Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei

Proiect
8.7/10 (4 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 54
Mărime: 281.71KB (arhivat)
Publicat de: Gabriel A.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: V. Grosu
Lucrarea de fata face o cercetare asupra invatarii tehnicii loviturii de atac in jocul de volei

Cuprins

 1. Capitolul I. Analiza izvoarelor literare 2
 2. 1.1 Evoluţia tehnicii loviturii de atac 6
 3. 1.2. Metodica învăţării loviturii de atac 8
 4. 1.3. Etapele principale a învăţării loviturii de atac 22
 5. Capitolul II. Scopul,sarcinile,metodele şi organizarea cercetărilor 31
 6. 2.1. Scopul şi sarcinile cercetării 31
 7. 2.2. Metodele de cercetare 31
 8. 2.3. Organizarea cercetărilor 35
 9. Capitolul III. Rezultatele cercetării şi interpretarea lor 37
 10. 3.1. Rezultatele anchetării 37
 11. 3.2. Rezultatele experimentului pedagogic 40
 12. Concluzii 43
 13. Anexe 44
 14. Recomandări practice 47
 15. Bibliografia 51

Extras din proiect

Introducere:

Capitolul I. Analiza izvoarelor literare

Î n procesul instruirii copiilor este absolut necesar de a-l învăţa nu numai să manevreze cu anumite operaţii, dar şi să manifeste interes faţă de muncă, fiind gata de a se ocupa cu aceste procese intens şi productiv, depunând anumite eforturi în orice sferă de activitate. Toate acestea cer de la antrenor cunoaşterea profundă a particularităţilor de vârstă a copiilor, deoarece dezvoltarea psihică şi socială a copiilor în fiecare perioadă de vârstă decurge în mod specific.

Procedeele tehnice sunt acţiunile complexe, de aceea profesorul-antrenorul este obligat să posede o pregătire aprofundată. Majoritatea antrenorilor în lucrul practic cu tinerii voleibalişti se bazează pe cunoştinţe care le-au acumulat pe parcusul anilor de lucru, recomandări specialiştilor în domeniul culturii fizice, analiza izvoarelor literare, publicări din reţeaua globală Internet ş.a. Un val de informaţie, care se revarsă asupra antrenorului este foarte variată şi antagonist. Iar profesorul trebuie să concretizeze problema sau scopul lucrului de a ridica nivelul măiestriei sportive a elevilor.

F ăcând studiul asupra istoriei apariţiei jocului de volei, jocul consta din trimiterea mingii peste plasă din serviciu şi lovirea sus cu două mîni din prima lovitură. Era simplu şi atrăgător deoarece se întrerupea rar. A apărut necesitatea colaborării între jucători, ceea ce a făcut să se execute mai multe lovituri într-un teren, jocul să devină colectiv, iar fazele de atac aibă o durată mai lungă. Şi deci în anul 1919 la cererea de a fi mai interesant şi plăcut jocul de volei apare lovitura de atac. În aceiaşi perioadă a apărut nevoia să se perfecţioneze şi apărarea şi jocul s-a conturat mai bine în apariţia blocajului adăugându-se şi celelalte procedee existente.

În aceeaşi perioadă o problemă esenţială se pune în legătură cu selecţia, deci stabilirea vârstei celei mai potrivite pentru efectuarea acesteia. Pe plan mondial se manifestă tendinţa de realizare a selecţiei la vârsta copilăriei (9-12 ani).

După părerea lui H. G. Williams copiii până la 8 ani nu sunt capabili să prevadă traiectoria unei mingi cu destulă precizie pentru a-şi perfecţiona deprinderile corespunzătoare.

Majoritatea specialiştilor apreciază că: “Cea mai favorabilă perioadă pentru învăţarea deprinderilor tehnice este acea cuprinsă între 9-14 ani”.

Cum remarcă A. Păcuraru la vârsta de începători, nu se cunoaşte lovitura de atac, dar nici nu se exclude învăţarea procedeului de atac pe direcţia elanului cu jucători mai îndemânatici în alcătuirea formaţiei, la începutul fiecărui set, ne putem orienta, în funcţie de eficienţa serviciului fiecărui jucător.

În lucrările A.N.Laputin, N.A.Noscov, S.M.Seroştan se recomandă folosirea programelor de învăţare şi perfecţionarea tehnicii loviturii de atac cu ajutorul metodelor globală şi constructivă, care sunt cunoscute pe rezultatele cercetărilor biomecanice. Pentru formarea deprinderilor loviturii de atac o mare importanţă au şi datele antropometrice (în primul rând înălţimea). Un moment important în programele acesteia sunt diferite corectări în timpul executării mişcării, informaţia periodică şi folosirea mijloacelor tehnice de învăţare.

