Contractele Futures

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 33288
Mărime: 784.57KB (arhivat)
Publicat de: Felix Sîrbu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Soltan

Extras din proiect

Introducere

Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de piaţă a Republicii Moldova a impus introducerea unor inovaţii, printre care şi Bursa de Valori a Moldovei, care a fost creată cînd economia ţării era într-un moment de declin şi se înregistrau mari dezechilibre la nivel micro şi macroeconomic. Spre sfîrşitul anilor 90 această perioadă a luat sfîrşit şi economia a început să se redreseze ceea ce impune şi Bursa de Valori a Moldovei să se dezvolte prin implimentarea unor tehnici şi instrumente concepţional noi, pentru a putea răspunde exigenţelor timpului. Ceea ce va permite economiei naţionale să înregistreze parametri pozitivi din punct de vedere calitativ şi cantitativ.

O tendinţă globală care influenţează extrem de mult comerţul internaţional şi stabilirea preţurilor la toate produsele pe plan mondial este folosirea contractelor financiare derivate. Aceste contracte, cu totul că istoria lor este foarte scurtă iar ele au început să fie folosite tot mai des abia spre sfîrşitul secolului XX, permit influenţarea principalilor indicatori micro şi macroeconomici, ceea ce este foarte important e că aceste contracte folosite corect pot determina o evoluţie ascendentă a economiei şi înregistrarea unor venituri enorme.

Implimentarea contractelor futures în Republicii Moldova va crea un sistem de instrumente important în alegerea şi stimularea investiţiilor, diminuarea riscurilor economice mai ales a celor legate de evoluţia nefavorabilă a preţurilor în complexul agroindustrial a republicii.

Realizarea acestor tendinţe şi direcţii în economia naţională va facilita ieşirea Moldovei din criza economică şi financiară creată, va favoriza dezvoltarea mai rapidă şi mai eficientă a relaţiilor de producţie, vitalitatea cărora depinde foarte mult de atragerea şi concentrarea mijloacelor băneşti în ramurile de bază şi prioritare a economiei. Stimularea investiţiilor în procesul de producţie şi de prelucrare a produselor cît şi de implimentarea a contractelor derivate pe piaţa Moldovei vor influenţa benefic calitatea şi costul produselor moldoveneşti, ceea ce va stimula exportul, ducînd la o rentablitate înaltă şi la un curs ascendent a economiei naţionale.

În acest context, un obiectiv de mare importanţă în activitatea agenţilor economici îl constituie perfecţionarea mecanismului de gestionare a pietei valorilor mobiliare şi, în special, elaborarea, implementarea şi gestionarea titlurilor fmanciare derivate în Republica Moldova.

Elaborarea direcţiilor de promovare a contractelor Futures în Republica Moldova va stimula şi va contribui la dezvoltarea şi creşterea producţiei de calitate, creînd premisele necesare sporirii eficacităţii economice a societăţii. Elaborarea şi implementarea contractelor futures pe piaţa valorilor mobiliare din Moldova devine cu mult mai actuală în conditiile susţinerii şi protejării producătorilor autohtoni, stimulării şi promovării exportului şi cucerirea unor noi pieţe de desfacere. În conditiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Mondial a Comerţului, prin intermediul unui sistem dezvoltat de titluri financiar derivate produsele moldoveneşti vor fi promovate foarte eficient ce va duce la înregistrarea unor profituri foarte mari.

Toate aceste aspecte au determinat actualitatea temei de cercetare, determinînd necesitatea concretizării şi definitivării unor aspecte teoretico-metodologice ce ţin de experienţa mondială în domeniul managementului tranzacţiilor cu titlurile financiar derivate, analizînd condiţiile şi evidenţierea particularităţilor specifice ale pieţei autohtone ce vor asigura pe această bază implimentarea cu succes a contractelor futures în Republica Moldova

Scopul lucrării - este de a dezvălui particularităţile contractelor futures, de a descrie aceste titluri şi mecanismele prin intermediul cărora se poate acţiona asupra lor şi de a determina existenţa premiselor economice şi metodologia de implimentare a contractelor futures pe piaţa bursieră din Republica Moldova, în baza unor analize teoretice şi metodologice adecvate efectuate asupra activităţii pieţelor de capital internaţionale şi autohtone, a unor pieţe de valori mobiliare foarte importante la nivel mondial cît şi a Bursei de Valori a Moldovei.

