Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 24887
Mărime: 97.54KB (arhivat)
Publicat de: Reghina Sava
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Suciu Titus
UNIVERSITATEA DE VEST FACULTETEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

 1. CAP. I DEFNIREA INVESTIŢIILOR INTRNAŢIONALE
 2. 1.1. Investiţia. Definiţie
 3. 1.2. Tipuri de investiţii
 4. 1.3. Tipuri de investitori
 5. 1.4. Rolul investiţiei
 6. 1.5. Investiţia internaţională şi formele ei
 7. 1.6. Tipologia investiţiilor internaţionale
 8. 1.7. Corporaţia internaţională
 9. CAP. II INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE DE CAPITAL
 10. 2.1. Definire. Rol
 11. 2.2. Investiţiile externe - nevoia reală şi obiectivă pentru economiile în tranziţie
 12. 2.3. ISD – factor exogen stimulator
 13. 2.4. Investiţiile străine – divergenţe şi convergenţe de interese
 14. 2.5. Strategii de atragere a investiţilor străine
 15. 2.5.1. Crearea cadrului legislativ favorabil ISD
 16. 2.5.2. Accelerarea procesului de privatizare
 17. 2.5.3. Diminuarea şi eliminarea riscului de ţară
 18. 2.5.4. Integrarea europeană şi euroatlantică
 19. CAP. III INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE ÎN ROMÂNIA
 20. 3.1 Politica investiţională a economiei în tranziţie
 21. 3.2 Strategii de atragere a ISD în România
 22. 3.2.1 Constituirea cadrului juridic favorabil afluxului de ISD
 23. 3.2.2 Integrarea europeană a României – componentă a strategiei de dezvoltare economică pe termen lung
 24. 3.2.3 Definitivarea procesului de tranziţie
 25. 3.3 Evoluţia ISD în România în perioada de tranziţie
 26. 3.4 Aspecte critice privind ISD în România
 27. 3.5 Aspecte şi propuneri de accelerare a redresării economice
 28. CAP. IV MODALITĂŢI DE CRESTERE A ISD IN ROMÂNIA
 29. 4.1. Impactul ISD asupra economiilor în tranziţie a ţărilor beneficiar
 30. 4.1.1. Evaluarea consecinţelor ISD
 31. 4.1.2. Analiza legăturilor înainte şi înapoi
 32. 4.1.3. Analiza input – output
 33. 4.2. Analiza răspunsurilor la chestionarul (privind ISD în România) trimis la companiile britanice
 34. 4.2.1. Condiţiile economice, sociale şi politice
 35. 4.2.2. Evaluarea scopurilor ISD în România
 36. 4.3. Cauze care duc la niveluri relativ scăzute ale ISD în România
 37. 4.4. Strategia românească globală de creştere a intrărilor de ISD
 38. 4.4.1. Paşi intermediari către creşterea ISD
 39. 4.4.2. Politici de încurajare a ISD pe termen lung
 40. 4.4.3. Măsuri specifice de atragere a ISD în România
 41. 4.4.4. Probleme generale privind strategia
 42. 4.5. Industrii şi ramuri româneşti de posibil interes pentru investitorii străinii
 43. 4.6. Concluzii

Extras din proiect

Capitolul I. Definirea investiţiilor internaţionale

1.1. Investiţia. Definiţie

Ne referim la investiţii în legătură cu o activitate care are ca scop folosirea unei sume de bani în vederea obţinerii unor profituri viitoare. In sens larg investiţia reprezintă sacrificiul unei părţi din consumul prezent pentru un consum viitor, posibil şi incert.

Sacrificiul are loc în prezent şi e sigur. Recompensa pentru el vine mai târziu, dacă vine, şi oricum mărimea ei este incertă. In unele cazuri elementul care predomină este timpul (exemplu: investiţia în bonurile de tezaur guvernamentale), in altele riscul este atributul dominant ( investiţia SAFI), iar alteori, ambele aspecte sunt importante (ex.: achiziţionarea acţiunilor întreprinderilor care se privatizează).

Trebuie avută în vedere şi relaţia distinctă dintre investiţie şi economisire. Economisirea poate fi definită mai curând ca un simplu consum amânat, în timp ce, în timp ce investiţia reprezintă de fapt un consum sacrificat în prezent în intenţia obţinerii unui consum viitor mai mare. Investiţia mai are în plus şi un caracter real, în sensul că ea poate determina creşterea în viitor a producţiei naţionale.

1.2. Tipuri de investiţii

În economie există mai multe tipuri de investiţii. Unele dintre acestea presupun tranzacţii financiare între agenţii economice, altele presupun implicarea în tranzacţii şi a unor bunuri materiale cum ar fi clădirile, echipamentele industriale mijloacele de transport etc. În primul caz, investitorul intră în posesia unor active specifice: acţiuni, obligaţiuni, certificate de depozit sau bouri de tezaur. În al doilea caz activele rezultate au cu totul altă natură: fabrici, companii de transport, hoteluri sau magazine. În primul caz este vorba despre investiţii financiare, iar în al doilea caz de investiţii reale. De cele mai multe ori nu se poate face o delimitare precisă, deoarece cele două tipuri coexistă.

