiind de importanță strategică.

CONPET este o societate deținută public, listată la Bursa de Valori București, sub simbolul bursier COTE.

Acționariat

Structura sintetică a acționariatului, la data de referință de 31.12.2019, se prezintă astfel:

58,7162% - Statul Român prin Ministerul Energiei;

41,2838% - Free float

Denumire acționar Număr acțiuni Procent %

Statul Român prin

Ministerul Energiei 5.083.372 58,7162%

Persoane juridice 2.361.896 27,2814%

Persoane fizice 1.212.260 14,0024%

Total 8.657.528 100,0000%

Tabel 1- Structura Acționariatului CONPET S.A. la 31.12.2019

Persoane fizice, 14.00%

Persoane juridice,

27.28% Statul Român prin Ministerul

Energiei, 58.72%

Grafic 1 - Structura acționariatului CONPET la 31 decembrie 2019

Numărul acționarilor CONPET înregistrați la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul anului 2019 este de 12.887, acesta a crescut cu 1,1% față de finele anului 2018 (12.749 acționari). Capitalul social al CONPET la data de 31 decembrie 2019 este de 28.569.842,40 lei și este împărțit în 8.657.528 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 3,3 lei/acțiune.

CONPET nu a efectuat tranzacții având ca obiect acțiunile proprii și ca urmare la sfârșitul anului 2019 compania nu deținea acțiuni proprii.

Indicatori ai rezultatelor financiare

Activitatea economică și financiară a CONPET S.A. în anul 2019 s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Evoluția principalilor indicatori ai rezultatelor financiare în perioada 2017-2019 și situația comparativă a valorilor înregistrate în anul 2019 față de anul 2018, respectiv 2018 față de 2017 se prezintă astfel:

Indicatori (mil. lei) 2019 2018 2017 Variație (%)

2019/2018 2018/2017

CIFRA DE AFACERI 407,82 385,14 376,69 ▲ 5,9% ▲ 2,2%

Venituri din exploatare, din care: 443,00 418,71 411,18 ▲ 5,8% ▲ 1,8%

Venituri din transport 402,02 380,58 372,36 ▲ 5,6% ▲ 2,2%

Cheltuieli din exploatare 380,85 352,47 328,09 ▲ 8,1% ▲ 7,4%

EBIT (profit din exploatare) 62,15 66,24 83,09 ▼ 6,2% ▼20,3%

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și

necorporale

48,26

44,50

44,47

8,5%

▲ 0,1%

EBITDA 110,41 110,74 127,56 ▼ 0,3% ▼13,2%

Rezultat financiar 7,55 5,45 3,57 ▲38,5% ▲52,7%

EBT (profit brut) 69,70 71,69 86,66 ▼ 2,8% ▼17,3%

PROFIT NET 58,88 60,68 74,39 ▼ 3,0% ▼18,4%

Tabel 3- Evoluția rezultatelor din activitatea de exploatare și financiară 2017-2019 (milioane lei)

Bibliografie

- Vasile Brătian; Amelia Bucur; Opreana Claudiu, Finanțe cantitative - evaluarea valorilor

mobiliare și gestiunea portofoliului, Ed. ULBS 2016 (Cap. 1, 2, 3, 5, 8) - Suport de Curs.

- Paul Wilmott, Introduces Quantitativ Finance, second edition, Ed. John Wiley & Sonns Ltd.

2007 (Cap 5, 6);

- Bursa de valori București - http://www.bvb.ro/ .

Preview document

Evaluarea valorilor mobiliare și gestiunea portofoliului SC Conpet SA - Pagina 1
Evaluarea valorilor mobiliare și gestiunea portofoliului SC Conpet SA - Pagina 2
Evaluarea valorilor mobiliare și gestiunea portofoliului SC Conpet SA - Pagina 3
Evaluarea valorilor mobiliare și gestiunea portofoliului SC Conpet SA - Pagina 4
Evaluarea valorilor mobiliare și gestiunea portofoliului SC Conpet SA - Pagina 5
Evaluarea valorilor mobiliare și gestiunea portofoliului SC Conpet SA - Pagina 6
Evaluarea valorilor mobiliare și gestiunea portofoliului SC Conpet SA - Pagina 7
Evaluarea valorilor mobiliare și gestiunea portofoliului SC Conpet SA - Pagina 8
Evaluarea valorilor mobiliare și gestiunea portofoliului SC Conpet SA - Pagina 9
Evaluarea valorilor mobiliare și gestiunea portofoliului SC Conpet SA - Pagina 10
Evaluarea valorilor mobiliare și gestiunea portofoliului SC Conpet SA - Pagina 11
Evaluarea valorilor mobiliare și gestiunea portofoliului SC Conpet SA - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea valorilor mobiliare si gestiunea portofoliului SC Conpet SA.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?