Modelare instalație frigorifică

Proiect
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 14380
Mărime: 2.17MB (arhivat)
Publicat de: Luca Savu
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. 1. Metode de producere a frigului artificial, agenţi frigorifici 1
 2. 1.1. Agenţi frigorifici 1
 3. 1.2. Fluidele frigorifice şi protecţia mediului 2
 4. 1.3. Legătura dintre freoni şi stratul de ozon 5
 5. 2. Instalaţii frigorifice cu compresie mecanică de vapori în două trepte utilizând schimbătoare de căldură cu plăci 8
 6. 3. Modelul condensatorului cu plăci 11
 7. 3.1. Prezentare generală. Tipuri constructive 11
 8. 3.2. Algoritmul de calcul termic prin metoda Δtmed 13
 9. 3.3. Relaţiile de calcul utilizate la dimensionarea condensatorului cu plăci 24
 10. 3.4. Exemplu de calcul 34
 11. 4. Modelul vaporizatorului instalaţiei frigorifice 40
 12. 4.1. Prezentare generală 40
 13. 4.2. Algoritmul de calcul termic prin metoda Δtmed 43
 14. 4.3. Relaţiile de calcul utilizate pentru dimensionarea vaporizatorului 49
 15. 4.4. Exemplu de calcul 55
 16. 5. Modelul compresorului instalaţiei frigorifice 58
 17. 5.1. Relaţiile de calcul folosite la dimensionarea compresorului 60
 18. 5.2. Exemplu de calcul 63
 19. 6. Modelarea instalaţiei frigorifice cu compresie mecanică de vapori în două trepte 65
 20. 6.1. Algoritmul de calcul al instalaţiei frigorifice 66
 21. 6.2. Exemplu de calcul 67
 22. 7. Analiza funcţionării la sarcini parţiale a instalaţiei frigorifice 75
 23. 7.1. Analiza funcţionării vaporizatorului la sarcini parţiale 75
 24. 7.1.1. Analiza funcţionării vaporizatorului ca urmare a variaţiei debitului de agent purtător de frig 75
 25. 7.1.2. Analiza funcţionării vaporizatorului în urma variaţiei temperaturii purtătorului de frig la intrarea în aparat 77
 26. 7.2. Analiza functionării întregii instalaţii frigorifice la sarcini parţiale 79
 27. 7.2.1. Analiza funcţionării instalaţiei la variaţia gradului de subrăcire 80
 28. 7.2.2. Analiza funcţionării instalaţiei în urma modificării temperaturii apei de răcire la intrarea în condensator 82
 29. 7.2.3. Analiza funcţionării instalaţiei ca urmare a variaţiei temperaturii agentului purtător de frig de la vaporizator 85
 30. 7.2.4. Analiza funcţionării instalaţiei frigorifice pe baza variaţiei debitului de apă de răcire de la condensator 87
 31. 7.2.5. Analiza funcţionării instalaţiei la variaţia debitului de agent purtător de frig 90
 32. 8. Generatorul termoinductiv 93
 33. 8.1. Prezentare generală. Elemente componente 93
 34. 8.2. Reglarea temperaturii 96
 35. 8.3. Domenii de utilizare a generatorului termoinductiv 99
 36. 8.4. Exemplu de calcul al principalilor parametri 101
 37. BIBLIOGRAFIE 108

Extras din proiect

1. Metode de producere a frigului artificial,

agenţi frigorifici

Necesitatea producerii frigului artificial a apărut din nevoia omului de a-şi conserva alimentele; dovezi în acest sens existând înca din antichitate, când în grote sau cariere avea loc conservarea gheţii.

Prima instalaţie frigorifică industrială a fost una cu absorbţie, realizată în 1862 de către Ferdinand Care şi prezentată la Expoziţia universală de la Londra. Ulterior apar şi instalaţii frigorifice cu compresie mecanică de vapori tip camere frigorifice utilizate in trasporturi navale.

Ca urmare a proceselor tehnologice şi a cercetărilor intense în acest domeniu aplicaţiile frigului industrial acoperă astăzi o plajă foarte variată în industrii precum: construcţiile, climatizarea, medicina, tehnica spaţială etc.

În prezent metodele de producere a frigului sunt bine definite; insă la nivelul materialelor folosite, a fluidelor frigorice utilizate şi mai ales la nivelul reducerii consumurilor de energie şi protecţiei mediului înconjurător se fac eforturi considerabile.