Trebuie de reţinut că în perioadele precapitaliste majoritatea investiţiilor reale nu implicau nici un fel de tranzacţii financiare.

În societatea modernă, aproape orice investiţie reală are şi o importantă latură financiară. De la cel mai mic magazin până la marile corporaţii internaţionale, activitatea de investiţii se sprijină pe credit, acţiuni, obligaţiuni etc.

1.3. Tipuri de investitori

Termenul “speculaţie” este folosit de multe ori în sens peiorativ. Nu există vreo diferenţă de esenţă între ce le două concepte: cel de investitor şi cel de speculator.

Speculatorul reprezintă un tip aparte de investitor, care se individualizează printr-un comportament specific:

- speculatorul are o atitudine diferită faţă de risc, în comparaţie cu investitorul obişnuit : primul este atras puternic de investiţiile cu risc deosebit e mare, cel de-al doilea preferă un risc cât mai scăzut;

- decurgând din această atitudine, speculatorul mizează pe un profit anormal de mare corespunzător cu riscul pe care şi-l asumă, în timp ce investitorul obişnuit contează pe un câştig normal de mare;

- speculatorul acţionează mai mult pe termen scurt, în timp ce pentru o investiţie obişnuită orizontul de timp este relativ mai mare;

- în timp ce majoritatea agenţilor economici consideră că informaţiile şi semnalele furnizate de piaţă sunt corect interpretate de către toţi, speculatorul crede că are un avantaj informaţional faţa de ceilalţi, anticipând o evoluţie pe care alţi nu o întrevăd.

Contrar aparenţelor, speculatorul nu este un factor de dezechilibru al pieţei, ci dimpotrivă, un puternic factor de echilibru. Dacă nu ar exista agenţii economici care să preia riscul pe care alţi îl evită, mecanismele economice ar avea tendinţă de blocare. Prin speculaţie are loc redistribuirea stimulentelor legate de risc.

Preview document

Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 1
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 2
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 3
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 4
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 5
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 6
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 7
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 8
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 9
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 10
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 11
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 12
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 13
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 14
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 15
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 16
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 17
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 18
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 19
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 20
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 21
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 22
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 23
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 24
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 25
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 26
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 27
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 28
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 29
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 30
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 31
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 32
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 33
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 34
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 35
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 36
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 37
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 38
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 39
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 40
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 41
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 42
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 43
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 44
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 45
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 46
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 47
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 48
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 49
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 50
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 51
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 52
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 53
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 54
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 55
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 56
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 57
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 58
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 59
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 60
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 61
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 62
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 63
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 64
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 65
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 66
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 67
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 68
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 69
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 70
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 71
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 72
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 73
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 74
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 75
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 76
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 77
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 78
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 79
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 80
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 81
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 82
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 83
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 84
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 85
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 86
Investițiile străine directe și impactul lor asupra economiilor în tranziție - Pagina 87

Conținut arhivă zip

 • Investitiile Straine Directe si Impactul lor Asupra Economiilor in Tranzitie
  • cuprins.doc
  • lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Investițiile în Economia României Contemporane

ÎNTRODUCERE Investiţiile reprezintă totalitatea cheltuielilor prin care se crează sau se achiziţionează noi mijloace fixe, productive şi...

Evaluarea investițiilor directe din România

Introducere Problematica investitiilor straine directe (ISD) a fost si este intens dezbatuta, existând, în acest sens, preocupari atât la nivel...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre

INTRODUCERE În zilele noastre, întreaga scenă internaţională îşi concentrează atenţia asupra problematicii globalizării şi implicit regionalizării...

Investițiile străine în România după 1989

INTRODUCERE Dezvoltarea economiilor naţionale contemporane nu poate să aibă loc în afara cadrului internaţional,resursele interne ale fiecărei...

Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Constituirea unui stat de drept cu o economie prosperă de piaţăşi social orientată este de neconceput fără...

Investițiile Străine Directe în România

Investiţiile străine directe de capital Definire. Rol Investiţiile străine directe sunt definite ca proprietatea directă sau indirectă a unei...

Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe

INTRODUCERE Globalizarea reprezintă o realitate care a devenit din ce în ce mai prezentă în vieţile noastre şi care a apărut din transformarea...

Investiții Străine Directe în România

CAPITOLUL I. INVESTIŢIILE INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Conceptul de cheltuieli publice Înlăturarea unor disfuncţionalităţi ale pieţei, armonizarea...

Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică

În conditiile globalizarii, problema investitiilor straine directe (ISD), influenta lor asupra modernizarii economiilor în tranzitie, continua sa...

Globalizarea și impactul asupra vieții economice

Introducere Globalizarea, pe lângă faptul că este discutată şi tratată sub diferite forme din prisma tuturor treptelor societăţii în care trăim,...

Ai nevoie de altceva?