Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 16915
Mărime: 176.65KB (arhivat)
Publicat de: Anghelina Tudor
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: POPESCU IOAN

Cuprins

 1. Capitolul I. -Studiul comportamentului consumatorului
 2. 1.Comportamentul consumatorului 1
 3. 1.2. Considerente teoretice şi modele globale privind comportamentul consumatorului 3
 4. 1.2.1.Teorii economice 3
 5. 1.2.1.1.Teoria economică clasică 3
 6. 1.2.1.2.Teoria neoclasică 4
 7. 1.2.1.3.Noua teorie economică 5
 8. 1.2.3.4.Teorii psiho-sociale/interdisciplinare 6
 9. 1.2.2.Modele globale 8
 10. 1.2.2.1.Modelul Marshalian 9
 11. 1.2.2.2.Modelul Pavlovian 9
 12. 1.2.2.3.Modelul Freudian 10
 13. 1.2.2.4.Modelul Veblenian 11
 14. 1.2.2.5.Modelul Hobesian 11
 15. 1.3.Particularităţi ale comportamentului de cumpărare 11
 16. 1.3.1.Factorii culturali 12
 17. 1.3.2 Factorii sociali 13
 18. 1.3.3.Factorii psihologici 16
 19. 1.3.4.Factorii personali 20
 20. 1.4. Tipurile comportamentului de cumpărare 22
 21. 1.5. Cumpărarea produselor.Conceptul de cumpărare 23
 22. 1.5.1 Obiectivele cumpărării 24
 23. 1.6. Consumatorul – elementul central de referinţă al marketingului 25
 24. 1.7. Relaţiile dintre cumpărător şi vânzător 26
 25. 1.8. Procesul de adoptare a deciziei de cumpărare 28
 26. Capitolul II. Comportamentul consumatorului de produse Heidi
 27. 2.Piaţa ciocolatei 31
 28. 2.1. Caracteristici generale ale pieţei 31
 29. 2.2 Analiza ofertei 33
 30. 2.3. Prezentarea mărcii 37
 31. 2.4. Scopul general al cercetarii 38
 32. 2.5 Cercetarea comportamentului consumatorului de produse Heidi 38
 33. 2.5.1 Obiectivele,ipotezele şi variabilele cercetării 40
 34. 2.5.2. Crearea cadrului de cercetare 41
 35. 2.5.3. Culegerea informaţiilor 42
 36. 2.5.4. Prelucrarea, analiza si interpretarea rezultatelor 43
 37. 2.5.5. Concluzii 59
 38. Bibliografie

Extras din proiect

Capitolul I

Studiul comportamentului consumatorului

1. Comportamentul consumatorului

Comportamentul de cumpărare al consumatorului, ca domeniu recent de cercetare al marketingului, se referă la comportamentul consumatorilor finali, care cumpără bunuri şi servicii pentru consum personal, persoane individuale şi gospodării, prin care îşi satisfac cerinţele curente sau îşi indică rolul în societate.

În general, comportamentul este un ansamblu de reacţii exterioare prin care individul răspunde la stimuli. Din punct de vedere psihologic, comportamentul desemnează ceea ce este obiectiv observabil în reacţia globală a individului, independent de ceea ce declară, de gândurile şi atitudinile sale psihologice. Din punct de vedere sociologic, comportamentul este activitatea subiectului într-o situaţie socială dată.

Psihologul american Harold Leavit precizează, că trei sunt elementele esenţiale ce definesc comportamentul uman:

- stimulul ce reprezintă cauza;

- nevoia care este dorinţa ce se poate înfăptui;

- obiectivul care este scopul acestuia.

Cum nevoile se multiplică în proporţie exponenţială, datorită progresului tehnico-ştiinţific ce conduce la inventarea altora, iar nevoia satisfăcută duce la apariţia altora, evident comportamentul individului se schimbă şi el.

Fig. 1. Comportament

Marketingul abordează noţiunea de comportament al consumatorului atât în sens restrâns, cât şi în sens larg, dar cei mai mulţi specialişti se plasează cu definirea lui între cele două extreme.

Astfel, în sens restrâns comportamentul consumatorului reflectă conduita oamenilor în cazul cumpărării şi / sau consumului de bunuri şi servicii iar în sens larg el cuprinde întreaga conduită a utilizatorului final de bunuri materiale şi imateriale.

