Politici antiinflaționiste și politici antisomaj

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 8137
Mărime: 215.49KB (arhivat)
Publicat de: Corina Maria G.
Puncte necesare: 8
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. Capitolul 1. INFLAȚIA 4
 3. 1.1 Definiția inflației 4
 4. 1.2 Forme ale inflației 5
 5. 1.3 Măsurarea inflației 6
 6. 1.4 Consecințele inflației 8
 7. 1.5 Politici antiinflaționiste 8
 8. Capitolul 2. ȘOMAJUL 11
 9. 2.1 Definiția șomajului 11
 10. 2.2 Tipuri de șomaj 12
 11. 2.3 Măsurarea șomajului și consecințele acestuia 13
 12. 2.4 Politici antișomaj 14
 13. Capitolul 3. INFLAȚIA ȘI ȘOMAJUL ÎN ROMÂNIA 15
 14. 3.1 Inflația în România 15
 15. 3.2Șomajul în România 17
 16. Capitolul 4 .STUDIU DE CAZ 20
 17. 4.1 Summary 21
 18. 4.2 Media și abaterea standard a variabilelor analizate 21
 19. 4.3 Coeficientul de variație 21
 20. 4.4 Histograme și densități 22
 21. 4.5 Coeficientul de corelație și graficul asociat 23
 22. 4.6 Box-plot și identificarea outlierilor și a anilor corespunzători acestora 23
 23. 4.7 Grafice ale evoluțiilor seriilor de date 24
 24. 4.8 Regresie 25
 25. CONCLUZII 26
 26. BIBLIOGRAFIE 27
 27. ANEXE 28
 28. Anexa 1 - obținerea rezultatelor din R 28
 29. Anexa 2 - script R Studio 29
 30. Anexa 3 - seria de date analizată 30

Extras din proiect

INTRODUCERE

În general, inflația este definită ca o creștere dezordonată a nivelului general al prețurilor, cu precizări suplimentare privind o anumită perioadă de timp (Burda, 1997, Blanchard, 2000), respectiv ca o erodare a puterii de cumpărare a banilor (Walgenbach, 1973).

În general conceptualizarea inflației face apel la patru mari izvoare teoretice:

- Teoria clasică, reprezentată de David Hume (1751), explică inflația prin creșterea prețurilor cauzată de creșterea ofertei de bani.

- Teoria keynesiană susține, prin însăși fondatorul ei John Maynard Keynes (1936), că inflația apare atunci când cererea pentru bunuri și servicii este mai mare decât oferta (teză reluată printre alții și de Richard Lipsey (1995), care arată că inflația are și cauze extramonetare).

- Abordarea monetaristă reia teza lui David Hume susținînd că inflația este mereu și pretudindeni un fenomen monetar chiar dacă realizează nuanțări valoroase între dimensiunile temporale ale procesului: termen scurt versus termen lung (Friedman, 1963).

Chiar și în sinteza definițiilor inflației pe care o propune Frisch (1983), elementele caracteristice se înscriu în aceeași arie conceptuală descrisă anterior:

- Inflația este starea generalizată de exces de cerere unde „prea mulți bani urmăresc prea puține bunuri”;

- Inflația - o creștere a rezervei de bani sau a veniturilor, pe total sau per capita;

- Inflația - o creștere a nivelului prețurilor caracterizată prin următoarele elemente: prognozată cu un anumit grad de eroare conduce (prin intermediul costurilor) la noi creșteri de prețuri, este măsurată prin prețuri nete (din care au fost deduse taxele) și este ireversibilă.

- Inflația - o depreciere a valorii banilor în relație cu alte monede, măsurată prin cursul de schimb, sau prin prețul aurului, sau indicată printr-un exces de cerere de aur sau de alte monede.

Șomajul este unul din fenomenele negative care se manifestă cu mare intensitate în perioada de tranziție. Este un fenomen inerent întâlnit în orice economie în țara noastră în contextul transformărilor pe care le-a implicat reforma, proporțiile șomajului au atins cote ridicate. În ultimii ani evoluțiile înregistrate pe piața muncii au atins parametrii de normalitate ceea ce ne îndreptățește să credem că șomajul a fost gestionat eficient în condițiile evoluției socio-economice din România și devine un fenomen ținut sub control.

Prezenta lucrare "Politici antiinflaționiste și politici antișomaj" tratează problematica șomajului și cea a inflației, atât consecințele șomajului cât și cele ale inflației, dar și modul cum acestea pot fi tratate.

Lucrarea este structurată în 4 capitole, dintre care 3 capitole teoretice și un capitol care studiază problematica șomajului și a inflației pentru economia României pentru o perioadă de timp.

