Protecția prin Relee

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 5777
Mărime: 2.01MB (arhivat)
Publicat de: Paul Manea
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Macovei Ilie

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. 1. ALEGEREA TIPURILOR DE PROTECŢIE PRIN RELEE PRINCIPALE ŞI DE
 3. REZERVĂ ŞI A DISPOZITIVULUI DE REANCLANŞARE RAPIDĂ ( DRAR ) 4
 4. 2. CALCULUL CURENŢILOR DE SCURTCIRCUIT PENTRU ALEGEREA ŞI
 5. VERIFICAREA PROTECŢIILOR ELEMENTELOR
 6. 2.1. Întocmire schemei echivalente 5
 7. 2.2. Calculul reactanţelor elementelor reţelei 5
 8. 2.3. Calculul curenţilor de scurtcircuit trifazat ţi bifazat ţi tensiunile remanente pentru regimurile indicate 7
 9. 3. ELABORAREA PROTECŢIEI L.E.A.-110 kV
 10. 3.1 Calculul protecţiei de distanţă 12
 11. 3.2 Calculul protecţiei maximale de curent de secvenţă homopolară 14
 12. 3.3 Calculul protecţiei maximale de curent 15
 13. 4. CALCULUL PROTECŢIEI TRANSFORMATORULUI
 14. 4.1 Calculul curenţilor de scurtcircuit 17
 15. 4.2 Calculul protecţiei diferenţiale 17
 16. 4.3 Calculul protecţiei maximale de curent 21
 17. 4.4 Calculul protecţiei contra suprasarcini 22
 18. 4.5 Elaborarea protecţiei contra defectelor interne 22
 19. 5. CALCULUL PROTECŢIEI GENERATORULUI
 20. 5.1 Calculul protecţiei diferenţiale 23
 21. 5.2 Calculul protecţiei maximale de curent de secvenţă homopolară 25
 22. 5.3 Calculul protecţiei contra scurcircuitelor între spirele aceleiaşi faze 26
 23. 5.4 Calculul protecţiei contra scurcircuitelor exterioare 26
 24. 5.5 Calculul protecţiei contra supratensiunii 28
 25. ÎNCHEIERE 29
 26. BIBLIOGRAFIE 30

Extras din proiect

INTRODUCERE

Maşinile şi aparatele electrice, liniile de transport a energiei electrice şi alte părţi ale instalaţiilor electrice şi reţele electrice tut timpul sunt sub tensiune şi sunt parcurse de curentul ce provoacă încălzire lor. De aceea în procesul de exploatare poate să apară distrugeri care duc la apariţia scurtcircuitelor.

În multitudinea de cazuri în locul de s.c. apare arcul electric cu temperatură înaltă, care duce la distrugerea izolaţiilor, aparatelor electrice şi a altor. La punctul de s.c. apare curenţi mari de mii de amperi care supraîncălzesc elementele de transport a energiei electrice nedefectate, şi poate să aducă la distrugeri complementare, deci la avarie.

Tot odată în reţea legată cu locul de avarie apare scăderea tensiunii, ce poate să aduca la oprirea motoarelor şi la ieşire din sincronizm a generatoarelor.

La deconectarea întrerupătoarelor a elementului defectat apare arcul electric în locul de s.c. şi curentul de s.c., şi se normalizează tensiunea la instalaţiile electrice nedefectate.

Deci însărcinarea principală a protecţiei prin relee, este descoperirea locului apariţiei s.c. şi declanşarea automată rapidă a întreruptoarelor elementelor defectate sau a secţiunii reţelei de la celelalte nedefectate elemente electrice sau a reţelei.

Mai pot apărea şi alte defecte :

 suprasarcini ;

 punerea simplă la pămînta unei faze în reţea cu neutrul izolat şi altele ;

La aceste defecte nu trebuie imediat de deconectat instalaţiile electrice. Deci a doua însărcinare principală a protecţiei prin relee este descoperirea locului de defect a regimurilor normale de funcţionare a instalaţiilor şi a da semnalizare pentru personalul sau deconectarea instalaţiilor cu temporizare.

Pentru protecţia prin relee sunt impuse următoarele cerinţe :

 Selectivitatea ;

Prin ea se înţelege proprietatea protecţiei de a selecta din multitudinea elementelor, elementul defectat, de al deconecta asigurînd prin aceasta continuitatea în alimentarea receptoarelor.

 Sensibilitatea – proprietatea ei de a acţiona la cele mai mici modificări ale curentului sau a tensiunii ( regim de scurcircuit minimal, suprasarcini, creşterea sau scăderea tensiunii ) ;

 Rapiditatea ;

 Autenticitatea ;

 Fiabilitatea ;

 Costul mic şi gabarite mici ;

 Consum mic de putere.

1 ALEGEREA TIPURILOR DE PROTECŢIE PRIN RELEE PRINCIPALE ŞI DE

REZERVĂ ŞI A DISPOZITIVULUI DE REANCLANŞARE RAPIDĂ ( DRAR )

Conform prescripţiilor pentru LEA la tensiunea 110 kV şi mai mult cu neutrul legat direct la pămînt trebuie să fie prevăzute dispozitive de protecţii în potriva s.c. polifazate şi monofazate. În prezent pentru liniile electrice LEA 110 - 220 kV cele mai răspîndite protecţii principale şi de rezervă sunt protecţiile de distanţă cu mai multe trepte împotriva s.c. polifazate şi homopolare de curent direcţionale cu mai multe trepte împotriva s.c. monofazate. Suplimentar la aceste protecţii se recomandă de a prevdea secţionarea de curent nedirecţională rapidă.