Conform principiului al II-lea al termodinamicii orice corp se poate răci, pe cale naturală, până la temperatura mediului ce îl inconjoară.Răcirea lui în continuare se poate face numai pe cale artificială.

Instalaţiile frigorifice sunt masini termice cu rolul de a prelua căldura dintr-un mediu cu temperatura mai scăzută şi de a o ceda unui mediu cu temperatura mai ridicată ( de obicei mediului înconjurător).

Clasificarea acestor instalaţii se face, de obicei, după următoarele criterii:

- principiul de funcţionare: instalaţii frigorifice cu compresie mecanică de vapori, instalaţii frigorifice cu absorbţie, instalaţii frogorifice cu ejecţie, termoelectrice etc.

- tipul ciclului frigorific: închis sau deschis

- periodicitate: funcţionare continuă sau intermitentă.

1.1. Agenţii frigorifici sunt substanţe care permit funcţionarea ciclică a instalaţiilor frigorifice şi care datorită unui proces endoterm, constând în schimbul de fază din starea lichidă în vapori, într-un vaporizator, permit producerea frigului prin absorbţia de căldură. Această căldură este evacuată în exteriorul instalaţiei printr-un proces exoterm, costând în schimbarea de fază din vapori în lichid, într-un condensator.

Agenţii frigorifici sunt substanţe omogene sau amestecuri de substanţe care preiau, în cursul ciclului frigorific, căldura de la mediul ce trebuie răcit şi o cedează la o temperatură mai ridicată unui alt mediu, de obicei mediul ambiant.

Aceste fluide frigorifice trebuie sa îndeplinească o serie de condiţii termodinamice, fizico-chimice, fiziologice, economice şi de protecţia mediului.

Principalele proprietăţi ale agenţilor frigorifici sunt impuse de schema şi tipul instalaţiei, precum şi de nivelul de temperatură între cele două surse de căldură.

Câteva mai importante sunt prezentate mai jos:

- presiunea de vaporizare, sa fie cât mai apropiată de presiunea atmosferică şi uşor superioară acesteia, pentru a nu apare vid în instalaţie;

- presiunea de condensare cât mai redusă, pentru a nu apare pierderi de agent frigorific şi consumuri cât mai mici de energie în compresor;

- căldura latentă de vaporizare/condensare cât mai ridicată;

- densitate şi vâscozitate cât mai coborâte;

- conductivitate termica şi coeficienţi de convecţie cât mai ridicate;

- vaporii nu trebuie să fie solubili faţă de uleiul de ungere al compresorului; să fie solubili în apă evitând astfel dopurile de gheaţă din instalaţie;

- să nu fie inflamabili, toxici, explozivi;

- să nu fie poluanţi- este cunoscut faptul că unii agenţi frigorifici clasici-câteva tipuri de freoni- contribuie la distrugerea stratului de ozon.

1.2. Fluidele frigorifice şi protecţia mediului

Istoricul fluidelor frigorifice începe în anul 1834, când americanul Jacob Pekins brevetează prima maşină frigorifică funcţionând prin compresie mecanică de vapori, utilizâmd ca agent frigorific oxidul de etil.

Însă în jurul anului 1930 apar primele hidrocarburi fluorurate şi clorurate (CFC). Acestea prezintă nişte caracteristici foarte interesante din punct de vedere tremodinamic şi sunt stabile atât termic cât şi chimic ( avantaje clare faţă de ce se utiliza până atunci). Utilizarea lor va aduce o ameliorare considerabilă atât ca fiabilitate cât şi siguranţei în funcţionare a instalaţiilor frigorifice cu compresie mecanică de vapori.

Din punct de vedere al compoziţiei chimice, freonii sunt hidrocarburi fluorurate, se pot împărţi în 3 mari categorii:

- CFC ( clorofluorocarburi), freonii clasici, care conţin Cl foarte instabil în moleculă;

- HCFC ( hidroclorofluorocarburi), freonii de tranziţie, care conţin în moleculă şi hidrogen, datorită căruia Cl este mult mai stabil şi nu se descompune atât de uşor sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete;

- HFC ( hidrofluorocarburi) consideraţi freoni de substituţie definitivă, care nu conţin deloc în moleculă atomi de Cl.

