Invertor monofazat, cu comandă PWM

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 1519
Mărime: 678.96KB (arhivat)
Publicat de: Felicia Lazar
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Vlad Suru
Facultatea de Inginerie Electrica
Universitatea din Craiova, Craiova
Materie: Convertoare Statice 2

Cuprins

 1. Tema de proiectare .pag.1
 2. 1. Schema bloc a pentru invertorul monofazat în punte .pag.3
 3. 2. Alegerea si verificarea elementelor semiconductoare de putere .pag.5
 4. 2.1.Calculul mărimilor caracteristice pentru invertorul monofazat în punte ...pag.5 2.2Alegerea si verificarea tranzistorului comutator pag.5
 5. 2.3 Foaia de catalog a tranzistorului IGBT .pag.6
 6. 3. Calculul pierderilor totale pe tranzistor ..pag7
 7. 4. Alegerea diodei antiparalel ...pag.8
 8. 4.1 Calculul pierderilor totale prin dioda si alegerea acesteia ..pag.8
 9. 4.2 Foaia de catalog a diodei .pag.9
 10. 5. Alegerea si dimensionarea radiatorului de racire ...pag.11
 11. Bibliografie .pag.12

Extras din proiect

Tema de proiectare

Se va proiecta un invertor monofazat, cu comandă PWM (cu modulație în frecvență),(i=25)

având următoarele date nominale:

- Valoarea efectivă nominală a tensiunii sarcinii:

UN = 60 + 10*i=310V

- Valoarea efectivă nominală a curentului de sarcină:

IN = 25 + 5*i=25+125=150A

- frecvența nominală a sarcinii:

fN = 50 Hz

- numărul de impulsuri într-o semiperioadă a tensiunii de ieșire:

n =100 - 2* i=100-2*25=50

- durata unui impuls:

t_0=1/(2∙50∙50)∙0,75=0,0002

Schema bloc a pentru invertorul monofazat în punte

Invertoarele permit conversia energiei electrice din curent continuu în curent alternativ (c.c.-c.a.). Dacă partea de c.a. a invertorului este legată la rețeaua de distribuție a energiei electrice și este realizat integral cu tiristoare acesta se confundă cu redresorul comandat funcționând în regim de invertor și poate fi denumit invertor cu comutație naturală.

Dacă partea de curent alternativ a invertorului este independentă de rețeaua de c.a. sau de orice altă sursă ,furnizând la ieșire o tensiune alternativă proprie , cu o anumită valoare efectiva,frecvență și cu un anumit număr de faze, acesta va fi un invertor independent sau autonom.

Invertoarele autonome pot fi invertoare cu comutație forțată sai invertoare rezonante.

Fig. 1.1. Schema de forță a invertorului monofazat în punte

Schema de principiu a invertorului de tensiune monofazat, în punte, este ilustrată în fig. 1.1, unde:

- Ud - tensiunea continuă de intrare (din circuitul intermediar);

- T1, T2 - tranzistoare de pe diagonala pozitivă;

- T3, T4 - tranzistoare de pe diagonala negativă;

- D1 ... D4 - diode antiparalel;

- S - sarcina.

Elementele semiconductoare ale celor două laturi vor fi comandate în opoziție, iar în funcție de strategia de modulare, pe durata a π radiani vor conduce în comutație doar elementele unei diagonale, sau în contratimp ambele diagonale.

Tensiunea la bornele sarcinii este

Tensiunea la ieșirea invertorului va fi astfel compusă dintr-o succesiune de impulsuri dreptunghiulare, de amplitudine Ud și - Ud.

Valorile ce se impun prin tema de proiectare, pentru invertorul monofazat, considerând ca strategie de comandă a acestuia, modulația în frecvență , sunt:

- Valoarea efectivă nominală a curentului de sarcină (IN);

- Valoarea efectivă nominală a tensiunii sarcinii (UN);

- frecvența nominală a sarcinii (fN ) ;

- numărul de impulsuri într-o semiperioadă a tensiunii de ieșire (n

-durata unui impuls

2 Alegerea si verificarea elementelor semiconductoare de putere (Tranzistorul - IGBT).

2.1.Calculul mărimilor caracteristice pentru invertorul monofazat în punte

Mărimile specifice invertorului monofazat sunt :