Scopul cercetărilor efectuate este de a aborda şi soluţionarea următoarele sarcini:

- argumentarea şi evidenţierea rolului esenţial al contractelor la temen în economia mondiala şi evidenţierea rolului titlurilor fînanciare derivate în dezvoltarea stimulatoare a relaţiilor economice şi de productie;

- cercetarea particularităţilor contractelor futures pe pieţele mondiale şi argumentarea pe aceasta cale a specificului de implimentare şi gestionare acestora pe piaţa autohtonă, elaborarea mecanizmului de gestionare, de diminuare şi de acoperire a riscurilor specifice contractelor futures;

- scoaterea în evidenţă a tehnicilor şi elementelor concrete de promovare a produselor derivate pe piaţa internă, estimarea potenţialului pieţei autohtone necesar implementării titlurilor fmanciare derivate în Republica Moldova;

- cercetarea potenţialului pieţelor care dispun de o infrastructură adecvată

tranzacţionării organizate, efective şi echitabile a contractelor futures;

- elaborarea unui set de propuneri vizînd perfecţionarea sistemului legislativ de reglementare şi gestionare a pieţei valorilor mobiliare şi a Bursei de Valori a Moldovei, implementarea cărora în practică vor stimula, accelera procesul de dezvoltare a pieţei titlurilor fînanciare derivate în Moldova.

- analiza cadrului legislativ şi elaborarea unor propuneri privind reglementare procesului de implimentare şi gestionare ulterioară a tranzacţiilor cu contractele futures pentru piaţa bursieră din Republica Moldova;

Obiectivele şi problematica complexa a studiului au deteminat, structura logica a tezei în urmatoarelc capitole:

În capitolul I: se analizează aspectele teoretice şi evoluţia dezvoltării şi gestionării a pieţelor pe care se tranzacţionează aceste contracte; se cercetează evoluţia şi condiţiile apariţiei contractelor futures; sunt caracterizate şi se descriu contractele futures şi elementele lor de bază; se dezvăluie importanţa acestor contracte, prin argumentarea punctelor forte a acestor contracte şi prin intermediul faptelor istorice atestate.

Preview document

Contractele Futures - Pagina 1
Contractele Futures - Pagina 2
Contractele Futures - Pagina 3
Contractele Futures - Pagina 4
Contractele Futures - Pagina 5
Contractele Futures - Pagina 6
Contractele Futures - Pagina 7
Contractele Futures - Pagina 8
Contractele Futures - Pagina 9
Contractele Futures - Pagina 10
Contractele Futures - Pagina 11
Contractele Futures - Pagina 12
Contractele Futures - Pagina 13
Contractele Futures - Pagina 14
Contractele Futures - Pagina 15
Contractele Futures - Pagina 16
Contractele Futures - Pagina 17
Contractele Futures - Pagina 18
Contractele Futures - Pagina 19
Contractele Futures - Pagina 20
Contractele Futures - Pagina 21
Contractele Futures - Pagina 22
Contractele Futures - Pagina 23
Contractele Futures - Pagina 24
Contractele Futures - Pagina 25
Contractele Futures - Pagina 26
Contractele Futures - Pagina 27
Contractele Futures - Pagina 28
Contractele Futures - Pagina 29
Contractele Futures - Pagina 30
Contractele Futures - Pagina 31
Contractele Futures - Pagina 32
Contractele Futures - Pagina 33
Contractele Futures - Pagina 34
Contractele Futures - Pagina 35
Contractele Futures - Pagina 36
Contractele Futures - Pagina 37
Contractele Futures - Pagina 38
Contractele Futures - Pagina 39
Contractele Futures - Pagina 40
Contractele Futures - Pagina 41
Contractele Futures - Pagina 42
Contractele Futures - Pagina 43
Contractele Futures - Pagina 44
Contractele Futures - Pagina 45
Contractele Futures - Pagina 46
Contractele Futures - Pagina 47
Contractele Futures - Pagina 48
Contractele Futures - Pagina 49
Contractele Futures - Pagina 50
Contractele Futures - Pagina 51
Contractele Futures - Pagina 52
Contractele Futures - Pagina 53
Contractele Futures - Pagina 54
Contractele Futures - Pagina 55
Contractele Futures - Pagina 56
Contractele Futures - Pagina 57
Contractele Futures - Pagina 58
Contractele Futures - Pagina 59
Contractele Futures - Pagina 60
Contractele Futures - Pagina 61
Contractele Futures - Pagina 62
Contractele Futures - Pagina 63
Contractele Futures - Pagina 64
Contractele Futures - Pagina 65
Contractele Futures - Pagina 66
Contractele Futures - Pagina 67
Contractele Futures - Pagina 68
Contractele Futures - Pagina 69
Contractele Futures - Pagina 70
Contractele Futures - Pagina 71
Contractele Futures - Pagina 72
Contractele Futures - Pagina 73
Contractele Futures - Pagina 74
Contractele Futures - Pagina 75
Contractele Futures - Pagina 76
Contractele Futures - Pagina 77
Contractele Futures - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Contractele Futures.doc