În prima parte a lucrării se prezintă conceptul de inflație, forme ale acesteia, aspecte caracteristice ale inflației, cauze și forme de manifestare, efectele inflației precum și metode de combatere ale acesteia.

În al doilea capitol se prezintă conceptul de șomaj, definiții și forme ale acestuia, cauzele și consecințele șomajului, politici antișomaj.

Al treilea capitol abordează fenomenul de inflație și șomaj pe teritoriul României.

Capitolul 1. INFLAȚIA

1.1 Definiția inflației

Fenomenul denumit inflație constituie o problemă complexă de analiză macroeconomică și una dintre cele mai importante forme ale dezechilibrului economico-social. Termenul de inflație a început să fie frecvent utilizat în rândul oamenilor de știință și al oamenilor de afaceri (bancheri), abia pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, deși fenomenul inflaționist exista cu mult înainte de această perioadă. Acest fenomen a apărut cu mult înainte ca știința economică să se fi constituit, iar teoria inflației s-a conturat mult mai târziu decât știința economică, astfel că inflația rămâne cea mai de temută și controversată formă a dezechilibrului macroeconomic, din punct de vedere al analizei naturii sale și a cauzelor și mecanismelor declanșatoare.

Inflația este un dezechilibru major prezent în economia oricărei țări, reprezentat de o creștere generalizată a prețurilor și de scăderea simultană a puterii de cumpărare a monedei naționale.

Inflația este un indicator final, care arată la sfârșit de an fiscal dacă politicile guvernamentale monetare, fiscale, legislative, etc., alături de politicile Băncii Centrale, se coordonează și conduc la o stabilitate a prețurilor de consum.

Principalele cauze ale inflației sunt:

- inflație prin monedă - emisiunea excesivă de monedă peste oferta reală de bunuri și servicii;

- inflație prin cerere - excedentul de cerere agregată peste oferta agregată;

- inflație prin costuri - creșterea costurilor de producție, independent de cererea agregată;

- inflația importată;

- inflația prin structuri.

Pornind de la premisa că inflația este în primul rând un fenomen monetar (inflația există doar în prezența banilor), explicarea genezei și naturii acesteia trebuie să înceapă de la formele istorice pe care le-au îmbrăcat banii de-a lungul secolelor. În acest context, se pot sintetiza trei forme istorice ale fenomenului inflaționist.

Bibliografie

https://ro.wikipedia.org/wiki/Infla%C8%9Bie

https://www.creeaza.com/afaceri/economie/Politici-antiinflationiste518.php

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98omaj

http://invatamaiusoreconomie.blogspot.com/2012/01/somajul.html

http://www.cide.ro/IEN%20-%20CERES%20-%20Inflatia%202004.pdf

Preview document

Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 1
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 2
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 3
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 4
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 5
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 6
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 7
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 8
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 9
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 10
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 11
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 12
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 13
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 14
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 15
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 16
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 17
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 18
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 19
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 20
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 21
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 22
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 23
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 24
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 25
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 26
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 27
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 28
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 29
Politici antiinflaționiste și politici antisomaj - Pagina 30

Conținut arhivă zip

 • Politici antiinflationiste si politici antisomaj.docx

Te-ar putea interesa și

Inflație versus șomaj - care este râul cel mai mare

DIVERSITATEA BANILOR O diversitatea uimitoare de mijloace au fost folosite ca bani de-a lungul timpului. Cuvantul “pecuniar” provine din latina,...

Problemele Structurale ale Economiei Românești

Introducere Europa ultimului deceniu al secolului trecut, cu transformarile ei politice, sociale si economice tulburatoare constituie un prilej...

Inflația vs șomaj - care este răul mai mare

1. Inflatia 1.1 Ce este inflatia ? Inflatia este un dezechilibru care afecteaza, in proportii diferite, toate economiile nationale, si care poate...

Modalități de înfăptuire a funcției finanțelor de reglare și efectele lor

1. Finanţele publice – funcţiile si rolul acestora în economie 1.1 Funcţiile finanţelor publice – funcţia de reglare (stablizare) a economiei...

Politici antiinflaționiste și politici antisomaj

Definitie Inflatia este un dezechilibru structural monetaro-material, care exprima existenta in circulatie a unei mase monetare care depaseste...

Economie

1.INTRODUCERE Lucrarea are ca scop înțelegerea factorilor care influențează evoluția PIB-ului și modul lor de acțiune în scopul implementării de...

Aspecte privind inflația

I. Introducere In sens larg, inflatia reprezinta un fenomen specific perioadelor de criza economica, constand in deprecierea banilor de hartie...

Paralelă între inflație și șomaj

Există unele tari majore ale economie, ce depăşesc prin impact, dar şi prin mediatizare, orice alte aspecte. Inflaţia şi şomajul sunt de departe...

Ai nevoie de altceva?