Suspendarea Actelor Administrative

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 14502
Mărime: 77.58KB (arhivat)
Publicat de: Carol Kiss
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. Introducere.1
 2. Capitolul I. Teoria generală a actului administrativ.6
 3. 1.1 Sfera şi definiţia actului administrativ.6
 4. 1.2 Caracteristicile actelor administrative.9
 5. 1.3 Clasificarea actelor administrative.15
 6. 1.4 Intrarea în vigoare şi executarea actelor administrative .20
 7. 1.5 Încetarea efectelor actelor administrative, modificarea şi completarea lor.22
 8. Capitolul II. Suspendarea actelor administrative.26
 9. 2.1 Consideraţii generale.26
 10. 2.2 Regimul juridic al formei clasice a suspendării.31
 11. 2.3 Cererea de suspendare. 34
 12. 2.4 Procedura în faţa instanţei de contencios administrative.38
 13. 2.5 Efectele hotărârii de suspendare.43
 14. Capitolul III. Tipuri de suspendare.44
 15. 3.1 Suspendarea administrativă.44
 16. 3.2 Suspendarea juridică.46
 17. 3.3 Suspendarea legală.49
 18. 3.3.1 Suspendarea legală de drept.49
 19. 3.3.2 Suspendarea legală facultativă.51
 20. Capitolul IV. Jurisprudenţă.52
 21. 4.1 Practică judecătorească.52
 22. Concluzii.58
 23. Anexă .60
 24. Bibliografie.62

Extras din licență

Introducere

Prin drept administrativ se înţelege un grup de norme juridice care, datorită particularităţilor pe care le reprezintă, formează o ramură distinctă de drept, în cadrul sistemului de drept.

Dreptul administrativ este strâns legat de noţiunea administraţiei publice, care se prezintă ca activitate dar şi ca sistem de organizare.

Noţiunea de contencios administrativ a fost definită de doctrină şi de legislaţie, legea actuală a contenciosului administrativ (554/2004) stabilind la art. 2 o definiţie a contenciosului administrativ.

Astfel „contenciosul administrativ reprezintă activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios administrativ, competente potrivit legii organice, a litigiilor în care cel puţin una din părţi este o autoritate publică iar conflictul s-a născut din emiterea sau încheierea unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluţionarea în termenul prevăzut de lege a unei cereri ori din refuzul nejustificat de a soluţiona o cerere referitoare la un drept sau interes legitim” .

Astfel înţeleasă, instituţia contenciosului administrativ a reprezentat şi reprezintă o garanţie juridică a cetăţeanului în faţa abuzurilor autorităţilor publice, un senzor foarte important al democraţiei.

Instituţia îşi are originea în Franţa, în perioada consulatului, unde s-a constituit organismul care o simbolizează, Consiliul de Stat, forma sub care a fost introdusă şi în Principatele Unite, prin Legea din 11 februarie 1864 a Consiliului de Stat.

Modelul francez al unor organe speciale şi specializate s-a impus ca un model mondial, alături de modelul anglo-saxon, în care asemenea litigii sunt date în competenţa instanţelor de drept comun.

În România, după scurtă perioadă de aplicare a Legii Consilului de stat, prin Constituţia din 1866, se stabileşte competenţa instanţelor de drept comun, adică a instanţelor din sistemul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu nuanţarea primei perioade a regimului communist, în care nuanţarea contenciosului administrativ a fost desfinţată.

Având în vedere importanţa deosebită pe care o ridică fenomenul administrativ în ţara noastră, în urma evenimentelor din 1989, am găsit necesară abordarea temei de faţă, ,, Suspendarea actelor administrative”.

Revizuire Constituţiei din 2003 aduce semnificative precizări şi cu privire la Instiţuia contenciosului administrativ, modificându-se nu numai dreptul fundamental al cetăţeanului, în sensul lărgirii sferei acestuia şi la interesul legitim.

Modificările esenţiale sunt sugerate şi pentru suspendarea actului administrativ prin Legea 554/2004, care nu este condiţionată de exercitarea proceduri prealabile, poate fi cerută şi de Avocatul Poporului sau de Ministerul Public, inclusiv din oficiu.

În raport cu obiectivul propus prin tratarea acestei teme, am precizat în desfăşurarea analizei pe patru capitole şi anume: Teoria generală a actului administrativ; Suspendarea actelor administrative; Tipuri de suspendare încheind cu, Cazuri practice judecătoreşti.

