Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 21187
Mărime: 19.42MB (arhivat)
Publicat de: Angel A.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: DANIELA PISLARUC

Cuprins

 1. Introducere Pagina 3-5
 2. Identificarea instituţiei - gazdă unde a fost efectuat stagiul de practică
 3. Obiectivele de referinţa a practicii de iniţiere în specialitate
 4. Detalii despre coordonatorul stagiului de practică din interiorul instituţiei
 5. Capitolul I Pagina 6-13
 6. 1.1 Iniţierea în activitatea Bursei de Valori a Moldovei
 7. 1.2 Familiarizarea cu structura funcţională a bursei şi organigrama acesteia
 8. Capitolul II Pagina 14-18
 9. 2.1 Studierea şi analiza Resurselor Bursei şi activitatea privind atragerea acestora
 10. Capitolul III Pagina 19-44
 11. 3.1 Familiarizarea cu activitatea Departamentului Marketing, Listing şi Cotare;
 12. 3.2 Familiarizarea cu activitatea Departamentului Clearing şi Decontări;
 13. 3.3 Familiarizarea cu activitatea Departamentului pentru Supravegherea Pieţei
 14. 3.4 Familiarizarea cu activitatea Departamentului Sistemul Electronic
 15. Concluzie Pagina 45
 16. Bibliografie Pagina 46-47
 17. Anexe Pagina 48-75

Extras din proiect

Introducere

Identificarea instituţiei - gazdă unde a fost efectuat stagiul de practică

Bursa de Valori a Moldovei (BVM), societate pe acţiuni, organizaţie de autoreglementare ce desfăşoară activitatea bursieră pe piaţa valorilor mobiliare în conformitate cu prevederile Legii “Cu privire la piaţa valorilor mobiliare”, cu Statutul şi Regulile Bursei.

Adresa Juridică a Bursei de valori din Moldova este:

Stefan cel Mare 73, oficiu 352, Chisinau, MD2001, Republica Moldova

Date de contact:

Telefon: 277-594, Fax: 277-358, 277-356 (intern CIS 0422) (extern CIS 3732)

În orice ţară dezvoltată rolul de indicator al pietei valorilor mobiliare aparţine bursei de valori, menită să realizeze funcţiile unei pieţe organizate, asigurînd un "loc de întîlnire" a cererii şi ofertei. În rezultat pentru vînzător şi cumpărător este obţinut cel mai bun preţ. Funcţia de bază a bursei de valori este dezvoltarea pieţei bursiere organizate, orientată spre crearea infrastructurii şi acordarea serviciilor ce asigură efectuarea tranzacţiilor civile între participanţii pieţei valorilor mobiliare, avînd ca obiect valori mobiliare. Aici se concentrează toată informaţia referitoare la cerere şi ofertă privind valorile mobiliare, ceea ce creează cele mai favorabile condiţii pentru determinarea cursului valorilor mobiliare şi formarea unui spaţiu centralizat de comerţ. Reprezentînd o formă a pieţei organizate, bursa de valori are specificul său, ceea ce o deosebeşte de alte pieţe, în special de pieţele financiare.

Scurt istoric

În luna decembrie 1994, în baza Legii cu privire la circulaţia valorilor mobiliare şi bursele de valori, a fost fondată Bursa de Valori a Moldovei (BVM) ca o societate pe acţiuni de tip închis. La crearea bursei au participat 34 de fondatori - participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare. Primele negocieri au avut loc la 26 iunie 1995, considerată ziua de "naştere" a Bursei de Valori a Moldovei.

Odata cu deschiderea Bursei a fost creata baza juridică şi organizatorică, contribuind la realizarea proceselor complexe pe piaţa de capital.

Graţie susţinerii din partea SUA (ajutor acordat prin Agenţia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare), Bursa de Valori este inzestrată cu tehnologii moderne de tranzacţionare.

Potrivit opiniei experţilor internaţionali ai Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (1998), Bursa de Valori a Moldovei este o organizaţie ce se dezvoltă rapid şi progresează, în mod strălucit se distinge printre noile burse de valori din Europa de Est, avînd un grad minimal de risc. începînd cu luna mai 1995 BVM este membru activ al Federatiei Burselor Euro-Asiatice (FBEA), creată în 1995 la iniţiativa Bursei de Valori din Istambul, ale carui obiective principale sunt:

- dezvoltarea pieţei de capital a ţărilor-membre privind perfecţionarea structurii organizatorice;

- soluţionarea problemelor reglementării şi autoreglementării mecanismului pentru brokeri şi dealeri;

- organizarea unui monitoring eficient;

- elaborarea principiilor administrării corporative etc.

In anul 1998 BVM a fondat Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare (DNVM) - societare pe acţiuni ne comercială de tip închis. Acest eveniment a coincis cu jubileul de trei ani al primelor negocieri la Bursă. Odată cu dezvoltarea pieţei de capital cota parte de proprietate a BVM s-a micşorat şi acţiunile sunt împărţite între participanţii DNVM. Implementarea în 1998 a unui nou sistem de tranzacţionare, integrat cu sistemul de depozitare, a permis realizarea garantată şi operativă a negocierilor. Implementarea acestui sistem, la fel ca şi crearea DNVM, a fost posibilă graţie companiilor americane Prise Waterhouse şi USAID. În prezent toate valorile mobiliare admise spre negocieri la Bursa se află în Depozitarul Naţional, cu excepţia valorilor mobiliare ale fondurilor de investiţii.

In toamna anului 2001 au fost aprobate comisioane şi taxe noi, ele fiind impărţite între Bursa de Valori şi Depozitarul Naţional. în aceeaşi perioadă, în bază de tender, a fost ales Preşedintele Depozitarului Naţional, precum şi banca unică de decontări pentru ambele structuri, este efectuat monitoring-ul tuturor documentelor de constituire şi normative, se implementează în practică Concepţia Depozitarului Naţional elaborată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Preview document

Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 1
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 2
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 3
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 4
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 5
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 6
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 7
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 8
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 9
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 10
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 11
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 12
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 13
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 14
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 15
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 16
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 17
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 18
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 19
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 20
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 21
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 22
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 23
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 24
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 25
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 26
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 27
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 28
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 29
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 30
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 31
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 32
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 33
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 34
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 35
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 36
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 37
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 38
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 39
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 40
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 41
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 42
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 43
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 44
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 45
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 46
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 47
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 48
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 49
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 50
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 51
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 52
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 53
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 54
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 55
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 56
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 57
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 58
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 59
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 60
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 61
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 62
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 63
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 64
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 65
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 66
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 67
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 68
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 69
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 70
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 71
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 72
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 73
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 74
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 75
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 76
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 77
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 78
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 79
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 80
Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • Practica de Initiere la Bursa de Valori a Moldovei.docx

Te-ar putea interesa și

Contractele Futures

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de piaţă a Republicii Moldova a impus introducerea unor inovaţii,...

Ai nevoie de altceva?