Înțelesurile Managementului

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 32996
Mărime: 432.01KB (arhivat)
Publicat de: Dionisie Crăciun
Puncte necesare: 10

Extras din proiect

CAPITOLUL I – GENERALITĂŢI

1.1 ÎNŢELESURILE MANAGEMENTULUI

În formele sale incipiente, empirice, managementul l-a însoţit pe om, am putea spune, în decursul istoriei sale. Fenomenul este firesc dacă ne gândim la faptul că, pentru a supravieţui, pentru a putea obţine cele necesare existenţei, pentru a-şi îmbunătăţi traiul, omul a trebuit să-şi pună întrebări de felul: ce să facă?, cum să facă? etc.

Managementul l-a ajutat să obţină răspunsul la aceste întrebări, chiar dacă el a fost mai mult sau mai puţin cunoscut. S-a dedus, totuşi, că există “ceva” care bine stăpânit permite unor oameni să obţină rezultate mai bune decât ale altora. Baza obiectivă a apariţiei şi dezvoltării activităţii de management, ca activitate specializată de sine stătătoare, o constituie munca. O persoană muncind de una singură, poate realiza doar un rezultat limitat, atât cantitativ cât şi din punct de vedere al complexităţii. Obţinerea unor rezultate complexe şi într-un ritm cantitativ mai mare necesită munca în comun a mai multor persoane. In procesul conştient de transformare a resurselor în produse, servicii destinate consumului, pentru atingerea unui scop stabilit cu anticipate, munca are două forme de manifestare:

a) aceea de acţiune fizică, directă sau cu ajutorul mijloacelor de muncă, asupra resurselor;

b) activitatea legată de managementul proceselor de transformare şi a altora pe care acestea le reclamă, conexe şi de sprijin.

Organizaţia în general, se defineşte ca fiind două sau mai multe persoane ce lucrează împreună într-o manieră structurată, pentru a îndeplini un obiectiv sau un set de obiective specifice.

Cea mai mare parte a existenţei noastre o petrecem ca membri a diverse organizaţii — şcoală şi liceu, universitate, echipă sportivă, grup muzical, organizaţii civice sau religioase, armată sau societate comercială. O parte din aceste organizaţii sunt organizate foarte formal — societăţi comerciale, armată, altele sunt structurate mai informal (flexibile) — echipa de fotbal a cartierului. Indiferent de structurarea formală sau informală, organizaţiile au câteva elemente comune.

Probabil că cel mai vizibil element comun este obiectivul sau scopul organizaţiei. Acesta variază pe o plajă largă — câştigarea unui campionat, satisfacerea spirituală a unui auditoriu, vânzarea unui produs/serviciu, dar indiferent de obiectiv, acesta motivează existenţa organizaţiei.

Un alt element comun al organizaţiei industriale, îl reprezintă programul sau metoda folosită pentru îndeplinirea obiectivului — antrenament sportiv, repetiţia rolului, fabricarea şi publicitatea pentru un produs. Lipsa unui plan pentru ceea ce trebuie să se facă, are ca efect ineficacitatea organizaţiei.

Un alt element comun tuturor organizaţiilor este existenţa unor conducători sau manageri responsabili, cu susţinerea organizaţiei pentru atingerea obiectivelor. Conducătorii pot fi mai vizibili sau mai puţin vizibili într-o organizaţie, dar fără management organizaţia nu supravieţuieşte.

Prin management înţelegem procesul de planificare, organizare, conducere şi control a activităţilor membrilor organizaţiei şi a modului de folosire a resurselor disponibile, cu scopul îndeplinirii obiectivelor prestabilite ale organizaţiei.

Nivelul de succes pe care organizaţia industrială îl atinge în îndeplinirea obiectivelor şi satisfacerea responsabilităţilor sale sociale depinde, în mare măsură de managerii săi. Dacă managerii îşi îndeplinesc responsabilităţile, organizaţia are şanse să-şi atingă obiectivul şi dacă, la nivel naţional organizaţiile aparţinând industriilor de bază îşi ating obiectivele, atunci întreaga naţiune va prospera.

Pe măsură ce se adânceşte acest proces creşte necesitatea creării unui sistem specializat în conducerea organizaţiei, denumit sistem de management, care să asigure desfăşurarea ritmică a fiecărei activităţi şi corelarea tuturor verigilor sistemului organizaţiei, să orienteze şi să armonizeze activitatea acestora în vederea atingerii scopului primar propus, respectiv a obiectivelor organizaţiei respective în ansamblul ei.

Ca activitate umană, managementul a apărut din momentul în care un grup de oameni şi-a propus să atingă, să îndeplinească un obiectiv precis, stabilit anterior, prin acţiune organizată special in acest sens.

