Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA

Proiect
8.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 116 în total
Cuvinte : 26598
Mărime: 671.17KB (arhivat)
Puncte necesare: 12
UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” FACULTATEA DE MANAGEMENT BRASOV

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE
 3. CAPITOLUL I. EFICIENTA ACTIVITATII ECONOMICE
 4. 1.1. Conceptul de eficicienţă a producţiei şi investiţiilor
 5. 1.2. Necesitatea calculelor de eficienţă economică a investiţiilor
 6. 1.3. Indicatori de eficienţă economică
 7. 1.4. Criteriile eficienţei economice şi metode de calcul
 8. 1.5. Corelaţia dintre eficienţa maximă şi optimul economic
 9. 1.6. Riscul în economie
 10. 1.6.1. Definirea incertitudinii şi riscului. - Tipuri de risc
 11. 1.6.2. Forme de manifestare a riscului în activitatea unei firme
 12. 1.7. Optimizarea folosirii resurselor de investiţii
 13. CAPITOLUL II. PREZENTAREA GENERALA A S.C.CONPET S.A.
 14. 2.1. Fundalul istoric si prezntarea SC. CONPET S.A
 15. 2.2. Structura organizatorica a S.C.CONPET S.A.
 16. 2.3. Proiectul de modernizare a S.C. CONPET S.A.
 17. 2.4. Piata de desfacere
 18. 2.5. Caracteristici economico - financiare a activitatii intreprinderii pe baza principalilor indicatori
 19. CAPITOLUL III. RENTABILITATEA
 20. 3.1. RENTABILITATEA - INDICATOR DE EFICIENTA
 21. 3.1.1. Rentabilitatea in conditiile economiei de piata
 22. 3.1.2. Sistemul de indicatori utilizati in afara rentabilitatii
 23. 3.1.3. Raportul rentabilitate - eficienta
 24. 3.1.4. Principalele cai de crestere a rentabilitatii in conditiile economiei de piata
 25. 3.1.5. Influenta impozitelor si subventiilor asupra rentabilitatii firmei
 26. 3.2. ANALIZA PROFITULUI - INDICATOR DE VOLUM
 27. 3.2.1. Analiza structurala si in dinamica a profitului
 28. 3.2.2. Analiza factoriala a profitului brut aferent cifrei de afaceri
 29. 3.2.2.1. Analiza factoriala a profitului brut aferent cifrei de afaceri utilizand modelul clasic
 30. 3.2.3. Analiza factoriala a profitului brut al intreprinderii
 31. 3.2.4. Analiza profitului pe produs
 32. 3.3. ANALIZA RATEI RENTABILITATII – INDICATOR RELATIV
 33. 3.3.1. Rata rentabilitatii financiare
 34. 3.3.2. Rata rentabilitatii economice
 35. 3.3.3. Rata rentabilitatii resurselor consumate
 36. 3.3.4. Rata rentabilitatii comerciale
 37. 3.3.5. Rata rentabilitatii pe produs
 38. Rentabilitatea – indicator de eficienţă al activităţii economice
 39. CAPITOLUL IV. PRINCIPALELE CAI DE CRESTERE A RENTABILITATII
 40. 4.1. Strategia globala a intreprinderii
 41. 4.2. Planuri de dezvoltare ale firmei
 42. 4.3. Imbunatatirea infrastructurii
 43. 4.4. Proiectarea organizationala, schimbarea, controlul si stimularea performantelor
 44. CONCLUZII

