Centrală electrică pe biogaz 4MW

Proiect
9/10 (5 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 11 fișiere: doc, dwg, bak
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 14140
Mărime: 1.98MB (arhivat)
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bulicanu V.
Proiectul contine partea teoretica si 5 desene in AUTOCAD 2007.

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. 1. Date iniţiale 3
 3. 2. Caracteristica centralei termoelectrice pe biogaz 4
 4. 3. Procesul de producere a biogazului 6
 5. 4. Procesul tehnologic a centralei termoelectrice pe biogaz 16
 6. 5. Elaborarea schemei electrice a centralei termoelectrice pe biogaz 20
 7. 6. Serviciile proprii a centralei termoelectrice pe biogaz 27
 8. 7. Calculul curentului de scurtcircuit 38
 9. 8. Alegerea echipamentului electric 48
 10. 9. Elaborarea construcţiei instalaţiiei de distribuţie 69
 11. 10. Protecţia prin relee 73
 12. 11. Partea economică 76
 13. 12. Protecţia muncii 84
 14. Concluzie 87
 15. Bibliografie 88

Extras din proiect

INTRODUCERE

Dezvoltarea condiţiilor de muncă şi de trai a societaţii moderne conduce, datorită tehnicii care progresează uimitor, la cresterea continuă şi rapidă a consumului de energie. Aceasta corelaţie a devenit atît de puternică, încît se poate afirma ca dezvoltarea tehnologiilor şi în general a stiinţei depinde în mare măsură de modul în care se va reuşi asigurarea şi acoperirea cererilor de energie

Dezvoltarea economică a unei ţări, depinde în mod direct şi în cea mai mare măsură, de nivelul de dezvoltare a energeticii ţării respective. Se consideră, că ţara are indicii normali de dezvoltare, în cazul cînd circa 5-15 % din buget se cheltuiesc pe energetică. La noi însă, aceste cheltuieli sunt mult mai mari, şi chiar în creştere: circa 30-35 %.

Situaţia energetică se agravează în continuu din cauza creşterii preţului gazelor naturale, care constituie combustibilul de bază a centralelor electrice.

Însă cea mai mare problemă a energeticii mondiale o constituie epuizarea combustibilului utilizat pentru producerea energiei.

Din această cauză ideiea utilizării surselor regenerabile de energie a devenit cea mai actuală. Energia regenerabilă are un avantaj faţă de alte forme de energie – este nelimitată. Însă această formă de energie rămîne scumpă pînă în prezent.

Concomitent cu problemele energetice descrise mai sus, omenirea se confruntă cu o problemă direct legată de energetică – protecţia mediului ambiant. Toate surserele de energie care funcţionează pe bază de combustibili clasici, prezintă surse importante de poluare a mediului ambiant.

Din această cauză, din ce în ce mai fregvent se organizează conferinţe , în cadrul căror se discută această problemă.

Consiliul European în cadrul conferinţelor organizate, a hotărît că pînă în anul 2020 la centralele electrice care produc energie pe baza surselor de energie regenerabilă să fie produsă circa 15 % din totalul energiei produse în Uniunea Europeană.

Prin utilizarea surselor regenerabile de energie se poate rezolva o mică parte din problema energetică şi problema de protecţie a mediului ambiant.

1. DATE INIŢIALE

1. Puterea centralei termoelectrice pe biogaz 4 MW.

2. Legătura cu sistemul se efectuiază printr-o linie electrică aeriană de la innstalaţia de distribuţie de 10 kV a centralei conectată la fiderul de 10 kV a staţiei de tramsformare Munceşti cu tensiunea primară 110 kV, iar cea secundară 10 kV.

3. Alimentarea consumatorilor locali se efectuează prin două linii aeriene de 10 kV, conectate la barele instalaţiei de distribuţie 10 kV a centralei.

4. Debitul zilnic de nămol supus fermentării de la staţia de epurare a municipiului Chişinău capătă valoori de la 85000 pînă la 90000 tone.

5. Investiţia specifică Is – 1200 Euro/kW.

6. Durata de viaţă a centralei Tsn – 20 ani.

7. Cheltuieli anuale de exploatare Cex – 0,04 din investiţia totală.

8. Tariful stabilit la energia livrată Tw – 4,7 cEuro/kWh.

9. Rata de actualizare – 10 %.

10. Timpul maxim de utilizare a puterii maxime Tm – 4000 h/an.

11. Valoarea producţiei de îngrăşăminte Tnpk – 50 Euro/tonă.

2. CARACTERISTICA CENTRALEI TERMOELECTRICE

PE BIOGAZ

Centrala termoelectrică pe biogaz din incinta staţiei de epurare a apelor uzate din municipiul Chişinău este destinată să producă energie electrică şi termică utilizînd ca combustibil biogazul.

Centrala poate funcţiona atît în regim autonom, asigurînd cu energie electrică consumatorii locali, cît şi în paralel cu sistemul electroenergetic naţional.

Centrala termoelectrică pe biogaz este compusă din două blocuri principale: blocul energetic şi blocul de producere a biogazului.