- tensiunea maximă ce solicită tranzistorul în sens direct, în stare de blocare. Aceasta

este egală cu tensiunea continuă din circuitul intermediar al invertorului:

Ub =Ud , (1.2)

unde, Ud se calculează în funcție de tensiunea efectivă nominală a sarcinii și de

frecvența nominală, impuse prin tema de proiectare:

UdN=(√2)/2 310/(√50) 1/(√50∙√o,ooo2)=310 V

-Tensiunea maxima ce solicita tranzistorul in sens direct in starea de blocare: este chiar tensiunea continua de intrare U0:

Ub = U0 = 310 [V]

- Valoarea medie nominală a curentului prin tranzistorul comutator - se calculează considerând curentul prin sarcină de formă sinusoidală și în fază cu tensiunea (cazul cel mai defavorabil):

ITAVN=150(√2)/π=67,52 A

- Valoarea medie nominală a curentului prin dioda antiparalel - se calculează în funcție de defazajul maxim între tensiunea și curentul de la ieșirea invertorului (φmax):

unde φmax=2π/3

IFAVN=150(1+0,5)/π√2=50,64 A

Bibliografie

BITOLEANU A, IVANOV S, POPESCU Mh -Convertoare statice, Ed Infomed, Craiova, 1997.

Mihăiță LINCĂ,Constantin Vlad SURU-Indrumar de proiectare Convertoare statice 2

http://www.infineon.com/dgdl/DS_FD800R17KE3_B2_2_1.pdf?folderId=db3a304412b407950112b4095b0601e3&fileId=db3a304412b407950112b431012e5304

http://www.semikron.com/skcompub/en/AN7006_IGBT_PeakVoltage_Snubber_ juli_2011.pdf

Preview document

Invertor monofazat, cu comandă PWM - Pagina 1
Invertor monofazat, cu comandă PWM - Pagina 2
Invertor monofazat, cu comandă PWM - Pagina 3
Invertor monofazat, cu comandă PWM - Pagina 4
Invertor monofazat, cu comandă PWM - Pagina 5
Invertor monofazat, cu comandă PWM - Pagina 6
Invertor monofazat, cu comandă PWM - Pagina 7
Invertor monofazat, cu comandă PWM - Pagina 8
Invertor monofazat, cu comandă PWM - Pagina 9
Invertor monofazat, cu comandă PWM - Pagina 10
Invertor monofazat, cu comandă PWM - Pagina 11
Invertor monofazat, cu comandă PWM - Pagina 12
Invertor monofazat, cu comandă PWM - Pagina 13

Conținut arhivă zip

 • Invertor monofazat, cu comanda PWM.docx

Te-ar putea interesa și

Strategii de comandă folosite în optimizarea convertoarelor DC - AC

Folosirea unor dispozitive semiconductoare de putere din ce în ce mai performante (tranzistoare bipolare de putere, IGBT-uri, tranzistoare MOSFET...

Surse Regenerabile de Energie

GENERALITĂŢI În sectorul energetic din majoritatea statelor europene s-au produs transformări majore determinate de necesitatea creşterii...

Instalație Eoliană pentru Alimentarea unui Consumator Insular

Capitolul I STRUCTURA GENERALA A SISTEMULUI EOLIAN 1.1. Necesitatea sistemului Datorita epuizarii pe plan mondial a rezervelor de combustibili...

Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator

Introducere Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte teoretice și practice în legătură cu convertoarele c.c. - c.a. Alegerea...

Turbine eoliene de mică putere

Capitolul 1 Introducere în sisteme eoliene 1.1.Istoric Vântul este rezultatul activităţii energetice a Soarelui şi se formează datorită...

Tranzistorul Bipolar cu Grilă Izolată - IGBT

1.1.1 Aspecte generale Tranzistoarele bipolare de putere prezintă avantajul saturaţiei profunde, rezultând pierderile mici în conducţie şi...

Contorul Alpha Power

1. Variatoare de tensiune continuă (VTC) Regimul CCM al VTC. Regimul DCM al VTC. 2 Variatoare de tensiune continuă (VTC) Convertoare BUCK cu...

Principii de realizare a surselor de alimentare de siguranță

Principii de realizare a surselor de alimentare de siguranta B – baterie de condensatoare ce functioneaza in tampon cu redresorul de incarcare R...

Ai nevoie de altceva?