Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 22556
Mărime: 89.96KB (arhivat)
Publicat de: Gabriela Ivașcu
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul I
 3. 1. Delimiătri conceptuale 5
 4. 1.1 Managementul 5
 5. 1.2 Managementul public 7
 6. 1.2.1 Apariatia si dezvoltarea managementului public 7
 7. 1.2.2 Caracteristicile managementului public 8
 8. 1.3 Managementul strategic 9
 9. 1.3.1 Definirea managementului strategic 9
 10. 1.3.2 Etapele managementului strategic 11
 11. 1.3.2.1 Formularea strategiei 11
 12. 1.3.2.2 Implementarea strategiei 11
 13. 1.3.2.3 Evaluarea strategiei 12
 14. 1.3.3 Avantaje ale managementului strategic 12
 15. 1.4 Sectorul public 13
 16. 1.4.1 Domeniul public 14
 17. 1.4.2 Bunuri publice 15
 18. 1.4.3 Funcţia publică 16
 19. 1.4.4 Serviciile publice 17
 20. 1.4.4.1 Principiile fundamentale ale serviciilor publice 18
 21. 1.4.4.2 Principiile de acţiune ale serviciilor publice 19
 22. 1.5 Strategia 19
 23. 1.5.1 Rolul strategiilor 20
 24. 1.5.2 Componentele strategiei 21
 25. Capitolul II
 26. 2. Procesul de planificare strategică în sectorul public 23
 27. 2.1 Procesul managementului strategic 23
 28. 2.2 Planificarea strategică 24
 29. 2.3 Elaborarea planurilor strategice 27
 30. 2.4 Descrierea componentelor obligatorii ale planurilor strategice ale instituţiilor 29
 31. 2.4.1 Mandat 29
 32. 2.4.2 Viziune 30
 33. 2.4.3 Valori comune 31
 34. 2.4.4 Analiza mediului intern al instituţiei 32
 35. 2.4.5 Analiza mediului extern al instituţiei 33
 36. 2.4.6 Direcţii strategice. Obiective 35
 37. 2.5 Particularitați ale planificării strategice în sectorul public 38
 38. 2.5.1 Diferența între sectorul public și sectorul privat 41
 39. Capitolul III
 40. 3. Studiu de caz: Priorităţile dezvoltării Judeţului Mureş 2007-2013 44
 41. 3.1 Obiectivul strategic 44
 42. 3.1.1 Obiective specifice 44
 43. 3.2.1 Priorităţile strategice de dezvoltare 45
 44. 3.2.1.1 PRIORITATEA I Dezvoltarea infrastructurii locale şi judeţene 46
 45. 3.2.1.2 PRIORITATEA II Sprijinirea afacerilor 56
 46. Concluzii 63
 47. Bibliografie selectivă 64

Extras din licență

INTRODUCERE

Creşterea rolului administraţiei publice în evoluţia societăţii moderne româneşti determină o cunoaştere profundă a acesteia pentru ca pe baza acestor cunoştinţe să fie posibilă organizarea raţională şi funcţionarea eficientă a acesteia.

Administraţia publică reprezintă puterea executivă a statului, desfăşurând activităţi prin care este organizată executarea şi se execută în concret legea. S-a subliniat că administraţia publică nu este altceva decât activitatea unor colective organizate de oameni care desfăşoară această activitate pentru satisfacerea unor interese publice generale în raport cu alţi oameni.

Oricât de perfectă ar fi organizarea unui organism social şi oricât de bune legi şi decizii ar fi, rămâne doar o simplă schemă, fără viabilitate, dacă nu există oameni competenţi, activi şi devotaţi binelui public, care să fie însărcinaţi cu punerea în executare a acestor legi.

Responsabilităţile care le sunt atribuite celor care realizează administraţia publică, şi anume funcţionarii publici, impun o analiză a problematicii şi din perspectiva unei alte ramuri de management, managementul strategic.

Managementul strategic este “arta și ştiinţa formulării, implementării și evaluării deciziilor funcţionale corelate care permit unei organizaţii să își atingă obiectivele”(David, 1989).