Alții au mai descărcat și

New York Stock Exchange

Bursa de Valori din New York (New York Stock Exchange), cea mai mare bursa de valori din lume, si-a inceput activitatea inca din secolul al...

Marketing

Obiectivele capitolului ???? După studiul acestui capitol veți fi capabil să: − știți ce este un produs și cum sunt clasificate produsele; −...

Evoluția pieței instrumentelor financiare derivate din România

Instrumentele financiare derivate au apărut pe piața tranzacțiilor financiare din motive speculative și din doleanța operatorilor economici care...

Piețe de capital

AIG American International Group sau AIG este o companie importantă americană de asigurări, listată la NYSE, al cărui sediu se găsește în clădirea...

Raport de analiza Alro SA

PARTEA I:ANALIZA COMPANIEI Compania ALRO S.A. a fost înființată în România, în anul 1961, făcând parte dintr-un grup ,integrat pe verticală, care...

Bursă de Mărfuri

1.1. ISTORICUL BURSELOR DE MARFURI Aparitia si formarea burselor de marfuri este rezultatul unui proces evolutiv firesc care a început în urma...

Bursa de Valori București

Construirea celei mai performante piete de capital din regiune, dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. Misiunea Bursei este de a asigura si a...

Te-ar putea interesa și

Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu

1.1. Bursa - definire, scop, trăsături 1.1.1. Definiţie şi scop Bursa este o constituţie cu putere de autoreglementare, specifică economiei de...

Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare

INTRODUCERE Dezvoltările actuale pe piețele financiare naționale, cât și la nivelul pieței internaționale, marchează o perioadă de mari schimbări....

Impactul Burselor de Mărfuri Asupra Dezvoltării Țărilor Emergente

Pornind de la limbajul comun, denumirea de bursã reprezintã o alocaţie, iar din punct de vedere etimologic aceastã denumire provine din grecescul...

Strategii Futures și Hedgingul prin Contractul Futures

Întroducere Lucrarea la tema "Strategii futures şi hedgingul prin contractul futures" conţine informaţia acestor contracte şi riscul deţinerii...

Mecanismul Tranzacțiilor cu Contracte Futures pe Indicii Bursieri

Capitolul I Contractul futures I.1. Caracteristicile contractelor futures Una din cele mai recente creaţii în materie bursieră o constituie...

Instrumente Financiare Derivate - Contractele Futures

CAPITOLUL 1 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 1.1. Scurt istoric al derivatelor La sfarsitul anului 1630, Tulipomania – Mania bulbului de lalea...

Gestiunea portofoliului de contracte futures pe piața de capital românească

1.GESTIUNEA PORTOFOLIULUI DE CONTRACTE FUTURES 1.1.Conceptul de gestiunea portofoliului Definiţia portofoliului şi tipuri de portofolii...

Contracte Forward și Contracte Futures

Introducere Revoluţia industrială din sec XIX şi dezvoltarea comunicaţiilor a determinat o explozie a acestor tranzacţii adăugând noi dimensiuni...

Ai nevoie de altceva?