În componenţa blocului energetic intră următoarele secţii şi instalaţii:

a) secţia electro-termo energetică cuprinde următoarele instalaţii principale: generatorul sincron şi sistema de excitaţie, motorul cu ardere internă cu cazan de utilizare a gazelor evacuate pentru încălzirea apei.

b) secţia mecanică cuprinde următoarele instalaţii principale: pompe de ulei, filtre pentru ulei, instalaţii de pornire şi reglare a sistemei de ungere cu ulei a generatorului, reductorului şi motorului cu ardere internă.

c) instalaţia de distribuţie completă de 10 kV cuprinde celulele de distribuţie a energiei electrice la consumatorii locali şi în sistem.

d) instalaţia de distribuţie completă de 0,4 kV cuprinde celule de distribuţie a energiei electrice la consumatorii serviciilor proprii a centralei şi celulele de distribuţie a curentul operativ continuu.

e) secţia bateriilor de acumulatoare asigură cu curent operativ continuu dispozitivele de acţionare a întrerupătoarelor şi a altor sisteme de automatizare.

f) dispeceratul cuprinde toate instalaţiile de comandă, semnalizare şi control a proceselor tehnologice de producere a energiei electrice şi termice.

g) secţia antiincendiu cuprinde instalaţiile antiincendiare МГП16-80 în care este rezervat bioxidul de carbon. Deasemenea în această secţie sunt amplasate pompele pentru pomparea apei şi bioxidul de carbon în caz de incendiu.

Blocul de producere a biogazului include următoarele secţii şi instalaţii:

a) bazinele de fermentare asigură fermentarea apelor uzate, în urma cărei se obţine biogaz. Bazinele de fermentare sunt înzestrate cu instalaţii de alimentare cu nămol, sisteme de amestecare a nămolului şi sisteme de menţinere a temperaturii din interior.

b) gazgolderele asigură rezervarea biogazului pînă la utilizarea lui.

c) secţia de curăţire a biogazului asigură curăţirea biogazului de bioxid de carbon şi de alte substanţe înainte de a fi transmis în gazgoldere. În secţia dată sunt amplasate de asemenea instalaţiile de reglare şi control a procesului tehnologic de producere a biogazului.

Toate secţiile centralei sunt înzestrate cu instalaţii de iluminat, sisteme antiincendiu, ventilaţie şi încălzire.

Toate construcţiile secţiilor centralei se efectuiază din carcase de metal acoperite cu panouri „ Lait Batts ” cu proprietate de izolator termic şi acustic, confecţionate din vată minerală. Panourile date se montează rapid şi uşor, nu se aprind şi au un cost redus faţă de alte tipuri de materiale.

Toate construcţiile şi instalaţiile metalice care sunt supuse coroziunii sunt acoperite cu vopsea de tip „ALPOL” care are un termen de viaţă 10 15 ani, mult mai mare decît la alte tipuri de vopsea utilizate pînă acum.

Preview document

Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 1
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 2
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 3
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 4
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 5
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 6
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 7
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 8
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 9
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 10
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 11
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 12
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 13
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 14
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 15
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 16
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 17
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 18
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 19
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 20
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 21
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 22
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 23
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 24
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 25
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 26
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 27
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 28
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 29
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 30
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 31
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 32
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 33
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 34
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 35
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 36
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 37
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 38
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 39
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 40
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 41
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 42
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 43
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 44
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 45
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 46
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 47
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 48
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 49
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 50
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 51
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 52
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 53
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 54
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 55
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 56
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 57
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 58
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 59
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 60
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 61
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 62
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 63
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 64
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 65
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 66
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 67
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 68
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 69
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 70
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 71
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 72
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 73
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 74
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 75
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 76
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 77
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 78
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 79
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 80
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 81
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 82
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 83
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 84
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 85
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 86
Centrală electrică pe biogaz 4MW - Pagina 87

Conținut arhivă zip

 • Centrala Electrica pe Biogaz 4MW
  • DESENE AUTOCAD
   • Aleosa.bak
   • Aleosa.dwg
   • PLANUL GENERAL.bak
   • PLANUL GENERAL.dwg
   • protectia gener.bak
   • protectia gener.dwg
   • schema electrica.bak
   • schema electrica.dwg
   • schema tehnol.bak
   • schema tehnol.dwg
  • PROIECT DE DIOLOMA.doc

Alții au mai descărcat și

Modernizarea Centralei Termice

INTRODUCERE În trecutul îndepărtat, omul în activitatea sa se rezuma exclusiv la puterea sa musculară, ulterior începînd să folosească şi forţa...

Biogazul

CAPITOLUL 1 STUDIU DOCUMENTAR DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1 Surse regenerabile de energie - noţiuni generale 1.1.1 Stadiul surselor...

Pile de Combustie

Capitolul 1 Aspecte teoretice privind construcţia şi funcţionarea pilelor de combustie Aşa cum se observă în ultima perioadă, una din direcţiile...

Producerea Energiei Electrice

ARGUMENT Unica sursă de energie care a alimentat civilizaţia noastră până în acest secol a fost energia solară, înmagazinată sub formă de energie...

Calculul Preliminar de Proiectare a Centralelor Electrice de Termoficare

INTRODUCERE Zilele trecute, după o şedinţă tumultoasă şi cu scandal, convocată de premierul Vlad Filat, s-a anunţat că Ministerul Economiei va...

Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare

1.COGENRERAREA NOTIUNI GENERALE 1.1 Definirea conceptului de cogenerare (CHP) Termenul de cogenerare exprimă sintetic procesul tehnologic de...

Producerea Energiei Electrice și Termice

1. Datele initiale de tema Caracteristici Notatie U.M Valoare Tipul centralei Numar grupuri n - 2 Putere unitara P MW 150 Circuit termic...

Proiectarea unei Centrale Termice

INTRODUCERE În prezent cea mai mare parte a energiei electrice produsă în lume este energia electrică livrată de centralele electrotermice CET ....

Ai nevoie de altceva?