Ca ştiinţă, managementul s-a dezvoltat în ultima sută de ani. Primele lucrări fundamentale au apărut la începutul secolului XX, fiind scrise de practicieni de elită pe baza experienţei lor personale, acumulate ca manageri în firme mari în perioada de la sfârşitul secolului XIX. Numele lor sunt faimoase: Frederick Winslow Taylor, Henri Fayol, Alfred P. Sloan şi alţii.

Managementul este un termen împrumutat din limba engleză dar care provine din limba italiană, via limba franceză. In italiană, "maneggiare" înseamnă a dirija un manej. Termenul "management" este derivat din cuvântul francez "menage" care semnifică organizarea şi dirijarea unei case.

Managementul este o ştiinţă, adică un ansamblu organizat şi coerent de cunoştiinţe, concepte, principii, metode, tehnici, instrumente, prin care se explică în mod sistematic fenomenele şi procesele care se petrec în conducerea organizaţiilor. În perioada contemporană, ştiinţa managementului se prezintă ca un sistem teoretic bine închcgat susţinut atât printr-un bogat material faptic ilustrativ cât şi prin rezultate ale sintetizării materialului faptic sub formă de legi, teorii, principii. Ştiinţa managementului are metodologie proprie de investigare ştiinţifică, atât cantitativă, cât şi calitativă. Managementul ca ştiinţă preia informaţii referitoare la procesul managementului şi la comportamentul echipelor de management, pe care le supune unor procedee dc analiză şi sinteză specifice tuturor ştiinţelor, cu scopul de a valida experienţa pozitivă, de a perfecţiona metodele şi tehnicile de management existente, a adăuga altele noi şi de a difuza pe o scară cât mai largă cunoştiinţele şi deprinderile din acest domeniu.

Ştiinţa managementului se bazcază pe un proces analitic, selectiv, prin care ansamblul de experienţă deosebit de vast, de metode , tehnici, instrumente, reguli de decizie, comportamente organizaţional, este sistematizat, simplificat, esenţializat, verificat prin cercetare, apoi consolidat şi difuzat celor interesaţi in cunoaşterea şi aplicarea managementului.

Institutul American pentru Ştiinţa Managementului consideră că managementul ştiinţific reprezintă practica managementului care tinde să fie pusă pc baze ştiinţifice, în timp ce ştiinţa managementului este in principal ştiinţă, fiind rezultatul activităţii de cercetare ştiinţifică a oamenilor de ştiinţă din acest domeniu. Profesorul român C. Pintilie face o delimitare clară intre cele două noţiuni.

Profesorul Ovidiu Nicolescu (Nicolescu şi Verboncu, 1999) definesc ştiinţa managementului economic ca „studierea proceselor şi relaţiilor de management din cadrul firmelor, în vederea descoperirii legităţilor şi principiilor care guvernează şi a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici şi modalitǎţi de conducere, de natură să asigure obţinerea şi creşterea competitivităţii". Un aspect important al acestei definiţii îl reprezintă abordarea dinamică prin sublinierea aspectului de „inovare” prin conceperea de noi sisteme, metode şi tehnici de management.