Prin lucrarea de faţă doresc să atrag atenţia asupra necesitaţii planificării strategice care are un rol vital în producerea serviciilor orientate spre necesităţile comunităţii, în oferirea serviciilor într-un mod cât mai eficient şi eficace și în producerea unor schimbări stabile în plan social.

Pentru o tratare cât mai completă a temei, am considerat necesar punerea în discuţie a mai multor aspecte, care sunt discutate pe cuprinsul a doua capitole teoretice şi a unuia aplicativ.

Capitolul I

Delimitări conceptuale

1.1 Managementul

Literatura de specialitate arată că noţiunea de management îşi are originile în limba italiană şi în limba franceză. De la verbul latin maneo care înseamnă a rămâne, s-a ajuns la franţuzescul maison (casa) şi la menaj (gospodărie). De la substantivul latin manus (mâna) s-a format în italiană maneggio (prelucrare manuală). Din franceză sau italiană a ajuns în limba engleză sub forma verbului derivat manage cu diverse înţelesuri printre care şi a administra, a conduce.

Apariţia şi dezvoltarea conceptului de management corespunde unei evoluţii progresive a societăţii. Dacă anumite evoluţii au fost rapide, nevoia de claritate a prezentării conduce la opoziţia dintre concepţie tradiţională și una modernă. Precizarea conţinutului conceptului de management ne obligă să facem o incursiune etimologică.

Cuvântul management generează multe neînţelegeri : ele se referă la originea să geografică, la înţelesurile sale, la vechimea să şi chiar la domeniul său iniţial de aplicare.

Managementul, acţiunea, arta sau maniera de a conduce o organizaţie, sau argumentul în explicarea superiorităţii economice a unei ţări sau a eficacităţii unui serviciu public, identifică o realitate constituită din componente simple, iar consecinţele sunt mult mai importante decât ne putem imagina.

Prima definiţie în limba franceză a managementului este atribuită lui Henry Fayol, care propunea, în 1916, o structurare a funcţiei de conducere în cinci componente .

În sensul larg al cuvântului, din punct de vedere social, managementul este o tehnică sau o metodă datorată tendinţei proprii omului de a se constitui în grupuri .

Direcţionare, conducere şi control al eforturilor unui grup de indivizi în vederea realizării unui anumit scop comun..., în condiţiile unui minim de cheltuieli, de resurse, de eforturi . Opinia lui A. Mackensie, potrivit căruia “managementul este un proces”, este completată de cea a lui J. Massie : “procesul comportă un număr de atribuţii fundamentale prin care un grup cooperativ orientează activităţile către scopuri comune”. “...semnificaţia generala: arta de a conduce, de a administra..., presupunând un efort conştient, metodic și ştiinţific pentru a studia și realiza condiţiile optime de funcţionare” .

Bibliografie

Lucica Matei, “Management public”, Editura Economica, 2006, Bucuresti;

Ioan Alexandru, „Teoria administratiei publice”, Editura Luminalex, 2002;

Ioan Alexandru, “Drept administrativ”, Editura Luminalex, Bucuresti, 2005 ;

Ion Popa, “Management strategic”, Editura Economica, Bucuresti, 2004;

Persen, E., Plowman, E., “Business Organisation and Management, Illinois, 1958;

Newman, W.H., “Administrativ action”, Prentice Hall Englewood Hills, New York;

Tezenas, J., “Dictionnaire de l’organisation et de la gestion”, Les Editions d’organisation, Paris, 1968 ;

Gelinier, O., “Functions et taches de direction generale”, Editura Hommes et techniques, Paris, 1967 ;

Klein, J., Pedraglio, G. s.a., Qu’est-ce que le management, Dunod Economie, 1971 ;

R. Laufer, “Management public: gestion et legitimite”, Dalloz, 1980 ;

Armenia Androniceanu, “Noutati în management public” ;

Mihai Dumitrescu, “Introducere în management și management general”, Editura Eurouniun, Oradea, 1995;

Mihai Dumitrescu, „Strategii și management strategic”, Editura Economica, Bucuresti, 2003;

J.M. Bryson, “Planificarea strategica pentru organizatiile publice și nonprofit”, Editura ARC, 2002;

Negulescu, “Tratat de drept administrativ”, vol. I, Bucuresti, 1934 ;

Negulescu, “Codul civil”;