Preview document

Modelare instalație frigorifică - Pagina 1
Modelare instalație frigorifică - Pagina 2
Modelare instalație frigorifică - Pagina 3
Modelare instalație frigorifică - Pagina 4
Modelare instalație frigorifică - Pagina 5
Modelare instalație frigorifică - Pagina 6
Modelare instalație frigorifică - Pagina 7
Modelare instalație frigorifică - Pagina 8
Modelare instalație frigorifică - Pagina 9
Modelare instalație frigorifică - Pagina 10
Modelare instalație frigorifică - Pagina 11
Modelare instalație frigorifică - Pagina 12
Modelare instalație frigorifică - Pagina 13
Modelare instalație frigorifică - Pagina 14
Modelare instalație frigorifică - Pagina 15
Modelare instalație frigorifică - Pagina 16
Modelare instalație frigorifică - Pagina 17
Modelare instalație frigorifică - Pagina 18
Modelare instalație frigorifică - Pagina 19
Modelare instalație frigorifică - Pagina 20
Modelare instalație frigorifică - Pagina 21
Modelare instalație frigorifică - Pagina 22
Modelare instalație frigorifică - Pagina 23
Modelare instalație frigorifică - Pagina 24
Modelare instalație frigorifică - Pagina 25
Modelare instalație frigorifică - Pagina 26
Modelare instalație frigorifică - Pagina 27
Modelare instalație frigorifică - Pagina 28
Modelare instalație frigorifică - Pagina 29
Modelare instalație frigorifică - Pagina 30
Modelare instalație frigorifică - Pagina 31
Modelare instalație frigorifică - Pagina 32
Modelare instalație frigorifică - Pagina 33
Modelare instalație frigorifică - Pagina 34
Modelare instalație frigorifică - Pagina 35
Modelare instalație frigorifică - Pagina 36
Modelare instalație frigorifică - Pagina 37
Modelare instalație frigorifică - Pagina 38
Modelare instalație frigorifică - Pagina 39
Modelare instalație frigorifică - Pagina 40
Modelare instalație frigorifică - Pagina 41
Modelare instalație frigorifică - Pagina 42
Modelare instalație frigorifică - Pagina 43
Modelare instalație frigorifică - Pagina 44
Modelare instalație frigorifică - Pagina 45
Modelare instalație frigorifică - Pagina 46
Modelare instalație frigorifică - Pagina 47
Modelare instalație frigorifică - Pagina 48
Modelare instalație frigorifică - Pagina 49
Modelare instalație frigorifică - Pagina 50
Modelare instalație frigorifică - Pagina 51
Modelare instalație frigorifică - Pagina 52
Modelare instalație frigorifică - Pagina 53
Modelare instalație frigorifică - Pagina 54
Modelare instalație frigorifică - Pagina 55
Modelare instalație frigorifică - Pagina 56
Modelare instalație frigorifică - Pagina 57
Modelare instalație frigorifică - Pagina 58
Modelare instalație frigorifică - Pagina 59
Modelare instalație frigorifică - Pagina 60
Modelare instalație frigorifică - Pagina 61
Modelare instalație frigorifică - Pagina 62
Modelare instalație frigorifică - Pagina 63
Modelare instalație frigorifică - Pagina 64
Modelare instalație frigorifică - Pagina 65
Modelare instalație frigorifică - Pagina 66
Modelare instalație frigorifică - Pagina 67
Modelare instalație frigorifică - Pagina 68
Modelare instalație frigorifică - Pagina 69
Modelare instalație frigorifică - Pagina 70
Modelare instalație frigorifică - Pagina 71
Modelare instalație frigorifică - Pagina 72
Modelare instalație frigorifică - Pagina 73
Modelare instalație frigorifică - Pagina 74
Modelare instalație frigorifică - Pagina 75
Modelare instalație frigorifică - Pagina 76
Modelare instalație frigorifică - Pagina 77
Modelare instalație frigorifică - Pagina 78
Modelare instalație frigorifică - Pagina 79
Modelare instalație frigorifică - Pagina 80
Modelare instalație frigorifică - Pagina 81
Modelare instalație frigorifică - Pagina 82
Modelare instalație frigorifică - Pagina 83
Modelare instalație frigorifică - Pagina 84
Modelare instalație frigorifică - Pagina 85
Modelare instalație frigorifică - Pagina 86
Modelare instalație frigorifică - Pagina 87
Modelare instalație frigorifică - Pagina 88
Modelare instalație frigorifică - Pagina 89
Modelare instalație frigorifică - Pagina 90
Modelare instalație frigorifică - Pagina 91
Modelare instalație frigorifică - Pagina 92
Modelare instalație frigorifică - Pagina 93
Modelare instalație frigorifică - Pagina 94
Modelare instalație frigorifică - Pagina 95
Modelare instalație frigorifică - Pagina 96
Modelare instalație frigorifică - Pagina 97
Modelare instalație frigorifică - Pagina 98
Modelare instalație frigorifică - Pagina 99
Modelare instalație frigorifică - Pagina 100
Modelare instalație frigorifică - Pagina 101
Modelare instalație frigorifică - Pagina 102
Modelare instalație frigorifică - Pagina 103
Modelare instalație frigorifică - Pagina 104
Modelare instalație frigorifică - Pagina 105
Modelare instalație frigorifică - Pagina 106
Modelare instalație frigorifică - Pagina 107
Modelare instalație frigorifică - Pagina 108
Modelare instalație frigorifică - Pagina 109
Modelare instalație frigorifică - Pagina 110