Pentru generatoare sincrone se prevede următoarele tipuri de protecţii prin relee :

 protecţia diferenţială longitudinală împotriva s.c. polifazate în înfăşurările statorului ;

 secţionarea de curent rapidă împotriva s.c. polifazate în înfăşurările statorului ;

 protecţia maximală de curent temporizată cu / sau fără blocaj de tensiune minimă împotriva supraintensităţilor provocate de s.c. exterioare (simetrice şi nesimetrice) ;

 protecţia maximală de curent temporizată împotriva supraintensităţilor provocate de suprasarcini ;

 protecţia diferenţială transversală împotriva s.c. între spirele aceleiaşi faze în stator ;

 protecţia de secvenţă homopolară împotriva punerilor simple şi duble la pămînt în înfăşurările statorului ;

 protecţia rotorului (circuitul de excitaţie) împotriva dublei puneri la pămînt.

Pentru transformatoare şi autotransformatoare în funcţie de putere se instalează următoarele tipuri de protecţie :

 protecţia diferenţială longitudinală (la transformatoare cu puterea ) ;

 protecţia cu relee de gaze pentru transformatoarele cu puteri ;

 protecţia maximală de curent temporizată cu / sau fără blocaj de tensiune minimă împotriva supraintensităţilor provocate de s.c. exterioare ;

 protecţia maximală de curent împotriva suprasarcinilor ;

 protecţia maximală de curent de secvenţă homopolară împotriva s.c. exterioare monofazate (pentru transformatoare de ridicare) ;

La LEA 110 – 220 kV se utilizează, de regulă, DRAR nesincron (RARN).

Conținut arhivă zip

 • Protectia prin Relee.doc

Alții au mai descărcat și

Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină

1. Consideraţii generale Atunci când Thomas Alva Edison la New York, în anul 1880, punea bazele primei companii de energie electrică, totul părea...

Protecția prin relee

SARCINA LUCRĂRII DE AN VARIANTA 3 FIGURA 10 Se cere: 1. De ales tipurile de protecţii prin relee pentru următoarele elemente din reţeaua...

Instalații electrice de joasă tensiune

1.DESCRIEREA OBIECTIVULUI 1.1.Informatii generale Societatea comerciala S.C.NEFMAR PRODSERV COMIMPEX S.R.L.,PIATRA NEAMT,JUD.NEAMT cu sediul in...

Rețele electrice

Dimensionarea posturilor de transformare În această etapă se va urmări: - Stabilirea tipului de transformator utilizate în posturile de...

Alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea instalată 40 Mw

INTRODUCERE Prin prezentul proiect se urmăreşte alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea activă instalată Pi = 40...

Proiect la PEC

ÎNTRODUCERE Un rol important în sistemul electroenergetic (SEE) îl joacă reţelele elctrice de transport şi staţiile electrice menite...

Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator

Sarcina: de ales tipul de protecţie prin relee (PPR) şi automatizare pentru elementele indicate: generator, transformator si linie şi de elaborat...

Transportul și Distribuția Energiei Electrice

1. Enunţul problemei Se consideră un subsistem electroenergetic în zona localităţii A, B, C constituit din: - o centrală electrică îndepărtată...

Te-ar putea interesa și

Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice

Capitolul 1 Noţiuni Introductive [4] 1.1. Definirea şi Obiectivele Automatizării şi Protecţiei Prin Relee Din Sistemele Electroenergetice Prin...

Studiul protecțiilor generatoarelor sincrone și propuneri de îmbunătățire a acestora

1. Introducere 1.1.Energia Energia este definită ca fiind capacitatea unui corp de a produce lucru mecanic. Exploatarea inteligentă şi controlul...

Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță

1 PROTECŢII CU RELEE ÎN ENERGETICĂ 1.1 Generalităţi Protecţia prin relee este una din principalele forme ale automatizării sistemelor...

Generalități ale instalațiilor de automatizări și protecție în sistemul energetic

1.INTRODUCERE O conditie principala o reprezinta siguranta în functionare a instalatiilor electrice, adica a alimentarii continue cu energie...

Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator

CAPITOLUL I PROBLEME GENERALE ALE INSTALAŢIILOR DE PROTECŢIE UTILIZATE ÎN SISTEMELE ENERGETICE. CERINŢELE SISTEMELOR DE PROTECŢIE 1.1. Probleme...

Protecția prin relee

SARCINA LUCRĂRII DE AN VARIANTA 3 FIGURA 10 Se cere: 1. De ales tipurile de protecţii prin relee pentru următoarele elemente din reţeaua...

Electrofiltre

1. INTRODUCERE 1.1. MEMORIU JUSTIFICATIV Majoritatea termocentralelor mari din tara noastra dateaza din perioada în care, dispersia gazelor de...

Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator

Sarcina: de ales tipul de protecţie prin relee (PPR) şi automatizare pentru elementele indicate: generator, transformator si linie şi de elaborat...

Ai nevoie de altceva?