Extras din proiect

CAPITOLUL I. EFICIENTA ECONOMICA

1.1. Conceptul de eficicienţă a producţiei şi investiţiilor

1.2. Necesitatea calculelor de eficienţă economică a investiţiilor

1.3. Indicatori de eficienţă economică

1.4. Criteriile eficienţei economice şi metode de calcul

1.5. Corelaţia dintre eficienţa maximă şi optimul economic

1.6. Riscul în economie

1.6.1. Definirea incertitudinii şi riscului. - Tipuri de risc

1.6.2. Forme de manifestare a riscului în activitatea unei firme

1.7. Optimizarea folosirii resurselor de investiţii

1.1. Conceptul de eficicienţă a producţiei şi investiţiilor

Orice activitate umană este, în acelaşi timp consumatoare de resurse şi producătoare de efecte. Dezvoltarea economico – socială s-a bazat, mult timp pe concepţia că omenirea dispune de un adevărat „corn al abundenţei” de resurse naturale. Dar, şocurile produse de crizele de energie şi materii prime, precum şi degradarea evidentă a mediului natural, datorită exploatării sale neraţionale, au condus la abordarea tot mai realistă a problemelor privind dimensiunea reală a resurselor disponibile pe plan mondial, cât şi la nivelul fiecărei ţări. Protejarea rezervelor, utilizarea cât mai raţională a resurselor – necesităţi stringente ale perioadei actuale – impun creşterea rolului criteriilor de eficienţă în adoptarea deciziilor economice.

Nivelul limitat al reurselor materiale şi de muncă generează cerinţa economicităţii folosirii lor, în sensul asigurării unor randamente maxime şi a unor cheltuieli minime.

Există o relaţie obiectivă, cauzală şi funcţională între efectele economico–sociale utile şi efortul de resurse materiale, de muncă şi financiare pe care-l face societatea. Eficienţa activităţii productive exprimă tocmai necesitatea economisirii muncii sociale, ca o condiţie a progresului economico–social.

Pornmind de la sensul lingvistic al noţiunii de eficienţă (a produce efectul util aşteptat) se poate spune că eficienţa este atributul oricărei acţiuni umane de a produce efectul util dorit 1.

Rentabilitatea – indicator de eficienţă al activităţii economice

Eficienţa economică înseamnă obţinerea efectelor economico–sociale utile, în condiţiile cheltuirii raţionale, economicoase a resurselor tehnice, materiale de muncă şi financiare, folosindu-se în acest scop, metode ştiinţifice de conducere şi organizare a activităţii productive.

Căile şi formele în care se materializează eficienţa în sfera productivă sunt: - creşterea producţivităţii muncii,

- reducerea consumului de materii prime, materiale,

- combustibili, economisirea cheltuielilor de transport,

- creşterea rentabilităţii întreprinderilor,

- îmbunătăţirea calităţii produselor, etc.

După cum vedem, eficienţa se exprimă după caz, prin diferitele sale forme sau aspecte parţiale şi, îndeosebi, prin seria reunită a acestora.

Dacă dorim să comensurăm exact eficienţa producţiei, acel câştig maxim în toate accepţiunile sale, nu trebuie să lipsească sau să fie subapreciată nici una din formele sale. Iar pentru realizarea ei este necesară îndreptarea tuturor eforturilor spre toate laturile sale componente.

Uneori, întâlnim o interpretare sau înţelegere a eficienţei producţiei foarte apropiată de cea a rentabilităţii. Însă, între aceste noţiuni nu se poate pune semnul egalităţii, pentru că eficienţa economică, după cum am văzut, are un conţinut mai cuprinzător.

Accepţiunea noţiunii de eficienţă economică poate fi întâlnită, în studiile de specialitate şi în practică, în două sensuri:

a) performanţe (rezultate dintre cele mai mari) ale unei activităţi;

b) efecte maxime ale activităţii în raport cu resursele alocate sau consumate.

Acesta din urmă este mai edificator, exprimând efectul util la unitatea de efort sau, invers, efortul depus la unitatea de efect util.

În expresia ei cea mai generală, eficienţa economică este redată de relaţia dintre rezultatele obţinute într-o anumită activitate economică şi cheltuielile efectuate în activitatea respectivă. Totodată, eficienţa presupune raportarea la o bază de comparaţie spaţio–temporală, adică analiza ei se face în comparaţie cu nivelul atins în activităţi similare sau pe variante de proiect cu parametrii diferiţi: volum de investiţii, nivel al cheltuielilor de exploatare, durată de viaţă.