Conținut arhivă zip

 • BIBLIOGRAFIE.doc
 • Capitolul 1 prez. gen..doc
 • Capitolul 2 IFCMV_2tr_.doc
 • Capitolul 3 Condensatorul.doc
 • Capitolul 4 Vapotizatorul.doc
 • Capitolul 5 Compresorul.doc
 • Capitolul 6 Modelul IFCMV_2tr_.doc
 • Capitolul 7 Analiza functionarii la sarcini partiale a IF.doc
 • Capitoulul 8 Generatorul termoinductiv.doc
 • CUPRINS.doc

Alții au mai descărcat și

Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție

INTRODUCERE În aceastã tezã am vrut sã solutionez astfel de probleme cum ar fi climatizarea blocului pediatric cu ajutorul surselor regenerabile...

Triginerarea la Spitalul Raional din Orașul Șoldănești

INTRODUCERE Sporirea consumului de energie duce la creşterea continuă a volumului extragerii şi folosirii combustibililor fosili, care în momentul...

Utilizarea Frigului Artificial

Frigul artificial este un procedeu cu largă utilizare, atât în domeniul alimentar, cât şi într-o diversitate de procese tehnologice industriale....

Curbă zilnică de sarcină

Curba zilnica de sarcina -este o reprezentare grafica a modului de variatie a puterii electrice consummate pe parcursul unei zile Forma curbei de...

Selectarea și Dimensionarea Transformatoarelor

La transformatoarele de putere, principala consecinta a curentilor armonici este cresterea pierderilor, în principal în înfasurari, datorita...

Mărimi și unități de măsură

AMPER (A) - unitate (fundamentala) de intensitate a curentului electric - Amperul este intensitatea unui curent electric constant, care mentinut in...

Te-ar putea interesa și

Sistem de păstrare pentru pulpe curcan

1. Caracterizarea materiei prime Prin carne se intelege musculatura striata a carcasei impreuna cu toate tesuturile cu care vine in legatura...

Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni

INTRODUCERE Divinul este o băutură tare pregătit din distilat de vin, obţinut în urma distilării vinurilor brute albe seci şi maturat timp...

Aerul condiționat

1.1 Istoria Aerului Condiţionat Oamenii au găsit soluţii să-şi răcească locuinţele din cele mai vechi timpuri. Astfel, romanii reglau temparatura...

Pâine Semialbă

CAPITOLUL I TEMA DE PROIECT: - Să se proiecteze o secţie de fabricare a pâinii semialbe cu o capacitate de producţie de 10 tone/24 ore adoptând...

Utilaje pentru obținerea chiflelor

1.Tema de proiectare Biotehnologia unei fabrici de paine cu o capacitate de 20 t/24 h dotata cu doua linii tehnologice de 10 t/24 h...

Laptele de Consum

Capitolul. I Introducere De mici, laptele este hrana de baza a noilor nascuti si a puilor de animale ajutandu-i sa se dezvolte si sa creasca....

Proiect la disciplina tehnica frigului și climatizării

CAPITOLUL I. DOCUMENTARE 1.1Consideratii privind utilizarea frigului artificial si aerului conditionat in climatizarea spatiilor de productie...

Depozitarea frigorifică a căpșunilor

1. MEMORIU TEHNIC 1.1 Generalităti Căpsunele se numără printre primele fructe care apar pe piată la începutul verii. Ele se consumă proaspete sau...

Ai nevoie de altceva?