Comportamentul consumatorului este definit prin acele acţiuni ale indivizilor implicaţi direct în procesul de obţinere şi utilizare a bunurilor şi serviciilor, inclusiv prin procesul de decizie care precede şi determină aceste acte.

Asociaţia Americană de Marketing defineşte comportamentul consumatorului ca o interacţiune referitoare la impresie şi percepţie, conduită şi întâmplări naturale comune prin care fiinţele umane îşi dirijează schimbările survenite în propriile vieţi

Sintetizând se pot puncta câteva aspecte esenţiale, definitorii pentru comportamentul consumatorului:

1. comportamentul consumatorului este un sistem complex de manifestări, atitudini, motivaţii, decizii;

2. dezvoltarea individualităţii omului atât pe cale naturală, cât şi prin educaţie, se reflectă în comportarea lui prin preferinţe, antipatii, credinţe, atitudini şi valori, poziţie ocupată în societate, anturajul frecventat, etc. Astfel prin combinarea circumstanţelor individuale şi a psihologiei se vor influenţa deciziile de cumpărare ale fiecărui individ;

3. comportamentul consumatorului este dinamic, atât datorită evoluţiei în timp a generaţiei de consumatori confruntaţi cu schimbările pe care ei le produc, cât şi datorită apariţiei de noi factori ce influenţează direct comportamentul acestora. Modificarea în timp, determină pe producători să monitorizeze permanent clienţii pentru a avea siguranţa unei percepţii reale, corecte;

4. comportamentul consumatorilor determină interacţiuni şi de aceea este important de ştiut ce cred consumatorii (percepţie), ce simt (impresie) şi ce fac (conduită), care sunt lucrurile şi locurile care influenţează.

5. comportamentul consumatorului este reacţia individului la diferite variabile endogene şi exogene.

6. comportamentul consumatorilor determină schimburi între oameni şi de aceea în cazul relaţiei dintre consumator şi producător, care dimensionează oferta pe piaţă, cunoaşterea reciprocă este esenţială atât în procesul de cumpărare, cât şi în cel al producţiei de bunuri şi servicii.

7. comportamentul consumatorului, implică acţiuni succesive sau concomitente pentru selectarea unei alternative sau alteia, concretizate în decizii.

8. sfera comportamentului consumatorului se lărgeşte, mai ales datorită dezvoltării şi diversificării sectorului serviciilor în sfera nelucrativă. Ca urmare în acceptiunea actuală a marketingului social, comportamentul consumatorului presupune o astfel de abordare cuprinzătoare care exprimă poziţia oamenilor, în această calitate, faţă de toate bunurile materiale şi imateriale apărute în consumul final.

Preview document

Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 1
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 2
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 3
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 4
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 5
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 6
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 7
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 8
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 9
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 10
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 11
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 12
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 13
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 14
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 15
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 16
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 17
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 18
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 19
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 20
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 21
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 22
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 23
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 24
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 25
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 26
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 27
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 28
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 29
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 30
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 31
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 32
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 33
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 34
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 35
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 36
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 37
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 38
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 39
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 40
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 41
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 42
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 43
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 44
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 45
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 46
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 47
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 48
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 49
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 50
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 51
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 52
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 53
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 54
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 55
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 56
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 57
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 58
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 59
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 60
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 61
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 62
Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piața Locală - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Studiul Comportamentului Consumatorului de Produse Heidi pe Piata Locala.doc

Alții au mai descărcat și

Anticiparea nevoilor clienților și adaptarea permanentă a ofertei acesteia, studierea comportamentului de consum al clienților

Argument Analiza procesului de cumpărare are ca scop să contureze ipoteză legată de cum va fi cumpărat produsul. Din acest punct de vedere...

Heidi Chocolate SA - pasiune pentru ciocolată

Capitolul I : Prezentare generala “Heidi Chocolate SA” 1.1.Prezentarea generala a firmei Heidi Chocolaet SA a fost fondata in anul 1994 de catre...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Cercetare prin Observare

I.Descrierea generala a pietei Piata ciocolatei din Romania este in continua crestere, consumatorii avand o permanenta deschidere fata de...

Ai nevoie de altceva?