Preview document

Înțelesurile Managementului - Pagina 1
Înțelesurile Managementului - Pagina 2
Înțelesurile Managementului - Pagina 3
Înțelesurile Managementului - Pagina 4
Înțelesurile Managementului - Pagina 5
Înțelesurile Managementului - Pagina 6
Înțelesurile Managementului - Pagina 7
Înțelesurile Managementului - Pagina 8
Înțelesurile Managementului - Pagina 9
Înțelesurile Managementului - Pagina 10
Înțelesurile Managementului - Pagina 11
Înțelesurile Managementului - Pagina 12
Înțelesurile Managementului - Pagina 13
Înțelesurile Managementului - Pagina 14
Înțelesurile Managementului - Pagina 15
Înțelesurile Managementului - Pagina 16
Înțelesurile Managementului - Pagina 17
Înțelesurile Managementului - Pagina 18
Înțelesurile Managementului - Pagina 19
Înțelesurile Managementului - Pagina 20
Înțelesurile Managementului - Pagina 21
Înțelesurile Managementului - Pagina 22
Înțelesurile Managementului - Pagina 23
Înțelesurile Managementului - Pagina 24
Înțelesurile Managementului - Pagina 25
Înțelesurile Managementului - Pagina 26
Înțelesurile Managementului - Pagina 27
Înțelesurile Managementului - Pagina 28
Înțelesurile Managementului - Pagina 29
Înțelesurile Managementului - Pagina 30
Înțelesurile Managementului - Pagina 31
Înțelesurile Managementului - Pagina 32
Înțelesurile Managementului - Pagina 33
Înțelesurile Managementului - Pagina 34
Înțelesurile Managementului - Pagina 35
Înțelesurile Managementului - Pagina 36
Înțelesurile Managementului - Pagina 37
Înțelesurile Managementului - Pagina 38
Înțelesurile Managementului - Pagina 39
Înțelesurile Managementului - Pagina 40
Înțelesurile Managementului - Pagina 41
Înțelesurile Managementului - Pagina 42
Înțelesurile Managementului - Pagina 43
Înțelesurile Managementului - Pagina 44
Înțelesurile Managementului - Pagina 45
Înțelesurile Managementului - Pagina 46
Înțelesurile Managementului - Pagina 47
Înțelesurile Managementului - Pagina 48
Înțelesurile Managementului - Pagina 49
Înțelesurile Managementului - Pagina 50
Înțelesurile Managementului - Pagina 51
Înțelesurile Managementului - Pagina 52
Înțelesurile Managementului - Pagina 53
Înțelesurile Managementului - Pagina 54
Înțelesurile Managementului - Pagina 55
Înțelesurile Managementului - Pagina 56
Înțelesurile Managementului - Pagina 57
Înțelesurile Managementului - Pagina 58
Înțelesurile Managementului - Pagina 59
Înțelesurile Managementului - Pagina 60
Înțelesurile Managementului - Pagina 61
Înțelesurile Managementului - Pagina 62
Înțelesurile Managementului - Pagina 63
Înțelesurile Managementului - Pagina 64
Înțelesurile Managementului - Pagina 65
Înțelesurile Managementului - Pagina 66
Înțelesurile Managementului - Pagina 67
Înțelesurile Managementului - Pagina 68
Înțelesurile Managementului - Pagina 69
Înțelesurile Managementului - Pagina 70
Înțelesurile Managementului - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Intelesurile Managementului.doc

Alții au mai descărcat și

Etica afacerilor

1. Ce este Etica Accentul pus în ultimii ani pe etica în afaceri se datorează schimbărilor rapide în domeniul forţei de muncă, ca rezultat al...

Eticheta în business

CAPITOLUL I: Eticheta si businessul “Politeţea este cheia de aur care deschide toate uşile” Ambrose Bierce 1.1 Caracteristica generală Bunele...

Manipularea în afaceri - George Grisham, Sandra Lee - recenzie

Cuvant inainte: Poate ca multa lume se intreaba de ce, in aceasta epoca a rapiditatii, mai avem nevoie de bune maniere, cand este preferata...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Valori și Principii ale Eticii în Afaceri

1. Consideraţii generale privind normele morale şi etica 1.1 Normele morale Etica poate fi privită ca o cercetare asupra normelor morale şi ca o...

Managementul Proiectelor Economice

CAPITOLUL I. MANAGEMENTUL PROIECTELOR 1.1. Abordări privind conceptul de management şi proiect Conform unei accepţiuni a Asociaţiei Americane de...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Performanțele Managementului Firmei

CAPITOLUL I. ELEMENTE FUNDAMENTALE ÎN MANAGEMENT 1.1. Obiectul de studiu 1.1.1. Definirea ştiinţei managementului Managementul reprezintă...

Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale

CAPITOLUL I. IMPACTUL INFORMATICII ASUPRA SISTEMELOR INFORMAŢIONALE ALE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1. MANAGEMENTUL CA ŞTIINŢĂ Managementul, ca...

Analiza și perfecționarea stilurilor de management la SC Contag SRL

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA ŞTIINŢEI MANAGEMENTULUI 1.1. Din istoria managementului Managementul este...

Managementul carierei în cadrul organizațiilor - studiu de caz la Orange

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CARIERA ÎN CADRUL ORGANIZAȚIILOR I.1. Consideraţii generale Managementul resurselor umane ca oricare...

Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz

INTRODUCERE Creşterea rolului administraţiei publice în evoluţia societăţii moderne româneşti determină o cunoaştere profundă a acesteia pentru ca...

Managementul Public

INTRODUCERE Lucrarea cuprinde informaţii referitoare la activitatea pe care o desfăşoară Consiliul Local. Se pune un accent deosebit pe importanţa...

Puncte de vedere ale specialiștilor cu privire la conținutul noului management public

I.Evolutia managementului public la nivel international Aparitia si dezvoltarea conceptului de management corespunde unei evolutii progressive a...

Managementul Modern

1.1. CONCEPTUL DE MANAGEMENT Definirea managementului nu trebuie sa inceapa ce o enumerare de diverse concepte, cu atat mai mult cu cat originile...

Ai nevoie de altceva?