Rentabilitatea – indicator de eficienţă al activităţii economice

Analiza eficienţei economice răspunde la întrebările: cum se folosesc resursele şi cât se consumă din ele; se urmăreşte, deci, atât gradul de valorificare cât şi economisirea acestora 2.

Efectele economice pot fi directe – identificabile la obiectivul realizat pe baza investiţiei, şi indirecte – ca rezultat al efectului de propagare în alte sectoare de activitate. O analiză complexă impune luarea în considerare a tuturor efectelor, indiferent de natura lor. Ideal ar fi să se găsească acea modalitate de comparaţie între diferite tipuri de efecte, prin aducerea lor la acelaşi numitor.

Preview document

Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 1
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 2
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 3
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 4
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 5
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 6
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 7
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 8
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 9
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 10
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 11
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 12
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 13
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 14
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 15
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 16
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 17
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 18
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 19
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 20
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 21
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 22
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 23
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 24
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 25
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 26
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 27
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 28
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 29
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 30
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 31
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 32
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 33
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 34
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 35
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 36
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 37
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 38
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 39
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 40
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 41
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 42
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 43
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 44
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 45
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 46
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 47
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 48
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 49
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 50
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 51
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 52
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 53
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 54
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 55
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 56
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 57
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 58
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 59
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 60
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 61
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 62
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 63
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 64
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 65
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 66
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 67
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 68
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 69
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 70
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 71
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 72
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 73
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 74
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 75
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 76
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 77
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 78
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 79
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 80
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 81
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 82
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 83
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 84
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 85
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 86
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 87
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 88
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 89
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 90
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 91
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 92
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 93
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 94
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 95
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 96
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 97
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 98
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 99
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 100
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 101
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 102
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 103
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 104
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 105
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 106
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 107
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 108
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 109
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 110
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 111
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 112
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 113
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 114
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 115
Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA - Pagina 116

Conținut arhivă zip

 • Strategii Manageriale Privind Cresterea Rentabilitatii Firmei Aplicatie la SC Conpet SA.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București

I 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND RENTABILITATEA Rentabilitatea reprezinta caracteristica unei societati comerciale de a obtine un venit mai mare...

Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial

Aşa cum se întâmplă cu toate fenomenele existente în lume, şi corporatiile transnaţionale (CTN) în iureşul lor de nestăvilit, de către unii sunt...

Posibilități de perfecționare a calculației costurilor pe exemplu

Societatea moderna, pe care o parcurgem în prezent, obliga permanent întreprinderile sa actioneze într-un mediu tot mai complex instabil si...

Strategii de marketing ale liderilor de pe segmentul marilor distribuitori

CAP. I – Strategiile de piaţă a distribuitorilor Este important pentru orice afacere, în cadrul procesului complex de planificare a activităţii pe...

Posibilități de Creștere a Competitivității Produselor și Serviciilor în Cadrul SC Lorben SRL Tecuci

Capitolul 1. Analiza nivelului competiţiei şi competitivităţii în România Relansarea economică a României, noţiune îndelung dezbătută şi utilizată...

Politici manageriale de creștere a rentabilității

INTRODUCERE Managementul performant al unei intreprinderi care isi desfasoara activitatea intr-un mediu concurential necesita adoptarea unor...

Modalități de creștere a valorii firmei - SC Ready Garment Technology SRL

Lista figurilor 1. Figura 1 – Evoluţia profitabilităţii în RON 2. Figura 2 – Ponderea profitului firmei în total venituri în anul 2010 3. Figura...

Strategii de Afaceri și Avantajul Competitiv al Firmelor Multinaționale

Introducere In timpul crizelor economice, companiile işi pot transforma cu indrăzneală poziţia competitivă, profitând de noile oportunităti care...

Ai nevoie de altceva?