Alexandru Boroi, “Drept civil”, Editura All Back;

Ioan Muraru, “Drept constitutional și institutii politice”, Vol.I, Editura All Beck, 2003 ;

M. Oroveanu, “Tratat de drept administrativ”, Editura UCDC, Bucuresti, 1994 ;

Alina Profiroiu, “Pilotajul serviciilor publice”, Editura Economica, Bucuresti, 2001;

Cornelia Rusu, “Management startegic”, Bucuresti, 2006;

Herbert A. Simon, “Comportamentul administrativ-Studiul asupra proceselor de luare a deciziilor în structurile administrative”, Editura Stiinta, Bucuresti 2004;

Marilena Elena Porumb, “Managementul strategic al resurselor umane”, Editura All Beck, Bucuresti 2000;

Calin Hitea, “Management strategic în administratia publica”, Revista Transilvana de Stiinte Administrative, 2002;

Cornelia Limantovschi, “Ghid practic pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare durabila”, Bucuresti 2007;

Hotararea de Guvern 870/2006 privin aprobarea Strategiei pentru inbunatatirea sistemului de elaborare, coordonare și planificare a politicilor publice la nivelul admistratiei publice centrale ;

Planificarea strategica-Suport de curs realizat în cadrul proiectului de infatire institutionala RO03/IB/OT/01, Unitatea Centrala pentru Reforma Administrtiei Publice ;

Anghle Constantinescu, “Management Strategic, Colecţia Naţională”, Bucureşti, 2000;

Amedeo Istocescu, „Strategia si managementul strategic al firmei”, Bucuresti;

A. Deremaux, “Strategie”, Paris, Precis Dalloz, Collection Gestion, 1999;

www.primariamures.ro;

www.guv.ro;

www.sgg.ro;

www.ypo.ro.

Preview document

Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 1
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 2
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 3
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 4
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 5
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 6
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 7
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 8
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 9
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 10
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 11
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 12
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 13
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 14
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 15
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 16
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 17
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 18
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 19
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 20
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 21
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 22
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 23
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 24
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 25
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 26
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 27
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 28
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 29
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 30
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 31
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 32
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 33
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 34
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 35
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 36
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 37
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 38
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 39
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 40
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 41
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 42
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 43
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 44
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 45
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 46
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 47
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 48
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 49
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 50
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 51
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 52
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 53
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 54
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 55
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 56
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 57
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 58
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 59
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 60
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 61
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 62
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 63
Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Particularitati ale Planificarii Strategice in Sectorul Public - Studiu de Caz.doc

Alții au mai descărcat și

Suspendarea Actelor Administrative

Introducere Prin drept administrativ se înţelege un grup de norme juridice care, datorită particularităţilor pe care le reprezintă, formează o...

Managementul Strategic în Organizațiile Publice

Introducere M-am oprit asupra acestei teme întrucât consider strategia ca fiind factor cheie al dezvoltarii unei organizaţii, fie ea publică sau...

Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor

Capitolul I Evoluția administrației în plan organizațional și instituțional Ca fenomen social, organizarea administrației publice apare odata cu...

Strategia - tipuri de strategii și politici publice locale

I. STRATEGIA 1.1 Definitii si concepte Strategia defineste incotro doreste organizatia sa se deplasese pentru a-si indeplini misiunea, respectiv...

Funcția Publică și Statutul Funcționarului Public

INTRODUCERE În condiţiile trecerii statului nostru la economia de piaţă, înlocuirea sistemului de comandă cu cel administrativ este o condiţie...

Strategii de dezvoltare a parteneriatului dintre administrația publică și organizații nonguvernamentale

Introducere Am ales tema „Strategii de dezvoltare a parteneriatului administraţie publică-organizaţii nonguvernamentale”, deoarece parteneriatul...

Căsătoria

Capitolul 1 Noțiunea și caracterele căsătoriei în Noul Cod Civil 1.1 Definirea și obiectul dreptului familiei Apărută în aparenţă drept strategie...

Administrația Publică

SECŢIUNEA I INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA ADMINISTRAŢIEI 1. SPECIFICUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.1. Conceptul de serviciu public Noţiunea de serviciu...

Ai nevoie de altceva?