În prima parte am urmărit aspecte legate de sfera şi definiţia actului administrativ, caracteristicile şi clasificarile actelor administrative, modul de intrare în vigoare a actelor administrative precum şi modul de încetare, modificare şi completare. Cea de-a doua parte cuprinde consideraţii generale asupra actului administrativ, regimul juridic clasic al suspendări, aici am făcut referire la vechea Lege a contenciosului administrativ nr.29/1990; cererea de suspendare; procedura suspendării în faţa instanţei de contencios administrativ şi efectele hotărâri de suspendare. În partea a treia am enumerat şi analizat cele trei tipuri de suspendare: administrativa, legală şi juridică. Pentru a înţelege mai bine procedura de suspendarea actului administrativ am găsit necesar a expune speţe, mai exact, puncte de vedere al practicii judecătoreşti.

Existenţa contenciosului administrativ este condiţionată, în statul de drept, de aplicarea a două principii: principiul respectării drepturilor legal dobândite şi principiul obligativităţii statului de a asigura executarea hotărârilor judecătoreşti. Este necesar ca persoana să fie sigură că raporturile juridice, încheiate în mod legal , în cadrul ordinii de drept existente, sunt intangibile. Atât activitatea fiinţei umane cât şi aceea a administraţiei se caracterizează prin posibilitatea de a scruta viitorul în estimările efectuate. Prevederea este garantată numai dacă persoanele şi administraţia au siguranţa în durabilitatea raporturilor juridice pe care şi-au întemeiat şi orientat activităţile.

Preview document

Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 1
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 2
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 3
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 4
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 5
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 6
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 7
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 8
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 9
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 10
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 11
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 12
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 13
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 14
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 15
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 16
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 17
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 18
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 19
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 20
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 21
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 22
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 23
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 24
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 25
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 26
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 27
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 28
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 29
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 30
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 31
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 32
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 33
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 34
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 35
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 36
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 37
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 38
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 39
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 40
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 41
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 42
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 43
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 44
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 45
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 46
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 47
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 48
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 49
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 50
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 51
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 52
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 53
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 54
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 55
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 56
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 57
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 58
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 59
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 60
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 61
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 62
Suspendarea Actelor Administrative - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Suspendarea Actelor Administrative.doc

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ

Introducere Apararea și ocrotirea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor stipulate în Constituție și alte legi ale statului, în...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz

INTRODUCERE Creşterea rolului administraţiei publice în evoluţia societăţii moderne româneşti determină o cunoaştere profundă a acesteia pentru ca...

Condițiile acțiunii directe în baza Constituției României și a legii nr. 554 pe 200

Rezumat Contenciosul administrativ, ca element esenţial şi indispensabil al statului de drept, reprezintă, în fapt, o concretizare a principiului...

Funcția Publică și Statutul Funcționarului Public

INTRODUCERE În condiţiile trecerii statului nostru la economia de piaţă, înlocuirea sistemului de comandă cu cel administrativ este o condiţie...

Căsătoria

Capitolul 1 Noțiunea și caracterele căsătoriei în Noul Cod Civil 1.1 Definirea și obiectul dreptului familiei Apărută în aparenţă drept strategie...

Conceptul de Calitate în Managementul Public

1. PREZENTAREA TEMEI: CALITATEA IN SECTORUL PUBLIC – CONCEPT, CARACTERISTICI SI ABORDARI Pentru a putea intelege conceptul de calitate ca atare,...

Te-ar putea interesa și

Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ

INTRODUCERE După cum rezultă din titlul lucrării,vom vorbi despre activitatea autorităţilor publice cu specială privire asupra actului...

Adoptarea actelor administrative în situații de urgență

Cap. 1.Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, denumit în continuare...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Actul Administrativ de Autoritate

1. Definitie Actul administrativ de autoritate este actul juridic adoptat sau emis de un serviciu public administrativ, in mod unilateral, in baza...

Executarea și Efectele Juridice ale Actelor Administrative

Executarea actelor administrative Una dintre trăsăturile specifice actului administrativ, ca şi categorie a actelor juridice, îl reprezintă...

Actele Administrative

1 Terminologie În activitatea practică se folosesc diferiţi termeni pentru desemnarea acestui tip de acţiune juridică pe care îl denumim act...

Actul Administrativ

CAPITOLUL I ACTUL ADMINISTRATIV Actul administrativ constituie forma principală prin care se realizează activitatea administraţiei publice şi...

Ai nevoie de altceva?