Ş. Stroie afirmă că dintre mijloacele tehnice de învăţare a loviturii de atac care sunt folosite se menţionează:

- diferite mingi cu schimbarea traiectoriei în zbor;

- construcţii pentru fixarea grupei musculare a sportivului;

- mănuşi de protecţie, îngreunate pentru antrenamentul loviturilor şi aruncărilor.

Toate construcţiile sus numite au şi un şir de neajunsuri, care nu dau posibilitate de a folosi cu mare intensitate în joc capacităţile jucătorilor, de aceea trebuie de a perfecţiona şi de a inventa noi mijloace tehnice pentru învăţarea şi perfecţionarea loviturii de atac.

Lucrările de specialitate ne aduc la cunoştinţă că la învăţarea loviturii de atac, care este împărţită în cinci etape, înainte de învăţarea noului element tehnic trebuie de a dezvolta capacităţi fizice la nivel optim în concordanţe cu elementul tehnic şi de a forma imaginaţie corectă a elementului folosind explicarea antrenorului, demonstrarea tehnicii şi alte metode.

I. Jelezneac formulează un proces de formare a deprinderilor tehnice în volei mai detaliat: pentru stabilirea primordială a deprinderilor trebuie să folosim metoda de exerciţiu standard-repetat, iar pentru perfecţionarea deprinderilor variate metoda exerciţiului repetat-variabil.

Una din căile mai des folosite pentru optimizarea procesului insructiv-educativ în jocul de volei este individualizarea, adică “adaptarea tehnicii sportive şi a procesului de instruire şi educaţie la particularităţile fiecărui jucător” L. Teodorescu (1975), principiul individualizării bazându-se pe informaţia biologică (fiziologică, biochimică şi biomecanică) cât şi pe cea pedagogică şi psihopedagogică A. Nicu (1993).

Instruirea programată după psihologul american B. F. Sкinner (1971) considerat părintele modern al acestei strategii “a instrui înseamnă a organiza relaţii de întărire”. În accepţia acestei strategii programa (sau programul) poate fi definit ca “reprezentând ansamblul paşilor ce conţin o cantitate de informaţie ce urmează a fi simulată de către elevi” I. Nicola (1994).

Preview document

Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 1
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 2
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 3
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 4
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 5
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 6
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 7
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 8
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 9
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 10
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 11
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 12
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 13
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 14
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 15
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 16
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 17
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 18
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 19
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 20
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 21
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 22
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 23
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 24
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 25
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 26
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 27
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 28
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 29
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 30
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 31
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 32
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 33
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 34
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 35
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 36
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 37
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 38
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 39
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 40
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 41
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 42
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 43
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 44
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 45
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 46
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 47
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 48
Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Loviturii de Atac la Începători în Jocul de Volei - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Analiza Tehnicii si Metodica Invatarii Loviturii de Atac la Incepatori in Jocul de Volei.doc

Alții au mai descărcat și

Particularități ale Învațării Motrice în Lecțiile de Educație Fizică și Sport la Nivelul Învățămantului Gimnazial

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 EDUCAŢIA FIZICÃ ŞI SPORTIVÃ COMPONENTÃ FUNDAMENTALÃ A EDUCAŢIEI GENERALE În comunităţile primitive de pe teritoriul...

Studiu Privind Optimizarea Strategiei de Selecție și Organizarea Grupelor de Începătoare Fete în Jocul de Volei

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. CARACTERISTICILE VOLEIULUI DE PERFORMANŢĂ Odată cu extinderea ariei de practicare şi creşterea popularităţii la...

Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I

INTRODUCERE Educaţia fizică intervine în mod organizat în dirijarea procesului de creştere în asigurarea dezvoltării armonioase a organismului...

Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II

CAPITOLUL I I.1. IMPORTANŢA EDUCAŢIEI FIZICE ÎN SISTEMUL NOSTRU DE ÎNVĂŢĂMÎNT Există suficiente dovezi, adunate de-a lungul anilor, care pot...

Baschet - metode și mijloace de perfecționare a driblingului

I. Fundamentarea teoretică a lucrării 1.1 Motivaţia alegerii temei Am ales acest element tehnic, conducerea mingii pentru că este unul dintre...

Lucrare Volei

1.1. Generalităţi Educaţia fizică şi sportul sunt componente de baza ale sistemului educaţional şi formativ al omului, datorită influenţei...

Analiza Tehnicii și Metodica Învățării Pasei de Sus cu Două Mâini la Juniori în Volei

ACTUALITATEA TEMEI. Nivelul de dezvoltare a sportului în prezent are un succes mare. Astfel, în legătură cu aceasta o mare importanţă o are tehnica...

Plan săptămânal de pregătire în jocul de fotbal în perioada competițională

Dupa ce, ca urmare a unei ample si amanuntite pregatiri, s-a obtinut forma sportiva, devin necesare pastrarea si foloSirea ei pentru obtinerea unor...

Ai nevoie de altceva?